Kế hoach bài dạy lớp 1 – Trường Tiểu học Gia Phú - Huyện Gia Viễn - Tỉnh Ninh Bình

I. Mục tiêu:Giúp Hs:

 - Làm quen với mặt đồng hồ, biết xem giờ đúng, cú biểu tượng ban đầu về thời gian.

 - GV HD 2HS (KT) làm bài ,.

II. Đồ dùng dạy học

 - Mặt đồng hồ biểu diễn

 - Đồng hồ để bàn ( loại 2 kim )

III. Hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc 27 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 05/02/2016 Lượt xem 165Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoach bài dạy lớp 1 – Trường Tiểu học Gia Phú - Huyện Gia Viễn - Tỉnh Ninh Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S khá giỏi: 
Tóm tắt: Có : 45 cm
 Đã cắt : 13 cm
 Còn lại : ...cm?
C. Củng cố : (2)/ :
- GV KT đồ dùng của học sinh
GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
* GV HD HS nêu y/c
- HS làm bài và nêu kết quả?
? Trên tia số số nào có 2 chữ số..
* GV HD HS làm (cột 1, 2, 4)
- HS làm bài và nêu: Để điền dấu vào chỗ chấm em phải NTN?
* GVHD tự đọc yêu câu và tự làm bài.
- Vì sao em khoanh vào số đó.
-GV nhận xét và đánh giá.
* GV yêu cầu học sinh tự đọc yêu cầu và làm vào vở.
* GV yêu cầu học sinh tự làm bài.
- GV hướng dẫn HS đặt đề toán dựa vào tóm tắt của bài toán trên rồi giải bài toán đó. 
- GV KT cá nhân..
*Về hoàn thiện các bài tập ở vở BTToán và SGK...
*HS nêu yêu cầu 
-HS làm bài tập
-HS chữa bài .
* HS làm bài tập 
HS chữa bài, HS khác nhận xét.
* HS đọc yêu cầu .
- HS làm bài.
- HS chữa bài.
-HS khác nhận xét .
* HS làm bài và chữa bài...
-HS khác nhận xét .
* Hs làm vào SGK
- Hs lên thi đua nêu kết quả.
-Lớp nhận xét.
........
* HS tự làm bài..
Toán
 Bài 129: ôn tập: các số đến 10 (tr-171)
I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về:
 - Biết cộng trong phạm vi 10, tỡm thành phần chưa biết của phộp cộng, phộp trừ dựa vào bảng cộng, trừ.
 - Biết nối cỏc điểm để cú hỡnh vuụng, hỡnh tam giỏc.
 - GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, SGK....
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung 
các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
HĐ của trò
A/ Kiểm tra bài cũ : (5)/ :
B/ Bài mới :
ôn tập: các số đến 10
* Bài 1: Tính:
2 + 1 = 3 + 1 =
2 + 2 = 3 + 2 =
2 + 3 =.. 3 + 3 =..
*Bài 2: Tính:
 a, 6+2= 1+9=
 2+6= 9+1=........
 b, 7+2+1= 8+1+1=...
* Bài 3: Số?
3 + ..= 7 6 - ...= 1
...+ 5 = 10 9 - ...= 3
* Bài 4:Nối các điểm để có:
a, Một hình vuông
b, Một hình vuông và hai hình tam giác?
*Bài 5: (Dành cho HS khá giỏi) Tóm tắt: 
 cắt lần 1: 13 cm
 Cắt lần 2 : 12cm
 Cắt đi : ...cm?
C. Củng cố : (2)/ :
- HS viết bảng con:
3cm 5cm 7cm 10cm 
- GV nhận xét..
GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
* GV HD HS nêu y/c
- HS làm bài và nêu kết quả?
? Em có nhận xét gì về các cột tính trên..
* GV HD HS nêu y/c
- HS làm bài và nhận xét về các cột tính trên..
* GVHD tự đọc yêu câu và tự làm bài.
- Dựa vào đâu em điền số vào chỗ chấm..
- GV nhận xét và đánh giá.
* GV yêu cầu học sinh tự đọc yêu cầu và làm vào SGK.
* GV hướng dẫn HS đặt đề toán dựa vào tóm tắt của bài toán trên rồi giải bài toán đó. 
- GV KT cá nhân..
Về hoàn thiện các bài tập ở vở BTToán và SGK.
- HS viết bảng..
*HS nêu yêu cầu 
-HS làm bài tập
-HS chữa bài .
* HS làm bài tập 
HS chữa bài, HS khác nhận xét.
 * HS đọc yêu cầu .
- HS làm bài.
- HS chữa bài.
* Hs làm vào SGK
- Hs tự KT bài của nhau và báo cáo kết quả.
-Lớp nhận xét.
........
* HS tự làm bài..
 Toán	 	 
 Bài 130: ôn tập: các số đến 10 (tr-172)
I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về:
 - Biết cấu tạo cỏc số trong phạm vi 10; cộng , trừ cỏc số trong phạm vi 10.
 - Biết vẽ đoạn thẳng, giải bài toỏn cú lời văn .
 - GV HD 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung 
các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
HĐ của trò
A/ Kiểm tra bài cũ : (5)/ :
B/ Bài mới :
ôn tập: các số đến 10
* Bài 1: Số ?
2= 1+... 8= 7+...
3= 2+... 8=...+2
7=..2+2 6= 4+...
*Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:
*Bài 3: Tóm tắt
 Gấp : 10 cái thuyền
Cho : 4 cái thuyền
 Còn : .... cái thuyền?
* Bài 4: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 10 cm.
* Bài 5: (Dành cho HS khá giỏi)
C. Củng cố : (2)/ :
- HS điền >,< ,=? vào chỗ chấm:
20 ...23 40 -20...20 15-5 = 10 +0
- GV nhận xét..
GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
* GV HD HS nêu y/c
- HS làm bài và nêu kết quả?
? Để điền số vào chỗ chấm em dựa vào đâu?
* GV HD HS nêu y/c
- GV nhận xét về bài làm của học sinh..
* GV yêu cầu học sinh tự đọc đề toán, tóm tắt rồi giải..
- GV nhận xét về bài làm của học sinh..
* GV yêu cầu hs tự đọc yêu cầu rồi làm bài vào vở li...
* GV hướng dẫn HS đặt đề toán dựa vào các số: 34 , 24, +, = , cm .
rồi tóm tắt và giải bài toán trên..
- GV KT cá nhân..
- Về hoàn thiện các bài tập ở vở BTToán và SGK.
- 1HS lên bảng..
- Lớp làm bảng con.
*HS nêu yêu cầu 
-HS làm bài tập
-HS nêu KQ của bài đó.
* HS làm bài tập 
HS chữa bài.
- HS KT bài của nhau.
* HS đọc yêu cầu .
- HS làm bài.
- HS chữa bài.
- HS nêu bài làm của mình..
* Hs làm bài vào vở li.
- Hs chữa bài
- HS KT bài của bạn.
- Lớp nhận xét.
........
* HS tự làm bài..
Toán
 Bài 131: ôn tập: các số đến 10 (tr-173)
I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về:
 - Biết trừ cỏc số trong phạm vi 10, trừ nhẩm.
 - Nhận biết nối quan hệ giữa phộp cộng và phộp trừ.
 - Biết giải bài toỏn cú lời văn.
 - GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung 
các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
HĐ của trò
A/ Kiểm tra bài cũ : (5)/ :
B/ Bài mới :
ôn tập: các số đến 10
* Bài 1: Tính:
*Bài 2: Tính:
5 + 4 = 1 + 6 = 
9 -5 = 7 - 1 =
9- 4 = 7 - 6 =
*Bài 3: Tính:
9-3-2= 7-3-2=
10-4-4= 5-1-1=
* Bài 4: Tóm tắt
Có : 10 con gà và vịt
Gà : 3 con
 Vịt : ....con?
* Bài 5: (Dành cho HS khá giỏi)
C. Củng cố : (2)/ :
- HS điền số vào chỗ chấm:
3+.. =15 7 + ...= 10. 30-....=10
GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
* GV HD HS nêu y/c
- HS làm bài và nêu kết quả?
? Em có nhận xét gì về các cột tính trên..
* GV HD HS nêu y/c
- Em có nhận xét gì về cột tính trên?
- GV nhận xét về bài làm của học sinh..
* GV yêu cầu học sinh tự đọc đề toán, tóm tắt rồi giải..
- GV nhận xét về bài làm của học sinh..
* GV HS tự đọc yêu cầu 
? Em nào có cách giải khác ?..
- GV nhận xét...
* GV hướng dẫn HS đặt đề toán dựa vào phép tính sau:34 - 23 = .... (cm) , rồi tóm tắt và giải lại bài toán trên.
- GV KT cá nhân..
- Về hoàn thiện các bài tập ở vở BTToán và SGK.
- 1HS lên bảng..
- Lớp làm bảng con.
*HS nêu yêu cầu 
-HS làm bài tập
-HS nêu KQ của bài đó.
* HS làm bài tập 
HS chữa bài, HS mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ..
 * HS đọc yêu cầu .
- HS làm bài.
- HS chữa bài.
- HS nêu cách tính..
* Hs làm bài vào vở li.
- Hs chữa bài
- HS khác nêu bài làm của mình.
- Lớp nhận xét.
........
* HS tự làm bài
Toán
 Bài 132: ôn tập: Các số đến 100 (tr-174)
I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về:
 - Biết đọc, viết, đếm cỏc số đến 100.
 - Biết cấu tạo số cú hai chữ số.
 - Biết cộng, trừ (khụng nhớ) cỏc số trong phạm vi 100.
 - GV HD 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,... 
II. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung 
các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
HĐ của trò
A/ Kiểm tra bài cũ : (5)/ :
B/ Bài mới :
ôn tập: các số đến 100
* Bài 1: Viết các số:
*Bài 2: Viết số vào mỗi vạch của tia số:
a, từ 0 đến 10..
b, Từ 90 đến 100...
*Bài 3: Viết (Theo mẫu): (cột 1,2,3)
35= 30 +5 27= ... +..
45=...+... 47=.... +...
*Bài 4: Tính: 
 (cột 1,2,3,4)
C. Củng cố : (2)/ :
- HS điền số vào chỗ chấm:
3+.. =15 7 + ...= 10. 30-....=10
- GV nhận xét..
GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
* GV HD HS nêu y/c
- HS làm bài và nêu kết quả?
? Em cho biết các số từ 11 đến 20 số nào là số lớn nhất?
- Phân tích các số: 29, 69, 89, 96..
- Số 100 là số có mấy chữ số?
* GV HD HS nêu y/c
- Em có nhận xét gì về các số từ 0 đến 10. Số nào có 1 chữ số..?
- Các số từ 90 đến 100: Số nào là số bé nhất, số nào có 3 chữ số?
- GV nhận xét về bài làm của học sinh..
* GV yêu cầu học sinh làm (cột 1,2,3) 
- HS đọc mẫu và thực hiện làm theo mẫu. 
? Qua bài tập này em cần nắm vững kiến thức nào (Cấu tạo số...)
 * GV yêu cầu học sinh làm (cột 1,2,3,4) ; HS tự đọc y/c và làm bài
? ở bài tập 4 em cần lưu ý viết KQ NTN ?
- Về hoàn thiện các bài tập ở vở BTToán và SGK.
- 1HS lên bảng..
- Lớp làm bảng con.
*HS nêu yêu cầu 
-HS làm bài tập
-HS nêu KQ của bài đó.
* HS làm bài tập 
- HS chữa bài.
-HS khác nhận xét.
* HS đọc yêu cầu .
- HS làm bài.
- HS chữa bài.
- HS nêu cách làm..
* Hs làm bài vào vở li.
- Hs chữa bài
- Lớp nhận xét.
* HS tự làm bài vf chữa bài
- HS khác nhận xét...
Toán
 Bài 133: ôn tập: Các số đến 100 (tr-175)
I. Mục tiêu:Giúp HS củng cố về:
 - Biết đọc, viết, so sỏnh cỏc số trong phạm vi 100.
 - Biết viết số liền trước, số liền sau của một số; biết cộng trừ số cú hai chữ số.
 - Biết giải bài toỏn cú lời văn (HS khá giỏi).
 - GV HD 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
II. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung 
các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
HĐ của trò
A/ Bài mới :
ôn tập: các số đến 100
* Bài 1: Viết các số:
*Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:
*Bài 3: 
a, Khoanh vào số bé nhất:
b, Khoanh vào số lớn nhất:
* Bài 4: Đặt tính rồi tính:
68 - 31 52 + 37
98 - 51 26 + 63...
* Bài 5: Tóm tắt: 
 HS khá giỏi
Thành gấp : 12 máy bay
Tâm gấp : 14 máy bay.
Cả hai bạn : .. máy bay?
C. Củng cố : (2)/ :
GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
* GV HD HS nêu y/c
- HS làm bài và nêu kết quả?
? Em cho biết các số 38 em viết như thế nào và là số có mấy chữ số?...
- Phân tích cấu tạo các số đó.
* GV HD HS nêu y/c
- Em có nhận xét gì về các số em vừa viêt va fnhận xét..
- GV nhận xét về bài làm của học sinh..
* GV yêu cầu học sinh tự làm và nêu kết quả và nhận xét : Vì sao em khoanh vào số đó.
* GV HS tự đọc yêu cầu 
( khi làm bài này em cần lưu ý điều gì ?)
* GV hướng dẫn HS nào đã hoàn thiện các bài tập1, 2, 3, 4 thì làm tiếp bài 5
- HS tự tóm tắt và giải bài toán trên..
- GV KT cá nhân..
- Về hoàn thiện các bài tập ở vở BTToán ...
*HS nêu yêu cầu 
-HS làm bài tập
-HS nêu KQ của bài đó.
* HS làm bài tập 
- HS chữa bài.
-HS khác nhận xét.
* HS đọc yêu cầu .
- HS làm bài.
- HS chữa bài.
- HS nêu cách làm..
* Hs làm bài vào vở li.
- Hs chữa bài
- Lớp nhận xét.
........
*HS tự làm bài.
.....
Toán
 Bài 134: ôn tập: Các số đến 100 (tr-176)
I. Mục tiêu:Giúp HS củng cố về:
 - Thực hiện được cộng , trừ số cú hai chữ số. 
 - thực hiện xem giờ đúng trên mặt đồng hồ.
 - Thực hiện giải các bài toán có lời văn.
 - GV HD 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
II. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung 
các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
HĐ của trò
A/ Bài mới :
ôn tập: các số đến 100
*Bài 1: Tính nhẩm:
a, 60 + 20 = 40 + 50 =
 70 + 10 = 90 - 40 =
 50 + 30 = 90 - 50 =
b, 62 + 3= 85 - 1 =...
*Bài 2: Tính:
 (cột 1,2)
15 + 2 + 1 = 68 - 1- 1=..
*Bài 3: Đặt tính rồi tính:
 (cột 1,2)
 63 + 25 87 - 14 .....
 94 -34 62 - 62.....
* Bài 4: Tóm tắt:
Sợi dây: 72 cm
Cắt đi : 30 cm
Còn lại : .... cm?
*Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ: (HS khá giỏi)
C. Củng cố : (2)/ :
GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
* GV HD HS nêu y/c
- HS làm bài và nêu kết quả?
?Em có nhận xét gì về cột tính thứ 3..
* GV yêu câu HS làm (cột 1,2) 
- Em có nhận xét gì về các phép tính trên.
- GV nhận xét về bài làm của học sinh..
 * GV yêu câu HS làm (cột 1,2) 
( khi làm bài này em cần lưu ý điều gì ?)
* GV hướng dẫn HS tự đọc , tốm tắt và giải bài toán đó vào vở li.
? Em còn cách làm khác bạn?
- GV KT cá nhân..
* Gv Y/C Hs tự làm vào SGK
- Về hoàn thiện các bài tập ở vở BTToán và hS khá giỏi hoàn thiện các bài toán ở vở bổ trợ..
*HS nêu yêu cầu 
-HS làm bài tập
-HS chữa bài đó.
* HS làm bài tập 
- HS chữa bài.
-HS khác nêu cách tính.
* HS đọc yêu cầu .
- HS làm bài.
- HS chữa bài.
- HS nêu cách làm..
* Hs làm bài vào vở li.
- Hs chữa bài
- Lớp nhận xét.
........
*HS tự làm bài.
- HS chữa bài cho nhau
Toán
 Tiết 135 : ôn tập: Các số đến 100 (tr-177)
I. Mục tiêu:Giúp HS củng cố về:
 - Thực hiện các phép tính cộng trừ trong phạm vi 100.
 - Thực hiện giải các bài toán có lời văn.
 - Củng cố cách đo độ dài đoạn thẳng.
 - GV HD 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
II. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung 
các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
HĐ của trò
A/ Bài mới :
ôn tập: các số đến 100
*Bài 1: viết số thích hợp vào ô trống:
*Bài 2: viết số thích hợp vào ô trống:
(ý: a , c )
*Bài 3: Tính:
Bài 3 (cột 1,3 )
a, 22 + 36 62 - 30 .....
 89 - 47 45 - 5.....
b, 32 + 3 - 2 =...
 56 - 20 - 4 = ...
 23 +14 - 15 = ...
* Bài 4: Tóm tắt:
Co : 36 con
Có : 12 con thỏ
 Có : .... con gà?
* Bài 5: Đo độ dài đoạn thẳng AB.
C. Củng cố : (2)/ :
GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
* GV HD HS nêu y/c
- HS làm bài và nêu kết quả?
? Em cho biết các số từ 1 đến 100, số nào lớn nhất, số nào bé nhất...
* GV y/c HS làm (ý a, c)
- Em nêu cấu tạo của các số: 83, 90,....
- GV nhận xét về bài làm của học sinh..
* GV HS tự đọc yêu cầu 
( Y/C 1 số HS chữa bài và nêu cách tính..?)
* GV hướng dẫn HS làm bài vào vở ? Em nào có câu trả lời khác.
- GV KT cá nhân..
* Gv Y/C Hs tự làm vào SGK
- GV KT và nhận xét...
- Về hoàn thiện các bài tập ở vở BTToán ...
*HS nêu yêu cầu 
-HS làm bài tập
-HS chữa miệng bài đó.
* HS làm bài tập 
- HS chữa bài.
-HS khác nêu tiếp cấu tạo của các số khác..
* HS đọc yêu cầu .
- HS làm bài.
- HS chữa bài.
- HS nêu cách làm..
* Hs làm bài vào vở li.
- Hs chữa bài
- Lớp nhận xét.
........
*HS tự làm bài.
- HS KT bài cho nhau
Toán
Tiết 136:luyện tập chung (tr-178)
I. Mục tiêu :Giúp HS:
 - Đọc, viết, so sỏnh được cỏc số trong phạm vi 100.
 - Biết cộng, trừ cỏc số cú hai chữ số; biết đo độ dài đoạn thẳng.Giải được bài toỏn cú lời văn. 
 - GV HD 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi nội dung bài tập 
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung 
các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
HĐ của trò
A/ Kiểm tra bài cũ : (5)/ :
B/ Bài mới :
Luyện tập chung :
* Bài 1: Viết các số:
*Bài 2: Tính
b, 
*Bài 3: >,<,=?
 (cột 2 , 3 )
35 ...42 38...30 + 8
 87...85 46....40+5....
* Bài 4: Tóm tắt:
Băng giấy dài: 75 cm
Cắt bỏ : 25 cm
Còn lại :... cm ?
* Bài 5: Đo rồi ghi số đo độ dài đoạn thẳng
 (Dành cho HS khá giỏi)
C. Củng cố : (2)/ :
- GV KT đồ dùng của học sinh
- GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
* GV HD HS nêu y/c
- HS làm bài và nêu kết quả
? Số bảy mươi tư em viết như thế nào?....
* GV HD HS nêu y/c:
- ý a: Dành cho HS đã hoàn thiện các bài tập GV giao
- HS làm bài và nêu: Để thực hiện phép tính theo cột dọc em cần lưu ý điều gì?
*GV HD HS đọc y/c và tự làm(cột 2 , 3 ). Riêng cột 1: Dành cho HS đã hoàn thiện các bài tập GV giao
? Để điền dấu vào chỗ chấm em phải làm gì? 
* GVHD tự đọc đề toán và tự tóm tắt rồi giải.
- GV nhận xét và đánh giá.
* GV HD HS đọc y/c của bài tập rồi tự làm.
- GV nhận xét.
- Về hoàn thiện các bài tập ở vở BTToán và hS khá giỏi hoàn thiện các bài toán ở vở bổ trợ..
*HS nêu yêu cầu 
-HS làm bài tập
-HS chữa trên bảng lớp.
* HS làm ý b: 
- HS chữa bài.
- HS khác nhận xét 
* HS làm (cột 2 , 3 )
- HS chữa bài, 
- HS khác nhận xét 
* HS đọc đề toán rồi giải bài toán đó.
- HS chữa bài..
-HS khác nhận xét và bài làm của mình.
*Hs làm vào SGK.
 - HS tự KT làm bài
Toán
Tiết 137:luyện tập chung (tr-179)
I. Mục tiêu :Giúp HS:
 - Biết đọc, viết, xỏc định thứ tự mỗi số trong dóy số đến 100.
 - Biết cộng, trừ cỏc số cú hai chữ số.
 -Biết đặc điểm số 0 trong phộp cộng , phộp trừ ; giải được bài toỏn cú lời văn - Củng cố về thứ tự các số trong phạm vi 100.
- Củng cố về kỹ năng tính cộng, trừ nhẩm ( không nhớ ) các số trong phạm vi 100.
- Củng cố kĩ năng giải toán.
 - GV HD 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi nội dung bài tập 
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung 
các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
HĐ của trò
A/ Kiểm tra bài cũ : (5)/ :
B/ Bài mới :
Luyện tập chung :
* Bài 1: Số?
*Bài 2: Đặt tính rồi tính
36 + 12 84 +11 46 + 23
97 - 45 63 - 33 65 - 65 
*Bài 3: Viết các số 28 , 76, 54 , 74 theo thứ tự :
a, Từ bé đến lớn..........
b, Từ lớn đến bé:.........
* Bài 4: Tóm tắt:
Có : 34 con gà
Bán đi : 12 con gà
Còn lại:... con gà ?
* Bài 5: Số?
 25 + = 25 
 25 - = 25
* Bài 6: (Dành cho HS khá giỏi)
C. Củng cố : (2)/ :
- GV đọc cho HS viết các số 34, 43, 67, 76...
- GV nhận xét.
GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
* GV HD HS nêu y/c
- HS làm bài và nêu kết quả
? Số liền trước số 33 và 36 là những số nào?....
* GV y/c HS đọc y/c 
- HS làm bài và nêu: Để thực hiện phép tính theo cột dọc em cần lưu ý điều gì?
* GVHD tự đọc đề toán và tự tóm tắt rồi giải.
? Em nào có câu trả lời khác.
- GV nhận xét và đánh giá.
* GV HD HS đọc y/c của bài tập rồi tự làm.
? Vì sao em điền số 0 vào đó.
(GV củng cố KT công, trừ 1 số với 0)
- GV nhận xét.
* Tự đặt đề toán dựa các số sau: 45, 3, -,+,=..
- GV KT 1 số HS
- Về hoàn thiện các bài tập ở vở BTToán ...
- HS viết vào bảng con.
*HS nêu yêu cầu 
-HS làm bài tập
-HS đọc kết quả.
- HS khác nhận xét.
* HS làm bài tập 
HS chữa bài, HS khác nhận xét 
* HS làm bài tập 
HS chữa bài, 
-HS khác nhận xét 
* HS đọc đề toán rồi tóm tắt bài toán và giải bài toán đó.
- HS chữa bài..
-HS khác nhận xét và bài làm của mình.
* Hs làm và chữa bài 
* HS tự làm bài
Toán
Tiết 138:luyện tập chung (tr-180)
I. Mục tiêu :Giúp HS:
 - Củng cố về đọc viết các số liền trước, liền sau của số cho trước.
- Củng cố về kỹ năng đặt tinh và tính cộng, trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 100.
- Củng cố kĩ năng giải toán.
 - GV HD 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi nội dung bài tập 
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung 
các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
HĐ của trò
A/ Kiểm tra bài cũ : (5)/ :
B/ Bài mới :
Luyện tập chung :
* Bài 1: 
a, Viết số liền trước của mỗi số sau đây:
35, 42, 70, 100, 1
b, Viết số liền sau của mỗi số sau đây:
 9, 37, 62, 99, 11
*Bài 2: Tính nhẩm:
14 + 4 = 29 - 5 =
18 + 1 = 26 - 2 = .....
*Bài 3: Đặt tính rồi tính
43 + 23 41 + 7
87 - 55 56 - 5....
* Bài 4: Tóm tắt:
Có : 24 viên bi đỏ
 Và : 20 viên bi xanh
 Có tất cả:... viên bi ?
* Bài 5: Vẽ đoạn thẳng dài 9 cm.
* Bài 6: (Dành cho HS khá giỏi)
C. Củng cố : (2)/ :
- GV KT đồ dùng của học sinh
GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
* GV HD HS nêu y/c
- HS làm bài và nêu kết quả
? Số liền trước số 35 là số nào?....
*GV HD HS đọc y/c và tự làm.
- Y/C HS nêu cách nhẩm thuận tiện nhất.
* GV y/c HS đọc y/c 
- HS làm bài và nêu: Muốn đặt tính theo cột dọc em cần lưu ý điều gì?
* GVHD tự đọc đề toán và tự tóm tắt rồi giải.
? Em nào có câu trả lời khác.
- GV nhận xét và đánh giá.
* GV HD HS đọc y/c của bài tập rồi tự làm.
- GV nhận xét.
* Tự đặt đề toán rồi giải.
- GV KT 1 số HS
- Về hoàn thiện các bài tập ở vở BTToán ...
*HS nêu yêu cầu 
-HS làm bài tập
-HS chữa trên bảng lớp.
- HS khác nhận xét.
* HS làm bài tập 
HS chữa bài, HS khác nhận xét 
* HS làm bài tập 
HS chữa bài, 
-HS khác nhận xét 
* HS đọc đề toán rồi tóm tắt bài toán và giải bài toán đó.
- HS chữa bài..
-HS khác nhận xét và bài làm của mình.
* Hs làm và kiểm tra bài của bạn.
- HS báo cáo KQ KT.. 
* HS tự làm bài
Toán
Tiết 139:luyện tập chung (tr-181)
I. Mục tiêu : Giúp HS:
 - Củng cố về đọc viết nhận biết thứ tự các dãy số.
- So sánh số có hai chữ số. Thực hàng tính và giải toán có lời văn.
- Đọc giờ đúng trên mặt đồng hồ.
 - GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi nội dung bài tập 
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung 
các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
HĐ của trò
A/ Bài tập ở lớp :
* Bài 1: 
a, Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó:
*Bài 2: 
a, Khoanh vào số lớn nhất?
72 , 69 , 85 , 47
b, Khoanh vào số bé nhất?
 50 , 48 , 61 , 58
*Bài 3: Đặt tính rồi tính
35 + 40 5 + 62
86 - 52 88 - 6.....
* Bài 4: Tóm tắt:
Có : 48 trang
Viết hết : 22 trang
 Còn lại : trang ?
* Bài 5: Nối đồng hồ với câu thích hợp:
* Bài 6: (Dành cho HS khá giỏi)
C. Củng cố : (2)/ :
- GV KT đồ dùng của học sinh
GV HD HS làm bài ; 2HS (KT) làm bài 1; bài 2; bài 3,...
* GV HD HS nêu y/c
- HS làm bài và nêu kết quả.
? Các số từ 86 đến 100 số nào lớn nhất , số nào có hai chữ số?....
*GV HD HS đọc y/c và tự làm.
- Y/C HS nêu vì sao em khoanh vào số đó.
* GV y/c HS đọc y/c 
- HS làm bài và nêu: Muốn đặt tính theo cột dọc em cần lưu ý điều gì?
* GVHD tự đọc đề toán và tự tóm tắt rồi giải.
? Em nào có câu trả lời khác.
- GV nhận xét và đánh giá.
* GV HD HS đọc y/c của bài tập rồi tự làm.
- GV nhận xét và cho HS tự liên hệ..
* Tự đặt đề toán rồi giải.
- GV KT 1 số HS
- Về hoàn thiện các bài tập ở vở BTToán ...
*HS nêu yêu cầu 
-HS làm bài tập
-HS đọc kết quả.
- HS khác nhận xét.
* HS làm bài tập 
HS chữa bài, HS khác nhận xét 
* HS làm bài tập 
HS chữa bài, 
-HS khác nhận xét 
* HS đọc đề toán rồi tóm tắt bài toán và giải bài toán đó.
- HS chữa bài..
-HS khác nhận xét và bài làm của mình.
* Hs làm và kiểm tra bài của bạn.
- HS báo cáo KQ KT.. 
* HS tự làm bài
Toán
Kiểm tra cuối năm
I.Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá:
- Đọc, viết , sắp xếp thứ tự các số.
- Cộng, trừ không nhớ các số trong phạm vi 100; đo, vẽ đoạn thẳng; giải toán có lời văn.
II. Nội dung:
Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
a. Một tuần lễ em đi học số ngày là:
 A. 7 ngày B. 5 ngày C. 2 ngày D. 1 ngày
b.Số liền sau của 28 là:
 A. 29 B. 25 C. 27 D. 26
c.Số 89 là số liền trước của:
 A.80 B. 88 C. 90 D. 91
d.Số 69 đọc là:
 A. sáu chín B.chín sáu C. chín mươi sáu D. sáu mươi chín
e.Các số:42; 52; 17; 9; 71 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:
 A. 42; 52; 9; 17 B. 52; 42; 17; 9
 B. 52; 42; 17; 9 D. 9; 17; 42; 52 
g.Trong các số: 40; 68; 20; 50; 79; 90 có các dãy số tròn chục là:
 A. 40; 20; 68; 50 B. 90; 79; 68; 20 
 C. 20; 40; 50; 90 D. 90; 50; 40; 79
h. Đồng hồ lúc 9 giờ tối kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 35(2).doc