Kế hoạch bài dạy lớp 1 - Tuần học 19

I. Mục tiêu:

 - Đọc được ăc, âc, mắc ỏo, quả gấc; ; từ và đoạn thơ ứng dụng .

 - Viết được : ăc, âc, mắc ỏo, quả gấc.

 - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Ruộng bậc thang

II. Đồ dùng dạy học:

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

 

doc 34 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 24/12/2018 Lượt xem 52Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy lớp 1 - Tuần học 19", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ồ dùng dạy học:
- Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
 III. Các hoạt động dạy học: 
 Tiết1 : 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ:
- Đọc bài 78, viết bảng con : mỏy xỳc, lọ mực
 - GV nhận xét , ghi điểm .
B. Bài mới:
1. Giớớ thiệu bài – ghi tờn bài.
2. Dạy vần
HĐ1: Nhận diện vần.
 * vần ục
- Gọi 1 HS phõn tớch vần ục.
- Cho HS cả lớp cài vần ục.
- GV nhận xột .
- Đỏnh vần vần ục:
- Cú vần ục, muốn cú tiếng mộc ta làm thế nào?
- Cho HS cài tiếng mộc .
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng mộc.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “thợ mộc”.
- Gọi đỏnh vần tiếng mộc, đọc trơn từ thợ mộc.
* Vần uục : (Tiến hành tương tự) 
HĐ3: Đọc từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các từ ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
* 3 HS đọc , cả lớp viết bảng con.
* 1 HS phõn tớch vần ục.
 - Cả lớp thực hiện.
- HS quan sỏt trả lời.
- HS cả lớp cài tiếng mộc 
- 1 HS phõn tớch tiếng mộc
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS luyện đọc CN - nhóm - lớp 
- HS tìm .
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
 Tiết 2: 
3. Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu, giải thích - gọi HS đọc CN 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng 
HĐ 2: Luyện viết.
- Hướng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý: 
-Bức tranh vẽ gỡ?
- Núi 2,4 cõu về chủ đề: Tiờm chủng, uống thuốc
C. Củng cố - Dặn dò:
 - GV nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
Toỏn:
MƯỜI SÁU, MƯỜI BẢY, MƯỜI TÁM, MƯỜI CHÍN
I. Mục tiờu:
- Nhận biết được mỗi số 16, 17, 18, 19 gồm 1 chục và một số đơn vị (6, 7, 8, 9).
- Biết đọc, viết cỏc số đú; điền được cỏc số 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 trờn tia số. 
- Làm bài 1, 2, 3,4
- HS tớch cực, chủ động học tập.
II. Đồ dựng dạy học: 
 -bộ ĐDHT toỏn 
 III. Cỏc hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ 
- Yờu cầu viết cỏc số từ 10 đến 15 rồi đếm xuụi đếm ngược.
- Nhận xột
B. Bài mới 
HĐ1: Giới thiệu bài – ghi tờn bài. 
HĐ2:.Giới thiệu số 16
-GV cựng hs thao tỏc trờn que tớnh
- GV yờu cầu hs lấy 10 que tớnh, sau đú lấy thờm 6 que tớnh nữa 
-10 que tớnh thờm 6 que tớnh là mấy que tớnh?
 - GV viết bảng và giới thiệu cỏch viết: 16 là số cú 2 chữ số, chữ số 1 viết trước, chữ số 6 viết sau.
- GV đọc số: Mười sỏu. 
- GV hỏi: 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV yờu cầu viết số.
. GV sửa sai
HĐ3: Giới thiệu số 17, 18, 19
 Cỏch giới thiệu tương tự số 16 
HĐ4: Thực hành
Bài 1: 
- GV đọc số
- GV nhận xột.
Bài 2: Điền số thớch hợp vào ụ trống
- GV nờu yờu cầu, cho lớp làm vào SGK toỏn.
- GV quan sỏt giỳp đỡ hs yếu.
- Gọi hs đọc chữa bài.
Bài 3 Nối mỗi tranh với một số thớch hợp:
- GV nờu yờu cầu tổ chức trũ chơi “tiếp sức” 
-Gv nhận xột – đỏnh giỏ.
Bài 4: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:
- Gọi 1 HSlờn thực hiện trờn bảng lớp.
- Cỏc số từ 10 đến 19 là những số cú mấy chữ số? Số liền sau số mười là số nào?
C. Củng cố, dặn dũ:
- HS nờu cấu tạo cỏc số vừa học.
-Lớp viết bảng con, 2HS đọc
-Hs cựng thực hiện theo Gv.
- 10 que tớnh thờm 6 que tớnh là 16 que tớnh.
- HS nhắc lại
-HS đọc lại( cỏ nhõn, đồng thanh)
 HS khỏ trả lời
- HS nhắc lại: 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị( cỏ nhõn, đồng thanh)
- HS viết số 16 vào bảng con
- HS viết số vào bảng con.
- HS quan sỏt tranh đếm số lượng và viết số.
- HS kiểm tra chộo theo nhúm bàn.
- Cỏc nhúm cử 4 bạn chơi.
Lớp theo dừi, cổ vũ.
- 1 HS lờn bảng làm.
- 2 HS nờu
- HS nờu cấu tạo cỏc số: 10,...16, 17, 18, 19
___________________________________________
Tự nhiờn và xó hội
CUỘC SỐNG XUNG QUANH
I. Mục tiờu:
 - Nờu được một số nột về cảnh quan thiờn nhiờn và cụng của người dõn nơi học sinh ở.
 - Nờu được một số điểm giống và khỏc nhau giữa cuộc sống người nụng dõn và thành thị.
 - Hiểu biết về cảnh quan thiờn nhiờn và xó hội xung quanh.
 -KNS: Kĩ năng tỡm kiếm và sử lớ thụng tin: Quan sỏt về cảnh vật và hoạt động sinh sống của người dõn địa phương.
 - Kĩ năng tỡm kiếm và sử lớ thụng tin: Phõn tớch, so sỏnh cuộc sống của thành thị và nụng thụn.
 - Phỏt triển kĩ năng sống hợp tỏc trong cụng việc.
II.Đồ dựng dạy học:
 - Một số đồ dựng và dụng cụ như: chổi cú cỏn, khẩu trang, khăn lau, hốt rỏc, kộo, bỳt màu...
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
HĐ1: Tham quan hoạt động sinh sống của nhõn dõn khu vực xung quanh trường.
Bước 1: GV giao nhiệm vụ quan sỏt, phổ biến nội quy khi đi thăm quan.
Bước 2: Đưa HS đi thăm quan. GV quyết định điểm dừng để cho HS quan sỏt.
Bước 3:Đưa HS về lớp
 HĐ2: Thảo luận về hoạt động sinh sống của nhõn dõn
Bước1: Thảo luận nhúm
Bước2: Đại diện nhúm lờn trỡnh bày.
HĐ3: Làm việc theo nhúm với SGK.
*KL: Bức tranh ở bài 18 vẽ về cuộc sống ở nụng thụn và bức tranh ở bài 19 vễ về cuộc sống ở thành phố.
3. Củng cố dặn dũ :
- Nhận xột tiết học
-Về nhà ụn lại bài.
- HS tập quan sỏt thực tế đường sỏ, nhà ở, cửa hàng, cỏc cơ quan, chợ, cỏc cơ sở sản xuất, ở khu vực xung quanh trường...
- HS phải luụn bảo đảm hàng ngũ, khụng đi tự do, phải trật tự, nghe theo HD của GV.
- HS xếp 2 hàng đi xung quanh khu vực trường đúng.
-HS quan sỏt kỹ và núi với nhau về những gỡ cỏc em trụng thấy.
-HS núi những nột nổi bật về cỏc cụng việc sản xuất, buụn bỏn của nhõn dõn địa phương.
-Đại diện nhúm lờn núi với cả lớp xem cỏc em đó phỏt hiện được những cụng việc chủ yếu nào mà đa số nhõn dõn ở địa phương làm.
- Liờn hệ những cụng việc mà bố mẹ hoặc những người khỏc trong gia đỡnh em làm hàng ngày để nuụi gia đỡnh.
- HS phõn biệt 2 bức tranh trong SGK để nhận ra bức tranh nào vẽ về cuộc sống ở nụng thụn, bức tranh nào vẽ về cuộc sống ở thành phố.
- HS nhận ra những nột nổi bật về cuộc sống ở địa phương mỡnh, hỡnh thành những biểu tượng ban đầu.
- HS hoạt động trưng bày triển lóm cỏc tranh ảnh giới thiệu cỏc nghề truyền thống của địa phương.
________________________________________________________
Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011
TOÁN:
Hai mươi – Hai chục
I. MỤC TIấU 
- Nhận biết số 20 gồm 2 chục; biết đọc, viết số 20 ; phõn biệt số chục,số đơn vị.
- Làm bài 1, 2, 3.
- HS tớch cực, chủ động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 -bộ ĐDHT toỏn 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1.Kiểm tra bài cũ 
-GV đọc
- Nhận xột
 2 . Bài mới 
a. Giới thiệu bài GV giới thiệu trực tiếp
b.Giới thiệu số 20
-GV cựng hs thao tỏc trờn que tớnh
- GV yờu cầu hs lấy 1bú chục que tớnh sau đú lấy thờm 1 bú chục que tớnh nữa 
- Cú tất cả bao nhiờu que tớnh?
- GV hướng dẫn cỏch viết số 20 và kết hợp viết bảng.
- GV khuyến khớch hs khỏ đọc số: Hai mươi
- 20 là số cú mấy chữ số? Gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV: 20 cũn gọi là 2 chục( gọi 4 - 5 hs nhắc lại).
-GV nhận xột.
c. Thực hành
Bài 1 
- GV đọc cỏc số từ 10 đến 20 yờu cầu Hs viết.
- GV nhận xột. 
Bài 2 Trả lời cõu hỏi.
- GV nờu yờu cầu, hướng dẫn mẫu.
 GV giỳp đỡ hs yếu.
- Gọi 3 cặp lờn bảng chữa bài.
 GV nhận xột.
Bài 3 Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc cỏc số đú.
-GV giỳp đỡ hs yếu
- Gọi 1 hs lờn bảng.
- GV củng cố tỡm số liền sau, liền trước của 1 số
-HS, GV nhận xột.
- Cả lớp đọc cỏc số từ 0 đến 20
3. Củng cố, dặn dũ:
- 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV nhận xột tiết học. Về nhà xem lại bài.
-Hs viết số vào bảng con kết hợp phõn tớch cấu tạo số.
-cả lớp cựng thao tỏc.
- Hai mươi que tớnh.
-HS đọc lại( cỏ nhõn, đồng thanh)
- 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị
- Cả lớp viết bảng con số 20 và đọc. 
-Hs viết số vào bảng con và kết hợp nờu cấu tạo số
- Hs thảo luận hỏi đỏp theo nhúm bàn.
-Một số cặp lờn trỡnh bày trờn bảng.
-Lớp theo dừi, nhận xột.
- HS nờu yờu cầu và tự làm bài. 
- 1 hs lờn chữa bài. 
___________________________________________
Tiếng việt :
BÀI 80 : iờc- ươc
I. Mục tiêu
- Đọc được iờc, ươc, xem xiếc, rước đốn; từ và đoạn thơ ứng dụng .
- Viết được : iờc, ươc, xem xiếc, rước đốn
- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề : Xiếc, mỳa rối, ca nhạc
-KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
 III. Các hoạt động dạy học Tiết 1 : iờc- ươc
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc bài 79, viết bảng con : gốc cõy, đụi guốc
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần: ục
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần iờc.
- Cho H cả lớp cài vần iờc.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú vần iờc, muốn cú tiếng xiếc ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng xiếc .
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng xiếc.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “xem xiếc”.
- Gọi đỏnh vần tiếng xiếc, đọc trơn từ xem xiếc.
* Vần ươc : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
*Phỏt triển kĩ năng: 
-HS tỡm tiếng chứa vần mới, phõn tớch và đọc. 
 xanh biếc ngược xuụi
 chiếc chiếu cỏi lược
3. Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần iờc.
 - Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng xiếc 
- 1 H phõn tớch tiếng xiếc 
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
- HS đọc trơn từ, hs yếu đỏnh vần. 
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý: 
-Bức tranh vẽ gỡ?
- Núi 2,4 cõu về chủ đề: Xiếc, mỳa rối, ca nhạc
* Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
_________________________________________
Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011
TẬP VIẾT
tuốt lỳa,hạt thúc,màu sắc,giấc ngủ,mỏy xỳc
I. MỤC TIấU:
+ Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng: tuốt lỳa, hạt thúc, màu sắc,giấc ngủ,mỏy xỳc.
 + Rốn kú naờng noỏi chửừ caựi; vieỏt lieàn maùch ; vieỏt caực daỏu phuù, daỏu thanh ủuựng vũ trớ.
 + HS chăm luyện viết, cẩn thận khi viết bài.
 II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC
-GV: -Chửừ maóu caực từ ủửụùc phoựng to ( Bảng phụ) 
 --HS: -Vụỷ taọp vieỏt, baỷng con, phaỏn , khaờn lau baỷng.
 III.HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.Kiểm tra bài cũ
- Gọi H lờn bảng viết :xay bột, kết bạn
- Nhận xột bài cũ.
B. Bài mới 
1.Giới thiệu bài: Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài.
2.GV hướng dẫn H quan sỏt bài viết.
- Viết mẫu, vừa viết vừa nờu cỏch viết.
- Gọi H đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch cỏc chữ ở bài viết.
- H viết bảng con.
3.Thực hành :
- Cho H viết bài vào vở tập viết.
- GV theo dừi nhắc nhở động viờn một số em viết chậm, giỳp cỏc em hoàn thành bài viết.
C. Củng cố 
- Gọi H đọc lại nội dung bài viết.
- Thu vở chấm một số em.
- Nhận xột tuyờn dương.
- 2 H lờn bảng viết .
- H nờu tờn bài học.
- H theo dừi ở bảng lớp.
- Đọc nội dung bài viết: tuốt lỳa,hạt 
thúc, màu sắc, giấc ngủ, mỏy xỳc.
- H tự phõn tớch: cỏc con chữ được viết cao 5 dũng kẽ . Cỏc con chữ được viết cao 4 dũng kẽ . Cỏc con chữ được viết kộo xuống dưới tất cả là 5 dũng kẽ cũn lại cỏc nguyờn õm viết cao 2 dũng kẽ. Khoảng cỏch giữa cỏc chữ bằng 1 vũng trũn khộp kớn.
- H viết vào bảng con.
- H thực hành bài viết.
- H đọc.
TẬP VIẾT
con ốc,đụi guốc,cỏ diếc,rước đốn...
I. MỤC TIấU:
+ Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng: con ốc,đụi guốc,cỏ diếc,rước đốn,kờnh rạch,
vui thớch.
 + Rốn kú naờng noỏi chửừ caựi; vieỏt lieàn maùch ; vieỏt caực daỏu phuù, daỏu thanh ủuựng vũ trớ.
 + HS chăm luyện viết, cẩn thận khi viết bài.
 II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC
-GV: -Chửừ maóu caực từ ủửụùc phoựng to ( Bảng phụ) 
 --HS: -Vụỷ taọp vieỏt, baỷng con, phaỏn , khaờn lau baỷng.
 III.HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.Kiểm tra bài cũ
- Gọi H lờn bảng viết :giấc ngủ,mỏy xỳc.
- Nhận xột bài cũ.
B. Bài mới 
1.Giới thiệu bài: Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài.
2.GV hướng dẫn H quan sỏt bài viết.
- Viết mẫu, vừa viết vừa nờu cỏch viết.
- Gọi H đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch cỏc chữ ở bài viết.
- H viết bảng con.
3.Thực hành :
- Cho H viết bài vào vở tập viết.
- GV theo dừi nhắc nhở động viờn một số em viết chậm, giỳp cỏc em hoàn thành bài viết.
C. Củng cố 
- Gọi H đọc lại nội dung bài viết.
- Thu vở chấm một số em.
- Nhận xột tuyờn dương.
- 2 H lờn bảng viết .
- H nờu tờn bài học.
- H theo dừi ở bảng lớp.
- Đọc nội dung bài viết: con ốc,đụi guốc,cỏ diếc,rước đốn,kờnh rạch,vui thớch.
- H tự phõn tớch: cỏc con chữ được viết cao 5 dũng kẽ . Cỏc con chữ được viết cao 4 dũng kẽ . Cỏc con chữ được viết kộo xuống dưới tất cả là 5 dũng kẽ cũn lại cỏc nguyờn õm viết cao 2 dũng kẽ. Khoảng cỏch giữa cỏc chữ bằng 1 vũng trũn khộp kớn.
- H viết vào bảng con.
- H thực hành bài viết.
- H đọc.
__________________________________________
Thủ công :
Gấp mũ ca lụ ( tiết 1)
I.MỤC TIấU 
- HS biết gấp mũ ca lụ bằng giấy.
- HS gấp được mũ ca lụ bằng giấy.Cỏc nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: mũ ca lụ bằng giấy, cỏc bước gấp mũ.
- HS: Giấy màu, vở thủ cụng
III.HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Bài cũ
- Kiểm tra đồ dựng học tập của học sinh,nhận xột. Học sinh đặt đồ dựng học tập lờn bàn.
2. Bài mới
a) Giới thiệu bài học – Ghi đề bài.
b) Hoạt động chớnh 
Hoạt động 1: GV hướng dẫn hs quan sỏt và nhận xột
- GV cho 1 hs đội chiếc mũ ca lụ mẫu 
- Yờu cầu hs quan sỏt, nhận xột về hỡnh dỏng và nờu tỏc dụng của mũ ca lụ.
Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu
 -GV hướng dẫn cỏc thao tỏc gấp mũ ca lụ. 
- GV hướng dẫn cỏch tạo tờ giấy hỡnh vuụng.
- Gấp đụi hỡnh vuụng theo đường chộo mặt màu ra ngoài được hỡnh 3.
- Gấp đụi hỡnh 3 để lấy đường dấu giữa, gấp 1 phần cạnh bờn phải vào sao cho đầu cạnh chạm vào đường dấu giữa( hỡnh 4).
 Lật mặt sau hỡnh 4 và gấp tương tự được hỡnh 5.
- Gấp 1 lớp giấy phần dưới của hỡnh 5 lờn sao cho sỏt với cạnh bờn vừa mới gấp như hỡnh 6. Gấp theo đường dấu và gấp vào trong phần vừa gấp lờn được hỡnh 8.
- Lật hỡnh 8 ra mặt sau, cũng gấp tương tự được mũ ca lụ.
- GV thực hiện lại yờu cầu hs cựng thực hành gấp mũ.
GV quan sỏt giỳp đỡ hs chưa nắm được cỏch làm.
* Tổ chức thi gấp theo nhúm.
3. Nhận xột – Đỏnh giỏ.
Hoạt động nối tiếp: Về chuẩn bị giấy màu để tiết sau thực hành.
-HS đặt đồ dựng học tập lờn bàn.
-Hs quan sỏt, nhận xột
-HS quan sỏt từng bước gấp.
-Hs thực hành gấp mũ ca lụ trờn tờ giấy vở hs hỡnh vuụng.
-Hs làm theo nhúm bàn thời gian 5’
_________________________________________
Sinh hoạt : 
 Nhận xét cuối tuần 	 
I.MỤC TIấU
- Giỳp H nhận ra khuyết điểm của bản thõn, từ đú nờu ra hướng giải quyết phự hợp
- Rốn tớnh tự giỏc, mạnh dạn, tự tin
- Giỏo dục thần đoàn kết,hoà đồng tập thể, noi gương tốt của bạn
II.HOẠT ĐỘNG LấN LỚP
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ổn định tổ chức
- Yêu cầu cả lớp hát 1 bài.
2. Nhận xét tình hình hoạt động tuần 19:
*Ưu điểm:
- Đa số các em thực hiện các hoạt động tốt. Trang phục đúng quy định.Vệ sinh cá nhân khá sạch sẽ, gọn gàng.
- Nhiều em có ý thức học và làm bài trước khi đến lớp. Trong giờ học sôi nổi xây dựng bài.
- Tham gia các hoạt động đầu buổi, giữa buổi nhanh nhẹn, có chất lượng
*Nhược điểm:
-Một số em ý thức tự giác chưa cao, còn lười học, chữ viết xấu, cẩu thả.
3. Kế hoạch tuần 20.
- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.
- Giáo dục cho HS ý thức tự giác kỉ luật trong mọi hoạt động.
-Chăm súc bồn hoa,cõy cảnh.
* Cả lớp hát một bài. 
- Lớp trưởng nhận xét hoạt động trong tuần của lớp.
- Lắng nghe GV nhận xét và có ý kiến bổ sung.
- Nghe GV phổ biến để thực hiện.
_________________________________________
Buổi chiều:
Luyện Thể dục:
TRề CHƠI VẬN ĐỘNG
I. MỤC TIấU 
 -HS ụn một số kỹ năng ĐHĐN ;Biết thực hiện phối hợp cỏc tư thế đứng cơ bản đó học.ễn trũ chơi " Chạy tiếp sức"
 - HS cú kỹ năng thực hiện động tỏc ở mức tương đối chớnh xỏc, tham gia trũ chơi chủ động
 - HS nghiờm tỳc, trật tự khi luyện tập.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
Sõn trường ; cũi , 3 lỏ cờ nhỏ.
III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yờu cầu bài học.	
- Đứng vỗ tay, hỏt Tỡm bạn thõn
- Giậm chõn tại chỗ hoặc chạy nhẹ nhàng 40 - 50 m, sau đú vừa đi vừa hớt thở sõu.
2. Phần cơ bản
*Trũ chơi: Nhảy ụ tiếp sức.
- Gv nờu tờn trũ chơi, chỉ tay trờn hỡnh giải thớch cỏch chơi, làm mẫu.
+Nhảy chụm chõn vào ụ 1, nhảy 2 chõn vào ụ 2, 3 . Nhảy chụm chõn vào ụ 4
+ Bạn thứ nhất nhảy xong đến bạn thứ 2 nhảy tiếp cho đến hết .
- GV nhận xột, 
* Đi thường theo nhịp 2 x 4 hàng dọc và hỏt.
3. Phần kết thỳc
- GV cựng HS hệ thống bài học.
 - Nhận xột giờ học và giao bài tập về nhà
-HS lắng nghe 
-Cả lớp hỏt
-HS thực hiện
-Lắng nghe
- 1 HS chơi thử.
- 1 nhúm 2 - 3 HS chơi thử.
- Cả lớp chơi thử..
- HS chơi lần thứ hai cú phõn thắng thua, thưởng phạt.
TH T. việt Tiết 3: iờc,uục,ươc
I.MỤC TIấU
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần iờc,uục,ươc .Tỡm đỳng tiếng cú chứa vần iờc,uục,ươc .
-Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành 6.
Bài 1: Điền vần, tiếng có vần : iờc,uục,ươc
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.
-Yờu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 2: Đọc bài : Quờ hương.
-GV đọc mẫu toàn bài .
-Hướng dẫn cách đọc.
-Tìm tiếng có vần iờc,ươc cú trong bài.
Bài 3: Viết: Quờ hương là con diều biếc.
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-Nhắc HS nét nối các con chữ.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS lên bảng điền.
* HS theo dõi trong bài.
-HS lắng nghe
-HS đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
* HS viết vào vở .
TH toán: Tiết 2
I. Mục tiêu
 - Biết đọc, viết cỏc số từ 10- 20, vẽ được tia số và điền số thớch hợp vào tia số,biết cỏc số đú gồm mấy chục, mấy đơn vị. 
- Áp dụng làm tốt vở bài tập ở vở thực hành.
II. Đồ dùng dạy học
 - Vở thực hành .
III. Các hoạt động dạy học 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở thực hành trang 8 
Bài 1: Viết số thớch hợp vào ụ trống 
- Cho HS nêu yêu cầu bài 1
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
-GV nhận xét chung
Bài 2: Số
- Cho HS nêu yêu cầu bài .
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
Bài 3 : Viết số thớch hợp vào dưới mỗi vạch của tia số
- Gọi H lên bảng làm bài .
- Đổi vở chữa bài của nhau 
Bài 4: Viết ( theo mẫu)
- HS làm vào vở.
- Gv chữa bài nhận xét .
Bài 5: Viết số thớch hợp vào chỗ chấm (HS khá giỏi)
3. Củng cố dặn dò- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
* H nêu y/c đề bài .
- 2H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H nêu y/c đề bài .
- 2H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H tự làm bài vào vở .
- 1 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
* HS lờn bảng làm
GĐ BD tiếng việt : Bài 77 : ăc-õc
I. Mục tiêu:
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần ăc,õc
- Làm tốt bài tập ở vở ôn luyện. 
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở ôn luyện Tviệt.
 III. Các hoạt động dạy học
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài:
 2. Hướng dẫn HS luyện đọc và làm bài tập ở vở ÔLtiếng Việt
HĐ1: Đọc bài SGK .
- Gọi HS nhắc lại tờn bài học? Cho HS mở sỏch đọc bài 77.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 76.
Bài 1 Nối
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.Yờu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xột. 
Bài 2 Điền ăc hay õc.
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 2 
-yờu cầu HS ghép vần và điền đúng từ.
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 3 Điền bậc thang hoặc miền nỳi hoặc khụ cạn.
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 3. 
-yờu cầu HS tiếng sao cho đúng .
-Nhận xột kết luận đáp án đúng. Gọi HS đọc lại các câu trên.
Bài 4 Viết mặc ỏo: 2 dũng 
-

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 19 KNS LOC.doc