Kế hoạch bài dạy buổi chiều Toán ôn tập phép cộng trong phạm vi 3

I. MỤC TIÊU :

 - Củng cố và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3

- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3

- Yêu thích môn học, rèn cẩn thận

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 + Bảng nhóm phấn màu

 + Vở đồ dùng học tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 

doc 8 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 278Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy buổi chiều Toán ôn tập phép cộng trong phạm vi 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY BUỔI CHIỀU
TỐN 
ƠN TẬP PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3 
I. MỤC TIÊU : 
 - Củng cố và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3 
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3 
- Yêu thích môn học, rèn cẩn thận
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bảng nhóm phấn màu 
 + Vở đồ dùng học tập 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
Bổ sung
 *. Hoạt động 1 : hướng dẫn HS làm bài tập 
-Bài 1/30 : Số 
- GV treo bài tập 1 lên bảng :
1 + 2 =.....; 1 +1 = ......; 3 =  + Ž
2 + 1 =....; 2 = 1 + ......;3 =  + 
- Gọi hS lên bảng thực hiện phép tính 
- Học sinh làm vở
- Nhận xét 
Bài 2/30 :Viết số thích hợp vào ơ trống 
- GV ghi bảng bài tập 2 : 
- Gọi HS lênbảng thực hiện phép tính 
+ Bài 3/30 : Nối phép cộng với số thích hợp 
- GV treo bảng bài tập 3 
-Hướng dẫn học sinh tính kết quả của từng phép tính rồi nối với số phù hợp 
-Giáo viên Hướng dẫn thêm cho học sinh yếu 
- Gọi HS lên bảng nối phép tính đúng 
Bài 4/30 : Hướng dẫn học sinh nhìn tranh vẽ nêu bài toán rồi viết phép cộng ứng với tình huống trong tranh.
-Giáo viên nhận xét kết luận đúng, sai 
-Cho học sinh làm vào vở Bài tập toán 
*Chấm bài - Nhận xét : 
Hoạt động củng cố dặn dị :
- Hôm nay em vừa ơn bài gì ? Đọc lại phép cộng phạm vi 3 ?
- Nhận xét tiết học.- Dặn học sinh về học thuộc bảng cộng trong phạm vi 3
- Chuẩn bị bài ngày hôm sau 
 - về nhà xem lại các bài tập đã làm 
- xem trước bài tiếp theo : Luyện tập 
Học sinh lắng nghe 
- Học sinh tự làm bài chữa bài 
- Học sinh làm bài vào vở Bt 
- Học sinh lên bảng đặt tính rồi làm 
- Học sinh tự làm bài vào vở bài tập 
 1
 2
 1
1
......
2
+1 
+1
+2
+..
+2
+...
 2
 3
 3
Học sinh lắng nghe 
- Học sinh tự làm bài chữa bài 
- Học sinh làm bài vào vở Bt 
- HS nêu
- HS lên bảng thực hiên phép tính
- 2 HS lên bảng nối 
- Lớp làm vào vở 
- 3 HS lên bảng 
- Lớp làm vào vở 
2 + 1
1 + 2
1 + 1
4
2
3
- Học sinh tự làm bài vào vở bài tập 
-Học sinh nêu yêu cầu của bài 
-Đặt bài toán : Có 2 con chim thêm 1 con chim. Hỏi có tất cả mấy con chim? 
Ghi : 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
Rút kinh nghiệm :	
KẾ HOẠCH BÀI DẠY BUỔI CHIỀU
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : - Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 
 - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng
 - Yêu thích môn học, rèn cẩn thận
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bộ thực hành toán . Bảng nhóm phấn màu
 + Vở đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định : Hát 
2.Kiểm tra bài cũ :
+
+
+
+ Gọi 3 học sinh đọc lại công thức cộng phạm vi 3 
+ Gọi 3 học sinh lên bảng H1 : 1 + 1 = H2: 1 2 1 H3 2 = 1 + 
 2 + 1 = 1 1 2 3 = 2 +  
 1 + 2 = 3 = 1 + 
+ Giáo viên Nhận xét bài cũ 
 3. Bài mới : luyện tập phép cộng trong phạm vi 3 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Bổ sung
Hoạt động 1:Củng cố bảng cộng trong phạm vi 3
Mt :Học sinh thuộc công thức cộng trong phạm vi 3.
-Giáo viên gọi học đọc phép cộng trong phạm vi 3 .
Hoạt động 2 : Thực hành 
Mt : Học sinh biết làm các bài tập trong vở bài tập 
Bài 1/31 : Hướng dẫn học sinh nhìn tranh vẽ nêu bài toán rồi viết 2 phép cộng ứng với tình huống trong tranh.
-Giáo viên nhận xét kết luận đúng, sai 
-Cho học sinh làm vào vở Bài tập toán 
-Phần b cho học sinh nhận xét phép tính còn thiếu dấu cộng .
Bài 2/31 : Tính rồi ghi kết quả theo cột dọc .
-Giáo viên hướng dẫn học sinh cách làm : viết kết quả thẳng theo cột dọc 
-Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh 
-Nhắc nhở học sinh viết kết quả thẳng cột 
Bài 3/31 : viết số thích hợp vào ô trống 
-Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu của bài 
-Hướng dẫn học sinh nêu cách làm bài rồi làm bài 
-Giúp học sinh nhận xét về kết quả bài làm cuối 
 1 + 2 = 2 + 1 ( Đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không đổi )
-Học sinh lần lượt lặp lại 
-Học sinh nêu yêu cầu của bài 
-Đặt bài toán : Có 2 con chó thêm 1 con chó. Hỏi có tất cả mấy con chó ? 
Ghi : 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
-Đọc : Hai cộng một bằng ba 
 Một cộng hai bằng ba 
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
 1
 2
 1
.....
 2
.....
+1 
+1
+2
+1
+....
+2
 2
 3
 3
-Học sinh giải miệng.Ví dụ : Một bông hoa với một bông hoa là mấy bông hoa ?
-Học sinh trả lời : 1 bông hoa thêm 1 bông hoa là 2 bông hoa và viết 2 vào sau dấu = để có 1 + 1 = 2 
-Học sinh nêu : 1 + 1 = 2 
4.Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học.- Dặn học sinh về nhà làm xong bài tập 
- Chuẩn bị bài ngày hôm sau 
 - Về nhà xem lại các bài tập đã làm 
- Xem trước bài tiếp theo
Rút kinh nghiệm:	
KẾ HOẠCH BÀI DẠY BUỔI CHIỀU
Ôn tập : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : - Củng cố và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4 
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3 
- Yêu thích môn học, rèn cẩn thận
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bộ thực hành toán . Bảng nhóm phấn màu
 + Vở đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
+ 2 em đọc bảng cộng trong phạm vi 3 
+ Giáo viên nhận xét bài cũ 
Bài mới : 	
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
BỔ SUNG
Hoạt động 1:Củng cố bảng cộng trong phạm vi 4
Mt :Học sinh thuộc công thức cộng trong phạm vi 4
-Giáo viên gọi học đọc phép cộng trong phạm vi 4 .
Hoạt động 2: Thực hành
Mt :Biết làm tính cộng trong phạm vi 4 
Bài 1/32 :Viết số 
-Hướng dẫn học sinh tự nêu cách làm 
-Cho học sinh làm bài vào vở Bài tập toán
Bài 2/32 : Tính theo cột dọc 
-Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu của bài 
-học sinh tự làm bài và chữa bài 
Bài 3/32 : Điền dấu , = vào chỗ trống 
Thực hiện phép tính, lấy kết quả so sánh, điền dấu 
-Giáo viên hướng dẫn 1 bài mẫu 
 3......2 + 1 . Tìm kết quả phép tính . Lấy kết quả phép tính so sánh với số đã cho. Luôn so từ trái qua phải 
-Cho học sinh nêu bài làm của mình. Giáo viên uốn nắn sửa sai 
Bài 4 : Viết phép tính thích hợp 
HS quan sát tranh để viết phép tímh
-Cho học sinh tự nêu cách làm bài 
-Giáo viên nhận xét đúng, sai 
-Học sinh lần lượt lặp lại 
-Học sinh nêu yêu cầu của bài 
2 + 2 =4 ; 3 + 1 =4 ; 1 + 1 =2 
1 + 3 =4 ; 2 + 1 =3 ; 1 + 2 =3
4=3+1; 4=1+3
4=2+2; 3=1+2
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
 2
 3
 1
1
 1
3
+2 
+1
+2
+3
+....
+....
 3
 4
 2
 1
+...
+...
 4
 3
Đọc yêu cầu 
Học sinh làm bài
Học sinh nhận xét 
GVnhận xét
- Đọc bài tốn,
3
+
1
=
4
Hoạt động 3 nối tiếp
- Nhận xét tiết học.- Dặn dò học sinh làm bài tập vào vở đầy đủ
- Học thuộc bảng cộng trong phạm vi 4 
- Chuẩn bị bài ngày hôm sau 
Rút kinh nghiệm :	
KẾ HOẠCH BÀI DẠY BUỔI CHIỀU
Ôn tập : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : - Củng cố và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5 
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 5
- Yêu thích môn học, rèn cẩn thận
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bộ thực hành toán . Bảng nhóm phấn màu
 + Vở đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
+ 2 em đọc bảng cộng trong phạm vi 5
+ Giáo viên nhận xét bài cũ 
Bài mới : 	
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
BỔ SUNG
Hoạt động 1:Củng cố bảng cộng trong phạm vi 5
Mt :Học sinh thuộc công thức cộng trong phạm vi 5
-Giáo viên gọi học đọc phép cộng trong phạm vi 5 .
Hoạt động 2: Thực hành
Mt :Biết làm tính cộng trong phạm vi 5 
- Bài 1a/34 :Tính 
-Hướng dẫn học sinh tự nêu cách làm 
-Cho học sinh làm bài vào vở Bài tập toán
- Bài 1b/34 : Tính theo cột dọc 
-Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu của bài 
-học sinh tự làm bài và chữa bài 
- Bài2/34 Viết số thích hợp vào chỗ chấm
-Hướng dẫn học sinh tự nêu cách làm 
-Cho học sinh làm bài vào vở Bài tập toán
Bài 3/34 : Viết phép tính thích hợp 
HS quan sát tranh để viết phép tính
-Cho học sinh tự nêu cách làm bài 
-Giáo viên nhận xét đúng, sai 
-Học sinh lần lượt lặp lại 
-Học sinh nêu yêu cầu của bài 
2 + 3 =5 ; 4 + 1 =5 ; 2 + 2 =4
3 + 2 =5 ; 1 + 4 =5 ; 2 + 1 =3
1+1=2; 3+1=4
4=2+2; 3=1+2
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
 4
 2
 2
 3
 1
1
+1
+3
+2
+2
+4
+3
 3
 4
Đọc yêu cầu 
Học sinh làm bài
Học sinh nhận xét 
-Học sinh nêu yêu cầu của bài 
4 + 1 =5 ; 3 + 2 =5 ; 2 + 1 =3; 3+1=4 
1 + 4 =5; 2 + 3 =5 ; 1 + 2 =3; 2+2=4 
5=1+4; 5=3+2; 3=2+1; 4=2+2
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
GVnhận xét
- Đọc bài tốn
3
+
2
=
5
2
+
3
=
5
Hoạt động 3 nối tiếp
- Nhận xét tiết học.- Dặn dò học sinh làm bài tập vào vở đầy đủ
- Học thuộc bảng cộng trong phạm vi 5
- Chuẩn bị bài ngày hôm sau 
Rút kinh nghiệm :	

Tài liệu đính kèm:

  • docToan Lop 1 buoi 2 tuan 7-8.doc