Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 35 năm 2012

I) Mục tiêu:

- Đọc trơn cả bài , Đọc đúng các từ ngữ : nhanh vun vút, săn lùng, bờ biển, nhảy dù . Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu .

- Hiểu nội dung bài : Cá heo là con vật thông minh, là bạn của người . Cá heo đã nhiều lần giúp người thoát nạn trên biển .

Trả lời câu hỏi 1, 2 ( SGK ) .

 

doc 19 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 05/02/2016 Lượt xem 183Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 35 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, phép trừ .
- Giải được toán có lời văn .
Làm bài : 1, 2, 3, 4, 5 .
II) Hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
 1. Kiểm tra bài cũ: 3 Học sinh lên bảng làm bài tập 3, cả lớp làm bảng con 
* Bài 3: Điền dấu > < = vào chỗ chấm :
 35 . . . 42 90 . . . 100 38 . . . 30 + 8
 87 . . . 85 60 . . . 60 46 . . . 40 + 5
 63 . . . 36 50 . . . 50 94 . . . 90 + 5
2. Bài mới: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4, Bài 5
Giáo viên tổ chức , hướng dẫn học sinh tự làm bài rồi chữa bài.
* Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống :
* Bài 2: Đặt tính rồi tính :
 36 + 12 84 + 11 46 + 23
 97 – 45 63 – 33 65 – 65 
* Bài 3: Viết các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự:
a) Từ lớn đến bé :
b) Từ bé đến lớn :
* Bài 4 : Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà?
* Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 25 + . . . = 25
b) 25 – . . . = 25
3/Củng cố: Học sinh làm bảng con : 
 Đặt tính rồi tính :
36 + 12 84 + 11 46 + 23
97 – 45 63 – 33 65 – 65 
4. Cñng cè, dặn dò: 
Dặn học sinh chuẩn bị bài Luyện tập chung ( Tiếp theo ).
- Học sinh nêu nhiệm vụ : Viết số thích hợp vào ô trống.
Học sinh căn cứ vào thứ tự của các số trong dãy các số tự nhiên để viết số thích hợp vào từng ô trống.
- Học sinh tự đặt tính rồi tính và chữa bài.
3 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào bảng con.
- Học sinh tự nêu nhiệm vụ làm bài, tự so sánh các số để viết các số theo thứ tự 
a) Từ lớn đến bé : 76, 74, 54, 28.
b) Từ bé đến lớn : 28, 54, 74, 76.
 Tóm tắt:
 Có : 34 con gà
 Bán đi : 12 con gà
 Còn lại : . . . con gà ?
 Bài giải:
 Nhà em còn lại số gà là:
 34 – 12 = 22 (con)
 Đáp số : 22 con gà.
- Học sinh tự nêu nhiệm vụ : Viết số thích hợp vào chỗ chấm .
Học sinh tự làm bài rồi chữa bài.
2 học sinh lên bảng; mỗi em làm 1 câu.
BUỔI CHIỀU
LuyÖn ®äc : Anh hùng biển cả
I. MỤC TIÊU :
- HS rèn kĩ năng đọc trơn toàn bài .Phát âm đúng các tiếng từ ngữ khó .
- Ôn vần : ân, uân
 - Tìm được tiếng , nói được câu chứa tiếng có vần : ân, uân
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
11.Giới thiệu bài
2. Luyện đọc bài: Anh hùng biển cả.
- Gọi 1 em đọc lại toàn bộ bài .
- GV sửa cho học sinh .
a) Luyện đọc tiếng , từ
- Luyện đọc tiếng , từ khó: nhanh vun vút, săn lùng, bờ biển, nhảy dù.
- Nhận xét .
b) Luyện đọc câu :
- Cho học sinh đọc từng câu .
- Nhận xét 
c)Ôn lại các vần : ân, uân.
- Cho HS nêu tiếng , từ có vần ân, uân.
- Nhận xét .
d) Luyện đọc toàn bài .
- Gọi HS thi đọc thuộc lòng toàn bài 
3. Luyện tập : 
- Cho HS thi tìm tiếng , nói câu chứa tiếng có vần: ân, uân.
 - Cho HS nêu lại nội dung bài .
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở vở BTTV
3. Củng cố dặn dò 
- Nhận xét giờ học.
- 1 em khá đọc toàn bài trong SGK 
- Lắng nghe – nhận xét 
- Tìm tiếng khó đọc – nhận xét .
- Nối tiếp nhau đọc từng câu
- Nhận xét 
- H nêu 
- Nhận xét
- Đọc thuộc lòng .
- Nhận xét.
-Thi tìm tiếng , nói câu chứa tiếng có vần : ân, uân.
-Vài em nhắc lại nội dung bài .
- Lần lượt nêu yêu cầu của bài ,thực hiện vào vở bài tập Tiếng Việt 
T - H T ViÖt TiÕt 1 
I. Mục tiêu:
- Củng cố cách đọc , tìm tiếng có vần ân,uân. Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: 
 S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 2. Vë thùc hµnh.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1.Giới thiệu bài
 2Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành trang 113,114 .
Bài 1 Đọc bài : Em yêu mùa hè
-GV đọc mẫu toàn bài
- Hướng dẫn HS cach đọc.
- Y/c tìm từ khó đọc
Luyện đọc từ khó
Luyện đọc bài
Bài 2 Đánh dấu vào ô trống trước câu trả lời đúng
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
-Yêu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xét kết luận đáp án đúng.
Bài 3 Tìm và viết lại :
- 1Tiếng trong bài có vần ân ?
- 1Tiếng ngoài bài có vần uân?
 Nhận xét. 
-chấm 1 số bài, nhận xét
3. Củng cố dặn dò 
- Gọi H đọc lại toàn bài
- Nêu nội dung bài
- Nhận xét giờ học.
 Lắng nghe
* HS theo dõi trong bài.
-HS lắng nghe
- H tìm : rung rinh,nắng
xế,ngọt,ngân,hoa sim tím
- Đọc cá nhân,lớp.
-HS đọc nối tiếp, đọc đồng thanh toàn bài,đọc cá nhân.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả đã điền.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả 
- Tiếng trong bài có vần ân : ngân
- Tiếng ngoài bài có vần uân : khuân vác, huân chương...
- 1 H đọc lại,lớp đồng thanh
- H nêu
- Lắng nghe.
Thứ ba ngày 8 tháng 5 năm 2012
CHÍNH TẢ 343: 
 LOÀI CÁ THÔNG MINH
I) Mục tiêu:
- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại và trình bày đúng bài Loài cá thông minh : 40 chữ trong khoảng 15 - 20 phút.
- Điền đúng vần ân, uân; chữ g, gh vào chỗ trống .
Bài tập 2, 3 (SGK) .
II) Hoạt động dạy học :
 Hoạt động giáo viên
 Hoạt động học sinh 
1. KiÓm tra bµi cò: 
- Giáo viên đọc cho học sinh viết trên bảng lớp: “Thấy mẹ vè chị em Phương reo lên.”
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài ghi bài:
b. Hướng dẫn học sinh tập chép:
- Gọi học sinh đọc bài văn giáo viên đã viết sẵn trên bảng từ.
- Cả lớp đọc thầm đoạn văn cần chép và tìm những tiếng thường hay viết sai viết vào bảng con.
- Giáo viên nhận xét chung về viết bảng con của học sinh.
c. Thực hành tập chép:
- Giáo viên cho học sinh nhìn bảng và chép.
- Hướng dẫn học sinh cầm bút chì để sữa lỗi chính tả:
- Giáo viên chữa trên bảng những lỗi phổ biến, hướng dẫn các em ghi lỗi ra lề vở phía trên bài viết.
d. Thu bài chấm 1 số em:
3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
- Học sinh nêu yêu cầu của bài trong vở BT Tiếng Việt.
- Đính trên bảng lớp 2 bảng phụ có sẵn 2 bài tập giống nhau của các bài tập.
- Gọi học sinh làm bảng từ theo hình thức thi đua giữa các nhóm.
- Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
4. Nhận xét, dặn dò:
Yêu cầu học sinh về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch đẹp, làm lại các bài tập. 
2 học sinh viết trên bảng lớp:
Thấy mẹ vè chị em Phương reo lên.
Học sinh nhắc lại.
1 học sinh đọc lại, học sinh khác dò theo bài bạn đọc trên bảng từ.
Học sinh đọc thầm và tìm các tiếng khó hay viết sai: tuỳ theo học sinh nêu nhưng giáo viên cần chốt những từ học sinh sai phổ biến trong lớp. Học sinh viết vào bảng con các tiếng hay viết sai: làm xiếc, chiến công, cứu sống.
Học sinh nhìn bảng từ viết bài chính tả vào vở chính tả.
Học sinh soát lỗi tại vở của mình và đổi vở sữa lỗi cho nhau.
Học sinh ghi lỗi ra lề theo hướng dẫn của giáo viên.
Điền vần ân hoặc uân:
Điền chữ g hoặc gh
Học sinh làm VBT.
Các em thi đua nhau tiếp sức điền vào chỗ trống theo 2 nhóm, mỗi nhóm đại diện 4 học sinh.
Giải 
Khuân vác, phấn trắng, ghép cây, gói bánh.
Học sinh nêu lại bài viết và các tiếng cần lưu ý hay viết sai, rút kinh nghiệm bài viết lần sau.
TẬP VIẾT 344 : 
 VIẾT CHỮ SỐ TỪ 0 ĐẾN 9 .
I) Mục tiêu:
- Biết viết các chữ số : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 .
- Viết đúng các vần : ân, uân, oăt, oăc; các từ ngữ : thân thiết, huân chương, nhọn hoắt, ngoặc tay kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở Tập viết 1, tập hai. ( Mỗi từ ngữ viết ít nhất được 1 lần )
* HS khá, giỏi viết đều nét, dãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ quy định trong vở Tập viết 1, tập hai .
II) Hoạt động dạy học :
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài :
2. Hướng dẫn viết chữ số :
GV hướng dẫn cách viết các chữ số :
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
3. Hướng dẫn tập viết vần và từ ngữ ứng dụng :
Gọi HS đọc nội dung bài viết .
GV viết mẫu .
Gọi HS nhận xét, phân tích .
4. Hướng dẫn HS viết bài vào vở .
5. Củng cố - dặn dò :
GV chấm bài, ghi điểm nhận xét .
Cả lớp viết bảng con 
Cả lớp viết bảng con 
Cả lớp chú ý 
Cả lớp viết bài vào vở tập viết.
TOÁN 138 : 
 LUYỆN TẬP CHUNG
I) Mục tiêu:
- Biết đọc, viết số liền trước, số liền sau của một số ; Thực hiện được cộng, trừ, các số có hai chữ số ; Giải được bài toán có lời văn .
- Làm bài : 1, 2 (cột 1,2), 3 (cột 1,2), 4 .
II) Hoạt động dạy học :
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
Bài 1 : Viết số 
Gọi HS đọc yêu cầu bài .
Gọi 1 HS lên bảng làm .
Cả lớp ghi vào vở bài tập .
Bài 2 : Tính nhẩm 
 14 + 4 = 29 - 5 =
 18 + 1 = 26 - 2 =
 17 + 2 = 10 - 5 =
Cả lớp làm bảng con .
Bài 3 : Đặt tính rồi tính .
 43 + 23 60 + 38
 87 - 55 72 - 50
Gọi HS đọc yêu cầu bài .
Yêu cầu cả lớp làm bảng con .
Gọi HS nêu lại cách tính
Bài 4 :
HS đọc đề toán .
Cho 2 HS tự hỏi và trả lời .
Bài toán cho biết gì ?
Bài toán hỏi gì ?
Cả lớp tự làm vào vở bài tập .
Cả lớp làm vào vở bài tập .
Cả lớp làm bảng con
Cả lớp làm bảng con 
Hỏi - đáp .
theo cặp .
Cả lớp làm vở BT
GĐ- BD TV Luyện viết số từ 0 đến 9
I. MỤC TIÊU :
- Luyện viết số từ 0 đến 9 iết đúng, viết đẹp.
- Rèn kỹ năng viết cho học sinh.
- Chú ý tư thế ngồi viết và cách cầm bút cho học sinh.
- Giáo dục ý thức rèn chữ,giữ vở cho HS.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: 	
 - sách giáo khoa TV 2,vở ô li .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
 1.Giới thiệu bài
 2Hướng dẫn HS làm bài tập ÔLTV
Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát mẫu
- GV treo chữ mẫu lên bảng
- GV nêu câu hỏi 
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa nêu quy trình viết.
a. Hướng dẫn viết bảng con
- GV quan sát, sửa sai.
- GV nhận xét
b. Hướng dẫn viết vào vở
- GV yêu cầu hs viết vào vở
- GV quan sát, uốn nắn, sửa sai cho học sinh.
Hoạt động 3: Chấm bài, nhận xét
3. Củng cố - dặn dò :
- Nhận xét giờ học
 Lắng nghe.
- HS quan sát chữ mẫu
- HS trả lời
- HS quan sát và chú ý lắng nghe.
- Học sinh viết bảng con
- Nhận xét bài của bạn
- Học sinh viết bài vào vở thực hành viết đúng viết đẹp.
- Học sinh nộp vở 
GĐ- BD TOÁN
GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
I. MỤC TIÊU 
- Biết giải bài toán có lời văn một cách thành thạo.
- Giáo dục HS có ý thức học tập môn toán 
* KNS : Rèn tính cẩn thận, kỹ năng tính toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC
 - Bộ ĐDHT toán
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
1.Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
Bài 1 ( TB + Y )
 Lớp 1B có 45 học sinh trong đó có 24 học sinh nam.Hỏi lớp 1B có bao nhiêu học sinh nữ?
- Gọi HS đọc y/cầu bài tập
- Cho học sinh l làm bài
Bài 2 ( K + G )
Nam cắt sợi dây thành hai đoạn,một đoạn có độ dài 35 cm,một đoạn có độ dài 43cm.Hỏi lúc chưa cắt sợi dây dài mấy xăng – ti- mét?
Bài 3 ( K + G ) Giải bài toán sau :
Anh năm nay 15 tuổi,anh nhiều hơn em 5 tuổi.Hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi?
- Gọi HS lên bảng lớp vào vở.
3. Củng cố - dặn dò 
- GV nhận xét giờ học.
* H nêu y/c đề bài .
- 1H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*1 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* HS làm bài. 1 em lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở 
- Lắng nghe
GĐ- BD TV Luyện viết bài : Em yêu mùa hè
I. MỤC TIÊU 
- Học sinh nghe viết bài Em yêu mùa hè. HS viết đúng,đẹp.
- Rèn kỹ năng viết cho học sinh.
- Chú ý tư thế ngồi viết và cách cầm bút cho học sinh.
- Giáo dục ý thức rèn chữ,giữ vở cho HS.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC
 sách giáo khoa TV 2,vở ô li.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
 1.Giới thiệu bài
 Hoạt động 1; Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa nêu quy trình viết.
a. Hướng dẫn viết bảng con
- Hướng dẫn HS viết một số từ khó trong bài.
- GV quan sát, sửa sai.
- GV nhận xét
b. Hướng dẫn viết vào vở
- Gv hướng dẫn cách để vở,tư thế ngồi cách trình bày cho HS.
- GV đọc thong thả cho HS viết bài.
- Đọc lại bài viết
- HS soát bài.
- GV quan sát, uốn nắn, sửa sai cho học sinh.
Hoạt động 2; Chấm bài, nhận xét
-Gv chấm 1 số bài nhận xét
2. 3. Củng cố - dặn dò :
- Nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
- HS quan sát chữ mẫu
- Học sinh viết bảng con
- Nhận xét bài của bạn
- Học sinh viết bài vào vở viết đúng viết đẹp.
- HS cầm bút chì soát bài của mình.
- HS soát bài.
- Học sinh nộp vở 
- Lắng nghe.
Thứ tư ngày 9 tháng 5 năm 2012 .
TẬP ĐỌC 345-346 : 
 Ò.....Ó.....O .
I) Mục tiêu:
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : quả na, trứng cuốc, uốn câu, con trâu . Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ ngắt dòng thơ .
- Hiểu nội dung bài : Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đang đến, muôn vật đâng lớn lên, đơm bông, kết trái .
* HS khá, giỏi trả lời câu hỏi 2 ( SGK ) .
II) Hoạt động dạy học :
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
A/ Bài cũ :
GV gọi HS đọc bài : Anh hùng biển cả .
- Người ta dạy cá heo làm gì ?
- Cá heo bơi giỏi như thế nào ?
B/ Bài mới :
1. Giới thiệu bài :
2. Hướng dẫn HS luyện đọc :
GV đọc mẫu bài thơ .
GV gạch các từ khó : quả na, trứng cuốc, uốn câu, con trâu .
Gọi HS luyện đọc và phân tích từ .
- Luyện đọc câu : Mỗi HS đọc 1 dòng thơ tự do, nghỉ hơi khi hết ý .
- Luyện đọc đoạn : Từ đầu...... trứng cuốc .
- Gọi HS đọc lại toàn bài .
3. Ôn vần : oăt, oăc .
Gọi HS tìm tếng trong bài có vần oăt .
Nói câu có chứa tiếng có vần oăt, oăc .
Gọi HS đọc câu mẫu .
Yêu cầu HS thảo luận và nói câu có tiếng chứa vần oăt, oăc .
	Tiết 2 
4. Tìm hiểu bài và luyện nói :
a) Tìm hiểu bài kết hợp luyện đọc :
- Gọi HS đọc từ đầu đến trứng cuốc .
H: + Gà gáy vào lúc nào trong ngày ?
 + Tiếng gà làm quả na, hàng tre, buồng chuối có gì thay đổi ?
- Gọi HS đọc đoạn còn lại .
Tiếng gà làm hạt đậu, bông lúa, đàn sao, ông trời có gì thay đổi ?
- Gọi HS đọc cả bài .
b) Luyện nói :
Các con vật nuôi trong nhà .
Thảo luận theo nhóm, kể các con vật nuôi trong nhà .
5. Củng cố - dặn dò :
Hướng dẫn HS đọc thuộc bài thơ .
3 HS đọc và trả lời .
Cả lớp nghe .
Cá nhân .
Cá nhân .
Cá nhân HS : giỏi .
Cá nhân .
Cá nhân .
HS : khá đọc 
Thảo luận nhóm 2 
Cá nhân .
HS : TB .
HS : Khá + Giỏi .
HS : khá + giỏi 
2 HS đọc .
Thảo luận nhóm 4 .
Cá nhân, tổ, lớp .
ĐẠO ĐỨC 35 : 
 ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KỶ NĂNG CUỐI KỲ II .
I) Mục tiêu:
Củng cố các kiến thức đã học trong học kỳ II .
II) Hoạt động dạy học :
HĐ 1 : Làm việc cá nhân .
Gọi HS kể lại các bài đạo đức trong kỳ II .
GV ghi bảng - HS đọc lại tên bài .
GV vừa ghi lên bảng .
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
HĐ 2 : Hái hoa .
Câu 1 : Khi nào cần nói xin lỗi ?
 2 : Khi nào cần nói cám ơn ?
 3 : Em cần chào hỏi những ai ?
 4 : Người ta trồng cây và hoa để làm gì ?
 5 : Phá hoại cây nơi công cộng là hành động như thế nào ?
 6:Đối với đường có vỉa hè, em phải đi như thế nào ?
HĐ 3 : Làm phiếu bài tập .
Đánh dấu x vào ô trống trước cách ứng xử em sẽ chọn
o Mặc bạn, không quan tâm .
o Cùng hái hoa, phá cây với bạn .
o Khuyên ngăn bạn .
b) Ra đường, khi đi bộ ta nên đi ở :
o Bên trái .
o Vỉa hè bên phải .
o Giữa lòng đường
III) Củng cố dặn dò :
Về nhà xem lại bài, thực hiện những điều đã học.
Cả lớp tham gia chơi 
Cả lớp làm phiếu bài tập .
Buổi chiều:
TH TOÁN: TIẾT 1
I. MỤC TIÊU :
- Củng cố phép cộng , trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 100,cách tính nhẩm giải toán có lời văn,cách viết số.
- Áp dụng làm tốt vở bài tập ở vở thực hành.
* KNS : Rèn tính cẩn thận, kỹ năng tính toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: 
 - Vở thực hành .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
1.Giới thiệu bài
2. Hưíng dÉn häc sinh lµm bµi tËp ë thùc hµnh trang 117,118
Bài 1: Số ?
- Cho HS nªu yªu cÇu bµi 1.
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi . 
- GV chữa bài,nhËn xÐt chung
Bài 2: Tính nhẩm
- Cho HS nêu yªu cÇu bµi .
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi . 
- GV chữa bài,nhËn xÐt chung
Bài 3: Đặt tính rồi tính
- Cho HS nêu yªu cÇu bµi .
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi . 
- GV chữa bài,nhËn xÐt chung
Bài 4 
- 1 HS đọc bài toán
- 1 HS tóm tắt bài toán
- Gäi H lªn b¶ng lµm bµi .
- §æi vë ch÷a bµi cña nhau 
Bài 5: Đố vui
- 2 H lên bảng thi đua nhau
- GV chữa bài,nhËn xÐt
3. Củng cố,dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
* H nªu y/c ®Ò bµi .
-3H lªn b¶ng lµm ( HS TB), c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
* H nªu y/c ®Ò bµi .
- líp lµm bµi vµo vë ,4 H lªn b¶ng lµm ( HS TB),
*2 HS lên bảng lµm
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
2 H đọc bài toán
*1H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
- 2 H lên bảng
Lắng nghe.
T - H T ViÖt TiÕt 2 
I. Mục tiêu:
- Củng cố cách đọc , tìm tiếng có vần ân,uân. Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: 
 S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 2. Vë thùc hµnh.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
 1.Giới thiệu bài
 2Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành, trang 114,115.
Bài 1 Điền vần ân hoặc uân
-Goi H nêu yêu cầu
-Yêu cầu làm vào vở
- Gọi H nêu đáp án
-Nhận xét kết luận đáp án đúng.
Huân chương,cái cân,khuân vác
Bài 2a Điền chữ g hoặc gh
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- Yêu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xét kết luận đáp án đúng.
Chim gõ kiến,bàn ghế,gánh lúa
Bài 3 Điền chữ ng hoặc ngh
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2b.
- Yêu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xét kết luận đáp án đúng.
Bắp ngô,ngôi nhà
Bài 4: Viết : 
Bé loắt choắt
Đầu ngúc ngoắc
Đường ngoằn ngoèo mỗi câu một dòng
- Quan sát,uốn nắn HS
-chấm 1 số bài, nhận xét
3. Củng cố dặn dò 
- Nhận xét giờ học.
 Lắng nghe
* HS nêu yêu cầu.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả đã điền.
- Lắng nghe
* HS nêu yêu cầu.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả đã điền.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả 
- HS viết bài vào vở
- Lắng nghe
Thứ năm ngày 10 tháng 5 năm 2012
Chính tả 347 : 
 Ò.......Ó.......O
I) Mục tiêu:
- Nghe, viết chính xác 13 dòng đầu bài thơ Ò...Ó....O .: 30 chữ trong khoảng 10-15 phút .
- Điền đúng vần oăt hoặc oăc; chữ ng hoặc ngh vào chổ trống .
Bài tập 2, 3 ( SGK )
II) Hoạt động dạy học :
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
1/. Bài cũ :
Học sinh viết thông minh, chiến công .
2. Bài mới :
a) Hướng dẫn HS viết bài chính tả .
Gọi HS đọc nội dung bài viết .
HS nêu từ khó - Yêu cầu HS viết từ khó vào bảng con .
GV đọc bài chính tả cho HS chép .
GV đọc lại bài chính tả cho HS soát 
b) Hướng dẫn HS làm bài tập :
2/ Gọi HS nêu yêu cầu bài 
Gọi HS lên bảng làm .
Yêu cầu HS tự làm vào vở bài tập .
 Cảnh đêm khuya khoắt .
 Chọn bóng hoặc chọn máy bay .
3/ Điền ng hay ngh :
 Ngoài thềm rơi cái lá đa.
 Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng .
3 HS đọc .
Cả lớp viết bảng con
Cả lớp chép bài .
TOÁN 139 : 
 LUYỆN TẬP CHUNG (T4)
I) Mục tiêu:
- Biết viết, đọc đúng số dưới mỗi vạch của tia số .
- Thực hiện được cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100 .
- Đọc giờ đúng trên đồng hồ ; Giải được bài toán có lời văn .
Làm bài 1, 2, 3, 4, 5 .
II) Hoạt động dạy học :
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
Bài 1 : Viết số dưới mỗi vạch của tia số 
 | | | | | | | | | | | | | | |
 86.............89...............................95.............................
Gọi HS nêu yêu cầu bài .
1 HS lên bảng làm bài .
Dưới lớp nhận xét .
Gọi HS đọc lại tia số .
Bài 2 : 
a) Khoanh vào số lớn nhất :
 72, 69 , 85 , 47.
b) Khoanh vào số bé nhất :
 50, 48 , 61 , 58 .
Bài 3 : Đặt tính rồi tính .
Gọi HS đọc yêu cầu bài .
Gọi HS lên bảng làm .
35 + 40 , 73 - 53 , 88 - 6 
86 - 52 , 5 + 62 , 33 + 55
Bài 4 : Gọi HS đọc đề bài .
Bài toán hỏi gì ?
Bài toán yêu cầu cần tìm gì :
Muốn biết mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng ?
Gọi HS lên bảng giải .
Bài 5 :
Nối đồng hồ với câu thích hợp .
Em đi học lúc 7 giờ sáng
¸ 
Em tập múa lúc 2 giờ chiều
»
Em trở về nhà lúc 5 giờ chiều
½ 
III) Củng cố - dặn dò : Tổ chức trò chơi 
Dưới lớp làm vở bài tập 
1 HS lên bảng
dưới lớp làm bài .
Cả lớp làm bảng con 
Trả lời cá nhân 
HS khá 
HS giỏi .
Cá nhân 
Cả lớp tham gia .
Thứ sáu ngày 11 tháng 5 năm 2012
TIEÁNG VIEÄT
 Baøi oân taäp
I. Muïc tieâu: 
 GV choïn baøi Muøa thu ôû vuøng cao.
 - Ñoïc trôn caû baøi Muøa thu ôû vuøng cao, böôùc ñaàu bieát nghæ hôi ôû choã coù daáu caâu. Toác ñoä caàn ñaït: 30 tieáng/phuùt.
 - Hieåu noäi dung baøi: Muøa thu ôû vuøng cao thaät ñeïp, cuoäc soáng lao ñoäng cuûa ngöôøi vuøng cao thaät ñaùng yeâu. (Vaø muøa thu ôû vuøng cao)
 + HS khaù, gioûi: tìm ñöôïc tieáng, noùi ñöôïc caâu chöùa tieáng coù vaàn öôi, uoâi.
 Taäp cheùp: OÂng em
 - Cheùp laïi vaø trình baøy ñuùng baøi OÂng em; ñieàn vaàn öôi hoaëc uoâi vaøo choã troáng.
 - Baøi taäp 3 (SGK)
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
T - H T ViÖt TiÕt 3
I. Môc tiªu:
- Củng cố cách đọc và viết: ©m, vÇn ®· häc . §iÒn ch÷ vµo thÝch hîp chç trèng
- Làm tốt bài tập ë vë thùc hµnh.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. §å dïng d¹y häc:
 S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë thùc hµnh.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt dộng của HS
 1.Giíi thiÖu bµi
 2. Hưíng dÉn HS lµm bµi tËp ë vë thùc hµnh trang 116
Bài 1 Đọc .
- GV đọc mẫu toàn bài
- Hướng dẫn HS cach đọc.
- H luyện đọc
Bài 3 Tìm và viết lại :
- 1chữ có vần ươm ?
1chữ có vần ich ?
1chữ có dấu hỏi ?
1chữ có dấu ngã ?
Nhận xét. 
-chấm 1 số bài, nhận xét
Bài 3 Điền vào ô trống dấu chấm hoặc dấu hỏi
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 3.
-Yêu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xét kết luận đáp án đúng.
Bài 4:Viết
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 4.
-Yêu cầu HS viết vào vở. 
- Uốn nắn H 
- GV chấm một số bài,Nhận xét .
3. Cñng cè dÆn dß
 - GV nhËn xÐt giê häc.
 Lắng nghe.
* H luyện đọc cá nhân,đồng thanh.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả đã điền.
- 1chữ có vần ươm: bướm
1chữ có vần ich : thích
1chữ có dấu hỏi : cỏ,đuổi
1chữ có dấu ngã : vẫy
* * Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả đã điền.
- H viết bài vào vở
TỰ NHIÊN XÃ HỘI 35 : 
 ÔN TẬP : TỰ NHIÊN
I) Mục tiêu :
Biết quan sát, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về bầu trời, cảnh vật tự nhiên xung quanh .
II) Hoạt động dạy học :
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
1. Giới thỉệu bài : Kể các bài đã học
* Hoạt động 1 : Quan sát thời tiết .
Cho HS ra sân, yêu cầu HS quay mặt vào nhau để hỏi và trả lời .
Bầu trời hôm nay như thế nào ?
Những đám mây có màu gì ?
Bạn có thấy gió đang thổi không ?
Gió nhẹ hay gió mạnh ?
Thời tiết hôm nay nóng hay rét ?
* Hoạt động 2 : Quan sát cây cối ở khu vực xung quanh trường .
Kể tên các loại cây trong trường mà em biết ?
Nêu các việc làm để bảo vệ cây trong sân trường ?
Có được trèo cây, bẻ cành hay không ?
2. Dặn dò : Về nhà ôn lại bài
Cả lớp ra sân .
Trả lời cá nhân .
Cá nhân xung phong kể .
BUỔI CHIỀU
LuyÖn ®äc : Ò...Ó...O
I. MỤC TIÊU :
- H

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 35.doc