Kế hoach bài dạy khối 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần 5

I. Mục tiêu

 - HS đọc được: s, r, sẻ, rễ; từ và cõu ứng dụng: Bộ tụ cho rừ chữ và số.

 - HS viết được: s, r, sẻ, rễ.

 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: rổ, rỏ. Đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề “rổ, rỏ ” thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV.

II. Đồ dùng dạy học: + GV : - Bộ ghép chữ tiếng việt, tranh minh hoạ từ khoá;tranh minh hoạ câu ứng dụng;phần luyện nói.

 + HS : Hộp đồ dùng TV, bảng phấn

 

doc 21 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 06/08/2018 Lượt xem 96Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoach bài dạy khối 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rên..
- GV đọc + giảng tranh câu ứng dụng..
* GV đọc mẫu
 - GV HD HS đọc từ và câu ứng dụng...
 - GV NX, chỉnh sửa..
*GV giới thiệu nội dung bài viết 
- GV HD cách trình bày bài viết.
- GV HD HS viết bài trong vở 
- GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách cầm bút , đặt vở.
- GV chấm điểm , nhận xét.
*GVHD HS QS tranh , K/C theo tranh..
Tr 1: Thỏ đến gặp sư tử thật muộn.
Tr 2: Cuộc đối đáp giữa Thỏ và Sư tử
Tr 3: Thỏ dẫn Sư tử đến cái giếng . Sư tử nhìn xuống đáy giếng thấy một con sư tử hung dữ đang chằm chằm nhìn mình.
Tr 4: Tức mình nó liền nhảy xuống giếng định cho con sư tử kia một trận.Sư tử giãy giụa mãi rồi sặc nước mà chết.
+ Qua câu chuyện này em thấy Hổ là con vật như thế nào? (gian ác .., kém thông minh)
- Thỏ là con vật như thế nào? (dũng cảm , thông minh)
 * GVnhận xét , đánh giá
- Tỡm chữ vừa học trong SGK (trong cỏc tờ bỏo, văn bản
-viết tiếng từ có âm đã học và làm BTTV
- Chuẩn bị bài sau.
- HS đọc bài trong SGK và viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
* HS nêu õm đã học.
- HS đọc âm..
- HS chỉ chữ và đọc õm
*HS thảo luận nhúm ghộp cỏc chữ đó học thành tiếng cú nghĩa.
-HS chỉ và đọc các âm ở bảng ôn. (cá nhân , lớp)
*HS tự đọc tiếng ở bảng ghép ..(theo thứ tự cho đến hết...
- Hs đọc trơn từng tiếng.
* HS đọc từ ứng dụng
- HS khác nhận xét..
Hỏt mỳa tập thể
* HS QS chữ mẫu 
- HS tự viết bảng theo HD của GV..
- 1HS đọc bài.. 
* HS ghép các tiếng có âm vừa học và đọc tiếng đó.
* HS đọc bảng lớp 
- HS đọc từ và nêu tiếng có âm vừa ôn..
*HS QS tranh minh hoạ và đọc câu ứng dụng,HS nêu tiếng có âm vừa học 
- HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
Hỏt mỳa tập thể
*HS đọc nội dung bài viết.
- HS viết bài vào vở theo HD của GV.
*HS quan sát tranh và nghe GV kể chuyện.
- HS kể chuyện theo nhóm
- Đại diện các nhóm lên trình bày (Mỗi em 1 đoạn)
- Nhóm khác nhận xét..
- Cá nhân HS lên kể theo tranh.. (Mỗi em 1 đoạn)
- 1HS kể 2, 3 đoạn hoặc 
toàn bộ câu chuyện..
*HS đọc lại bài.
- Cả lớp đọc..
Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009
Học vần 
Bài 24: q- qu – gi (2 tiết)
I. Mục tiêu: - HS đọc được : q- qu, gi, chợ quê, cụ già; từ và câu ứng dụng: chú tư ghé qua nhà bà cho bé giỏ cá.
 - HS viết được : q- qu, gi, chợ quê, cụ già
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: quà quê; đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề “quà quê”, thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV. 
II. Đồ dùng dạy học
+ GV : - Bộ ghép chữ tiếng việt, tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói : quà quê.
 + HS : hộp đồ dựng TV, bảng phấn
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
tiết 1(40 phút)
	 Nội dung dạy học chủ yếu
Phương pháp, hình thức tổ chức
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
A/ Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Đọc viết: gà ri, gà gô, nhà ga, ghế gỗ. 
-Đọc: cõu ứng dụng SGK:
B/ Bài mới: 
1. Dạy chữ ghi âm: (15’)
q- qu, gi
** q - qu 
a. Nhận diện chữ q
+So sỏnh q với âm a
b.Phỏt õm,Đ/v tiếng: 
 q - qu
 quê
 chợ quê
 ** gi - già - cụ già
 (Tương tự như quy trỡnh dạy chữ s)
 Nghỉ giữa giờ (2’)
2. Hướng dẫn viết: (7’)
q - qu - gi - quê - già
3. Đọc từ ứng dụng: (5’)
 quả thị giỏ cá
 qua đò giã giò 
C, Củng cố: (2’)
1. luyện đọc: (15’)
a. luyện đọc bảng :
 q - qu gi 
 quê già
 chợ quê cụ già
 quả thị giỏ cá
 qua đò giã giò 
b.Luyện đọc câu ứng dụng: Chú tư qua nhà cho bé giỏ cá.
c.luyện đọc trong SGK
 Nghỉ giữa giờ (2’)
2. luyện viết: (7’)
q - qu - gi - quê - già
3. Luyện nói theo chủ đề: (5)
Quà quờ
C. Củng cố-dặn dò: (2’)
- GV nhận xét, đánh giá.
* GV viết: q , tô chữ trờn bảng q HD HS nhận biết q, phát âm q và ghép q.
- Lưu ý HS: chữ và âm q rất ít gặp mà ta chỉ thường thấy nó đi kèm với âm u để tạo thành âm qu
+ Chữ qu gồm mấy nét? 
* GV phát âm mẫu qu.(môi tròn lại, gốc lưỡi nhích về phía gạc mềm, hơi thoát nhẹ)
* GV ? cú õm qu để ghộp tiếng quê
ta làm thế nào? 
- GV ghi : quê và đọc quê
+Tiếng quê gồm âm nào ghép với âm nào?
*Gv cho hs quan sát tranh và hỏi:
? Bức tranh vẽ gì?(vẽ cảnh chợ quê)
- Từ mới hôm nay cô dạy các em là từ chợ quê
- GV gỉảng tranh..
*GV viết gi 
- HD HS so sánh gi với g có gì giống và khác?
 - GV phát âm: gi - GV nêu: có gi muốn có tiếng già em ghép thêm âm gì?
* GV HD HS quan sát chữ mẫu 
- GV HD quy trình viết chữ: lưu ý HS điểm đặt bút, dừng bút , độ cao , độ rộng của chữ.
* GV GT tiếng, từ khoá qua tranh. 
- GV y/c HS đọc và tìm tiếng có âm mới
- GVgạch chân tiếng chứa âm mới
- GV đọc mẫu và giải nghĩa từ 
- GV nhận xét , đánh giá.
* GV y/c 1HS đọc lại bài trên bảng
- Thi tìm tiếng chứa âm s, r ..
- GV nhận xét.
Tiết2(40phút)
* GV yêu cầu HS đọc và phân tích cấu tạo chữ :
- GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV GT nội dung tranh 
 ? Bức tranh vẽ gì.
- GV đọc câu ứng dụng và giảng thích 
- GV gạch chân tiếng có âm vừa học.
* GV đọc mẫu
 - GV HD HS đọc theo từng phần
 - GV chỉnh sửa , nhận xét..
*GV GT nội dung bài viết 
- GV HD cách TB bài viết.
- GV HD HS viết bài vào vở 
- GV nhắc HS tư thế ngồi viết
- GV chấm điểm , nhận xét
* HD hs QS tranh và TL theo CH;
+ Dành cho(HS Khỏ - giỏi)
* GV hướng dẫn HS về học bài và viết tiếng từ có âm đã học và làm BTTV
- Chuẩn bị bài ở nhà.
- 4-5 HS đọc, lớp viết bảng (mỗi tổ 1 từ)
- HS đọc SGK..
*HS TL: q giống gì?
- HS phát âm q
- HS ghép q và đọc q.
* 2-3 HS phát âm qu
 - HS ghép qu và đọc qu 
- HS đọc theo dãy bàn..
* HS phân tích quê
- HS ghép quê
- HS đánh vần : quê
- HS đọc quê (cá hân, bàn..)
* HS QS tranh vẽ : 
- HS đọc: q - qu - chợ quê
*HS ghép gi , già
-HS đọc cá nhân , tổ..
Hỏt mỳa tập thể
* HS QS chữ mẫu
- HS viết trên không trung
- HS viết bảng con..
*1HS đọc tiếng, từ
- HS đọc cá nhân, 
- HS đọc bài + PT...( cá nhân, lớp)
- 1 HS đọc toàn bài.
* Cả lớp ghép tiếng có âm mới..
*1HS đọc bài trên bảng lớp 
- HS cá nhân, tổ nhóm..(theo thứ tự và không theo thứ tự..)
*HS QS tranh và đọc câu ứng dụng,HS nêu tiếng có âm vừa học 
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
Hỏt mỳa tập thể
*HS đọc nội dung bài viết.
- HS viết bài vào vở theo HD của GV.
*HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- HS liên hệ với thực tế và tự trả lời 
- Đại diện các nhóm lên trình bày. 
 - Lớp NX, bổ sung
- HS khác nhận xét..
*Chơi trũ chơi: Tỡm nhanh tiếng cú õm đứng đầu mới học
*HS đọc lại bài.
tuần 6
Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009
Học vần
Bài 22: p- ph, nh (2 tiết)
I. Mục tiêu
 - HS đọc được : p,ph, nh, phố xá, nhà lá; từ và câu ứng dụng: nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù
 - HS đọc và viết được : p,ph, nh, phố xá, nhà lá. 
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: chợ, phố, thị xã; đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề “chợ, phố, thị xã”, thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV. 
II. Đồ dùng dạy học : + GV : - Bộ chữ, tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói. + HS : hộp đồ dựng TV, bảng phấn
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
tiết 1(40 phút)
	 Nội dung dạy học chủ yếu
Phương pháp, hình thức tổ chức
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
A/ Kiểm tra bài cũ: 5’
- Đọc viết: Xe chỉ, cử tạ rổ khế... 
-Đọc: cõu ứng dụng SGK:
B/ Bài mới: 15’
1. Dạy chữ ghi âm:
 p – ph – nh 
** p – ph
a. Nhận diện chữ p - p
+So sỏnh p với âm n
b.Phỏt õm,Đ/v tiếng: 
 p - ph
 phố
 phố xá 
 ** nh – nhà - nhà lá
 (Tương tự như quy trỡnh dạy chữ ph)
 Nghỉ giữa giờ (2’)
2. Hướng dẫn viết: (7’)
p - ph - nh - phố xá 
- nhà lá
3. Đọc từ ứng dụng: (5’)
 phở bò nho khô
 phá cỗ nhổ cỏ 
C, Củng cố: (2’)
1. luyện đọc: (15’)
a. luyện đọc bảng :
 p - ph nh
 phố nh
 phố xá nhà lá
 phở bò nho khô
 phá cỗ nhổ cỏ 
b.Luyện đọc câu ứng dụng: 
Nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù.
c.Luyện đọc trong SGK
Nghỉ giữa giờ (2’)
2. luyện viết: (7’)
p - ph - nh - phố xá 
- nhà lá
3.Luyện nói theo chủ đề: (5) chợ, phố, thị xã.
C. Củng cố-dặn dò: (2’)
- GV nhận xét, đánh giá.
* GV viết: p , tô chữ trờn bảng p 
- HD HS nhận biết p, phát âm p và ghép p.
- Lưu ý HS: chữ và âm p rất ít gặp mà ta chỉ thường thấy nó đi kèm với âm h để tạo thành âm ph 
+ Chữ ph gồm mấy con chữ? 
* GV phát âm mẫu ph...
* GV ? cú õm ph để ghộp tiếng phố
ta làm thế nào? 
* GV ghi : phố và đọc phố
+Tiếng phố : gồm âm nào ghép với âm nào?
*Gv cho hs quan sát tranh và hỏi:
? Bức tranh vẽ gì?(vẽ cảnh phố xá )
- Từ mới hôm nay cô dạy các em là từ :
- GV gỉảng tranh..
**GV viết nh 
- HD HS so sánh nh với ph có gì giống và khác?
 - GV phát âm: nh 
- GV nêu: có nh muốn có tiếng nhà em ghép thêm âm gì?
* GV HD HS quan sát chữ mẫu 
- GV HD quy trình viết chữ: lưu ý HS điểm đặt bút, dừng bút , độ cao , độ rộng của chữ.
* GV GT tiếng, từ khoá qua tranh. 
- GV y/c HS đọc và tìm tiếng có âm mới
- GVgạch chân tiếng chứa âm mới
- GV đọc mẫu và giải nghĩa từ 
- GV nhận xét , đánh giá.
* GV y/c 1HS đọc lại bài trên bảng
- Thi tìm tiếng chứa âm s, r ..
- GV nhận xét.
Tiết2(40phút)
* GV yêu cầu HS đọc và phân tích cấu tạo chữ :
- GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV GT nội dung tranh 
 ? Bức tranh vẽ gì.
- GV đọc câu ứng dụng và giảng thích 
- GV gạch chân tiếng có âm vừa học.
* GV đọc mẫu
 - GV HD HS đọc theo từng phần
 - GV chỉnh sửa , nhận xét..
*GV GT nội dung bài viết 
- GV HD cách TB bài viết.
- GV HD HS viết bài vào vở 
- GV nhắc HS tư thế ngồi viết
- GV chấm điểm , nhận xét
* HD hs QS tranh và TL theo CH.
- Trong tranh vẽ những cảnh gì?( vẽ phố , chợ , thị xã)
- Chợ dùng làm gì? (chợ là nơi mọi người mua bán , trao đổi hàng hoá)
+ Dành cho (HS Khỏ - giỏi)
- Em đang sống ở đâu? ( ...)
- Nơi em ở có nhiều nhà cao tầng Khụng?
* GV hướng dẫn HS về học bài và viết tiếng từ có âm đã học và làm BTTV
- Chuẩn bị bài ở nhà.
- 4-5 HS đọc, lớp viết bảng (mỗi tổ 1 từ)
- HS đọc SGK..
*HS TL: p giống gì?
- HS phát âm p
- HS ghép q và đọc p.
* 2-3 HS phát âm ph 
- HS ghép ph và đọc ph - HS đọc theo dãy bàn..
* HS phân tích phố
- HS ghép phố
- HS đánh vần : phố
- HS đọc phố
 (cá nhân, bàn..)
* HS QS tranh vẽ : 
- HS đọc: 
p-ph -phố - phố xá.
 **HS ghép nh, nhà
-HS đọc cá nhân , tổ..
Hỏt mỳa tập thể
* HS QS chữ mẫu
- HS viết trên không trung
- HS viết bảng con..
*1HS đọc tiếng, từ
- HS đọc cá nhân, 
- HS đọc bài + PT...( cá nhân, lớp)
* 1 HS đọc toàn bài.
- Cả lớp ghép tiếng có âm mới..
*1HS đọc bài trên bảng. 
-HS cá nhân, tổ nhóm..(theo thứ tự và không theo thứ tự..)
*HS QS tranh và đọc câu ứng dụng,HS nêu tiếng có âm vừa học 
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
Hỏt mỳa tập thể
*HS đọc nội dung bài viết.
- HS viết bài vào vở theo HD của GV.
*HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- HS liên hệ với thực tế và tự trả lời 
- Đại diện các nhóm lên trình bày, 
 -lớp NX, bổ sung
- HS khác nhận xét..
* Tỡm nhanh tiếng cú õm đứng đầu mới học
*HS đọc lại bài.
Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009
Học vần 
Bài 23 : g – gh ( 2 tiết)
I. Mục tiêu: - HS đọc được : g, gh, gà ri, ghế gỗ; từ và cõu ứng dụng: nghỉ hè, chị kha ra nhà bé nga.
 - HS viết được : g, gh, gà ri, ghế gỗ.
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: bê, nghé, bé; đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề “bê, nghé, bé”, thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV. 
II. Đồ dùng dạy học: + GV:- Bộ ghép chữ tiếng việt, tranh minh hoạ từ khoá bê, nghé, bé; tranh minh hoạ câu ứng dụng: nghỉ hè, chị kha ra nhà bé nga và tranh phần luyện nói : gà ri, ghế gỗ.
 + HS : hộp đồ dựng TV, bảng phấn
III. Hoạt động dạy học chủ yếu: 
tiết 1(40 phút)
	 Nội dung dạy học chủ yếu
Phương pháp, hình thức tổ chức
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
A/ Kiểm tra bài cũ: 5’
- Đọc viết: phố xá , nhà lá , phở bò , phá cỗ.
-Đọc: cõu ứng dụng SGK:
B/ Bài mới: 15’
1. Dạy chữ ghi âm:
 g- gh.
** g – gh
a. Nhận diện chữ g - g
+So sỏnh g với âm a
b.Phỏt õm,Đ/v tiếng: 
 g
 gà
 gà ri
 ** gh - ghế - ghế gỗ (Tương tự như quy trỡnh dạy chữ ph) 
Nghỉ giữa giờ (2’)
c. Hướng dẫn viết: (7’)
g - gh - gà ri - ghế gỗ
4. Đọc từ ứng dụng: (5’)
 nhà ga	gồ ghề
 gà gô	ghi nhớ 
C, Củng cố: (2’)
1. luyện đọc: (15’)
a. luyện đọc bảng :
 g gh
 gà ghế
 gà ri ghế gỗ
 nhà ga	gồ ghề
 gà gô	ghi nhớ 
b.Luyện đọc câu ứng dụng: 
Nhà bà có tủ, ghế gỗ.
c.Luyện đọc trong SGK
 Nghỉ giữa giờ (2’)
2. luyện viết: (7’)
g - gh - gà ri - ghế gỗ
3.Luyện nói theo chủ đề: (5) gà ri, gà gô, 
C. Củng cố-dặn dò: (2’)
- GV nhận xét, đánh giá.
* GV viết: g , tô chữ trờn bảng g
- HD HS nhận biết g,
+ Chữ g, gồm mấy con chữ? 
* GV phát âm mẫu g
* GV ? cú õm g, để ghộp tiếng gà
ta làm thế nào? 
- GV ghi : gà và đọc gà
?Tiếng gà:gồm âm nào ghép với âm nào?
*Gv cho hs quan sát tranh và hỏi:
? Bức tranh vẽ gì?
- Từ mới hôm nay là từ : gà ri
- GV gỉảng tranh..
*GV viết gh 
- HD HS so sánh gh với ph có gì giống và khác?
 - GV phát âm: gh 
- GV nêu: có gh muốn có tiếng ghế em ghép thêm âm gì?
* GV HD HS quan sát chữ mẫu 
- GV HD quy trình viết chữ: lưu ý HS điểm đặt bút, dừng bút , độ cao , độ rộng của chữ.
* GV GT tiếng, từ khoá qua tranh. 
- GV y/c HS đọc và tìm tiếng có âm mới
- GVgạch chân tiếng chứa âm mới
- GV đọc mẫu và giải nghĩa từ 
- GV nhận xét , đánh giá.
* GV y/c 1HS đọc lại bài trên bảng
- Thi tìm tiếng chứa âm s, r ..
- GV nhận xét.
Tiết2(40phút)
* GV yêu cầu HS đọc và phân tích cấu tạo chữ :
- GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV GT nội dung tranh 
 ? Bức tranh vẽ gì.
- GV đọc câu ứng dụng và giảng thích 
- GV gạch chân tiếng có âm vừa học.
* GV đọc mẫu
 - GV HD HS đọc theo từng phần
 - GV chỉnh sửa , nhận xét..
*GV GT nội dung bài viết 
- GV HD cách TB bài viết.
- GV HD HS viết bài vào vở 
- GV nhắc HS tư thế ngồi viết
- GV chấm điểm , nhận xét
* HD hs QS tranh và TL theo CH;
- Trong tranh vẽ những con vật nào?
- Gà gô thường sống ở đâu? Em đã trông thấy nó hay chỉ nghe kể? 
- Em hãy kể tên các loại gà mà em biết.( gà ri , gà gụ)...
+ Dành cho(HS Khỏ - giỏi)
- Gà thường ăn gì?( ăn thóc , ăn cơm ..)
- Gà ri vẽ trong tranh vẽ là gà trống hay gà mái?( gà mái)
* GV hướng dẫn HS về học bài và viết tiếng từ có âm đã học và làm BTTV
- Chuẩn bị bài ở nhà.
- 4-5 HS đọc, lớp viết bảng (mỗi tổ 1 từ)
- HS đọc SGK..
*HS TL: g giống gì?
- HS phát âm g
- HS ghép q và đọc g.
* 2-3 HS phát âm g 
- HS ghép g và đọc g
- HS đọc theo dãy bàn..
* HS phân tích gà
- HS ghép gà
- HS đánh vần : gà
- HS đọc gà
 (cá nhân, bàn..)
* HS QS tranh vẽ : 
- HS đọc: 
g - gà - gà ri
*HS ghép gh, ghế gỗ..
-HS đọc cá nhân , tổ..
Hỏt mỳa tập thể
* HS QS chữ mẫu
- HS viết trên không trung
- HS viết bảng con..
*1HS đọc tiếng, từ
- HS đọc cá nhân, 
- HS đọc bài + PT...( cá nhân, lớp)
* 1 HS đọc toàn bài.
- Cả lớp ghép tiếng có âm mới..
*1HS đọc bài trên bảng. 
-HS cá nhân, tổ nhóm..(theo thứ tự và không theo thứ tự..)
*HS QS tranh và đọc câu ứng dụng,HS nêu tiếng có âm vừa học 
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
Hỏt mỳa tập thể
*HS đọc nội dung bài viết.
- HS viết bài vào vở theo HD của GV.*HS quan sát tranh 
*HS TL theo CH gợi ý :
- HS liên hệ với thực tế và tự trả lời 
- Đại diện các nhóm lên trình bày, 
 -lớp NX, bổ sung
- HS khác nhận xét..
* Tỡm nhanh tiếng cú õm đứng đầu mới học
*HS đọc lại bài.
 Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Học vần
 Bài 25: ng - ngh
I. Mục tiêu: - HS đọc được : ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ; từ và câu ứng dụng: nghỉ hè, chị kha ra nhà bé nga.
 - HS viết được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ. 
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: bê, nghé, bé.; đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề “bê, nghé, bé.”, thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV. 
II. Đồ dùng dạy học: + GV : - Bộ ghép chữ tiếng việt, tranh minh hoạ từ khoá cá ngừ, củ nghệ; tranh minh hoạ câu ứng dụng: nghỉ hè, chị kha ra nhà bé nga; tranh minh hoạ phần luyện nói : bê, nghé, bé.
 + HS : hộp đồ dựng TV, bảng phấn
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
 tiết 1(40 phút)
	 Nội dung dạy học chủ yếu
Phương pháp, hình thức tổ chức
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
A/ Kiểm tra bài cũ: 5’
- Đọc viết: quả thị, qua đò, giỏ cá, giã giò..
-Đọc: cõu ứng dụng SGK:
B/ Bài mới: 15’
1. Dạy chữ ghi âm:
 ng- ngh.
**ng – ng
a.Nhận diện chữ :
ng - ng
+So sỏnh ng với âm g
b. Phỏt õm,Đ/v tiếng: 
 g
 ngừ
 cá ngừ
 ** ngh - nghệ - củ nghệ (Tương tự như quy trỡnh dạy chữ ph)
 Nghỉ giữa giờ (2’)
2. Hướng dẫn viết: (7’)
ng - ngh - cá ngừ - củ nghệ
3. Đọc từ ứng dụng: (5’)
ngã tư	nghệ sĩ
ngõ nhỏ	nghé ọ 
C, Củng cố: (2’)
1. luyện đọc: (15’)
a. luyện đọc bảng :
 ng ngh
 ngừ nghệ...
 ngã tư nghệ sĩ
 ngõ nhỏ	 nghé ọ 
b. Đọc câu ứng dụng: 
Nghỉ hè, chị kha ra nhà bé nga.
c.Luyện đọc trong SGK
 Nghỉ giữa giờ (2’)
2. luyện viết: (7’)
ng - ngh - cá ngừ - củ nghệ
3. Luyện nói theo chủ đề: (5) bê, nghé, bé 
C. Củng cố-dặn dò: (2’)
- GV nhận xét, đánh giá.
* GV viết: ng , tô chữ trờn bảng ng
- HD HS nhận biết ng,
+ Chữ ng, gồm mấy con chữ? 
* GV phát âm mẫu ng
* GV ? cú õm ng, để ghộp tiếng ngừ
ta làm thế nào? 
- GV ghi : ngừ và đọc ngừ
+Tiếng ngừ : gồm âm nào ghép với âm nào?
*Gv cho hs quan sát tranh và hỏi:
?Bức tranh vẽ gì?
- Từ mới hôm nay: cá ngừ
- GV gỉảng tranh..
*GV viết ngh 
- HD HS so sánh ngh với ng có gì giống và khác?
 - GV phát âm: ngh 
- GV nêu: có ngh muốn có tiếng nghệ em ghép thêm âm gì?
* GV HD HS quan sát chữ mẫu 
- GV HD quy trình viết chữ: lưu ý HS điểm đặt bút, dừng bút , độ cao , độ rộng của chữ.
* GV GT tiếng, từ khoá qua tranh. 
- GV y/c HS đọc và tìm tiếng có âm mới
- GVgạch chân tiếng chứa âm mới
- GV đọc mẫu và giải nghĩa từ 
- GV nhận xét , đánh giá.
* GV y/c 1HS đọc lại bài trên bảng
- Thi tìm tiếng chứa âm s, r ..
- GV nhận xét.
Tiết2(40phút)
* GV yêu cầu HS đọc và phân tích cấu tạo chữ :
- GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV GT nội dung tranh 
 ? Bức tranh vẽ gì.
- GV đọc câu ứng dụng và giảng thích 
- GV gạch chân tiếng có âm vừa học.
* GV đọc mẫu
 - GV HD HS đọc theo từng phần
 - GV chỉnh sửa , nhận xét..
*GV GT nội dung bài viết 
- GV HD cách TB bài viết.
- GV HD HS viết bài vào vở 
- GV nhắc HS tư thế ngồi viết
- GV chấm điểm , nhận xét
* HD hs QS tranh và TL theo CH;
- Trong tranh vẽ gì?
- Ba nhân vật trong tranh có gì chung?(đều còn bé)
- Bê là con của con gì? Nó có màu gì?
+ Dành cho (HS Khỏ - giỏi)
- Nghé là con của con gì? Nó có màu gì?
- Bê, nghé ăn gì?
* GV hướng dẫn HS về học bài và viết tiếng từ có âm đã học và làm BTTV
- Chuẩn bị bài ở nhà.
- 4-5 HS đọc, lớp viết bảng (mỗi tổ 1 từ)
- HS đọc SGK..
*HS TL: ng giống gì?
- HS phát âm ng
- HS ghép q và đọc ng.
* 2-3 HS phát âm ng 
- HS ghép ng và đọc ng
- HS đọc theo dãy bàn..
* HS phân tích ngừ
- HS ghép ngừ
- HS Đv và đọc : ngừ
(cá nhân, bàn..)
* HS QS tranh vẽ : 
- HS đọc: ng - ngừ- cá ngừ
*HS ghép ngh, củ nghệ
-HS đọc cá nhân , tổ..
Hỏt mỳa tập thể
* HS QS chữ mẫu
- HS viết trên không trung
- HS viết bảng con..
*1HS đọc tiếng, từ
- HS đọc cá nhân, 
- HS đọc bài + PT...( cá nhân, lớp)
- 1 HS đọc toàn bài.
- Cả lớp ghép tiếng có âm mới..
*1HS đọc bài trên bảng. 
-HS cá nhân, tổ nhóm..(theo thứ tự và không theo thứ tự..)
*HS QS tranh và đọc câu ứng dụng,HS nêu tiếng có âm vừa học 
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
Hỏt mỳa tập thể
*HS đọc nội dung bài viết.
- HS viết bài vào vở theo HD của GV.*HS quan sát tranh 
*HS TL theo CH gợi ý: 
- HS liên hệ với thực tế và tự trả lời 
- Đại diện các nhóm lên trình bày, 
 -lớp NX, bổ sung
- HS khác nhận xét..
* Tỡm nhanh tiếng cú õm đứng đầu mới học
*HS đọc lại bài.
 Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2009
Học vần
Bài 26: y- tr
I. Mục tiêu: -HS đọc được :y, tr, y tá, tre ngà; từ và câu ứng dụng: bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã.
 - HS viết được :y, tr, y tá, tre ngà.
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Nhà trẻ ; đối HS (Khá - giỏi) luyện nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề “Nhà trẻ ”, thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV. 
II. Đồ dùng dạy học : + GV : -Bộ ghép chữ tiếng việt, tranh minh hoạ từ khoá: y tá, tre ngà; 
tranh minh hoạ câu ứng dụng: bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã, và tranh minh hoạ phần luyện nói : nhà trẻ. 
 + HS : hộp đồ dựng TV, bảng phấn
III. Hoạt động dạy học chủ yếu: 
Tiết 1 (40 phút)
Nội dung dạy học chủ yếu
Phương pháp, hình thức tổ chức
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
A/ Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Đọc viết: ngã tư, ngõ nhỏ, nghệ sĩ, nghé ọ.. 
- Đọc: SGK:
B/ Bài mới: (15’)
1. Dạy chữ ghi âm:y - tr
** y - y 
a. Nhận diện chữ y
+So sỏnh y với âm i
b. Phỏt õm,Đ/v tiếng: 
 y
 y
 y tá
 ** tr- tr - tre ngà
 (Tương tự như quy trỡnh dạy chữ s)
 Nghỉ giữa giờ (2’)
2. Hướng dẫn viết: (7’)
y - tr - y tá - tre già
3. Đọc từ ứng dụng: (5’)
 y tế	cá trê
 chú ý	trí nhớ
C, Củng cố: (2’)
1. luyện đọc: (15’)
a. luyện đọc bảng :
 y tr
 y tre ngà
 y tế	 cá trê
 chú ý	trí nhớ
b. Luyện đọc câu: 
chú tư qua nhà cho bé giỏ cá.
c.Luyện đọc trong SGK
Nghỉ giữa giờ (2’)
2. luyện viết: (7’)
q - qu - gi - quê - già
3. Luyện nói theo chủ đề: (5): Nhà trẻ.
C. Củng cố-dặn dò: (2’)
- GV nhận xét, đánh giá.
* GV viết: y , tô chữ trờn bảng y HD HS nhận biết y: Chữ y gồm một nét xiên trái và 1 nét xiên phải.
* GV phát âm mẫu y
*GV giải thích tiếng y cũng là từ y và âm y luôn đứng một mình.
*Gv cho hs quan sát tranh và hỏi:? Bức tranh vẽ gì? 
- GV đưa tranh cô y tá đang tiêm thuốc cho 1 em bé
 - GV gỉảng tranh..
 - GV ghi bảng: y tá
*GV viết tr
- HD HS so sánh tr với r (hoặc t) có gì giống và khác?
 - GV phát âmtr: đầu lưỡi uốn chạm vào vòm cứng, bật ra, không có tiếng thanh. 
- GV nêu: có tr muốn có tiếng tre em ghép thêm âm gì?
* GV HD HS quan sát chữ mẫu 
- GV HD quy trình viết chữ. 
lưu ý: HS điểm đặt bút, dừng bút , độ cao , độ rộng của chữ.
* GV GT tiếng, từ khoá qua tranh. 
- GV y/c HS đọc và tìm tiếng có âm mới
- GVgạch chân tiếng 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 5 da sua.doc