Giáo án tổng hợp môn lớp 1 - Tuần 25 năm học 2011

1.Mục tiêu

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: cô giáo,dạy em, điều hay, mái trường.

 - Hiểu nội dung bài: Ngôi trường là nơi gắn bó, thân thết với bạn học sinh.

 - Trả lời được câu hỏi 1,2 sgk

2. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa bài tập đọc

3. Kiểm tra bài cũ:

4. Giảng bài mới:

 

doc 15 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 21/12/2018 Lượt xem 119Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tổng hợp môn lớp 1 - Tuần 25 năm học 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ài: Trường em
1.Mục tiêu
 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: cô giáo,dạy em, điều hay, mái trường. 
 - Hiểu nội dung bài: Ngôi trường là nơi gắn bó, thân thết với bạn học sinh.
 - Trả lời được câu hỏi 1,2 sgk
2. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa bài tập đọc
3. Kiểm tra bài cũ: 
4. Giảng bài mới:
Hoạt động học
Giới thiệu bài
 Hđộng1: Luyện đọc
+GV đọc mẫu 1 lần: vừa chỉ vừa đọc.
+Tiếng, từ khó:
-Gạch chân tiếng, từ (từng từ một), giải thích nghĩa từ:
VD: Cô giáo
-Tương tự: dạy em, rất yêu, trường học, thứ hai, mái trường, điều hay
+Đọc nhảy cóc (theo câu):
+Câu: 
-GV lưu ý ngắt nghỉ (gạch xiên bằng phấn màu)
-Chỉ bảng cho HS đọc.(Đối với HS yếu)
+Đọan, bài: GV giới thiệu có 3 đoạn
- Gọi cá nhân đọc
- Đọc thi đua theo dãy
*Nghỉ giữa tiết: 
Hđộng3: Ôn vần ai, ay
-Tìm trong bài tiếng có vần ai, ay
-Tìm tiếng ngoài bài.
-Nói câu chứa tiếng có vần ai, ay:
+ Treo tranh: HD mẫu như SGK
- Lắng nghe
-HS đọc- phân tích (đánh vần từng tiếng)- đọc trơn (3 HS)- cả lớp
-3 HS
-Đọc luân phiên đến hết lớp.
-Cả lớp- thi đọc theo tổ
- Từng nhóm 3 em, mỗi em 1 đoạn tiếp nối nhau đọc hết bài
- 3HS đọc nối tiếp 3 đoạn
- 2HS đọc cả bài
- Đọc đồng thanh
Hát múa
-HS mở SGK: gạch chân bằng bút chì
-HS lên bảng ghi nối tiếp
-Thi đua nêu câu
 Tập đọc : Tiết 2
Bài: Trường em
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hđộng1: Tìm hiểu bài đọc 
- Gọi 2 HS đọc đoạn 1
+Trong bài trường học được gọi là gì?
-Gọi 2 HS đọc đoạn 2. 
Hỏi :Trường học là ngôi nhà thứ hai của em, vì sao?
-GV đọc mẫu lần 2
-Cho HS đọc toàn bài
- Tổ chức thi đọc diễn cảm
*Nghỉ giữa tiết: 
Hđộng2 Luyện nói: 
- Hỏi nhau về trường lớp
- Gọi 2 HS làm mẫu giống như SGK
*Củng cố 
- Cho HS làm bài tập ở SBT
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp
-HS đọc, trả lời câu hỏi 
-HS đọc, trả lời câu hỏi 
- Nghe
- 2 HS
- HS đọc 
- Đọc đồng thanh
- Quan sát
- Hỏi nhau theo nhóm 2 bạn
- Hỏi - đáp trước lớp
5. Hoạt động nối tiếp: 2' 
- Dặn bài tập về nhà luyện đọc lại bài. Chuẩn bị bài bài sau : Tặng cháu
- Nhận xét tiết dạy, tuyên dương.
Toán 
Tiết 97: Luyên tập
1. Mục tiêu: 
 - Biết đặt tính , làm tính , trừ nhẩm các số tròn chục ; biết giải toán có phép cộng . 
2. Đồ dùng dạy học: 
- Bảng phụ ghi bài tập cá nhân
3. Kiểm tra bài cũ : 5' 
- Gọi 2 học sinh lên bảng : Làm bài 1SGK/131
- GV hỏi, HS trả lời nhanh ở BT2 SGK/131. 1HS giải toán bài 3
4. Giảng bài mới:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hđộng1: Mở bài - Giới thiệu bài
Hđộng2: Củng cố về trừ các số tròn chục 
- Cho HS đọc đếm các số tròn chục
-GV hỏi- HS trả lời nhanh các phép trừ
- Ghi bảng 
Hđộng3 Thực hành
+ Bài 1: Đặt tính rồi tính
+ Bài 2 : Số
- HD mẫu cách nhẩm : 90 - 20 = ?
- Các bài còn lại tổ chức trò chơi
 Làm bài tập cá nhân
Treo bảng phụ ghi bài tập bài 3
+ Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S
- Sửa bài. hỏi vì sao chọn Đ, vì sao chọn S
*Nghỉ giữa tiết
+ Bài 4: Bài toán
-Hỏi bài toán cho biết gì, hỏi gì ? Ghi tóm tắt lên bảng
* Lưu ý: Trước khi giải phải đổi 1chụccái bát = 10 cái bát
* Củng cố: 
- Tổ chức trò chơi " Làm toán nhanh"ở bài tập 5
- Chọn 5 bài nhanh nhất
- Nhắc lại tên bài học
- Nêu cách cộng nhẩm
- Nêu cách đặt tính và làm tính
- Làm bảng con
-1 HS lên bảng- Nêu cách tính
- 1 HS nêu miệng
- Thi đua 2 dãy
- Làm vào vở
- Sửa bài
- Làm bài vào vở
- Lên bảng sửa bài
- Nhận xét
- Làm vào phiếu bài tập
5. Hoạt động nối tiếp: 2' 
- Dặn BTVH ở SBT. Chuẩn bị bài tiết sau : Điểm ở trong, điểm ở ngoài
- Nhận xét tiết dạy, tuyên dương.
 ........................................................................................................................................................
Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2011
TẬP VIẾT
Tiết 1 : TÔ CHỮ: A, Ă, Â, B
 1.Mục tiêuTô được các chữ hoa: A, Ă, Â, B
- Viết đúng các vần: ai, ay, ao, au; các từ ngữ: mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau, kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở Tập viết 1, tập hai ( mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần. )
2. Đồ dùng dạy học: 
 - GV: Bảng phụ có viết sẵn bài viết - HS: Bảng con, phấn, vở tập viết
3.Kiểm tra bài cũ 5'
- Gọi 2 HS lên bảng viết con chữ: tàu thủy, giấy pơ-luya- Lớp viết bảng con. 
-Chấm 1 số bài . Nhận xét, ghi điểm
 4. Giảng bài mới 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hđộng1: Mở bài: Giới thiệu bài. Ghi đề
Hđộng2 : Hướng dẫn tô chữ hoa A, Ă, Â
HD HS quan sát mẫu chũ A
 A 
- Chữ A gồm 3 nét: 1 nét móc ngược bên trái hơi cong ở đầu nét, 1 nét móc ngược bên phải và 1 nét ngang hơi lượn như đấu ngã
- Chữ Ă, Â như thế nào so với chữ A
HD qui trình tô chữ A Ă Â
Hđộng3 : Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng
- Treo bảng phụ có ghi các vần, từ : ai, mái trường,ay, điều hay
+ Giảng nghĩa từ
+Độ cao của các con chữ?
+Khoảng giữa các chữ như thế nào?
+Lưu ý cho HS cách nối các con chữ, cách đưa bút.
-Viết mẫu: ai ay 
 mái trường điều hay
Giáo viên nhắc lại cách viết 1 lần nữa.
* Nghỉ giữa tiết
Hđộng4 : Thực hành
-Gọi 1 học sinh nhắc lại tư thế ngồi viết?
-Giáo viên quan sát, theo dõi, giúp đỡ
- Thu chấm một số bài.Sửa chữa, khen ngợi. 
* Củng cố: 
- Thi vở sạch chữ đẹp, Chọn bài đẹp nhất 
- Nhắc lại đề bài
-2 học sinh so sánh.
- Quan sát
- Viết bảng con A Ă Â
- HS đọc các vần, từ
- Phân tích, so sánh vần ai, ay
-Hs viết bảng con
- 1 HS
- Viết vào vở
- Trình bày vở theo tổ 
5. Hoạt động nối tiếp : 2' 
- Dặn dò chuẩn bị bài tiết sau : Tô chữ hoa B . Nhận xét tiết dạy. Tuyên dương
	CHÍNH TẢ ( Tập chép)
Bài: Trường em
1.Mục tiêu: 
- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng đoạn “Trường học là anh em ” 26 chữ trong khoảng 15 phút.
- Điền đúng vần ai, ay; chữ c, k vào chỗ trống.
Làm được bài tập 2, 3 ( SGK ) 
2. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài.
3. Kiểm tra bài cũ :
4. Giảng bài mới:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hđộng1: Mở bài - Giới thiệu bài
Hđộng2: Hướng dẫn HS tập chép:
-GV treo bảng phụ có bài tập chép
-Yêu cầu HS đọc .
-Yêu cầu HS nêu từ khó viết có trong bài
-Giáo viên quan sát, uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút của học sinh. Nhắc học sinh viết tên bài vào trang. Chữ đầu đoạn văn lùi vào 1 ô. Sau dấu chấm phải viết hoa.
-Soát lỗi.
-Giáo viên đọc đoạn văn cho học sinh soát lỗi, đánh vần những chữ khó viết.
-Giáo viên thu vở và chấm một số bài.
* Nghỉ giữa tiết
Hđộng2: HD HS làm bài tập chính tả:
-Bài 2: Điền vần ai- ay:
 GV hỏi yêu cầu bài tập
-Bài 3: Điền chữ c- k:
Tương tự như trên
- Nêu qui tắc chính tả : c - k
-Giáo viên sửa bài, nhận xét
-Chấm bài
* Củng cố: 
- Yêu cầu HS so sánh 2 vần ai, ay
- Nêu qui tắc chính tả c-k
- Nhắc lại tên bài học
- 2 hs đọc
- HS nêu từ khó- phân tích, so sánh
- Viết bảng con từ khó
- Chép bài vào vở
- Đổi chéo vở để kiểmt tra
- Sử dụng bút chì gạch chân chữ sai
- HS tự sửa sai vào nháp
- HS quan sát tranh, làm miệng, làm vở
- Vài HS nhắc lại qui tắc 
- Vài HS nêu
5. Hoạt động nối tiếp: 2' 
- Dặn BTVH ở SBT. Chuẩn bị bài tiết sau : Tập chép bài: Tặng cháu
- Nhận xét tiết dạy. Tuyên dương những em viết đẹp,đúng.
Toán
Tiết 98: ĐIỂM Ở TRONG. ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH.
1. Mục tiêu: 
 - Nhận biết được điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình , biết vẽ một điểm ở trong hoặc ở ngoài một hình , biết cộng , trừ số tròn chục , giải bài toán có phép cộng .
2. Đồ dùng dạy học: Các hình vuông, tròn
3. Kiểm tra bài cũ : 5' 
- Gọi 2 học sinh lên bảng : Làm bài 1SGK/132 - Lớp làm bc. 1 HS giải toán bài SGK/132
4. Giảng bài mới:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hđộng1: Mở bài - Giới thiệu bài
Hđộng2: a/ GT điểm ở trong, ở ngoài hình vuông:
+GTphía trong và phía ngoài hình vuông:
-Gắn hình vuông: hình gì?
-Gắn bông hoa trong hình vuông, con bướm ngoài hình vuông: Cô có hình gì?
-Bông hoa, con bướm nằm ở đâu?
- Cho HS lên bảng chỉ đâu là phía trong? 
 -Vậy toàn bộ phần còn lại là phía ngoài hình vuông.
+ GT điểm ở phía trong và điểm ở phía ngoài hình vuông:
-Chấm 1 điểm trong hình vuông, 1 điểm bên ngoài hình vuông: Cô vừa vẽ gì?
-GV giới thiệu: Đây là điểm A, điểm B. -Cho HS đọc: điểm A, điểm B:
 Điểm A, điểm B nằm ở đâu?
 Cho HS lên bảng chỉ điểm bên trong, bên ngoài hình vuông
b/ GT điểm ở trong, ở ngoài hình tròn:
-Tiến trình tương tự như trên
* Nghỉ giữa tiết
Hđộng3: Thực hành
Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S
Bài 2: Vẽ điểm bên trong,ngoài một hình
Bài 3: Tính
Bài 4: Giải toán có lời văn
* Củng cố: Nhắc lại nội dung bài học
- Nhắc lại tên bài học
- Hình vuông
-Con bướm, bông hoa
-Bông hoa bên trong, con bướm bên ngoài 
-HS nhắc lại: cá nhân- nhóm- lớp
-Vẽ điểm
-Cá nhân- nhóm- lớp
-ĐiểmA bên trong, điểm B bên ngoài hình 
-HS nhắc lại: cá nhân, nhóm
HS tự lên gắn bên hình bên trong bên ngoài hình tròn
-Làm miệng-làm vở- sửa bài- 
- Làm bài tập vào SBT
-Tính ngang: làm vở
-Thảo luận nhóm đôi- làm vở
- 3 HS
5. Hoạt động nối tiếp: 2' 
- Dặn BTVH ở SBT. Chuẩn bị bài tiết sau : Điểm ở trong, điểm ở ngoài. Nhận xét. TD
 ĐẠO ĐỨC
Tiết 25 : THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ 2
1. Mục tiêu:
 Giúp Hs ôn lại kiến thức, kĩ năng các bài đã học:
 - Biết lễ phép vâng lời thầy giáo, cô giáo.
 - Biết đối xử tốt với bạn
 - Biết cách đi bộ đúng luật giao thông
 - Có thái và hành vi đúng trong từng tình huống cụ thể
 - Biết hát, đọc thơ, kể chuyện về 3 chủ đề trên
2. Đồ dùng học tập:
 - Bảng phụ - Phiếu bài tập 
3.Kiểm tra bài cũ: 5'
Gọi 2 HS trả lời : - Đi bộ đúng qui định là đi như thế nào ?
 - Vì sao phải đi bộ đúng qui định ?
4. Giảng bài mới:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hđộng1: - Giới thiệu bài: Nêu như mục tiêu
Hđộng2: Ôn kiến thức
 GV hỏi- HS trả lời:
- Để tỏ lòng biết ơn thầy giáo cô giáo con phải như thế nào ? Khi ra đừng gặp thầy giáo cô giáo con phải làm gì ?
- Tại sao con phải đối xử tốt với bạn ?
- Đi bộ đúng qui định là đi như thế nào?
Vì sao phải đi bộ đúng qui định ?
Hđộng3: Trò chơi "Đóng vai"
- Chia thành 3 nhóm
Yêu cầu mỗi nhóm vai một chủ đề
- Biễu diễn 
- Nhận xét, tuyên dương
* Nghỉ giữa tiết
Hđộng4: Hát, đọc thơ, kể chuyện
- Yêu cầu HS đọc thơ, hát, kể chuyện về 3 chủ đề trên
* Củng cố: 
- Cho cả lớp hát bài : Lớp chúng ta đoàn kết
- Nhắc lại tên bài học
- Trả lời
- Thảo luận nhóm, bàn bạc chuẩn bị đóng vai
- Các nhóm lên biểu diễn trước lớp- Lớp nhâïn xét
- Bàn bạc trong nhóm, chọn đại diện thi đua với nhóm khác
- Cả lớp hát kết hợp vỗ tay
5 Hoạt động nối tiếp: 2' 
- Dặn HS chuẩn bị bài tiết sau : Cảm ơn và xin lỗi. Nhận xét tiết dạy, Tuyên dương 
.....................................................................................................................................................................
Thứ tư ngày 3 tháng 3 năm 2011
Tập đọc: Tiết 1
 Tặng cháu
1Mục tiêu:
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: tặng cháu, lòng yêu, gọi là, nước non.
- Hiểu nội dung bài: Bác Hồ rất yêu các cháu thiêu nhi và mong muốn các cháu học giỏi để trở thành người có ích cho đất nước.
Trả lời được câu hỏi 1 – 2 ( SGK )
- Học thuộc lòng bài thơ 
2. Đồ dùng dạy học: Sách Tiếng Việt
3. Kiểm tra bài cũ: 5'
- Gọi 2 HS đọc bài trường em -Kết hợp trả lời câu hỏi 
4. Giảng bài mới:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hđộng1: Giới thiệu bài
-Bác Hồ là ai? Em biết gì về Bác ?
- Giới thiệu về Bác Hồ
Hđộng2: Luyện đọc
- GV đọc mẫu lần 1: vừa chỉ vừa đọc.
+Tiếng, từ khó:
-Gạch chân tiếng, từ (từng từ một), giải thích nghĩa từ:
VD: Tặng cháu
-Tương tự: nước non, giúp, mong
+Câu: 
-GV lưu ý nghỉ hơi cuối mỗi dòng thơ (gạch xiên bằng phấn màu)
-Chỉ bảng cho HS đọc.
- Cho HS tiếp nối nhau đọc
+Đọan, bài: 
- Từng nhóm 4 HS
- Đọc cá nhân
- Cho HS đọc đồng thanh
 *Nghỉ giữa tiết: 
Hđộng3: Ôn vần ao, au
-Tìm trong bài tiếng có vần ao,au
-Tìm tiếng ngoài bài.
-Nói câu chứa tiếng có vần ai, ay:
+ Treo tranh: HD mẫu như SGK
-Hát "Như có Bác trong ngày vui đại thắng"
- Lắng nghe
-HS đọc- phân tích (đánh vần từng tiếng)- đọc trơn (3 HS)- cả lớp
- 2 HS đọc
- 1 HS đọc 1 câu
- 2 nhóm thi đọc
- 2HS thi đọc
- Cả lớp đọc đồng thanh.
Hát múa
-HS mở SGK: gạch chân bằng bút chì
-HS lên bảng ghi nối tiếp
- 2HS nêu câu theo tranh
-Thi đua nêu câu
 Tập đọc Tiết 2
 Bài: Tặng cháu
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hđộng1: Tìm hiểu bài thơ
- Gọi 2 HS đọc đoạn 2 dòng đầu
+ Bác Hồ tặng vở cho ai ?
-Gọi 2 HS đọc đoạn 2. 
- Bác mong các cháu điều gì ?
*Nói thêm: Bài thơ nói lên tình cảm quan tâm , yêu mến của Bác Hồ với các bạn HS. Bác mong muốn tất cả các bạn nhỏ: Hãy chăm học tập để trở thành người có ích, mai sau xây dựng nước nhà.
 -GV đọc mẫu lần 2: Giọng nhẹ nhàng
- Tổ chức thi đọc diễn cảm
-Cho HS đọc toàn bài
*Nghỉ giữa tiết: 
Hđộng2: Học thuộc lòng bài thơ
- HD HS đọc thuộc lòng bài thơ bằng cách xóa dần chữ
- Tổ chức thi đọc thuộc
Hđộng2 Hát các bài hát về Bác Hồ
Cho HS trao đổi tìm các bài hát về Bác Hồ
*Củng cố 
- Cho HS làm bài tập ở SBT
- Giáo dục HS Kính yêu Bác Hồ và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy
-HS đọc - trả lời : Bác Hồ tặng vở cho các bạn học sinh
-HS thảo luận nhóm- Trả lời:
+ Bác mong các bạn học giỏi để sau này giúp ich nước nhà..........
- Nghe
- 2 HS
- Đọc đồøng thanh
- Cá nhân, cả lớp
- Cá nhân, nhóm, lớp
- Trao đổi theo nhóm 2 bạn
- Hát trước lớp
5. Hoạt động nối tiếp: 2' 
- Dặn bài tập về nhà luyện đọc lại bài. Chuẩn bị bài bài sau : Tặng cháu
- Nhận xét tiết dạy, tuyên dương.
Toán
Tiết 99 : LUYỆN TẬP
1 Mục tiêu: 
- Biết cấu tạo số tròn chục , biết cộng , trừ số tròn chục ; biết giải bài toán có một phép cộng . 
2. Đồ dùng dạy học: 
- Bảng phụ ghi bài tập cá nhân
3. Kiểm tra bài cũ : 5' 
- Gọi 2 học sinh lên bảng vẽ 2 điểm ở trong, 2 diiểm ở ngoài một hình
-1HS giải toán bài /SGK 13
4. Giảng bài mới:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hđộng1: Mở bài - Giới thiệu bài
Hđộng2: Ôn tập 
- Yêu cầu HS nêu các số tròn chục
- 18, 30 gồm mấy chục mấy đơn vị ?
- 30, 50,10, 70: Số nào lớn nhất? 
- Nêu cách nhẩm: 50 + 20 =
Hđộng3 Thực hành
+ Bài 1: Viết (theo mẫu)
+ Bài 2 : GV treo tranh
 Làm bài tập cá nhân
Treo bảng phụ ghi bài tập bài 3
-Sửa bài.hỏi cách đặt tính và cách làm tính
*Nghỉ giữa tiết
+ Bài 4: Bài toán
-Hỏi bài toán cho biết gì, hỏi gì ? Ghi tóm tắt lên bảng
- Sửa bài. Hỏi lại các bước khi trình bày một bài giải
+ Bài 5: Vẽ 3 điểm ở trong hình tam giác
 Vẽ 3 điểm ở ngoài hình tam giác 
* Củng cố: 
- Tổ chức trò chơi " Làm toán nhanh" như bài tập 3
- Chọn 5 bài nhanh nhất
- Nhắc lại tên bài học
- Trả lời
- Nêu cách cộng nhẩm
- Nêu cách đặt tính và làm tính
- Nêu miệng rồi làm VBT
- Làm bảng con
-2 HS lên bảng
- Làm vào vở
- Làm vào vở
- Sửa bài
- 4bước: Ghi bài giải, Viết câu lời giải, phép tính, đáp số
- Làm bài vào vở
- Lên bảng sửa bài
- Nhận xét
- Làm vào phiếu bài tập
5. Hoạt động nối tiếp: 2' 
- Dặn BTVH ở SBT. Chuẩn bị bài tiết sau : ï Kiểm tra ĐKGK2
- Nhận xét tiết dạy, tuyên dương.
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 25 : CON CÁ 
1.Mục tiêu
- Kể tên và nêu ích lợi của cá.
- Chỉ được các bộ phận bên ngoài của cá trên hình vẽ hay vật thật.
Lấy chứng cứ 2 ở nhận xét7 từ hs1 đến hs28
2. Đồ dùng dạy học: Một con cá thật. Hình ảnh một số loài cá
3. Kiểm tra bài cũ: 5' : Cây gỗ ( 2 HS )
4. Giảng bài mới
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hđộng1: Giới thiệu bài
Hđộng1: Quan sát con cá
-Mục đích: HS biết tên con cá mà mình đem vào lớp, chỉ được các bộ phận của con cá, mô tả được con cá bơi và thở
 B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện: 
 +Tên con cá? Các bộ phận mà mình nhìn thấy? Cá sống ở đâu? Nó bơi bằng bộ phận nào? Cá thở như thế nào?
 B2: Kiểm tra kết quả hoạt động
- Kết luận: Cá có đầu, mình, đuôi và vây. Cá bơi bằng đuôi, bằng vây và thở bằng mang
Hđộng3: Làm việc với SGK
-Mục đích: Biết ích lợi của cá, biết một số cách đánh bắt cá
 B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện
+Người ta dùng gì để bắt cá? Còn cách nào khác?
+Con thích ăn những loại cá nào?
+Ăn cá có ích lợi gì?
 B2: Kiểm tra kết quả hoạt động
- Kết luận: Có rất nhiều cách đánh bắt cá: bằng lưới, câu cá. Ăn cá có rất nhiều ích lợi, rất tốt cho sức khỏe, giúp cho xương phát triển
*Nghỉ giũa tiết
* Củng cố: Thi vẽ cá và mô tả con cá mà mình vẽ (Vẽ sbt, giải thích về những gì mà mìnhvẽ)
- Nhắc lại đề bài
-HS quan sát, trao đổi, làm việc theo nhóm 2
-HS lên trình bày kết quả mình vừa quan sát
Lớp bổ sung, nhận xét
-HS làm việc theo nhóm, quan sát tranh, trả lời câu hỏi, lớp bổ sung và nhận xét
-HS trả lời theo ý hiểu của mình.
-HS làm việc cá nhân, trình bày sản phẩm
5. Hoạt động nối tiếp :(2')
- Dặn BTVN. Chuẩn bị tiết sau: Con gà. Nhận xét tiết dạy, tuyên dương.
....................................................................................................................................................................
Thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2011
CHÍNH TẢ ( Tập chép)
Bài: Tặng cháu
1.Mục tiêu:
- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng bốn câu thơ bài Tặng cháu trong khoảng 15 – 17 phút.
- Điền đúng chữ l, n vào chỗ trống hoặc dấu hỏi, dấu ngã vào chữ in nghiêng bài tập (2) a hoặc b.
2. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài.
3. Kiểm tra bài cũ :
4. Giảng bài mới
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hđộng1: Mở bài - Giới thiệu bài
Hđộng2: Hướng dẫn HS tập chép:
-GV treo bảng phụ có bài tập chép
-Yêu cầu HS đọc .
-Yêu cầu HS nêu từ khó viết có trong bài
HD: cháu, ra công, giúp, nước non
-Giáo viên quan sát, uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút của học sinh. Nhắc học sinh viết tên bài vào trang. Chữ đầu dòng phải viết hoa, viết lùi vào 3 ô. 
-Soát lỗi.
-Giáo viên đọc đoạn văn cho học sinh soát lỗi, đánh vần những chữ khó viết.
-Giáo viên thu vở và chấm một số bài.
* Nghỉ giữa tiết
Hđộng2: HD HS làm bài tập chính tả:
-Bài 2: Điền dấu hỏi hay ngã
 GV hỏi yêu cầu bài tập
-Giáo viên sửa bài, nhận xét:
 quyển vở, chõ xôi, tổ chim
-Chấm bài
* Củng cố: 
-Gọi vài HS Nhắc lại cách viết chữ cái đầu một dòng thơ ?
- Nhắc lại tên bài học
- 2 hs đọc
- HS nêu từ khó- phân tích, so sánh
- Viết bảng con từ khó
- Chép bài vào vở
- Đổi chéo vở để kiểmt tra
- Sử dụng bút chì gạch chân chữ sai
- HS tự sửa sai vào nháp
- HS quan sát tranh, làm miệng, điền dấu trên chữ in nghiêng
- Đọc các từ đúng
- Viết hoa 
5. Hoạt động nối tiếp: 2' 
- Dặn BTVH ở SBT. Chuẩn bị bài tiết sau : Tập chép bài: Bàn tay mẹ
- Nhận xét tiết dạy. Tuyên dương những em viết đẹp,đúng.
 KỂ CHUYỆN
Tiết 1: RÙA VÀ THỎ
1.Mục tiêu:
	- Kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh.
- Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Chớ nên chủ quan, kêu ngạo.
.
2. Đồ dùng dạy học -Sách Tiếng Việt
 -Tranh minh họa cho câu chuyện
3. Kiểm tra bài cũ:
4. Giảng bài mới
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hđộng1: Mở bài: Giới thiệu bài
Hđộng2: Giáo viên kể chuyện:
- Kể lần 1 (Không tranh)
-GV kể toàn bộ câu chuyện kết hợp chỉ lên từng bức tranh cho HS xem.
 Hđộng3: Hướng dẫn học sinh kể từng đoạn:
-GV chỉ tranh 1 cho HS quan sát và đặt câu hỏi để HS có thể tự kể:
+Rùa đang làm gì?
+Thỏ nói gì với Rùa?
-Tương tự các bức tranh còn lại
 Hđộng4: Học sinh kể toàn truyện:
-Tổ chức thi kể theo nhóm.
-Cho HS đóng kịch để kể lại toàn bộ câu chuyện
-GV nhận xét
*Nghỉ giữa tiết
Hđộng5: Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện:
-Câu chuyện ý nói gì?
-GV chốt lại: Trong cuộc sống không được chủ quan, kiêu ngạo. Chậm như Rùa nhưng kiên trì và nhẫn nại ắt thành công.
* Củng cố :
- Câu chuyện có mấy nhân vật? Nhân vật em cần học tập theo.
- Nhắc lại tên câu chuyện
- Lắng nghe
- Quan sát tranh
-HS kể và các bạn khác nhận xét
- Nhóm 4 bạn
- Kể theo vai
- 2 HS kể toàn chuyện
-HS phát biểu theo ý kiến riêng của mình
5. Hoạt động nối tiếp : 2' 
- Dặn học sinh về tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe. 
- Chuẩn bị bài sau: Cô bé trùm khăn đỏ. Nhân xét tiết dạy, tuyên dương.
Toán
Tiết 100:kiểm tra định kì(đề của trường)
Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2011
Tập đọc:Tiết 1
Bài: Cái nhãn vở
1.Mục tiêu:
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: quyển vở, nắn nót, viết, ngay ngắn, khen.
- Biết được tác dụng của nhãn vở.
Trả lời được câu hỏi 1 – 2 ( SGK )
2. Đồ dùng dạy học: -
 Sách Tiếng Việt, tranh minh họa bài tập đọc, đồ dùng dạy và học.
3. Kiểm tra bài cũ: 5'
- Gọi hai HS đọc thuộc lòng bài thơ: Tặng cháu
4. Giảng bài mớ
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hđộng1: Giới thiệu bài
 Hđộng2: Luyện đọc 
+ Treo bảng phụ có ghi bài đọc
+GV đọc mẫu 1 lần: vừa chỉ vừa đọc.
+Tiếng, từ khó:
-Gạch chân tiếng, từ (từng từ một), giải thích nghĩa từ: nhãn vở, nắn nót, nhãn vở, khen
+Câu: 
- Bài văn có mấy câu?
-GV lưu ý ngắt nghỉ sau đấu phảy, đấu chấm (gạch xiên bằng phấn màu)
-Chỉ bảng cho HS đọc. 1em đọc 1 câu
+Đọan, bài:
 GV giới thiệu có 2 đoạn
- Thi đọc theo nhóm
- Đọc thi đua theo dãy
- Đọc cả bài
Nhận xét phần luyện đọc của HS
*Nghỉ giữa tiết: 
Hđộng3: Ôn vần ang, ac
-Tìm trong bài tiếng có vần ang, ac
-Tìm tiếng ngoài bài.
-Nói câu chứa tiếng có vần ang, ac:
+ Treo tranh: HD mẫu như SGK
- Nhắc lại tên bài học
- Lắng nghe
-HS đọc- phân tích (đánh vần từng tiếng)- đọc trơn (3 HS)- cả lớp
- 4 câu
-4 HS đọc
- 4 HS đọc nối tiếp
-2HS đọc luân phiên đến hết 
 - Đọc trong nhóm 2
- Từng nhóm 2 em, mỗi em 1 đoạn tiếp nối nhau đọc 
- 2HS đọc nối tiếp 2 đoạn
- 2HS đọc cả bài
- Cả lớp đọc đồng thanh
Hát múa
-HS mở SGK: gạch chân bằng bút chì
-HS lên bảng ghi nối tiếp
-Thi đua nêu câu 
Tập đọc Tiết 2
 Bài: Cái nhãn vở
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hđộng1: Tìm hiểu bài đọc 
- Gọi 2 HS đọc đoạn 1
+ Bạn Giang viết những gì trên nhãn 
vở ?(Viết tên trường, tên lớp, tên bạn Giang vào nhãn vở)
-Gọi 2 HS đọc đoạn 2. 
Hỏi :Bố Giang khen bạn ấy thế nào? 
( Khen bạn ấy tự viết được nhãn vở)
+ Vậy nhãn vở có tác dụng gì ?
-GV đọc mẫu lần 2
- Tổ chức thi đọc diễn cảm
-Cho HS đọc toàn bài
*Nghỉ giữa tiết: 
Hđộng2 HD HS tự làm và trang trí một nhãn vở- Kí hiệu M
- Gọi 1 HS đọc thông tin trong nhãn vở SGK/52
- Nhãn vở cần ghi những gì?
- Nhâïn xét , tuyên dương
*Củng cố 
- Hỏi lại nội dung bài học
- Giáo dục HS biết cách giữ gìn vở sách của mình
-HS đọc từng đoạn, trả lời 
- Thảo luận nhóm2
- Đại diện trả lời
-HS thảo luận nhóm- phát biểu
- Trả lời: Biết vở đó là vở toán hay chính tả. Không nhầm lẫn vở bạn khác
- Nghe
- 2 HS
- Đọc đồøng thanh
- Ghi tên trường, tên lớpvà tên của mình
- HS thực hành
5. Hoạt động nối tiếp: 2' 
- Dặn bài tập về nhà luyện đọc lại bài. Chuẩn bị bài bà

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an 1 Tuan 25CKTKN BVMT.doc