Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần 24

I, Mục tiêu:

 - Đọc được: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền; từ và đoạn thơ ứng dụng.

 - Viết được: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền.

 - Luyện nói từ 2 đến 4 câu theo chủ đề: Em thích đọc truyện.

II, Đồ dùng dạy học:

- Bộ ghép chữ Tiếng Việt.

- Tranh minh hoạ từ khoá.

- Tranh minh hoạ cho đoạn thơ ứng dụng.

- Tranh minh hoạ cho phần luyện nói.

 

doc 25 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 103Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
caực con chửừ, caực chửừ. Vieỏt lieàn neựt trong 1 chửừ... 
* Vieỏt vaứo vụỷ:
- HDHS luyeọn vieỏt vaứo vụỷ:huy hieọu, huụ voứi, ủeõm khuya, thuụỷ xửa.
- GV HD uoỏn naộn theõm cho nhửừng HS yeỏu
tuyeõn dửụng sửù coỏ gaộng cuỷa HS.
GV thu baứi chaỏm. 
- HS ủoùc các từ đó.
- HS nhaộc laùi caựch vieỏt 
- HS vieỏt vaứo baỷng
HS nhaọn xeựt baứi cuỷa baùn
- HS vieỏt baứi vaứo vụỷ oõ li theo HD.
Hoaùt ủoọng 3
Cuỷng coỏ daởn doứ:
Nhaọn xeựt giụứ hoùc.
Daởn doứ vieỏt caực tửứ vửứa vieỏt vaứo vụỷ ụỷ nhaứ.
HS laộng nghe
Sáng: Thứ 3 ngày 22 tháng 2 năm 2011
Học vần: uât - uyêt 
I, Mục tiêu: 
 - Đọc được: uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh: từ và đoạn thơ ứng dụng.
 - Viết được: uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh.
 - Luyện nói từ 2 đến 4 câu theo chủ đề: Đất nước ta đẹp tuyệt. 
II, Đồ dùng dạy học: 
- Bộ ghép chữ Tiếng Việt. 
- Tranh minh hoạ từ khoá. 
- Tranh minh hoạ cho đoạn thơ ứng dụng. 
- Tranh minh hoạ cho phần luyện nói 
III, Các hoạt động dạy học: 
 GV
* Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 
- Yêu cầu HS đọc viết: sản xuất, duyệt binh.
- Đọc đoạn thơ ứng dụng. 
* Hoạt động 2: Dạy học bài mới 
1. Giới thiệu bài 
2. Dạy vần uât: 
a. Nhận diện vần uât 
GV ghi vần uât lên bảng 
Gọi HS đọc 
? Vần uât có cấu tạo như thế nào
b. Hướng dẫn đánh vần: 
Gọi HS đọc đánh vần tiếng: xuất
Đọc trơn từ: sản xuất 
GV chỉnh sửa nhịp đọc cho HS
Gọi HS đọc lại bài vần uât
* Vần uyêt (Qui trình tương tự vần uât) 
Cho HS so sánh vần uât với vần uyêt
c. Đọc từ ứng dụng: 
GV đọc mẫu
 Giảng nghĩa từ ứng dụng
Gọi HS đọc các từ ứng dụng trên bảng 
đ. Luyện viết: 
GV viết mẫu 
Yêu cầu HS viết vào bảng con 
Tiết 2: Luyện tập 
a, Luyện đọc: 
-Yêu cầu HS đọc bài tiết 1
- Giới thiệu tranh vẽ đoạn thơ ứng dụng 
Ghi đoạn thơ ứng dụng lên bảng
Giảng nghĩa đoạn thơ ứng dụng 
Gọi HS đọc 
GV theo dõi giúp HS đọc 
GV lưu ý chỗ ngắt hơi chỉnh sửa nhịp đọc cho HS 
b, Luyện viết: Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết 
GV giúp HS viết bài 
c, Luyện nói: Gọi HS đọc tên bài luyện nói 
Yêu cầu HS luyện nói theo cặp 2 em 
GV gợi ý giúp HS luyện nói 
- Gọi đại diện các nhóm trình bày trước lớp 
Củng cố: Trò chơi: Tìm và ghi từ mới có vần uât, uyêt trên bảng.
- Gọi HS đọc lại toàn bài 
IV, Tổng kết dặn dò: 
 HS
Đọc viết trên bảng con 
2 em đọc đoạn thơ ứng dụng 
HS đọc cá nhân, đồng thanh
HS trả lời - Lớp nhận xét bổ sung 
HS đánh vần tiếng và đọc trơn từ 
Đọc cá nhân, nhóm, lớp
HS so sánh giống và khác nhau
HS đọc bài lớp nhận xét bổ sung 
HS theo dõi quan sát 
Viết vào bảng con 
 HS đọc lại bài ở tiết 1
- Đọc câu ứng dụng
- Lớp nhận xét bổ sung 
Viết vào vở tập viết 
Đổi vở dò bài viết 
HS luyện nói theo cặp 2 em 
Đại diện các nhóm trình bày
Mỗi đội 4 em lên chơi, đội nào tìm nhanh sẽ thắng 
Toán: Cộng các số tròn chục 
I, Mục tiêu:
 - Biết đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục, cộng nhẩm các số tròn chủctong phạm vi 90; giải được bài toán có phép cộng.
II, Đồ dùng dạy học:
- Bộ đồ dùng dạy học toán 1.
- Phiếu bài tập, các đồ dùng phục vụ trò chơi, bảng gài. 
III, Các hoạt động dạy và học chủ yếu: 
GV
* Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 
Yêu cầu HS viết các số thích hợp vào chỗ chấm 
- Số 50 gồm ....chục và....đơn vị 
- Số 60 gồm .....chục và .....đơn vị 
GV quan sát giúp HS làm bài 
* Hoạt động 2: Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài: 
Giới thiệu phép cộng 30 + 20 (tính viết) 
Yêu cầu HS lấy 30 que tính rồi lấy thêm 20 que tính nữa
? Có tất cả mấy que tính 
? Em đã làm thế nào 
GV: để biết được 2 lần lấy bao nhiêu que tính chúng ta phải làm phép tính cộng 
30 + 20 = 50 
- Hướng dẫn HS đặt tính viết 
Tương tự như các phép cộng mà các em đã học 
? Em nào lên đặt tính và thực hiện được phép tính trên 
Lưu ý HS tính từ phải qua trái
* Hoạt động 3: Luyện tập 
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu 
Yêu cầu HS đặt tính rồi tính 
Gọi 1 em lên bảng làm 
Cả lớp làm vào vở 
Bài 2: Tính nhẩm: 
GV nhận xét bổ sung 
Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu
? Bài toán cho biết gì 
? Bài toán hỏi gì
1 em lên bảng trình bày bài giải 
Yêu cầu HS giải bài toánvào vở 
GV theo dõi giúp HS làm bà
III, Tổng kết dặn dò: 
HS
1 em lên bảng làm
Lớp làm vào giấy nháp 
HS lấy 30 que tính rồi lấy tiếp 20 que tính
Có tất cả 50 que tính 
Lấy 30 cộng 20
1em lên bảng đặt tính rồi tính 
 30
+ 20 cả lớp làm vào bảng con 
 50
1 em lên bảng làm 
Cả lớp làm vào vở 
HS tính nhẩm nêu kết quả 
2 em đọc bài toán 
 Cả lớp giải vào vở
Đọc bài làm lớp nhận xét 
Thủ công : Cắt, dán hình chữ nhật ( Tiết 1 )
I. MụC TIÊU :
 - Học sinh biết kẻ, cắt, dán hình chữ nhật.
 - Kẻ, cắt, dán được hìnhg chữ nhật. Có thể, cắt được hình chữ nhật theo cách đơn giản. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng
 - Với học sinh khéo tay: Kẻ và cắt, dán được hình chữ nhật theo hai cách. Đường cắt thẳng. Hình dán phẳnh. Có thể kẻ, cắt được thêm hình chữ nhật và có kích thước khác
II. CHUẩN Bị:
 -Giáo viên :Mẫu hình chữ nhật, giấy màu...
 -Học sinh :Giấy, vở, bút chì, thước , kéo....
III:HOạT ĐộNG DạY-HọC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ổn định lớp:
2.Kiểm tra bài cũ:	
 Kiểm tra dụng cụ học thủ công của học sinh.
 3. Bài mới:
Giới thiệu bài:Cắt, dán hình chữ nhật
Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát vật mẫu 
 H: Hình gì? Có mấy cạnh?
 Độ dài các cạnh như thế nào?
 Kết luận:hình chữ nhật có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau.
Hoạt động 2: Hướng dẫn cách làm
 -Ghim tờ giấy kẻ ô lên bảng. Lấy một điểm đặt tên điểm A. Từ A đếm sang phải 7 ô chấm điểm B. Từ B đếm xuống dưới 5 ô chấm điểm C. Từ A đếm xuống dưới 5 ô chấm điểm D.
 -Nối lần lượt A -> B-> C-> D, ta được hình chữ nhật 
 -Hướng dẫn cắt rời và dán: cắt theo cạnh AB, BC, CD, DA ta được hình chữ nhật.
 -Bôi một lớp hồ mỏng, dán cân đối.
Hoạt động 3: Thực hành 
 -Gọi học sinh nêu lại cách vẽ và cắt hình chữ nhật.
 -Hướng dẫn thực hành: vẽ và cắt hình chữ nhật theo 2 cách: vẽ giữa tờ giấy màu và vẽ sát cạnh tờ giấy màu.
 -Cho học sinh thực hành. Quan sát, nhắc nhở, sửa sai giúp học sinh yếu
4. Củng cố : -Giáo viên kiểm tra 1 số sản phẩm của học sinh.
-Nhận xét, nhắc nhở.
5. Dặn dò: Chuẩn bị giấy màu để tiết sau hoàn thành sản phẩm.
Nhắc đề
- Hình chữ nhật. Có 4 cạnh.
- 2 cạnh 5 ô , 2 cạnh 7 ô.
Theo dõi, quan sát
Cá nhân nêu.
 Làm bằng giấy trắng: giữa tờ giấy màu, cắt 4 cạnh. Sát cạnh tờ giấy, cắt 4 cạnh.
 Làm theo nhóm: vẽ, cắt hình chữ nhật bằng giấy trắng.
Chiều
ôn luyện toán: luyện các số tròn chục
Mục tiêu:
 - Củng cố cho học sinh: 
 - Hoùc sinh luyện ủoùc, vieỏt caực soỏ tròn chục, so sánh xếp các số tròn chụcự.
 - Giaựo duùc hoùc sinh tớnh chớnh xaực, caồn thaọn.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động: 
2. Ôn bài
Soỏ 30 goàm mấy chuùc vaứmấy ủụn vũ?
Soỏ 50 goàm mấy chuùc vaứmấy ủụn vũ?
Soỏ 70 goàm mấy chuùc vaứmấy ủụn vũ?
Soỏ 90 goàm mấy chuùc vaứmấy ủụn vũ?
2. Làm bài tập
 A, Viết số thích hợp vào ô trống
30
50
70
90
60
10
40
90
B,Điền dấu ,= vào chỗ chấm
80......50 70.......80 90......80 70......90 
80......80 70.........60
C, Học sinh khá giỏi làm thêm
Viết các số 10,20,30,40,50,60,70,80,90 theo thứ tự từ lớn đến bé.
3. Cũng cố dặn dò:
- GV nhaọn xeựt
- Dặn HD HS laứm baứi hoùc baứi ụỷ nhaứ
- Hát
Soỏ 30 goàm có 3 chuùc vaứ 0 ủụn vũ.
Soỏ 50 goàm có 5 chuùc vaứ 0 ủụn vũ.
Soỏ 70 goàm có 7 chuùc vaứ o ủụn vũ.
Soỏ 90 goàm có 9 chuùc vaứ 0 ủụn vũ.
-HS kẻ và điền các số còn thiếu vào vở.
30
40
50
60
70
90
80
70
60
50
10
20
30
40
50
60
70
80
90
- Học sinh tự làm bài và chữa bài.
- Chữa bài 2 em đọc kết quả bài làm, lớp nhận xét bổ sung.
- Học sinh làm vào vở.
-Laộng nghe.
- Nghe để thực hiện
ôn luyện toán: CAÙC SOÁ TROỉN CHUẽC
I.MUẽC TIEÂU : 
 - Giuựp hoùc sinh cuỷng coỏ kyừ naờng phaõn tớch, so saựnh, nhaọn bieỏt caực soỏ troứn chuùc thoõng qua laứm caực baứi taọp.
 - Coự thoựi quen tửù giaỷi toaựn qua tỡm toứi, khaựm phaự.
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU:
*Hoaùt ủoọng cuỷa GV:
*Hoaùt ủoọng cuỷa HS:
*Giụựi thieọu baứi: Luyeọn caực soỏ troứn chuùc.
HDHS laứm baứi taọp.
Baứi 1: Vieỏt theo maóu:
Soỏ 20 goàm 2 chuùc vaứ 0 ủụn vũ 
Soỏ 30 goàm...chuùc vaứ ...ủụn vũ
Soỏ 50 goàm...chuùc vaứ ...ủụn vũ
Soỏ 90 goàm...chuùc vaứ ...ủụn vũ
Soỏ 70 goàm...chuùc vaứ ...ủụn vũ
Soỏ 10 goàm...chuùc vaứ ...ủụn vũ
Baứi 2: ẹieàn daỏu ,= vaứo choó chaỏm
20...40 50...50 60...60
60...90 10...20 90...60
HDHS so saựnh roài ủieàn daỏu thớch hụùp vaứo choó chaỏm.
Baứi 3:Veừ ủthaỳng OB daứi 5cm, roài veừ ủthaỳng CB daứi 3cm ủeồ coự ủthaỳng AB daứi 8cm. 
Thu baứi , chaỏm vaứ nhaọn xeựt
Cuỷng coỏ:
-Chụi troứ chụi : ủi chụù.
-Daởn hoùc sinh veà oõn baứi.
HS tửù neõu y/c roài laứm baứi vaứo vụỷ
-Caỷ lụựp laứm baứi theo HD
-HS neõu yeõu caàu, neõu caựch laứm.
-HS laứm baứi vaứo vụỷ
-HS nhoựm a vaứ nhoựm b laứm baứi vaứo vụỷ
HĐNG: Tổ chức trò chơi 
I.Mục tiêu:
-Tổ chức cho học sinh múa hát tập thể.
-Giúp HS thoải mái sau những giờ học căng thẳng, thắt chặt tình đoàn kết.
II.Các hoạt động dạy học chủ yếu :
HĐ của G
HĐ của H
1-GV giới thiệu 
2- Tổ chức cho học sinh múa những bài hát mà học sinh yêu thích. 
3-Thi múa giữa các tổ
4. Tổng kết, dăn dò:
Giáo viên nhận xét giờ học, dặn học sinh về nhà ôn bài.
-HS xếp thành vòng tròn
-HS múa các bài hát mà mình yêu thích-lớp phó điều khiển.
- Học sinh lắng nghe.
Sáng: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011
Học vần: uynh - uych
I, Mục tiêu: 
 - Đọc được: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch; từ và các câu ứng dụng.
 - Viết được: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch.
 - Luyện nói từ 2 đến 4 câu theo chủ đề: Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang.
II, Đồ dùng dạy học: 
- Bộ ghép chữ Tiếng Việt. 
- Tranh minh hoạ từ khoá. 
- Tranh minh hoạ cho câu ứng dụng. 
- Tranh minh hoạ cho phần luyện nói. 
III, Các hoạt động dạy học: 
 GV
* Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 
Yêu cầu HS đọc viết: sản xuất, duyệt binh, nghệ thuật, băng tuyết.
 Đọc đoạn thơ ứng dụng. 
* Hoạt động 2: Dạy học bài mới 
1. Giới thiệu bài: 
2. Dạy vần uynh: 
a. Nhận diện vần uynh: 
GV ghi vần uynh lên bảng 
Gọi HS đọc 
? Vần uynh có cấu tạo như thế nào
b. Hướng dẫn đánh vần: 
Gọi HS đọc đánh vần tiếng: huynh
Đọc trơn từ: phụ huynh
GV chỉnh sửa nhịp đọc cho HS
Gọi HS đọc lại bài vần uynh
*Vần uych (Qui trình tương tự vần uynh)
Cho HS so sánh vần uynh với vần uych 
c. Đọc từ ứng dụng: 
GV đọc mẫu
 Giảng nghĩa từ ứng dụng
Gọi HS đọc các từ ứng dụng trên bảng 
đ. Luyện viết: 
GV viết mẫu 
Yêu cầu HS viết vào bảng con 
Tiết 2: Luyện tập 
a, Luyện đọc: 
- Yêu cầu HS đọc bài tiết 1
- Giới thiệu tranh vẽ câu ứng dụng 
Ghi câu ứng dụng lên bảng
Giảng nghĩa câu ứng dụng 
Gọi HS đọc 
GV theo dõi giúp HS đọc 
GV lưu ý chỗ ngắt hơi chỉnh sửa nhịp đọc cho HS 
b, Luyện viết: Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết 
GV giúp HS viết bài 
c, Luyện nói: Gọi HS đọc tên bài luyện nói 
Yêu cầu HS luyện nói theo cặp 2 em 
GV gợi ý giúp HS luyện nói 
- Gọi đại diện các nhóm trình bày trước lớp 
Củng cố: Trò chơi: Tìm và ghi từ mới có vần uynh, uych trên bảng.
- Gọi HS đọc lại toàn bài 
IV, Tổng kết dặn dò: 
 HS
Đọc viết trên bảng con 
2 em đọc đoạn thơ ứng dụng 
HS đọc cá nhân, đồng thanh
HS trả lời - Lớp nhận xét bổ sung 
HS đánh vần tiếng và đọc trơn từ 
Đọc cá nhân, nhóm, lớp 
HS so sánh giống và khác nhau
HS đọc bài lớp nhận xét bổ sung 
HS theo dõi quan sát 
Viết vào bảng con 
 HS đọc lại bài ở tiết 1
- Đọc câu ứng dụng
- Lớp nhận xét bổ sung 
Viết vào vở tập viết 
Đổi vở dò bài viết 
HS luyện nói theo cặp 2 em 
Đại diện các nhóm trình bày
Mỗi đội 4 em lên chơi, đội nào tìm nhanh sẽ thắng 
Toán: Luyện tập 
I, Mục tiêu: 
 - Biết đặt tính, làm tính, cộng nhẩm số tròn chục; bước đầu biết vè tính chất phép cộng; biết giải toán có phép cộng.
II, Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ, sách học sinh.
- Đồ dùng chơi trò chơi. 
II, Các hoạt động dạy và học chủ yếu: 
GV
* Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 
Gọi 1 số em cộng nhẩm các số tròn chục 
Nhận xét cho điểm 
* Hoạt động 2: Dạy bài mới
a. Hướng dẫn HS làm bài tập 
Bài 1: Gọi HS đọc bài tập 1
Yêu cầu HS đặt tính rồi tính 
- Lưu ý với HS đặt tính sao cho hàng chục thẳng với hàng chục, hàng đơn vị thẳng với hàng đơn vị 
Gọi 3 em đọc chữa bài 
GV kiểm tra kết quả của HS
Bài 2(a): Hướng dẫn HS tính nhẩm 
GV củng cố cho HS tính chất giao hoán của phép cộng 
KL: Khi đổi chổ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi 
GV theo dõi giúp HS làm bài 
Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu
Yêu cầu HS tự nêu tóm tắt và làm bài 
GV theo dõi giúp HS làm bài
Bài 4: yêu cầu HS nối theo mẫu 
Yêu cầu HS nhẩm kết quả của phép cộng rồi nối cho chính xác 
GV hướng dẫn HS còn yếu 
III, Tổng kết dặn dò: 
HS
1 em lên bảng làm
Lớp làm vào giấy nháp 
1 em lên bảng làm
 Cả lớp làm vào vở 
Lớp làm vào vở - Đổi vở dò bài làm
Giải bài toán vào vở 
Đọc bài làm 
HS nhẩm kết quả phép tính rồi nối với số thích hợp 
 TNXH Cây gỗ
I.MụC tiêu: Giúp HS biết:
- Kể tên một số cây gỗ và nơi sống của chúng
- Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận chính của cây gỗ
- Nói được ích lợi của việc trồng cây gỗ
- HS có ý thức bảo vệ cây cối, không bẻ cành ngắt lá.
II. Đồ DùNG DạY - HọC: 
- Hình ảnh các cây gỗ trong bài 24 SGK.
III. CáC HOạT ĐộNG DạY – HọC chủ yếu:
1. ổn định lớp: 
2. Bài cũ: Nêu các bộ phận và ích lợi của cây hoa.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
a. GV giới thiệu bài, ghi đề:
b. Hoạt động 1: Quan sát cây gỗ. KL: Giống như cây đã học, cây gỗ cũng có rễ, thân, lá và hoa nhưng cây gỗ có thân to, cao cho ta gỗ để dùng, cây gỗ còn có nhiều cành và lá cây làm thành tán tỏa bóng mát.
c. Hoạt động 2: Làm việc với SGK
KL: Cây gỗ được trồng để lấy gỗ làm đồ dùng vào những việc khác. Cây gỗ có bộ rễ ăn sâu và tán lá cao. Có tác dụng giữ đất, chắn gió, tỏa bóng mát. Vì vậy cây gỗ thường được trồng nhiều thành rừng hoặc được trồng ở những khu đô thị để có bóng mát, làm cho không khí trong lành.
HS nhận ra cây nào là cây gỗ và phân biệt các bộ phận chính của cây gỗ.
Học sinh đặt và trả lời câu hỏi dựa vào các hình trong SGK.
Theo cặp, quan sát tranh, đọc và trả lời câu hỏi. Thay nhau đọc và trả lời câu hỏi.
Một số HS trả lời, các em khác bổ sung.
3. CủNG Cố - DặN Dò: 
- Giáo dục HS không phá cây.
- Về xem lại bài, làm BT. Chuẩn bị bài: Con cá
Sáng: Thứ 5 ngày 24 tháng 2 năm 2011
 Học vần: Ôn tập 
 - Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 98 đến bài 103.
 - Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 98 đến bài 103.
 - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Truyện kể mãi không hết.
II, Đồ dùng dạy học: 
- Bảng ôn trong SGK. 
- Tranh minh hoạ cho đoạn thơ ứng dụng.
- Tranh minh hoạ truyện kể. 
III. Các hoạt động:
GV
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.
Yêu cầu HS đọc viết 1 số từ có vần đã học 
GV theo dõi giúp HS làm bài
* Hoạt động 2: Bài mới 
1, Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài ôn 
Trong tuần các em đã được học những vần gì có âm u ở đầu vần 
GV treo bảng ôn đã học lên bảng 
GV theo dõi giúp HS đọc bài. 
2, Ghép chữ thành vần: 
Hướng dẫn HS ghép chữ ở cột dọc với chữ ở cột ngang để tạo thành vần có nghĩa 
Theo dõi giúp HS ghép và đọc bài 
3, Đọc từ ngữ ứng dụng: 
Gọi HS đọc từ ngữ ứng dụng trên bảng 
 GV giải thích 1 số từ 
GV theo dõi uốn nắn HS đọc
4, Tập viết từ ngữ ứng dụng: 
Yêu cầu HS viết vào bảng con 
Lưu ý HS nét nối giữa các con chữ trong một tiếng
GV theo dõi giúp HS viết
Tiết 2: Luyện tập 
Luyện đọc: 
Hướng dẫn HS đọc các tiếng ở bảng ôn 
Yêu cầu HS vừa chỉ vừa đọc hoặc 1 em chỉ 1 em đọc 
Hướng dẫn đọc câu ứng dụng 
GV hướng dẫn, uốn nắn những em đọc sai
Khuyến khích đọc trơn tiếng với tốc độ nhanh 
b, Luyện viết: GV viết mẫu trên bảng 
Yêu cầu HS viết trên vở tập viết 
 - Quan sát giúp HS viết bài. 
c, Kể chuyện: GV kể toàn bộ nội dung câu chuyện 
Yêu cầu mỗi tổ kể 1 nội dung tranh 
- 1 em kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện 
* Trò chơi: Tìm nhanh tiếng mới 
IV. Tổng kết: Nhận xét và dặn dò
HS
Đọc viết trên bảng con: Đọc câu ứng dụng 
Nhận xét – Bổ sung 
HS chỉ và đọc các chữ vừa học trong tuần 
HS đọc các chữ được ghép ở cột dọc và hàng ngang ở bảng ôn 
Đọc cá nhân, nhóm, lớp
HS viết trên bảng con 
HS đọc bài trên bảng tiết 1- Lớp nhận xét bổ sung 
HS đọc câu ứng dụng
HS viết vào vở tập viết 
Đổi vở dò bài viết 
HS chú ý lắng nghe, kể lại nội dung từng tranh 
Mỗi tổ 5 bạn tổ nào tìm được nhiều tiếng sẽ thắng cuộc 
Toán: Trừ các số tròn chục 
I, Mục tiêu: 
 - Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục; biết giải toán có lời văn.
II, Đồ dùng dạy học: 
 - Bảng phụ, sách học sinh, bảng cài, thanh thẻ 
 - HS có 10 bó que tính 
III, Các hoạt động:
GV
Hoạt động1: kiểm tra bài củ
 GV ghi lên bảng 
Tính: 40 + 30 = 30 + 20 = 
 10 + 40 = 10 + 20 =
Gọi HS lên bảng làm 
GV theo dõi giúp HS làm bài 
* Hoạt động 2: Dạy học bài mới
 a. Giới thiệu phép trừ các số tròn chục 
- Giới thiệu: 50 – 20 = 30 
- Yêu cầu HS lấy 5 chục que tính, rồi tách ra 2 chục que tính 
? Còn lại bao nhiêu que tính 
? Em đã làm thế nào để biết 
GV: để biết còn lại bao nhiêu que tính ta phải làm phép tính trừ 
 50 – 20 = 30
* Hoạt động 3: Luyện tập 
Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài
Yêu cầu HS đặt tính rồi tính 
GV theo dõi giúp HS làm bài 
Bài 2: Yêu cầu HS tính nhẩm rồi ghi kết quả sau dấu bằng 
GV theo dõi giúp HS làm bài 
Bài 3: Hướng dẫn HS giải bài toán 
Hướng dẫn HS làm bài 
Theo dõi giúp HS làm bài 
Bài 4: Hướng dẫn HS làm ở nhà
III, Tổng kết: Nhận xét dặn dò 
HS
2 em lên bảng làm 
 Cả lớp làm vào bảng 
HS thực hành trên que tính 
Còn lại 3 chục que tính 
Lờy 50 – 20 = 30
1em lên bảng làm 
HS làm vào vở - đổi vở dò bài làm 
1em lên bảng làm – lớp làm vào vở 
HS làm vào vở - Đọc bài làm 
Lớp nhận xét bổ sung 
Thể dục BÀI THỂ DỤC – TRề CHƠI VẬN ĐỘNG 
I Mục tiờu:
Biết cỏch thực hiện sỏu động tỏc: Vươn thở, tay, chõn vặn mỡnh, bụng, toàn thõn của bài thể dục phỏt triển chung.
Bước đầu biết cỏch thực hiện động tỏc điều hũa của bài thể dục phỏt triển chung.
Biết cỏch điểm số đỳng hàng dọc theo tổ và lớp.
Thực hiện sỏu động tỏc của bài thể dục phỏt triển chung chưa cần theo thứ tự từng động tỏc của bài.
- Hứng thỳ trong học thể dục 
II- Địa điểm - Phương tiện
1- Địa điểm: 	- Chuẩn bị sõn trường sạch sẽ.
2- Phương tiện: 	- Cũi, kẻ sõn chơi trũ chơi.
III- Nội dung và phương phỏp lờn lớp.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1- Phần mở đầu 
- Giỏo viờn nhận lớp và phổ biến nội dung yờu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hỏt.
- Giậm chõn tại chỗ vỗ tay theo nhịp
- Đi thường, hớt thở sõu.
Học sinh vỗ tay và hỏt.
Học sinh khởi động
2- Phần cơ bản 
* ễn sỏu động tỏc mới học: 
- GV hụ và làm mẫu lại cỏc động tỏc 
- GV hụ cho học sinh tập.
- Cỏn sự lớp hụ cho cả lớp tập.
- GV theo dừi sửa sai cho học sinh.
- Gọi 1 tổ lờn trỡnh diễn trước lớp.
- GV nhận xột, tuyờn dương
* Động tỏc Điều hoà:
- GV nờu động tỏc, làm mẫu và giải thớch động tỏc:
+ Nhịp 1: Bước chõn trỏi sang ngang rộng bằng vai, hai ra trước lắc 2 bàn tay
+ Nhịp 2: Đưa hai tay dang ngang bàn tay sấp, lắc hai bàn tay.
+ Nhịp 3: Đưa hai tay về trước, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay.
+ Nhịp 4: Về tư thế cơ bản.
+ Nhịp 5,6,7,8 như nhịp 1,2,3.4 (Nhịp 5 bước chõn phải sang ngang)
- GV cho học sinh tập. GV quan sỏt, hướng dẫn thờm cho học sinh.
* Trũ chơi: Nhảy đỳng – Nhảy nhanh
- GV yờu cầu học sinh nhắc lại cỏch chơi và yờu cầu học sinh thực hiện.
- GV nhắc nhở học sinh lưu ý trong khi chơi trũ chơi.
3- Phần kết thỳc 
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hỏt.
GV: Hệ thống lại bài, nhận xột giờ học
Học sinh theo dừi giỏo viờn làm mẫu.
Học sinh tập cỏc đụng tỏc theo lời hụ
Học sinh tập cỏc động tỏc theo hướng dẫn của giỏo viờn.
Học sinh hụ và tập cỏc động tỏc,
Học sinh nhớ lại cỏch chơi.
Nờu cỏch chơi.
Chơi trũ chơi.
Học sinh về nhà ụn lại bài và chuẩn bị nội dung bài học sau.
Chiều:
GĐHSY: ôn luyện toán
i. mục tiêu:
 - Ôn các số tròn chục, laứm tớnh coọng các số tròn chục.
 - Giaựo duùc hoùc sinh tớnh caồn thaọn, tớnh nhanh, chớnh xaực. 
ii. các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của G
Hoạt động của H
1. Khởi động 
2. luyên tập:
- HS làm vào bảng con
a.Viết số: sáu mơi tám chục năm mơi
b.Làm bài tập vào vở
20 30 40 50 60
 +50 + 40 +40 +20 + 20
__ ___ ___ ____ ___
50 + 30 = 60 + 30 = 30 + 20 =
40 + 40 = 10 + 50 = 50 + 30 =
- Giáo viên nhận xét ghi điểm.
c.HS nhóm A,B làm thêm
10 + 20 + 40 = ...... 20 + 40 + 20 = ...... 
 20 + 20 + 30 =........ 20 + 40 + 10 =
- Giáo viên chấm bài một số em.
3. Tổng kết dặn dò:
- Nhận xét giờ học, tuyên dương em làm bài tốt.
- Dặn về nhà làm bài tập ở nhà.
- Hát
-HS viết và làm vào bảng con
- Học sinh nêu yêu cầu bài rồi làm bài vào vở.
- Chữa bài 2 em đọc kết quả bài làm . Lớp nhận xét bổ sung.
-Học sinh làm vào vở
- Đổi vở cho nhau để kiểm tra bài lẫn nhau.
- Học sinh lắng nghe.
ôn luyện tiếng việt:
Luyện đọc uân, uyên, uât, uyêt
I Mục tiêu:
-Rèn luyện kỹ năng đọc cho hs
-Đọc đúng vần uân, uyên, uât, uyêt đọc đúng các tiếng có chứa vần 
II Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của G
Hoạt động của H
1. Khởi động :
2. Luyên đọc : uân, uyên, uât, uyêt
- GV viết lên bảng uân, uyên, uât, uyêt 
Huân chơng, tuần lễ, chim khuyên, kể chuyện, luật giao thông, nghệ thuật, băng tuyết, tuyệt đẹp
- Gọi HS đọc cá nhân (HS giỏi, khá đọc trơn, các em TB, yếu đọc đánh vần.
 Những đêm nào trăng khuyết
 Trông giống conthuyền trôi
 Em đi trăng theo bước
 Như muốn cùng đi chơi
-Đọc theo nhóm 2
-Đọc theo tổ
2- Thi đọc nhanh (cá nhân, nhóm, tổ)
3. Cũng cố,dặn dò:
- Nhận xét giờ học, tuyên dương em làm bài tốt.
- Hát
-HS cả lớp lần lợt đọc 
-HS đọc theo nhóm
-HS đọc theo tổ
-HS thi đọc nhanh cá nhân, chọn và thi đọc nhanh theo nhóm
-Bình chọn cá nhân, nhóm đọc nhanh
- Học sinh lắng nghe.
BD Toán: HDTH làm tính cộng các số tròn chục 
I, Mục tiêu: - HS biết làm tính cộng các số tròn chục trong phạm vi 90. Đặt tính, thực hiện phép tính
- Bước đầu biết nhẩm nhanh kết quả các phép cộng các số tròn chục trong phạm vi 90.
- Củng cố về giải toán có lời văn. 
III, Các hoạt động:
GV
* Hoạt động1: Kiểm 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 1(152).doc