Kế hoạch tuần 3 (lớp 4)

Tập đọc

Toán

Địa lý

Hát Nghe thầy đọc thơ

Đọc viết các số tròn nghìn -> 999 nghìn

Núi đồi ở phía Bắc

Cò lả *

Đạo đức

Khoa học

Toán

Tập viết

Thể dục

Kỹ thuật Tích cực tham gia công việc chung *

Các nguồn nhiệt

Hàng và lớp , Đọc , viết các số có 6 chữ số

Bài 3

Bài 5

Khâu thường , khâu đột , khâu vắt *

Tập đọc

Ngữ pháp

Lịch sử

Toán

Mỹ thuật Quà tặng cha

Từ , tiếng và chữ

Nước Au Lạc

Luyện tập

Hoa lá cây

 

doc 1 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 16/02/2016 Lượt xem 375Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch tuần 3 (lớp 4)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kế hoạch tuần 3
Ngày
Môn học
Tên bài học
Thứ hai
. /. /
Tập đọc
Toán
Địa lý
Hát 
Nghe thầy đọc thơ 
Đọc viết các số tròn nghìn -> 999 nghìn
Núi đồi ở phía Bắc
Cò lả *
Thứ ba 
. /. /
Đạo đức
Khoa học
Toán
Tập viết
Thể dục
Kỹ thuật
Tích cực tham gia công việc chung *
Các nguồn nhiệt
Hàng và lớp , Đọc , viết các số có 6 chữ số
Bài 3
Bài 5
Khâu thường , khâu đột , khâu vắt *
Thứ tư
. /. /
Tập đọc
Ngữ pháp
Lịch sử
Toán 
Mỹ thuật
Quà tặng cha 
Từ , tiếng và chữ
Nước Aâu Lạc
Luyện tập
Hoa lá cây
Thứ năm
. /. /
Từ ngữ
Sức khỏe
Toán
Chính tả
Thể dục
Kỹ thuật
Bà cháu *
Bệnh cong vẹo cột sống
Triệu và lớp triệu
“ Trò chơi lớp học”
Bài 6
Khâu thường , khâu đột , khâu vắt *
Thứ sáu
. /. /
Tlv 
Khoa học
Toán 
K chuyện
Shcn 
Tả đồ vật (miệng) *
Oân tập : Aùnh sáng và nhiệt
Đọc , viết các số có nhiều chữ số
Con Vượn và con Tắc kè
Sinh hoạt lớp
Thứ bảy
. /. /
Lcv
Toán
T Việt

Tài liệu đính kèm:

  • docke hoach tuan 3.doc