Giáo án Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần lễ 18 năm 2011

Ngày soan 11-12-2011

 Thứ 2 ngày 19-12-2011

 Chào cờ

 BỒI DƯỠNG HS GIỎI

 Toán

- GV yêu cầu những em yếu đọc và viết các số từ 1 đến 10 trên bảng lớp bảng con và vào vở làm bài tập cộng , trừ trong phạm vi 10

- Cho các em làm vào bảng con các bài toán về phép cộng , trừ trong phạm vi 10

- GV theo giỏi và giúp đở những em đó .

- Đưa ra kế hoạch để các em học ở nhà .

________________________

Môn: Học vần

Bài 73 it, i êt

I Mục đích yêu cầu

- Đọc được it, i êt, trái mít , chữ vết từ và câu ứng dụng

- Viết được it, i êt, trái mít , chữ vết

- Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề: Em t ô, v ẽ vi ết

II . Chuẩn bị

- Tranh minh họa các từ khóa

- Tranh minh họa câu ứng dụng, phần luyện nói

 

doc 21 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 13/01/2020 Lượt xem 85Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần lễ 18 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bảng lớp sau dó hd hs đánh vần tiếng có vần mới.Giải thích các từ ngữ .SGK
 - GV viết mẫu trên bảng lớp chữ vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết : it, iêt, trái mít , chữ vết
- Khi viết tiếng gv lưu ý hs nét nối m với it
- Nhận xét 
-GV cho học sinh phát âm lại âm tiết 1
- Cho hs đọc lại từ tiếng ứng dụng
-GV cho hs viết vào vở tập viết . GV lưu ý cách cầm bút, tư thế ngồi viết của hs gv uốn nắng kịp thời 
- Chấm tại lớp 1 số vở của hs 
- Nhận xét và chửa lổi cho học sinh 
- GV cho hs thảo luận nhóm về bức tranh minh họa câu ứng dụng.
- Nhận xét chung cho hs đọc câu ứng dụng. SGK
- GV đọc mẫu câu ứng dụng.cho hs tìm tiếng có chứa âm vừa học. gv tô màu. Cho hs đánh vần.
- GV cho hs xem tranh gợi ý câu hỏi để hs trả lời:
- Trong tranh em thấy những gì?
- Em h ảy đ ặt t ên t ừng b ạn trong tranh v à gi ới thi ệu b ạn đang lamg g ì ?
- Cho hs đọc tên bài luyện nói
-GV chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài 
-Yêu cầu học sinh tìm vần ở nhà 
- Dặn học sinh xem lại bài và chuẩn bị bài sau
 - Nhận xét tiết học
- Hát đầu giờ
- Viết và đọc
- HS đọc
- HS nhắc lại tựa bài
- Lắng nghe và nói lại .
- Xem tranh SGK
-Thêm âm m và dấu s ắt 
- Phát âm cá nhân, nhóm
- Nói lại.
- Đọc cá nhân, nhóm
- it, m ít, tr ái m ít
HS so sánh giống t , ở
cuối 
 it i êt
 m ít v i ết
tr ái m ít ch ữ v ết
- HS nhẩm đọc trơn.
- Tô màu và đánh vần.
- Lắng nghe.
- HS viết bảng con và đọc lại it, iêt, trái mít , chữ vết
- Cả lớp đọc đồng thanh
- Viết vào v ở : it, iêt, trái mít , chữ vết
Học sinh phát âm và đọc trơn đo ạn th ơ ứng d ụng
Trả lời câu hỏi 
- HS đọc trơn em tô vẽ viết 
- Cả lớp đọc lại bài học.
- Rút kinh ngiệm ......................................................................................................................................................................................................................
_____________________________
 M ôn toán
Bài: Điểm , đoạn thẳng
A.Mục tiêu 
- Nhận biết được điểm , đoạn thẳng ; đọc tên điểm , đoạn thẳng ; kẻ được đoạn thẳng .
B Đồ d ùng 
- Bộ đồ dung học toán 
C. Các hoạt động dạy học
Nội dung 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
1. Ổn định 1p
2 Kiểm tra bài .
3p
3. Dạy- học bài mới
a. Giới thiệu bài. 1p
b. Giới thiệu điểm đoan thẳng15p
c Thực hành 
Bài 1: 
Bài 2 
Bài 3 
4 Củng cố dặn dò 1p
- Gọi 
 7 + 3= 9 - 1= 5 + 5=
- Hôm nay các em học bài : Điểm , đoạn thẳng gv ghi tựa bài lên bảng cho hs nhắc lại .
Đính tranh vẽ SGK.
A B
NóiA là điểm Blà điểm
A.B
Đoạn thẳng AB
Nhận xét 
- gv nêu yêu cầu bài
- gọi HS đọc tên các điểm và đoạn thẳng trong SGK như đoạn thẳng MN . Điểm M,N 
Nhận xét 
Nêu YC bài tập
GV HD dùng thước và bút nối từng cặp điểm để có đoạn thẳng .
Cho HS nêu số đoạn thẳng rồi đọc tên từng đoạn thẳng trong mổi hình vẽ .
Nhận xét tiết học
-Dặn học sinh xem lại bài tập, chuẩn bị bài mới 
- Hát đầu giờ 
- 3 hs viết bảng lớp cả lớp viêt bảng con theo tổ .
- HS nhắc lại tựa bài
- Trả lời cá nhân 
- Cả lớp đọc bài đ ồng thanh
- HS đọc đồng thanh
- HS thực hiện trên bảng lớp A.B 
- HS nêu cá nhân.
- Rút kinh nghiệm 
 ___________________
Môn : Đạo đức
Bài : Kiểm tra 
Thứ 3 : ngày 20- 12- 2011
 M ôn : Học vần 
Bài 74 uôt, ươt
I Mục đích yêu cầu 
- Đọc được, uôt, ươt, chuột nhắt , lướt ván từ và câu ứng dụng
- Viết được, uôt, ươt, chuột nhắt , lướt ván
- Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề: Chơi cầu trượt
II . Chuẩn bị 
- Tranh minh họa các từ khóa
- Tranh minh họa câu ứng dụng, phần luyện nói
III. Các hoạt động dạy học 
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 Ổn định 1p
2. Kiểm tra bài .4p
3. Dạy - học 
 bài mới
a. Giới thiệu bài .1p
b. Dạy chữ ghi âm:
- Vần uôt 7p
* Nhận diện vần uôt
b.Phát âm và đánh vần tiếng chuột
- Vần ươt 7p
c. Ghép chữ 4p
đ. Đọc tiếng ứng dụng 6p
e.Hướng dẫn viết chữ 10p
Tiết 2
3. Luyện tập
a. Luyện đọc 6p
b.Luyện viết 15p
c. Đọc câu ứng dụng 8p
đ. Luyện nói 10p
4.Củng cố 
dặn dò 1p
-Gọi 4 học sinh đọc và viết : con v ịt , đông nghịt, thời tiết hiểu biết 
 - Gọi 1-2 hs đọc TL câu ứng dụng của bài 73.
 - Nhận xét cho điểm 
- Hôm nay các em học bài 74 uôt, ươt và ghi tựa bài lên bảng .Cho học sinh nhắc lại 
- GV viết vần uôt lên bảng và nói :vần ôt gồm uô và t
- So sanh uôt với ât về sự giống và khác nhau.
- Cho hs xem tranh vẽ gì?
- Có vần uôt ta thêm âm gì nữa để được tiếng chuột
- GV phát âm mẫu. cho hs phát âm.
-Cho hs phân tích tiếng chuôt sau đó hd hs đánh vần.
- Hạ tiếng chuột xuống cho hs đọc.
- Cho hs đọc lại phần thứ nhất
 - Nhận xét 
-GV hướng dẫn vần ươt tương tự vần uôt
- Khi gv hướng dẫn xong vần ươt cho hs so sánh vần uôt và vần ươt có gì giống và khác nhau?
- Nhận xét.
- Cho hs đọc lại cả 2 phần
- GV yêu cầu hs ghép lần lượt các âm tiếng: 
- GV viết các tiếng lên bảng cho hs
nhẫm đọc. uôt, ươt, chuột nhắt , lướt ván
- Cho hs tìm vần mới tô màu trên bảng lớp sau dó hd hs đánh vần tiếng có vần mới.Giải thích các từ ngữ .SGK
 - GV viết mẫu trên bảng lớp chữ vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết : uôt, ươt, chuột nhắt , lướt ván
- Khi viết tiếng gv lưu ý hs nét nối ch với uôt
- Nhận xét 
-GV cho học sinh phát âm lại âm tiết 1
- Cho hs đọc lại từ tiếng ứng dụng
-GV cho hs viết vào vở tập viết . GV lưu ý cách cầm bút, tư thế ngồi viết của hs gv uốn nắng kịp thời 
- Chấm tại lớp 1 số vở của hs 
- Nhận xét và chửa lổi cho học sinh 
- GV cho hs thảo luận nhóm về bức tranh minh họa câu ứng dụng.
- Nhận xét chung cho hs đọc câu ứng dụng. SGK
- GV đọc mẫu câu ứng dụng.cho hs tìm tiếng có chứa âm vừa học. gv tô màu. Cho hs đánh vần.
- GV cho hs xem tranh gợi ý câu hỏi để hs trả lời:
- Trong tranh em thấy những gì?
- Qua tranh em thấy nét mặt của các bạn như thế nào ?
- Khi chơi các bạn đã làm gì kh ông sô ngã vào nhau?
- Cho hs đọc tên bài luyện nói
-GV chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài 
-Yêu cầu học sinh tìm vần ở nhà 
- Dặn học sinh xem lại bài và chuẩn bị bài sau
 - Nhận xét tiết học
- Hát đầu giờ
- Viết và đọc
- HS đọc
- HS nhắc lại tựa bài
- Lắng nghe và nói lại .
- Xem tranh SGK
-Thêm âm ch và dấu n ặng
 - Phát âm cá nhân, nhóm
- Nói lại.
- Đọc cá nhân, nhóm
- uôt, chuột, chuột nhắt 
HS so sánh giống t 
cuối 
 uôt ươt
 chuột lướt
 Chuột nhắt lướt ván 
- HS nhẩm đọc trơn.
- Tô màu và đánh vần.
- Lắng nghe.
- HS viết bảng con và đọc lại: : uôt, ươt, chuột nhắt , lướt ván
- Cả lớp đọc đồng thanh
- Viết vào vở : uôt, ươt, chuột nhắt , lướt ván
Học sinh phát âm và đọc trơn c âu ứng d ụng
Trả lời câu hỏi 
- HS đọc trơn ch ơi c ầu trượt
- Cả lớp đọc lại bài học.
- Rút kinh ngiệm .....................................................................................................................................................................................................................
_____________________________
Môn : Toán
 B ài : Độ dài đoạn thẳng 
 A. Mục tiêu 	
- Có biểu tượng về dài hơn ngắn hơn có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng , biết so sánh độ dài 2 đoạn thẳng bằng trực tiếp hặc dán tiếp 
B. Chuẩn bị 
- Thước có vạch cm
C. Các hoạt động dạy học
Nội dung 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
1. Ổn định 1p
2 Kiểm tra bài .3p
3. Dạy- học bài mới
a. Giới thiệu bài. 15p
Bi ểu t ư ợng d ài h ơn ng ắn h ơn
b . Thực hành 25 p
Bài 1: Đoạn thẳng nào dài hơn. Đoạn thẳng nào ngắn hơn 
B ài 2 Viết số thích hợp vào mổi đoạn thẳng 
Bài 3 Tô màu đoạn thẳng nào ngắn hơn
4 Củng cố dặn dò 1p
- Gọi 
 * *
 A B
 - Nh ận x ét ghi đi ểm 
- Hôm nay các em học bài Độ daid đoạn thẳng gv ghi tựa bài lên bảng cho hs nhắc lại .
Dùng 2 c ây th ư ớc khác nhau để giới thiệu về độ dài .
Dùng 2 que t ính kh ác m àu c ó k ích thước kh ác nhau đ ể so s ánh .
GV YC c ác em xem h ình v ẽ trong SGK
Nh ận x ét 
- gv nêu yêu cầu bài
- gọi 2 hs lên bảng làm, cả lớp làm vào vở . 
Chép bài tập lên bảng và gọi 1 em làm bài tập.
 - Nhận xét
Ch ép b ài ên b ảng
G ọi 4 em l àm b ài t ập
Nhận xét
Gọi 1em làm bài tập 
- Thu vở chấm bài 
- Nhận xét tiết học
-Dặn học sinh xem lại bài tập, chuẩn bị bài mới 
- Hát đầu giờ 
- 3 hs nối và đọc điểm và đoạn thẳng cả lớp nối vào bảng con theo tổ .
- HS nhắc lại tựa bài
- Thưc hành theo GV
- HS bước nh ận x ét 
- Trả lời cá nhân
- Cả lớp thực hiện trên que tính bảng con theo tổ .
- Cả lớp thực hiện theo tổ 
vào bảng con 
HS tô vào vở 
- Rút kinh nghiệm 
 ____
Môn : Tự nhiên xã hội
Bài: 18 Cu ộc sống xung quanh 
A.Mục tiêu 
- N êu đ ư ợc m ột n ét v ề m ột c ảnh quan thi ên nhi ênv à c ông vi ệc c ủa ng ư ời d ân nơi hs ở.
B.Chuẩn bị 
- Tranh SGK
C.Các hoạt động dạy học 
Nội dung 
Hoạt động giáo viên
Hoạt động của học sinh 
1 Ổn định 1p
2 Kiểm tra bài 3p
3 Bài mới 
a Giới thiệu bài 1p
 Hoạt động 1 :
Quan sát tranh .10p
Hoạt động 2 : Thảo luận v ề ho ạt đ ộng sinh s ống c ủa nh ân d ân25p SGK
4 củng cố dặn dò 1p
Gọi 2 em nhắc lại các tên bài học ở tiết trước nhận xét 
Hôm nay các em học bài : 18cu ộc s ống xung quanh : ghi tên bài lên bảng 
- GV nêu mục tiêu v à chia nh óm 
- Quan sát tranh theo cặp
Trong b ức tranh v ề quan c ảnh trong tranh
HS l àm theo h ư ớng d ẩn c ủa GV
+ Nhận xét 
Kết luận 
Nêu mục tiêu : Giới thiệu v ề cu ộc s ống v à s ản xu ất .
Chia nh óm 
 KL : B ức tranh ở b ài 18 v ẽ v ề cu ộc s ống xung quanh ở n ông th ôn 
 Nhận xét
Hỏi lại nội dung bài 
Nhận xét tiết học
- Hát đầu giờ
- Học sinh nêu tên bài
- Đọc lại tên bài 
- Quan sát hình trang SGK v à t ảo lu ận c ả l ớp
- Trả lời cá nhân
HS nh ắc l ại
 Rút kinh nghiệm
..________________
Thứ tư: ngày 21-12- 2011
Môn : Thủ công
Bài :Gấp cái ví 
A.Mục tiêu 
Biết gấp cái ví bằng giấy 
Gấp được cái ví bằng g ấy ví chưa có tjể cân đối . Các nếp gấp tương đối phẳng 
B.Chuẩn bị 
Mẫu gấp được phóng to.
- C.Các hoạt động dạy học 
Nội dung
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
1 Ổn định 1p
2 Kiểm tra bài .
3 Bài mới 35p
a- Giới thiệu bài .1p
b HD quan sát nhận xét 
c Th ực h ành 
4 Củng cố dặn dò 1p
- Gọi hs mang dụng cụ học tập để trên bàng . GV kiểm tra 
- Nhận xét sự chuẩn bị của hs.
 - Hôm nay các em học bài : Gấp cái v í Ghi tên bài lên 
 Đính vật mẫu 
Thao t ác tr ên gi ấy to
G ọi HS nh ắc l ại c ác b ư ớc g ấp c ái v í 
Bước 1 GV l ấy đ ư ờng d ấu gi ữa .
- Đ ặt t ờ gi ấy m àu ho ình ch ữ nh ật tr ư ớc m ặt. đ ể d ọc gi ấy . m ặt m àu ở d ư ới . G ấp đ ôi t ờ gi ấy đ ẻ l ấy đ ư ờng d ấu gi ữa , m ở t ờ gi ấy ra nh ư ban đ ầu 
Bước 2 Gấp 2 m ép v í 
- G ấp m ép hai đ ầu t ờ gi ấy v ào kho ảng 1 ô nh ư H3 đ ư ợc H4
Bước 3 Gấp v í
G ấp ti ếp 2 ph ần ngo ài v ào trong sao cho hai mi ệng v í s át v ào nhau đ ư ợc H7
L ât h7 ra m ặt sau theo b ề ngang gi ấy nh ư h8 . G ấp 2 ph ần ngo ài v ào trong sao cho c ân đ ối gi ữa d ài v à ngang c ủa vi9s đ ư ợc h10
- G ấp đ ôi h10 theo đường dấu giữa h11 c ái v í đ ư ợc g ấp ho àn chỉnh h12
Nhắc lại cách gấp 
Theo giỏi và uống nắn những hs còn lung túng .
- T ổ ch ức hs tr ưng b ày s ản ph ẩm 
Nh ận x ét v ề s ản ph ẩm c ủa hs
-Nhận xét chung tiết học
- GV nhận xét tình hình học tập và sự chuẩn bị của học sinh .
- Tuyên dương những hs làm tốt
- Dặn dò : học sinh chuẩn bị giấy có kẻ ô , bút chì , hồ dán cho bài sau 
- Hát đầu giờ 
Đọc lại tên bài 
- Quan sát nhận xét các bước g ấp . 
Cả lớp quan sát và nhận xét .
HS thực hành 
- Rút kinh nghiệm .. 
 ___________
Môn: Học vần
Bài Ôn tập
I Mục đích yêu cầu 
- Đọc được các vần và từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 68 đến bài 75.
- Vi ết được các vần và từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 68 đến bài 75.
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh : chuột nhà và chuột đồng 
II . Chuẩn bị 
- Tranh minh họa các từ khóa
- Tranh minh họa kể truyện
III. Các hoạt động dạy học 
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 Ổn định 1p
I. Kiểm tra bài 5p.
3. Dạy học bài
 mới72 p
a. Giới thiệu bài .1p
b. Ôn tập 20p
- Các chữ và âm vừa học
b.Ghép âm thành vần 
c. Đọc tiếng ứng dụng 7p
d.Hướng dẫn viết bảng 6p
Tiết 2 : 40 p
3. Luyện tập: 2 p
a. Luyện đọc: 4 p
b.Luyện viết 10 p
c. Đọc câu ứng dụng 8 p
d luyện nói 15 p
4.Củng cố 
dặn dò 1 p
-Gọi 4 học sinh đọc và viết :trắng muốt , tuốt lúa, vượt lên , ẩm ướt 
- Gọi 2 em đọc câu ứng dụng của bài 74 
 - Nhận xét cho điểm 
- Hôm nay các em học bài Ôn tập và ghi tựa bài lên bảng .Cho học sinh nhắc lại 
- GV đính bảng 1 lên bảng gọi
- GV đọc âm từ bài 68 đến bài 75
- Chỉ bảng 
- Chỉnh phát âm cho HS
- GV viết các âm lên bảng cho hs nhẫm đọc. 
- Giải thích từ ngữ 
- Viết mẫu chót vót , việt nam và nói quy trình viết 
- Chỉnh sửa 
- Cho hs đọc lại từ tiếng ứng dụng
-GV cho hs viết vào vở tập viết . GV lưu ý cách cầm bút, tư thế ngồi viết của hs gv uốn nắng kịp thời 
-GV cho học sinh phát âm lại âm tiết 1
- Chấm tại lớp 1 số vở của hs 
- Nhận xét và chửa lổi cho học sinh 
- GV cho hs thảo luận nhóm về bức tranh minh họa câu ứng dụng SGK
- Nhận xét chung cho hs đọc câu ứng dụng. 
- GV đọc mẫu câu ứng dụng.cho 
Cho hs đánh vần.
- Kể chuyện : chuột nhà và chuột đồng 
- GV cho hs xem tranh gợi ý câu hỏi 
- Kể toàn bộ câu chuyện treo tranh ở SGK
Tranh 1 Ng ày x ưa n ắmg ráo , chuột nhà về quê thăm chuột đồng . Gặp chuột đ ồng nó liền hỏi.. 
Tranh 2 T ối đ ầu t ỉ ên đi ki ếm ăn chuột nhà phân công..
 Tranh 3 Lần này chúng mò đ ến kho thực phẩm ..
Tranh 4 Sáng hôm sau ,chuột đồng thu xếp h ành lí vội chia tay chuột nhà  
Ý nghĩa câu chuyện : Bi ết y êu qu ý nh ững g ì do ch ính tay m ình l àm ra.
-Yêu cầu học sinh tìm âm đã học ở nhà . 
- Dặn học sinh xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
 - Nhận xét tiết học
- Hát đầu giờ
- Viết và đọc
- HS đọc
- HS nhắc lại tựa bài
- Chỉ các chữ vừa học 
- Chỉ chữ và đọc âm 
- Lắng nghe và đọc lại 
- HS đọc các tiếng vừa ghép được.
- Phát âm cá nhân, nhóm
- HS viết bảng con từ chót vót , việt nam 
- HS viết vào vở chót vót , việt nam 
- Lớp đọc bài 
- Cả lớp viết vào vở : chót vót , việt nam 
- Quan sát bức tranh 
- Đọc cá nhân ,tổ, lớp .
- HS kể theo tranh 
- Một em đọc tên câu truyện Chuột nhà và chuột đồng 
- Rút kinh ngiệm ..............................................................................................................................................................................................................
 Môn : Toán
Bài : Thực hành đo độ dài
A Mục tiêu
Biết đo độ dài bằng gang tay, bước chân thực hành đo chiều dài bảng lớp học, bàn học , lớp học. 
B Đồ dung Thườc kẻ que tính 
C. Các hoạt động dạy học
Nội dung 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
1. Ổn định 1p
2 Kiểm tra bài .3p
3. Dạy- học bài mới
a. Giới thiệu bài. 15p
* Giới thiệu bằng gang tay.
* Bước chân
b . Thực hành 25 p
4 Củng cố dặn dò 1p
- Gọi 
 * *
 A B
 - Nh ận x ét ghi đi ểm 
- Hôm nay các em học bài Độ daid đoạn thẳng gv ghi tựa bài lên bảng cho hs nhắc lại .
Dùng 2 gang tay khác nhau để giới thiệu về độ dài .
Dùng bước chân để thưc hiện
- Đ ơn v ị đo l à gang tay
- Đ ơn v ị đo b ằng b ư ớc ch ân
- Đ ơn v ị đo l à que t ính 
* Cho HS so s ánh c ác đ ộ d ài nh ư th ế n ào ?
- Thu vở chấm bài 
- Nhận xét tiết học
-Dặn học sinh xem lại bài tập, chuẩn bị bài mới 
- Hát đầu giờ 
- 3 hs nối và đọc điểm và đoạn thẳng cả lớp nối vào bảng con theo tổ .
- HS nhắc lại tựa bài
- Thưc hành theo GV
- HS bước 5 bước chân và nói độ dài của 5 bước chân
T ổ ch ức cho HS th ưch hanhd đo trng l ớp .
Rút kinh nghiệm  
Thứ 5: ngày 22 -12 -2011
Môn: Học vần
Bài 76 oc,ac
I Mục đích yêu cầu 
- Đọc được oc, ac, con sóc , bác sĩ, từ và câu ứng dụng
- Viết được oc, ac, con sóc , bác sĩ
- Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề:vừa vui, vừa học
II . Chuẩn bị 
- Tranh minh họa các từ khóa
- Tranh minh họa câu ứng dụng, phần luyện nói
III. Các hoạt động dạy học 
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 Ổn định 1p
2. Kiểm tra bài .4p
3. Dạy học 
 bài mới
a. Giới thiệu bài .1p
b. Dạy chữ ghi âm:
- Vần oc 7p
* Nhận diện vần 
oc
b.Phát âm và đánh vần tiếng sóc
- Vần ac 7p
c. Ghép chữ 4p
đ. Đọc tiếng ứng dụng 6p
e.Hướng dẫn viết chữ 10p
Tiết 2
3. Luyện tập
a. Luyện đọc 6p
b.Luyện viết 15p
c. đọc câu ứng dụng 8p
đ. Luyện nói 10p
4.Củng cố 
dặn dò 1p
-Gọi 4 học sinh đọc và viết : chót vót ,bát ngát , vi ệt nam
 - Gọi 1-2 hs đọc câu ứng dụng c ủa bài 75: 
- Nhận xét cho điểm 
- Hôm nay các em học b ài 76 oc, ac và ghi tựa bài lên bảng .Cho học sinh nhắc lại 
- GV viết vần oc lên bảng và nói :vần oc gồm o và c
- So sanh oc với về sự giống và khác nhau.
- Cho hs xem tranh vẽ gì?
- Có vần oc ta thêm âm gì nữa để được tiếng s óc .
- GV phát âm mẫu. cho hs phát âm.
-Cho hs phân tích tiếng sóc sau đó hd hs đánh vần.
- Hạ tiếng sóc xuống cho hs đọc.
- Cho hs đọc lại phần thứ nhất
 - Nhận xét 
-GV hướng dẫn vần ac tương tự vần oc
- Khi gv hướng dẫn xong vần ac cho hs so sánh vần oc và vần ac có gì giống và khác nhau?
- Nhận xét.
- Cho hs đọc lại cả 2 phần
- GV yêu cầu hs ghép lần lượt các âm tiếng: oc, ac, con sóc , bác sĩ
- GV viết các tiếng lên bảng cho hs
nhẫm đọc.
- Cho hs tìm vần mới tô màu trên bảng lớp sau dó hd hs đánh vần tiếng có vần mới.Giải thích các từ ngữ .SGK
 - GV viết mẫu trên bảng lớp chữ vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết : oc, ac, con sóc , bác sĩ
- Khi viết tiếng gv lưu ý hs nét nối s với oc. 
- Nhận xét 
-GV cho học sinh phát âm lại âm tiết 1
- Cho hs đọc lại từ tiếng ứng dụng
-GV cho hs viết vào vở tập viết . GV lưu ý cách cầm bút, tư thế ngồi viết của hs gv uốn nắng kịp thời 
- Chấm tại lớp 1 số vở của hs 
- Nhận xét và chửa lổi cho học sinh 
- GV cho hs thảo luận nhóm về bức tranh minh họa câu ứng dụng.
- Nhận xét chung cho hs đọc câu ứng dụng. SGK
- GV đọc mẫu câu ứng dụng.cho hs tìm tiếng có chứa âm vừa học. gv tô màu. Cho hs đánh vần.
- GV cho hs xem tranh gợi ý câu hỏi để hs trả lời:
- Trong tranh em thấy những gì?
- Em hãy kể những đồ chơi học trên lớp ?
- Em hãy kể những bức tranh đẹp mà cô giáo đã cho em xem trong các giờ học
- Em thấy cách học như thế nào có vui không ?
- Cho hs đọc tên bài luyện nói
-GV chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài 
-Yêu cầu học sinh tìm vần ở nhà 
- Dặn học sinh xem lại bài và chuẩn bị bài sau
 - Nhận xét tiết học
- Hát đầu giờ
- Viết và đọc
- HS đọc
- HS nhắc lại tựa bài
- Lắng nghe và nói lại .
- Xem tranh SGK
-Thêm s và dấu sắt .
- Phát âm cá nhân, nhóm
- Nói lại.
- Đọc cá nhân, nhóm
- oc, s óc , con s óc 
HS so sánh giống c ở 
cuối 
 oc ac
 sóc bác
con sóc b ác sĩ 
- HS nhẩm đọc trơn.
- Tô màu và đánh vần.
- Lắng nghe.
- HS viết bảng con : oc, ac, con sóc , bác sĩ
- Cả lớp đọc đồng thanh
- Viết vào vở : oc, ac, con sóc , bác sĩ
- Học sinh phát âm và đọc trơn câu ứng dụng.
Tr ả l ời c âu h ỏi 
 - Cả lớp đọc tên bài : vừa vui , vừa học 
Rút kinh nghiệm.................
Môn : Toán
Bài: Một chục tia số 
A.Mục tiêu 
- Nhận biết ban đầu về 1 chục; biết mối quan hệ giữa chục và đơn vị 1 chục = 10 đơn vị; biết đọc và viết số trên tia số .
B Đồ d ùng 
- Bộ đồ dung học toán 
C. Các hoạt động dạy học
Nội dung 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
1. Ổn định 1p
2 Kiểm tra bài .
3p
3. Dạy- học bài mới
a. Giới thiệu bài. 1p
b. Giới thiệu Một chục v à tia s ố 15p
c Thực hành 
Bài 1: 
Bài 2 Khoanh v ào 1 ch ục con v ật 
Bài 3 Đi ền s ố vào d ư ới mỗi vạch c ủa tia s ố 
4 Củng cố dặn dò 1p
- Gọi 
 7 + 3= 9 - 1= 5 + 5=
- Hôm nay các em học bài : M ột chuch tia s ố gv ghi tựa bài lên bảng cho hs nhắc lại .
Đính tranh vẽ SGK.
N êu 10 qu ả còn gọi là một chục quả .
N ói 10 que tính còn g ọi l à 1 chục que tính 
Hỏi 10 đon v ị còn gọi là mấy chục.
Ghi 10 đ ơn v ị = 1 chục
+ m ột chục còn gọi bao nhiêu đơn v ị
+ HS nhắc lại những kết luận đ úng.
N ói đ ây l à tia s ố 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
S ố b ên tr ái th ì b é h ơn c ác s ố ở b ên ph ải n ó , s ố b ên ph ải th ì l ớn h ơn các s ố ở b ên trái n ó 
Nhận xét 
- gv nêu yêu cầu bài
- gọi HS v ẽ đ ủ cho đ ủ 1 ch ục ch ấm tr òn 
* * * * * * * * *
* * * * * * * *
 Nhận xét 
G ọi
Nh ận x ét ch ấm b ài 
Nêu YC bài tập
0 .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ..
Nhận xét tiết học
-Dặn học sinh xem lại bài tập, chuẩn bị bài mới 
- Hát đầu giờ 
- 3 hs viết bảng lớp cả lớp viêt bảng con theo tổ .
- HS nhắc lại tựa bài
- Đếm số quả cây tr ên hình v ẽ 
- Cả lớp đọc bài đ ồng thanh
- HS đọc đồng thanh
- HS v ẽ cá nhân v ào v ở.
Khoanh v ào v ở
1 em l àm b ài t ập
- Rút kinh nghiệm 
 ______________________
Thứ 6 : ngày 23-12 -2011
Môn: Học vần
 Bài Ôn tập
I Mục đích yêu cầu 
- Đọc được các vần và từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 1 đến bài 75.
- Vi ết được các vần và từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 1 đến bài 75.
- N ói đ ược 2-4 chủ đ ề đã học
II . Chuẩn bị 
- Tranh minh họa các từ khóa
- Tranh minh họa kể truyện
III. Các hoạt động dạy học 
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 Ổn định 1p
I. Kiểm tra bài 5p.
3. Dạy học bài
 mới72 p
a. Giới thiệu bài .1p
b. Ôn tập 20p
- Các chữ và âm vừa học
b.Ghép âm thành vần 
c. Đọc tiếng ứng dụng 7p
d.Hướng dẫn viết bảng 6p
Tiết 2 : 40 p
3. Luyện tập: 2 p
a. Luyện đọc: 4 p
b.Luyện viết 10 p
c. Đọc câu ứng dụng 8 p
d luyện nói 15 p
4.Củng cố 
dặn dò 1 p
-Gọi 4 học sinh đọc và viết :trắng muốt , tuốt lúa, vượt lên , ẩm ướt 
- Gọi 2 em đọc câu ứng dụng của bài 74 
 - Nhận xét cho điểm 
- Hôm nay các em học bài Ôn tập và ghi tựa bài lên bảng .Cho học sinh nhắc lại 
- GV đính bảng 1 lên bảng gọi
- GV đọc âm từ bài 1 đến bài 75
- Chỉ bảng 
- Chỉnh phát âm cho HS
- GV viết các âm lên bảng cho hs nhẫm đọc. 
- Giải thích từ ngữ 
- Viết mẫu chót vót , việt nam và nói quy trình viết 
- Chỉnh sửa 
- Cho hs đọc lại từ tiếng ứng dụng
-GV cho hs viết vào vở tập viết . GV lưu ý cách cầm bút, tư thế ngồi viết của hs gv uốn nắng kịp thời 
-GV cho học sinh phát âm lại âm tiết 1
- Chấm tại lớp 1 số vở của hs 
- Nhận xét và chửa lổi cho học sinh 
- GV cho hs thảo luận nhóm về bức tranh minh họa câu ứng dụng SGK
- Nhận xét chung cho hs đọc câu ứng dụng. 
- GV đọc mẫu câu ứng dụng.cho 
Cho hs đánh vần.
- Nói lời cảm ơn
-Y

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 hai cot.doc