Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 - Tuần 16: Hoạt động ở lớp

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Kể được một số hoạt động học tập ở lớp học. Nêu được các hoạt động học tập khác ngoài hình vẽ SGK như: học vi tính, học đàn.

2. Kĩ năng: - HS quan sát và liên hệ thực tế nêu được các yêu cầu về các hoạt động ở lớp học.

HS (K- G) nêu được các hoạt động học tập khác ngoài hình vẽ SGK.

3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích các hoạt động học tập ở lớp.

II. Đồ dùng dạy – học:

Các hình trong bài 16 SGK.

III. Các hoạt động dạy – học:

 

doc 2 trang Người đăng honganh Ngày đăng 18/01/2016 Lượt xem 1140Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 - Tuần 16: Hoạt động ở lớp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ngày tháng năm
Tự nhiên xã hội
Hoạt động ở lớp
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Kể được một số hoạt động học tập ở lớp học. Nêu được các hoạt động học tập khác ngoài hình vẽ SGK như: học vi tính, học đàn.
2. Kĩ năng: - HS quan sát và liên hệ thực tế nêu được các yêu cầu về các hoạt động ở lớp học.
HS (K- G) nêu được các hoạt động học tập khác ngoài hình vẽ SGK.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích các hoạt động học tập ở lớp.
II. Đồ dùng dạy – học:
Các hình trong bài 16 SGK.
III. Các hoạt động dạy – học:
Nội dung/ TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Bài cũ:
 ( 2- 3 phút)
2. Bài mới:
a)Giới thiệu bài: 
( 1 – 2 phút)
Hoạt động 1:
Quan sát tranh 
( 12- 13 phút)
Hoạt động 2:
Thảo luận theo cặp.
( 12-13 phút)
3. Củng cố, dặn dò:
 ( 1 phút)
- Em hãy kể tên các thành viên của lớp học và các đồ dùng có trong lớp học?
GV nhận xét, đánh giá ( A hoặc A)
- Gv hỏi các em học ở trường nào? lớp nào?
- GV giới thiệu: Hôm trước chúng ta học bài gì?
GV: Hôm nay cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu xem có các hoạt động nào ở lớp.
Mục tiêu: Biết các hoạt động học tập ở lớp và mối quan hệ giữa Gv và HS, HS và HS trong từng hoạt động học tập.
Cách tiến hành:
Bước 1:
GV hướng dẫn HS quan sát và nói với bạn về các hoạt động được thể hiện ở từng hình trong bài 16 SGK.
- HS làm việc theo cặp.
Bước 2: GV gọi một số học sinh trả lời trước lớp.
Bước 3: GV và học sinh thảo luận các câu hỏi:
+ Trong các hoạt động vừa nêu, hoạt động nào được tổ chức ở trong lớp?
Hoạt động nào được tổ chức ở ngoài sân trường?
Trong từmg hoạt động trên giáo viên làm gì? học sinh làm gì?
GV kết luận: ở lớp học có nhiều hoạt động học tập khác nhau. Trong đó có những hoạt động được tổ chức trong lớp học và có những hoạt động được tổ chức ở ngoài sân trường.
Mục tiêu: Giới thiệu các hoạt động ở lớp học của mình.
- Cách tiến hành:
Bước 1:
- Cho HS nói với bạn về:
+ Các hoạt động ở lớp học của mình.
+ Những hoạt động có trong từng hình trong bài 16 SGK mà không có ở lớp học của mình ( hoặc ngược lại).
+ Hoạt động mình thích nhất.
+ Mình làm gì để giúp các bạn trong lớp học tập tốt.
Bước 2:GV gọi một số học sinh lên nói trước lớp.
Kết luận: Các em phải biết hợp tác, giúp đỡ và chia sẻ với các bạn trong các hoạt động học tập ở lớp.
 - GV cho HS hát bài “ Lớp chúng mình”.
- Nhận xét tiết học.
- HS (K ) lên bảng kể trước lớp.
- HS nhận xét.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và nói với bạn về các hoạt động được thể hiện ở từng hình trong bài 16.
- HS thảo luận theo cặp trong nhóm.
+ HS trả lời trước lớp.
- HS thảo luận trước lớp.
+ HS trả lời.
+ HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS thảo luận theo cặp.
- Hs kể về các hoạt động ở lớp học của mình.
- HS kể trước lớp.
- HS lắng nghe.
HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS hát bài: Lớp chúng mình.

Tài liệu đính kèm:

  • docTNXH.doc