Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học

I- HƯỚNG DẪN CHUNG

1- Tiếp tục thực hiện giảm tải theo Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt.

2- Điều chỉnh một số yêu cầu cần đạt trong Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng theo hướng: Không dạy một số bài khó, chưa thực sự cần thiết với học sinh; giảm một số câu hỏi, bài tập theo hướng tinh giản, thiết thực.

- Phân môn Tập đọc ở lớp 4, 5 : Chỉ yêu cầu có giọng đọc phù hợp với nội dung câu, bài.

- Phân môn Chính tả : Thay hoặc bớt ngữ điệu dài và khó cho luyện tập chính tả.

- Phân môn Tập làm văn: Thay một số nội dung, đề bài gần gũi với học sinh. Không dạy một số bài khó.

- Phân môn Kể chuyện lớp 4, 5:

+ Kể chuyện đã nghe, đã đọc: Với một vài chủ điểm khó hoặc với học sinh yếu có thể cho học sinh kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe giáo viên đọc, kể tại lớp rồi kể lại.

+ Kể chuyện được chứng kiến hoặc được tham gia: Giảm bớt một số bài khó.

- Phân môn Luyện từ và câu: Giảm bớt một số nội dung khó.

+ Lớp 4 các bài Thêm trạng ngữ ở tuần 32 trang 140, tuần 33 trang 150, tuần 34 trang 160, căn cứ vào kiến thức về trạng ngữ ở các bài dạy trước để làm phần Luyện tập.

+ Lớp 5 các bài Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ tuần 21 trang 32, tuần 22 trang 38, và trang 44, tuần 23 trang 54, tuần 24 trang 64 căn cứ vào kiến thức ở bài Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ tuần 20 trang 21 để làm các bài tập ở phần Luyện tập.

 

doc 29 trang Người đăng honganh Ngày đăng 22/01/2016 Lượt xem 704Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tập 5. 
25
Một phần năm (tr. 122)
Chỉ yêu cầu nhận biết ‘’Một phần năm”, biết đọc, viết 1/5 và làm bài tập 1.
31,32
Tiền Việt Nam (tr. 162)
Chuyển dạy cùng với bài Tiền Việt Nam ở lớp 3.
Luyện tập (tr. 164).
Không dạy.
32
Luyện tập chung (tr. 165)
Không làm bài tập 5.
34
Ôn tập về phép nhân, phép chia (tiếp theo) (tr. 173)
Không làm bài tập 4.
Ôn tập về đại lượng (tr. 174)
Không làm bài tập 3.
Lớp 3
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
1
Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) (tr. 4)
Không làm bài tập 4
2
Ôn tập các bảng nhân (tr. 9)
Bài tập 4 : Không yêu cầu viết phép tính, chỉ yêu cầu trả lời.
3
Ôn tập về hình học (tr. 11)
Yêu cầu cần đạt “TÝnh ®­îc ®é dµi ®­êng gÊp khóc, chu vi h×nh tam gi¸c, h×nh tø gi¸c” của bài học này sửa là “Tính ®­îc ®é dµi ®­êng gÊp khóc, chu vi h×nh tam gi¸c, hình chữ nhật”.
10
Luyện tập chung (tr. 49)
- Không làm dßng 2 ở bài tập 3.
- Không làm ý b ở bài tập 5.
11
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) (tr. 51)
Dßng 2 ở bài tập 3: Không yêu cầu viết phép tính, chỉ yêu cầu trả lời.
14
LuyÖn tËp (tr. 67)
Bµi tập 4: Tổ chức dưới dạng trò chơi.
17
LuyÖn tËp chung (tr. 83)
Bµi tập 4: Tổ chức dưới dạng trò chơi.
19
C¸c sè cã bèn ch÷ sè (tr. 91)
Bài tập 3 (a, b): Không yêu cầu viết số, chỉ yêu cầu trả lời.
22
 Vẽ trang trí hình tròn (tr. 112)
 Không dạy.
23
 Luyện tập (tr. 116)
Không làm bài tập 2
25
- Luyện tập (tr. 129) (tiết 2)
- Tiền Việt Nam (tr 130)
- Không làm bài tập 1
- Kết hợp giới thiệu cả bài “Tiền Việt Nam” ở Toán lớp 2 (SGK Toán 2, tr.162)
28
Luyện tập (tr. 148)
Bài tập 4: Không yêu cầu viết số, chỉ yêu cầu trả lời.
30
Luyện tập chung (tr. 160)
Bài tập 1: Không yêu cầu viết phép tính, chỉ yêu cầu trả lời.
32
 Luyện tập (tr. 165)
Bài tập 4: Không yêu cầu viết bài giải, chỉ yêu cầu trả lời.
35
Luyện tập chung (tr. 179)
Bài tập 5: Chỉ yêu cầu HS tính được một cách.
Lớp 4
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
1
Biểu thức có chứa một chữ (tr. 6)
Bài tập 3 ý b: Chỉ cần tính giá trị của biểu thức với hai trường hợp của n.
Luyện tập (tr. 7)
Bài tập 1: Mỗi ý làm một trường hợp.
2
Hàng và lớp (tr. 11)
Bài tập 2: Làm 3 trong 5 số.
4
Yến, tạ, tấn (tr. 23)
Bài tập 2, cột 2: Làm 5 trong 10 ý.
Giây, thế kỉ (tr. 25)
Bài tập 1: Không làm 3 ý (7 phút =  giây; 9 thế kỉ =  năm; 1/5 thế kỉ =  năm).
6
Luyện tập chung (tr. 35)
Không làm bài tập 2.
9
Thực hành vẽ hình chữ nhật (tr. 54); Thực hành vẽ hình vuông (tr. 55)
Không làm bài tập 2.
16
Chia cho số có ba chữ số (tr. 86)
Không làm cột a bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3.
Luyện tập (tr. 87)
Không làm cột b bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3.
Chia cho số có ba chữ số (tr. 87)
Không làm bài tập 2, bài tập 3.
Luyện tập (tr. 89)
Không làm cột b bài tập 1, bài tập 3.
19
Ki-lô-mét vuông (tr. 99)
Câp nhật thông tin diện tích Thủ đô Hà Nội (năm 2009) trên mạng: 3 324, 92 ki-lô-mét vuông.
Luyện tập (tr. 100)
21
Quy đồng mẫu số các phân số (tr. 116)
Không làm ý c bài tập 1; ý c, d, e, g bài tập 2; bài tập 3.
27
Luyện tập (tr. 143)
Không làm bài ý b bài tập 1. 
30
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tr. 156)
Với các bài tập cần làm, chỉ cần làm ra kết quả, không cần trình bày bài giải.
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) (tr. 156)
Lớp 5
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
5
Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông (tr. 26)
Bài 3 : Chỉ yêu cầu làm bài tập 3 (a) cột 1.
Mi-li-mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích (tr. 27)
Không làm bài tập 3.
8
Luyện tập chung (tr. 43)
- Không yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện nhất.
- Không làm bài tập 4 (a).
9
Luyện tập chung (tr. 48)
Không làm bài 2.
15
Luyện tập chung (tr. 72)
Không làm bài tập 1 (c).
17
Giới thiệu máy tính bỏ túi (tr. 81)
- Không yêu cầu: chuyển một số phân số thành số thập phân.
- Không làm bài tập 2, bài tập 3.
Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (tr. 82)
- Điều chỉnh yêu cầu: Biết sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải các bài toán về tỉ số phần trăm.
- Không làm bài tập 3.
23
Mét khối (tr. 117)
Không làm bài tập 2 (a).
24
Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (tr. 125)
Chuyển thành bài đọc thêm.
28
Luyện tập chung (tr. 145)
- Tập trung vào bài toán cơ bản (mối quan hệ: vận tốc, thời gian, quãng đường).
- Chuyển bài tập 2 làm trước bài tập 1 (a).
MÔN ĐẠO ĐỨC
Lớp 1
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
1- 2
Bài 1
Em là
học sinh lớp Một
Không yêu cầu học sinh quan sát tranh và kể lại câu chuyện theo tranh.
19 - 20
Bài 9
Lễ phép, vâng lời thầy giáo cô giáo
Không yêu cầu học sinh đóng vai trong các tình huống chưa phù hợp. 
23 - 24
Bài 11
Đi bộ đúng quy định
Không yêu cầu học sinh nhận xét một số tranh minh hoạ chưa thật phù hợp với nội dung bài học.
28 - 29
Bài 13
Chào hỏi và tạm biệt
Không yêu cầu học sinh đóng vai trong các tình huống chưa phù hợp. 
Lớp 2
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
3 - 4
Bài 2
Biết nhận lỗi và sửa lỗi
Giáo viên lựa chọn các tình huống đóng vai cho phù hợp với học sinh. 
14 - 15
Bài 7
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp
Không yêu cầu học sinh đóng vai theo tiểu phẩm ”Bạn Hùng thật đáng khen”. 
28 - 29
Bài 13
Giúp đỡ người khuyết tật
Giáo viên gợi ý và tạo điều kiện cho học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu sưu tầm được về việc giúp đỡ người khuyết tật. 
Lớp 3
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
1- 2
Bài 1
Kính yêu Bác Hồ
Giáo viên gợi ý và tạo điều kiện cho học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu sưu tầm được về Bác Hồ. 
3 - 4
Bài 2
Giữ lời hứa
Giáo viên điều chỉnh các tình huống đóng vai cho phù hợp với học sinh. 
14 - 15
Bài 7
Quan tâm giúp đỡ hàng xóm, 
láng giềng
Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về tình làng, nghĩa xóm; có thể cho học sinh kể về một số việc đã biết liên quan đến ”tình làng, nghĩa xóm”. 
16 - 17
Bài 8
 Biết ơn thương binh, liệt sĩ
Không yêu cầu học sinh thực hiện và báo cáo kết quả điều tra tìm hiểu về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa các thương binh, gia đình liệt sĩ ở địa phương; có thể cho học sinh kể lại một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa các thương binh, gia đình liệt sĩ ở địa phương mà em biết.
19 - 20
Bài 9
Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế
Không yêu cầu học sinh thực hiện đóng vai trong các tình huống chưa phù hợp. 
21 - 22
Bài 10
 Tôn trọng khách nước ngoài
Không dạy cả bài.
30-31
Bài 14
Chăm sóc cây trồng, vật nuôi
Không yêu cầu học sinh thực hiện lập đề án trang trại sản xuất và tìm cách bảo vệ trại, vườn của mình cho tốt; có thể cho học sinh kể lại một số việc đã làm hoặc biết về việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi. 
Lớp 4
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
1- 2
Bài 1
 Trung thực trong học tập
Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.
5 - 6
Bài 3
Biết bày tỏ ý kiến
 Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.
7 - 8
Bài 4
Tiết kiệm tiền của
- Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.
- Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về một người biết tiết kiệm tiền của; có thể cho học sinh kể những việc làm của mình hoặc của các bạn về tiết kiệm tiền của. 
9 - 10
Bài 5
 Tiết kiệm thời giờ
Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.
16 - 17
Bài 8
Yêu lao động
Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về tấm gương lao động của các Anh hùng lao động; có thể cho học sinh kể về sự chăm chỉ lao động của mình hoặc của các bạn trong lớp, trong trường.
23 - 24
Bài 11
Giữ gìn các công trình công cộng
Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về các tấm gương giữ gìn, bảo vệ các công trình công cộng; có thể yêu cầu học sinh kể về những việc làm của mình, của các bạn hoặc của nhân dân địa phương trong việc bảo vệ các công trình công cộng. 
30-31
Bài 14
Bảo vệ môi trường
Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.
Lớp 5
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
21 - 22
Bài 10
Ủy ban nhân dân xã (phường) em
Không yêu cầu HS làm bài tập 4 (trang 33).
23 - 24
Bài 11
 Em yêu Tổ quốc Việt Nam
Không yêu cầu HS làm Bài tập 4 (trang 36). 
26 -27
Bài 12
 Em yêu hòa bình
Không yêu cầu HS làm Bài tập 4 (trang 39) 
28 - 29
Bài 13
Em tìm hiểu về Liên hợp quốc
Không dạy cả bài
MÔN KHOA HỌC
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
14
Bài 28. Bảo vệ nguồn nước
Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.
15
Bài 29. Tiết kiệm nước
Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.
17
Bài 33-34. 
Ôn tập và kiểm tra 
học kì I
Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường nước và không khí. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.
20
Bài 40. Bảo vệ bầu không khí trong sạch
Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động bảo vệ môi bảo vệ bầu không khí trong sạch. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.
Lớp 4
Lớp 5
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
3
Bài 5. Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ?
Không yêu cầu tất cả HS học bài này. Giáo viên hướng dẫn HS cách tự học bài này phù hợp với điều kiện gia đình mình.
26
Bài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa
Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.
28
Bài 55. Sự sinh sản của động vật
Không yêu cầu tất cả HS vẽ hoặc sưu tầm tranh ảnh những con vật mà bạn thích. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng, có điều kiện được vẽ, sưu tầm, triển lãm.
29
Bài 58. Sự sinh sản và nuôi con của chim
Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh về sự nuôi con của chim. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.
 33
Bài 65. Tác động của con người đến môi trường rừng
Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về nạn phá rừng và hậu quả của nó. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.
Bài 66. Tác động của con người đến môi trường đất
Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về tác động của con người đến môi trường đất và hậu quả của nó. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.
34
Bài 68. Một số biện pháp bảo vệ môi trường
Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh, thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
Lớp 4
Phần Lịch sử
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
5
Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất 
(Năm 981) 
(trang 27)
Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một một số sự kiện về cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất.
10
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước 
(trang 47)
Không yêu cầu nắm nội dung, chỉ cần biết Bộ luật Hồng Đức được soạn ở thời Hậu Lê.
20
Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII
(trang 57)
Chỉ yêu cầu miêu tả vài nét về ba đô thị (cảnh buôn bán nhộn nhịp, phố phường, cư dân ngoại quốc).
22
Nhà Nguyễn thành lập
(trang 65)
Không yêu cầu nắm nội dung, chỉ cần biết Bộ luật Gia Long do Nhà Nguyễn ban hành.
2. Phần Địa lí
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
9
Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (tiếp theo)
(trang 90)
Không yêu cầu mô tả đặc điểm, chỉ cần biết sông ở Tây Nguyên có nhiều thác ghềnh, có thể phát triển thuỷ điện.
11
Ôn tập
(trang 97)
Không yêu cầu hệ thống lại đặc điểm, chỉ nêu một số đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòicủa Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên, trung du Bắc Bộ 
26
Ôn tập
(trang 134)
Không yêu cầu hệ thống đặc điểm, chỉ nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ.
34
Ôn tập
(trang 155)
Không yêu cầu hệ thống lại các đặc điểm, chỉ nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của các thành phố, tên một số dân tộc, một số hoạt động sản xuất chính ở Hoàng Liên Sơn, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên...
Lớp 5
Phần Lịch sử
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
3
Cuộc phản công ở kinh thành Huế
(trang 8)
Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về cuộc phản công ở kinh thành Huế.
9
Cách mạng mùa thu
(trang 19)
Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.
10
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
( trang 21)
Không yêu cầu tường thuật, chỉ nêu một số nét về cuộc mít tinh ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình.
14
Thu – đông 1947, Việt Bắc "mồ chôn giặc Pháp" 
(trang 30)
Không yêu cầu trình bày diễn biến, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.
15
Chiến thắng Biên giới thu – đông
1950 (trang 32)
Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Biên Giới.
19
Chiến thắng lịch sử 
Điện Biên Phủ
(trang 37)
Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Điện Biên Phủ.
Phần Địa lí
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
7
Ôn tập
(trang 82)
Không yêu cầu hệ thống hoá, chỉ cần nêu một số đặc điểm chính về địa lí tự nhiên Việt Nam: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng 
10
Nông nghiệp
(trang 87)
 Sử dụng lược đồ để nhận biết về cơ cấu và phân bố của nông nghiệp (không yêu cầu nhận xét)
11
Lâm nghiệp và thuỷ sản
(trang 89)
 Sử dụng sơ đồ, bản số liệu để nhận biết về cơ cấu và phân bố của lâm nghiệp và thuỷ sản (không yêu cầu nhận xét).
16
Ôn tập
(trang 101)
Không yêu cầu hệ thống hoá các kiến thức đã học, chỉ cần biết một số đặc điểm về địa lí tự nhiên, dân cư, các ngành kinh tế của nước ta.
23
Một số nước ở châu Âu
(trang 113)
Bài tự chọn
26
Châu Phi (tiếp theo)
(trang 118)
Bài tự chọn
28
Châu Mĩ (tiếp theo)
(trang 123)
Bài tự chọn
33
Ôn tập cuối năm
(trang 132)
Không yêu cầu hệ thống đặc điểm, chỉ nêu một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế của các châu lục.
MÔN ÂM NHẠC
Lớp 1
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
17
- Tập biểu diễn các bài hát đã học.
- Trò chơi âm nhạc (tr 41)
Không dạy nội dung 2: Trò chơi âm nhạc
18
 Ôn tập - Kiểm tra học kì I ( tr 42)
Thay bằng tập biểu diễn các bài hát đã học
24,25
Học hát: Bài Quả (tr 53 - 55)
Không dạy lời 4. 
28
- Ôn tập 2 bài hát: Quả, Hòa bình cho bé.
- Nghe hát (hoặc nghe nhạc) (tr 60)
Không dạy nội dung 2: Nghe nhạc.
31,32
 Học hát: Bài Năm ngón tay ngoan
 (tr 66 - 70)
Không dạy bài hát này, địa phương có thể thay thế bằng bài hát Tiếng chào theo em hoặc Đường và chân trong phần Phụ lục tập Bài hát lớp 1. 
34
Kiểm tra cuối năm (tr70)
Thay bằng tập biểu diễn một số bài hát đã học.
35
Tổng kết năm học – Biểu diễn (tr72)
Thay bằng tập biểu diễn một số bài hát đã học.
Lớp 2
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
8
- Ôn tập 3 bài hát: Thật là hay, Xòe hoa, Múa vui.
- Phân biệt âm thanh - cao - thấp, dài - ngắn.
- Nghe nhạc:( tr 22, 23, 24)
 Không dạy hoạt động 3: Nghe nhạc
14
- Ôn tập bài hát: Chiến sĩ tí hon -Tập đọc thơ theo tiết tấu(tr 34)
Không dạy nội dung 2: Tập đọc thơ theo tiết tấu
15
Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng, Chiến sĩ tí hon.
(tr 36)
- Không dạy Ôn tập bài Chiến sĩ tí hon
- Không dạy hoạt động 2: Nghe nhạc
16
- Kể chuyện âm nhạc
- Nghe nhạc ( 39)
Không dạy nội dung 2 : Nghe nhạc
17
-Tập biểu diễn 3 bài hát đã học: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng, chiến sĩ tí hon
- Trò chơi âm nhạc
 (tr 40)
 Không dạy tập biểu diễn bài Chiến sĩ tí hon 
18
Ôn tập và kiểm tra HKI.
 (tr 41)
Thay bằng: Tập biểu diễn những bài hát đã học
24
 - Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương
 (tr 52)
Không dạy hoạt động 3: Nghe nhạc
25
 - Ôn tập 3 bài hát: Trên con đường đến trường, Hoa lá mùaxuân, Chú chim nhỏ dễ thương.
- Kể chuyên Âm nhạc: Tiếng đàn Thạch Sanh (tr 53)
Không dạy Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương.
32
- Ôn tập 3 bài hát: Chim chích bông, Chú ếch con, Bắc kim thang
- Nghe nhạc. (tr 66)
Không dạy Ôn tập bài hát Bắc kim thang
33
- Ôn tập một số bài hát đã học.
- Trò chơi " Chim bay cò bay" 
 ( tr 68)
 Dành cho địa phương tự chọn
34
 Ôn tập - Kiểm tra cuối năm
 ( tr 70)
Thay bằng : Tập biểu diễn một số bài hát đã học ở học kì I.
35
Ôn tập - Kiểm tra cuối năm
 ( tr 70)
 Thay bằng : Tập biểu diễn một số bài hát đã học ở học kì II .
Lớp 3
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
15
- Học hát: Bài Ngày mùa vui.
- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc.
- Nghe nhạc (tr 35)
Không dạy hoạt động 3: Nghe nhạc
18
Kiểm tra học kì I (tr 42)
Thay bằng: Tập biểu diễn các bài hát đã học.
22
- Ôn tập bài hát: Cùng muá hát dưới trăng.
- Giới thiệu khuông nhạc và khóa Son ( tr 51).
Không dạy hoạt động 2: Tập biểu diễn
32
- Học hát: Bài do địa phương tự chọn 
- Trò chơi âm nhạc
Dành cho địa phương tự chọn bài hát
33
- Ôn tập các nốt nhạc.
- Tập biểu diễn bài hát.
- Nghe nhạc (tr 71)
Không dạy nội dung 3: Nghe nhạc
34 -35
 Kiêm tra cuối năm (tr 72)
 Thay bằng Tập biểu diễn.
Lớp 4
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
14
- Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em và Cò lả.
- Nghe nhạc ( tr 24)
 - Không dạy Ôn tập bài hát Cò lả
- Không dạy nội dung 2: Nghe nhạc
16
Ôn tập 5 bài hát đã học (tr 24)
 Chỉ dạy Ôn tập 3 bài hát
17
 Ôn tập ( tr24)
 Hoạt động 2: Chỉ Ôn tập 2 bài TĐN
18
Kiểm tra học kì I (tr 26)
 Thay bằng Tập biểu diễn các bài hát đã học
25
- Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ và Chim sáo.
- Nghe nhạc (tr 34)
 Không dạy Ôn tập bài hát Chim sáo
27
 - Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7. ( tr 38) 
SGV tiết 27 có gợi ý cách gõ đệm theo 2 âm sắc, GV có thể bỏ nội dung này.
33
Ôn tập và kiểm tra (tr 45)
Thay bằng Ôn tập 3 bài hát.
34
Ôn tập và kiểm tra 
(tr 46)
Thay bằng Ôn tập 2 bài TĐN hoặc hát
35
Kiểm tra học kì II ( tr 46)
Thay bằng tập biểu diễn một số bài hát đã học.
Lớp 5
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
24
 Häc h¸t: Bµi Mµu xanh quª h­¬ng ( tr 38)
Kh«ng d¹y Bµi h¸t Mµu xanh quª h­¬ng vì bài này rất khó thể hiện, địa phương có thể thay thế bài hát này bằng bài hát khác trong phần Phụ lục tập Bài hát lớp 5.
34
- ¤n tËp vµ kiÓm tra 2 bµi h¸t Em vÉn nhí tr­êng x­a, Dµn ®ång ca mïa h¹
- ¤n T§N sè 8 (tr. 54 )
 Thay b»ng TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t.
35
TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t (tr.55)
Thay b»ng TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· häc.
MÔN MĨ THUẬT
Lớp 1
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
1
Bµi 1
Xem tranh thiÕu nhi vui ch¬i
 - Lµm quen, tiÕp xóc víi tranh vÏ cña thiÕu nhi.
2
Bµi 2 
VÏ nÐt th¼ng
- TËp vÏ phèi hîp nÐt th¼ng ®Ó t¹o h×nh ®¬n gi¶n
5
Bµi 5
VÏ nÐt cong 
- TËp vÏ h×nh cã nÐt cong vµ t« mµu 
6
Bµi 6
VÏ hoÆc NÆn qu¶ d¹ng trßn
- TËp VÏ hoÆc NÆn qu¶ cã d¹ng trßn 
10
Bµi 10
VÏ qu¶ (qu¶ d¹ng trßn)
- TËp vÏ qu¶ d¹ng trßn vµ tËp t« mµu theo ý thÝch.
12
Bµi 12 
VÏ Tù do
- TËp vÏ bøc tranh theo ®Ò tµi tù chän
15
Bµi 15.
VÏ c©y, vÏ nhµ
- TËp vÏ bøc tranh ®¬n gi¶n cã c©y, cã nhµ 
17
Bµi 17
VÏ tranh Ng«i nhµ cña em
- TËp vÏ bøc tranh cã h×nh Ng«i nhµ 
19
Bµi 19 
VÏ Gµ
- TËp vÏ con gµ vµ t« mµu theo ý thÝch 
22
Bµi 22
VÏ vËt nu«i trong nhµ
TËp vÏ con vËt nu«i mµ em thÝch 
26
Bµi 26
VÏ Chim vµ Hoa
- TËp vÏ tranh cã h×nh ¶nh Chim vµ Hoa.
27
Bµi 27
VÏ hoÆc NÆn c¸i « t«
- TËp NÆn hoÆc VÏ c¸i « t« theo ý thÝch.
29
Bµi 29
VÏ tranh ®µn gµ 
- TËp vÏ mét hoÆc hai con gµ vµ t« mµu
30
Bµi 30
Xem tranh thiÕu nhi vÒ ®Ò tµi Sinh ho¹t
- TËp quan s¸t, m« t¶ h×nh ¶nh vµ mµu s¾c trªn tranh
31
Bµi 31
VÏ c¶nh Thiªn nhiªn
- TËp vÏ c¶nh Thiªn nhiªn ®¬n gi¶n
33
Bµi 33
VÏ tranh BÐ vµ Hoa
- TËp vÏ tranh cã BÐ vµ Hoa
34
Bµi 34: VÏ Tù do
- TËp vÏ tranh theo ®Ò tµi tù chän
Lớp 2
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
1
Bµi 1: VÏ trang trÝ
VÏ ®Ëm, vÏ nh¹t
- TËp t¹o ra ba ®é ®Ëm nh¹t: §Ëm, §Ëm võa, Nh¹t b»ng mµu, hoÆc b»ng bót ch×
4
Bµi 4: VÏ tranh
§Ò tµi v­ên c©y
- TËp vÏ hai hoÆc ba c©y ®¬n gi¶n vµ vÏ mµu theo ý thÝch. 
7
Bµi 7: VÏ tranh
§Ò tµi Em ®i häc
- TËp vÏ tranh ®Ò tµi Em ®i häc
9
Bµi 9: VÏ theo mÉu
VÏ c¸i Mò (Nãn)
- TËp vÏ c¸i Mò (Nãn) theo mÉu
10
Bµi 10: VÏ tranh
§Ò tµi tranh Ch©n dung
- TËp vÏ tranh Ch©n dung theo ý thÝch 
12
Bµi 12: VÏ theo mÉu
VÏ cê Tæ quèc hoÆc cê LÔ héi
- TËp vÏ l¸ cê Tæ quèc hoÆc cê LÔ héi
13
Bµi 13: VÏ tranh
§Ò tµi V­ên hoa hoÆc C«ng viªn
- TËp vÏ tranh ®Ò tµi V­ên hoa hoÆc C«ng viªn 
15
Bµi 15:
VÏ theo mÉu
VÏ c¸i Cèc (c¸i Li)
- TËp vÏ c¸i Cèc (c¸i Li) theo mÉu
17
Bµi 17: Th­êng thøc mÜ thuËt
 Xem tranh D©n gian Phó quý, Gµ m¸i (Tranh D©n gian §«ng Hå)
- Lµm quen, tiÕp xóc víi tranh D©n gian VN 
19
Bµi 19: VÏ tranh
§Ò tµi S©n tr­êng trong giê ra ch¬i
- TËp vÏ tranh ®Ò tµi S©n trường trong giê ra ch¬i. 
20
Bµi 20: VÏ theo mÉu
VÏ c¸i tói X¸ch (giá x¸ch)
- TËp vÏ c¸i tói X¸ch theo mÉu
21
Bµi 21: TËp NÆn t¹o d¸ng tù do
NÆn hoÆc VÏ d¸ng ng­êi
- TËp NÆn hoÆc VÏ d¸ng ng­êi ®¬n gi¶n 
23
Bµi 23: VÏ tranh
§Ò tµi vÒ MÑ hoÆc C« gi¸o
- TËp vÏ tranh ®Ò tµi vÒ MÑ hoÆc C« gi¸o
26
Bµi 26: VÏ tranh
§Ò tµi Con vËt (vËt nu«i)
TËp vÏ

Tài liệu đính kèm:

  • docHD dieu chinh noi dung day hoc tieu hoc.doc