Kế hoạch bài dạy buổi chiều Toán ôn luyện số 7

I. MỤC TIÊU :

 - Giúp học sinh : Ôn về đọc, viết số 7, đếm và so sánh các số trong phạm vi 7, nhận biết số lượng trong phạm vi 7, vị trí của số 7 trong dãy số từ 1 đến 7.

- Học sinh cẩn thận, thích học tốn

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 + Bảng nhóm phấn màu

 + Các chữ số rời 1,2,3,4,5,6, 7.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn Định :

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2.Kiểm tra bài cũ :

+ Số 6 đứng liền sau số nào ?

+ Đếm xuôi và đếm ngược từ 1 đến 7 và 7 đến 1 ? Số 7 lớn hơn những số nào ?

+ 7 gồm 6 và ? 4 và ? 3 và ?.

+ Học sinh viết lại số 7 trên bảng con.

+ Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới

 

doc 5 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 112Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy buổi chiều Toán ôn luyện số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY BUỔI CHIỀU
Toán
 Ôn luyện Số 7
I. MỤC TIÊU : 
 - Giúp học sinh : Ôn về đọc, viết số 7, đếm và so sánh các số trong phạm vi 7, nhận biết số lượng trong phạm vi 7, vị trí của số 7 trong dãy số từ 1 đến 7. 
- Học sinh cẩn thận, thích học tốn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bảng nhóm phấn màu
 + Các chữ số rời 1,2,3,4,5,6, 7.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
+ Số 6 đứng liền sau số nào ?
+ Đếm xuôi và đếm ngược từ 1 đến 7 và 7 đến 1 ? Số 7 lớn hơn những số nào ?
+ 7 gồm 6 và ? 4 và ? 3 và ?.......
+ Học sinh viết lại số 7 trên bảng con.
+ Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Bổ sung
Hoạt động: Thực hành 
Mt : vận dụng kiến thức đã học vào bài tập 
- Cho học sinh mở sách giáo khoa và vở Bài tập toán
Bài 1 : viết số 7 
- Giáo viên quan sát sửa sai học sinh yếu 
Bài 2 : cấu tạo số 
-Hướng dẫn học sinh nhớ lại : 7 gồm 6 và 1 
 7 gồm 5 và 2 
 7 gồm 4 và 3 
Bài 3 : viết số thích hợp vào ô trống 
-Hướng dẫn học sinh quan sát hình, đếm xuôi, đếm ngược để nhớ chắc thứ tự dãy số từ 1 đến 7 và ngược lại 
- Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh yếu
Bài 4 : Điền dấu >, <, = vào ô trống
-Giáo viên hướng dẫn mẫu 1 bài 
-Giáo viên cho học sinh làm bài 
-Hướng dẫn sửa bài 
- Học sinh nêu yêu cầu
- Học sinh viết vào vở BTT
Học sinh nêu yêu cầu của bài 
-Học sinh quan sát hình điền số vào ô
-1 học sinh đọc và chữa bài 
Học sinh nêu yêu cầu bài :
-Học sinh điền số dưới hình , sau đó mới điền vào các ô trống của dãy số xuôi, ngược.
- Học sinh tự làm bài và sửa bài 
Học sinh nêu yêu cầu của bài 
-Học sinh lắng nghe ghi nhớ
-Học sinh tự làm bài và sửa bài 
3Củng cố dặn dò : 
- Các em vưà ôn số mấy ? Số 7 đứng liền sau số nào ? 
- Đếm xuôi từ 1 đến 7 . Đếm ngược từ 7 đến 1 ?
- 7 gồm 6 và mấy ? gồm 5 và mấy ? gồm 4 và mấy ?
- Số nào bé hơn số 7 ? Số 7 lớn hơn những số nào ?
- Nhận xét tiết học.- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt.
KẾ HOẠCH BÀI DẠY BUỔI CHIỀU
Toán
Ôn luyện Số 8
I. MỤC TIÊU : 
Giúp học sinh : - Ôn về đọc, viết số 8, đếm và so sánh các số trong phạm vi 8, nhận biết số lượng trong phạm vi 8, vị trí của số 8 trong dãy số từ 1 đến 8. 
- Thích học toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bảng nhóm phấn màu
 + Các chữ số rời 1,2,3,4,5,6, 7.8
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
+ Số 7 đứng liền sau số nào ?
+ Đếm xuôi và đếm ngược từ 1 đến 8 và 8 đến 1 ? 
+ 8 gồm 7 và ? 6 và ? 5 và ?......?
+ Học sinh viết lại số 8 trên bảng con.
+ Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Bổ sung
Hoạt động: Thực hành 
Mt : vận dụng kiến thức đã học vào bài tập 
Bài 1 : viết số 8 
Bài 2 : cấu tạo số 8
-Cho học sinh quan sát và ghi số thích hợp vào ô trống
-Cho học sinh nhận xét các tranh để rút ra kết luận :
- 8 gồm 7 và 1 
- 8 gồm 6 và 2 
- 8 gồm 5 và 3 
- 8 gồm 4 và 4 
Bài 3 : viết số thích hợp vào ô trống 
-Giáo viên cho học sinh làm bài tập 
Bài 4 : Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm 
-Học sinh mở vở bài tập viết số 8 
-Học sinh nêu yêu cầu của bài 
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
-Học sinh nhận xét và nêu được cấu tạo số 8 
-1 số em đọc lại cấu tạo số 8 
- Học sinh nêu yêu cầu bài 
-1 học sinh làm miệng
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
-Học sinh tự nêu yêu cầu bài 
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
Củng cố dặn dò : 
- Các em vừa ôn bài gì ? Số 8 đứng liền sau số nào ? 
- Số 8 lớn hơn những số nào ? những số nào bé hơn 8
- Nêu cấu tạo số 8 ?
- Đếm xuôi, ngược trong phạm vi 8 
- Nhận xét tiết học. - Dặn học sinh ôn bài và chuẩn bị bài hôm sau
KẾ HOẠCH BÀI DẠY BUỔI CHIỀU
Toán
Ôn luyện : Số 9
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : - Biết đọc, viết số 9, đếm và so sánh các số trong phạm vi 9, nhận biết số lượng trong phạm vi 9, vị trí của số 9 trong dãy số từ 1 đến 9. 
- Thích học toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bảng nhóm phấn màu
 + Các chữ số rời 1,2,3,4,5,6, 7.8,9
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
+ Số 8 đứng liền sau số nào ?
+ Số 8 lớn hơn những số nào ? những số nào bé hơn số 8 ?
+ Nêu cấu tạo số 8 ? Đếm xuôi , ngược trong phạm vi 8 ? 
+ Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Bổ sung
Hoạt động : Thực hành 
Mt : vận dụng kiến thức vừa học vào bài tập ,nắm được cấu tạo số 9 
Bài 1 : Viết số 9
Bài 2 : Viết số thích hợp vào ô trống
-Cho học sinh quan sát tranh và viết các số phù hợp vào ô trống
-Cho học sinh lặp lại cấu tạo số 
Bài 3 : Điền dấu >, <, =
 -Giáo viên hướng dẫn mẫu 1 bài 
Bài 4 : Điền số còn thiếu vào ô trống
-Giáo viên cho học sinh tự làm bài. Lưu ý học sinh so sánh dây chuyền 7 <  < 9 
Bài 5 : Điền số còn thiếu 
-Làm bài vào vở Bài tập toán 
- Học sinh viết vào vở Btt 
-Học sinh nêu yêu cầu của bài 
-Học sinh tự làm bài và chữa bài. Qua sửa bài nhận ra cấu tạo số 9
-9 gồm 8 và 1 
-9 gồm 7 và 2 
-9 gồm 6 và 3 
-9 gồm 5 và 4 
-Học sinh nêu yêu cầu của bài 
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
-Học sinh nêu yêu cầu của bài 
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
-Học sinh nêu yêu cầu của bài 
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
Củng cố dặn dò : 
- Các em vừa ôn bài gì ? Số 9 đứng liền sau số nào ? 
- 8 thêm 1 được mấy ? Số 9 lớn hơn những số nào ?
-Nêu cấu tạo số 9 ?
- Nhận xét bài .- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt.
- Dặn học sinh ôn bài và chuẩn bị bài hôm sau 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY BUỔI CHIỀU
Toán
Số 0 
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : - Ôn về đọc, viết số 0, nhận biết vị trí của số 0 trong dãy số từ 0 – 9 .
 - Biết so sánh số 0 với các số đã học.
 - Thích học toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bảng nhóm phấn màu
 + Các chữ số rời 0, 1,2,3,4,5,6, 7.8, 9, 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
+ Đếm xuôi và đếm ngược phạm vi 9 ?
+ Số 9 đứng liền sau số nào ? Số 9 lớn hơn những số nào ? 
+ Nêu cấu tạo số 9 ?
+ 3 em lên bảng – Học sinh gắn bìa cài 
+ Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới 89 99 8 7 
 98 7 9 6 8
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Bổ sung
Hoạt động :Viết số - Thực hành làm bài tập 
Mt :Học sinh biết viết số 0. làm được các bài tập trong sách giáo khoa .
-Giáo viên hướng dẫn học sinh viết bảng con số 0 giống chữ O trong tiếng việt 
-Mở vở Bài tập toán viết số 0 
Bài 2 : viết số thích hợp vào ô trống 
-Em hãy nêu yêu cầu của bài 
-Cho học sinh điền miệng 
Bài 3 : Viết số thích hợp 
-Giáo viên yêu cầu học sinh nêu yêu cầu bài 
-Hướng dẫn học sinh dựa trên số liền trước, liền sau để điền số đúng 
-Cho học sinh ôn lại số liền trước, liền sau 
Bài 4 : So sánh các số 
-Cho Học sinh làm vào vở Bài tập 
-Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh 
- Học sinh viết số 0 
- Học sinh nêu điền số thích hợp vào ô trống.
-Học sinh làm bài 
-Học sinh lắng nghe tự điều chỉnh 
-Cho học sinh làm vào vở 
-Học sinh tự làn bài 
- 1 em chữa cả lớp tự sửa bài 
-Học sinh tự làn bài 
- 1 em chữa cả lớp tự sửa bài 
3.Củng cố dặn dò : 
- Các em vừa học bài gì ? Số 0 đứng liền trước số nào ? 
- Số 0 so với các số đã học thì thế nào ?
- Dặn học sinh về ôn bài, tập viết số 0, so sánh số 0 với các số đã học. Chuẩn bị bài số 10 

Tài liệu đính kèm:

  • docToan Lop 1 Tuan 5 Buoi 2.doc