Kế hoach bài dạy lớp 1 – Tuần 30 - Trường Tiểu học Gia Phú - Huyện Gia Viễn- Tỉnh Ninh Bình

I. Mục tiêu :

 - Biết đặt tính và làm tính trừ số cú hai chữ số (khụng nhớ) dạng 65 - 30 , 36 - 4.

 - Rèn tính cẩn thận cho HS.

 - GV HD 2HS (KT) làm bài 1; bài 2

II. Đồ dùng dạy học: - Các bó que tính và các que tính rời

III. Hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc 6 trang Người đăng honganh Ngày đăng 09/01/2016 Lượt xem 448Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoach bài dạy lớp 1 – Tuần 30 - Trường Tiểu học Gia Phú - Huyện Gia Viễn- Tỉnh Ninh Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Toán
Tiết 117: phép trừ trong phạm vi 100 (tr-159)
	 ( trừ không nhớ )
I. Mục tiêu :
 - Biết đặt tớnh và làm tớnh trừ số cú hai chữ số (khụng nhớ) dạng 65 - 30 , 36 - 4.
 - Rèn tính cẩn thận cho HS.
 - GV HD 2HS (KT) làm bài 1; bài 2
II. Đồ dùng dạy học: - Các bó que tính và các que tính rời
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung 
các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
HĐ của trò
A/ Kiểm tra bài cũ : (5)/ :
Đặt tính rồi tính : 
B/ Bài mới : 
1. Giới thiệu cách làm tính trừ (không nhớ )
a.Trường hợp phép trừ có dạng 65 - 30
+B1: Thao tác trên QT
-GV thao tác trên que tính như HS và gài lên bảng phụ
+ Bước 2: KT làm tính trừ
b.Trường hợp phép trừ có dạng 36 - 4.
Thực hành
* Bài 1: tính 
*Bài 2:Đúng ghi đ, sai ghi s:
* Bài 3: Tính nhẩm 
 (cột 1, 3)
C. Củng cố : (2)/ :
46 +31 72+5
20+56 54+13
=>GV Nhận xét, đánh giá
*GV HD HS lấy 65 que tính
-Tách ra 3 bó .
- Còn lại bao nhiêu que tính?
- HD HS đếm các bó QT và que rời còn lại. 
+Gv HD HS đặt tính trên bảng lớp.
* GVHD tương tự như trên:
 GV HD HS làm tính trừ, bỏ qua bước thao tác trên que tính...Lưu ý đặt tính và ghi kết quả cho thẳng cột.
- GV yêu cầu HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2
* GV HD HS làm bài vào SGK
- GV gọi HS nêu KQ(lưu ý viết KQ cho thẳng cột)
- GV nhận xét.
*HDHS nêu yêu cầu bài
- Vì sao sai? Sai ở cách tính hay cách đặt tính.
*HD HS làm (cột 1, 3)
- Nêu cách tính nhẩm và GV lưu ý HS điền kết quả có kèm đơn vị cm
- HS nêu lại cách thực hiện phép trừ hai số cho một số.
* Về hoàn thiện các bài tập ở vở BTToán và hS khá giỏi hoàn thiện các bài toán ở vở bổ trợ..
- 2 Hs lên bảng
-Lớp làm bảng con.
* HS lấy 65 que tính.
-Tách ra 3 bó .
- Còn lại 3 bó qt và 5 que tính rời thì viết 3 ở cột chục và 5 ở cột đơn vị vào dòng cuối bảng.
+HS đặt tính và làm trên bảng con và nêu cách tính 
- HS nhắc lại..
+HS nêu lại cách đặt tính và tính (NT). 
*HS làm bài và nêu KQ....
*HS nêu yêu cầu 
-HS làm bài tập
-HS chữa bài và nêu lí do.. .
* HS làm bài tập 
HS chữa bài, HS khác nhận xét và nêu cách tính. 
 Toán
Tiết 118: luyện tập (tr-160)
I. Mục tiêu :Giúp HS:
- Biết đặt tớnh, làm tớnh trừ, tớnh nhẩm cỏc số trong phạm vi 100 ( khụng nhớ ).
- Củng cố về giải toán (dành cho HS khá giỏi).
 - GV HD 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi nội dung bài tập 
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung 
các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
HĐ của trò
A/ Kiểm tra bài cũ : (5)/ :
Tính nhẩm
B/ Bài mới :Luyện tập :
* Bài 1: Đặt tính rồi tính
45-23 57-31 72 - 60... 
*Bài 2: Tính nhẩm
65- 5 = 65 - 65 =.....
21 -1 = 32 - 10 =...
* Bài 3: >,<,=?
35 -5....35 - 4
43 +3....43-3
* Bài 5: Nối (Theo mẫu)
* Bài 4: Tóm tắt 
(HS khá giỏi)
Có : 35 bạn 
Nữ : 20 bạn 
bạn trai : .. bạn? 
C. Củng cố : (2)/ :
65-23=.. 98-78=... 69-54=...
=>GV Nhận xét, đánh giá
 - GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
* GV HD HS nêu yêu cầu 
-Bài này em cần lưu ý điều gì?
* GVHD HS HS nêu yêu cầu bài
-HS nêu cách tính nhẩm 65-5 , 32 -10... và Gv khuyến khích HS tính nhẩm theo cách thuận tiện nhất
* GV HD HS nêu y/c
- HS làm bài và Nêu: Để điền dấu vào ô trống em phải làm thế nào?
* GV HD HS đọc yêu cầu và tự làm bài.
- Gv gọi Hs lên chữa bài theo hình thức tiếp sức (Mỗi tổ 6 em)
* GV y/c Hs nào hoàn thiện các bài 1, 2, 3, 5 làm tiếp bài 4 
- HS tự đọc đề toán và giải bài toán đó. 
- Gv chữa bài các nhân...
* Về hoàn thiện các bài tập ở vở BTToán và hS khá giỏi hoàn thiện các bài toán ở vở bổ trợ..
- 2 Hs lên bảng
-Lớp làm bảng con.
*HS nêu yêu cầu 
-HS làm bài tập
-HS chữa bài .
* HS làm bài tập 
HS chữa bài, HS khác nhận xét và nêu cách tính. 
* HS đọc y/c và làm bài
- HS chữa bài
- HS khác nhận xét.
* HS đọc y/c và làm bài
- HS chữa bài chữa bài theo hình thức tiếp sức
* Hs đọc đề toán và tự tóm tắt rồi giải bài toán đó....
Toán
Tiết 119: Các ngày trong tuần lễ (tr-161)
I. Mục tiêu : Giúp Hs:
 - Biết tuần lể cú 7 ngày, biết tờn cỏc ngày trong tuần; biết đọc thứ, ngày, thỏng trờn tờ lịch búc hằng ngày.
 - GV HD 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
II. Đồ dùng dạy học
 - Một quyển lịch bóc hàng ngày
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung 
các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
HĐ của trò
A/ Kiểm tra bài cũ : (5)/ :
1, Điền >,<,=:
B/ Bài mới :( 15)/
1. Giới thiệu các ngày trong tuần lễ
-Hôm nay là thứ tư
-Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy.
-7 ngày
.....
Hôm qua, hôm kia / hôm nay, ngày mai...
2.Thực hành : :( 15)/
* Bài 1: trong mỗi tuần lễ:
a, Em đi học vào các ngày: Thứ hai....
b, Em nghỉ học các ngày:.... 
*Bài 2: 
a, Hôm nay là..ngày. tháng.
b, Ngày mai là..ngày..tháng
* Bài 3: Đọc thời khoá biểu của lớp em.
C. Củng cố : (2)/ :
25+3...25-3, 67-20...58-11...
=>GV Nhận xét, đánh giá
*Gv treo quyển lịch bóc hàng ngày và chỉ vào tờ lịch chỉ ngày hôm nay và hỏi: ? Hôm nay là thứ mấy?
- Một tuần lễ có mấy ngày?
-Hôm nay là ngày bao nhiêu?
+GV chỉ tờ lịch của ngày hôm nay và hỏi: -Hôm nay là ngày mấy?
-Thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu?
-Ngày mai là thứ mấy?
-Hôm qua, hôm kia là thứ mấy?
GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
* GVHD HS HS nêu yêu cầu bài
- ? 1 Tuần em đi học mấy ngày, nghỉ học mấy ngày?
* GV HD HS làm bài và đọc lại bài của mình
? em thích nhất là ngày nào trong tuần? Vì sao?
* GV HD HS đọc khoá biểu của lớp.
 - Gv gọi Hs lên chữa bài theo hình thức tiếp sức (Mỗi tổ 6 em)
? Một tuần có mấy ngày, bắt đầu từ thứ mấy..
- Về hoàn thiện các bài tập ở Vở BTToán.
- 1 Hs lên bảng
-Lớp làm bảng con.
*GV quan sát và TLCH.
--Gọi Hs đọc các ngày trong 1 tuần lễ
-HS nhắc lại..
-Yêu cầu Hs mở SGK, quan sát hình vẽ và nêu lại các mốc thời gian.
*HS nêu yêu cầu 
-HS làm bài tập
-HS đọc lại bài... .
* HS làm bài tập 
HS chữa bài, HS khác nhận xét và nêu cách tính. 
* HS đọc y/c và làm bài
- HS chữa bài
- HS khác nhận xét.
* Hs đọc 
-Lớp nhận xét.
Toán
Tiết 120: Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (tr-162)
I. Mục tiêu: Giúp Hs:
- Biết cộng, trừ cỏc số cú hai chữ số khụng nhớ; cộng, trừ nhẩm.
- Nhận biết bước đầu về quan hệ giữa phộp cộng và phộp trừ.
- Giải được bài toỏn cú lời văn trong phạm vi cỏc phộp tớnh đó học.
 - GV HD 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
II. Đồ dùng dạy học
 - Bảng phụ, SGK, ....
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung 
các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
HĐ của trò
A/ Kiểm tra bài cũ : (5)/ :
 - GV hỏi miệng :
B/ Bài mới :Luyện tập :
( 35)/
* Bài 1 Tính nhẩm
80 + 10 = 80 + 5 =.....
90 - 80 = 85- 5 =...
90 -10 = 85 - 80 =
*Bài 2: Đặt tính rồi tính
36 +12 65 +22 87 -65..
* Bài 3: Tóm tắt
Hà có : 35 que tính
 ? qtính
Lan có: 43 que tính 
* Bài 4: Tóm tắt
Tất cả có : 68 bông hoa
Hà có : 34 bông hoa
Lan có : .. bông hoa? 
C. Củng cố : (2)/ :
-Nếu hôm nay là thứ năm thì ngày mai, ngày kia, hôm qua, hôm kia là thứ mấy?
=>GV Nhận xét, đánh giá
- GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
* GV HD HS nêu yêu cầu 
- Gv khuyến khích HS tính nhẩm theo cách thuận tiện nhất .
+Nêu mối quan hệ giữa phép cộng và trừ 
* GVHD HS HS nêu yêu cầu bài.
- HS nêu cách đặt tính và cách tính..
* GV HD HS đọc đề toán và TLCH : 
-Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? Muốn biết có tất cả bao nhiêu que tính em làm tính gì?
* GV HD HS đọc yêu cầu và tự làm bài.
- GV nhận xét..
? Muốn giải bài toán có lời văn em phải thực hiện qua mấy bước..
- Về hoàn thiện các bài tập ở vở BTToán và hS khá giỏi hoàn thiện các bài toán ở vở bổ trợ..
- Hs trả lời miệng....
* HS làm bài tập 
HS chữa bài, HS khác nhận xét các phép tính trong 1 cột..
* HS đọc y/c và làm bài
- HS chữa bài
- HS khác nhận xét.
* Hs đọc đề toán và tự tóm tắt rồi giải bài toán đó.
- Hs lên bảng chữa
-Lớp nhận xét.
- HS khác NX và nêu bài làm của mình...
*Hs làm bài và đọc lại bài làm của mình
- HS khác nhận xét...

Tài liệu đính kèm:

  • doctoan tuan 30.doc