Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 17 - Trường Tiểu học Diễn Trường

 I. Mục tiêu :

 - Đọc được : ăt, ât,rửa mặt, đấu vật; từ và đoạn thơ ứng dụng.

 - Viết được: ăt, ât,rứa mặt,đấu vật.

-Luyện nói từ 2-4 c õu theo chủ đề Ngày chủ nhật

*MTR:HSKH đánh vần được cỏc từ ngữ, cõu ứng dụng

II.ẹoà duứng daùy hoùc:

-Tranh minh hoaù tửứ khoựa, tranh minh hoaù caõu ửựng duùng.

-Tranh minh hoaù luyeọn noựi: Ngaứy chuỷ nhaọt.

-Boọ gheựp vaàn cuỷa GV vaứ hoùc sinh.

 

doc 25 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 06/08/2018 Lượt xem 153Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 17 - Trường Tiểu học Diễn Trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 – ẹT.
- HS đọc ( CN -ĐT )
- HS đọc nhẩm tìm và phân tích tiếng có vần mới học 
- HS đọc ( CN - ĐT )
- HS viết bảng con 
- HS đọc ( CN - ĐT )
- Hoùc sinh QS nêu nội dung câu
- HS đọc tìm và phân tích tieỏng coự vaàn vửứa hoùc?
- Hoùc sinh ủoùc CN – ẹT
- HS yếu đọc
- HS đọc ( CN -ĐT ) 
- Hoùc sinh vieỏt bài ở vở tập viết 
-HS đọc tên chủ đề 
- HĐN2
 - Bố mẹ dẫn các con đi thăm vườn thú.
- Đại diện nói
- Hoùc sinh ủoùc ẹT 
- Hoùc sinh tỡm tiếng có vần vừa học theo tổ .
 Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2009
Tiết.1+ 2: Học vần 
BAỉI. 70 : OÂT - ễT
I.Muùc tieõu: 
-ẹoùc được ôt, ơt, cột cờ,cỏi vợt, tửứ vaứ đoạn thơ ửựng duùng 
-Luyện nói từ 2-4 cõu theo chủ đề: Nhửừng ngửụứi baùn toỏt. 
*MTR:HSKH đỏnh vần được cỏc từ ngữ và cõu ứng dụng
II.ẹoà duứng daùy hoùc: -Tranh minh hoaù tửứ khoựa.
-Tranh minh hoaù: Caõu ửựng duùng, luyeọn noựi.
-Quaỷ ụt, caựi vụùt.
-Boọ gheựp vaàn cuỷa GV vaứ hoùc sinh.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
5’
1’
29’
5’
15’
7’
7’
7’
4’
A. Kiểm tra bài củ :
-GV đọc :đoi mắt, thật thà, mật ong.
- GV gọi HS đọc bài ở SGK
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt.
B, Bài mới .
1: Giụựi thieọu baứi.
- Chuựng ta hoùc baứi ôt, ơt.
- Giaựo vieõn ghi baỷng ôt, ơt đọc mẫu .
 2: Daùy vaàn :
- a.Vần ôt:-GV viết vần ôt.
- Vaàn ôt ủửụùc taùo neõn tửứ nhửừng aõm naứo?
- So saựnh ôt vụựi ât
- Giaựo vieõn yeõu caàu gaộn baỷng caứi.
- Giaựo vieõn ủaựnh vaàn:
 ô - tờ - ôt
-? Muốn có tiếng cột ta làm như thế nào
- ?Con vừa ghép được tiếng gì ? 
- Giaựo vieõn ủaựnh vaàn: mẫu 
- Giaựo vieõn cho HS QS tranh :
Tranh vẽ gì ?
Viết :cột cờ 
-Giaựo vieõnHD hoùc sinh ủoùc.
- HDHSđọc :ôt – cột– cột cờ 
 b. Daùy vaàn ơt.
. (Quy trỡnh tửụng tự vần ôt)
c. ẹoùc tửứ ửựng duùng
 - cơn sốt quả ớt 
 - xay bột ngớt mưa 
- Giaựo vieõn HD đọc và giải nghĩa từ 
d.. Vieỏt: 
- Giaựo vieõn vieỏt maóu vaứ neõu quy trỡnh:
 - ôt cột cờ
 - ơt cái vợt
 Nghỉ giải lao 
(Tieỏt 2)
 3. Luyện tập 
 a . Luyeọn ủoùc
 + HDHS đọc lại bài tiết 1
 Rèn cho HS yếu đọc 
 + Đọc câu 
- Giaựo vieõn yeõu caàu mụỷ SGKQS tranh
Tranh vẽ gì?
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng.
-HDHS đọc câu. 
- Rèn cho HS đọc 
b. Luyện đọc SGK ;GVHD đọc 
 c. Luyeọn vieỏt
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh mụỷ vở taọp viết vaứ lửu yự tử theỏ ngoài vieỏt.
d.Luyeọn noựi : Chuỷ ủeà: “Ngửụứi baùn toỏt.”.
GV treo tranh gụùi yự cho HS nói 
GV treo tranh vaứ hoỷi:
Tranh veừ gỡ?
Con nghĩ là những người bạn không ? Tại sao ?
Con có nhiều bạn tốt không ?
Hãy giới thiệu tên người bạn tốtcủa con ?
Muốm trở thành người bạn tốt ta phải làm gì ?
Con có muốn trở thành bạn tốt của mỗi người không ?
GV giaựo duùc TTTcaỷm
4. Cuỷng coỏ:
- ẹoùc laùi toaứn baứi.
- Troứ chụi: Tỡm tieỏng mang vaàn vửứa hoùc.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Chuaồn bũ baứi sau.
- Hoùc sinh vieỏt bảng con theo tổ 
- 2 – 3 Hoùc sinh ủoùc.
 - HS đọc ĐT
- Hoùc sinh phân tích so sánh 
-HS ghép ôt
- HS đánh vần ( CN -ĐT )
 đọc trơn ( CN -ĐT )
Thêm âm c và dấu nặng
- HS ghép 
- Hoùc sinh neõu cột.
- HS phân tích 
- Hoùc sinh CN – ẹT.
-Hoùcsinh:Vẽ cột cờ 
 HS đọc tìm và phân tích tiếng có vần mới học .
- Hoùc sinh ủoùc CN – ẹT.
- Hoùc sinh: cột cờ
- Hoùc sinh CN – ẹT.
- So saựnh vần ơt với vần ơt
 - HS đọc nhẩm tìm và phân tích tiếng có vần mới học 
HS đọc ( CN - ĐT )
 HS viết bảng con 
HS đọc ( CN - ĐT )
- Hoùc sinh QS nêu nội dung câu
Vẽ cây cổ thụ tảo bóng râm, trâu đang nằm nghỉ dưới gốc cây
- HS đọctìm và phân tích tieỏng coự vaàn vửứa hoùc?
- Hoùc sinh ủoùc CN- ẹT
- HS yếu đọc
- HS đọc ( CN -ĐT ) 
- Hoùc sinh vieỏt bài ở vở tập viết 
-HS đọc tên chủ đề 
 - HĐN2
Luôn quan tâm, yêu thươngbạn, giúp đỡ bạn
- Đại diện nói
- Hoùc sinh ủoùc ẹT 
- Hoùc sinh tỡm tiếng có vần vừa học theo tổ .
Tiết 3: Toỏn
 LUY ỆN T ẬP CHUNG
I.Muùc tieõu : 
 -Biết cõu tạo của mỗi số trong phạm vi 10
 -Viết được cỏc số theo thứ tự quy định
 -Viết được phếp tớnh thớch hợp với túm tắt bài toỏn
*MTR:HSKH làm được bài tập 1,2
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
-Boọ ủoà duứng toaựn 1, VBT, SGK, baỷng .
-Caực moõ hỡnh phuứ hụùp ủeồ minh hoaù pheựp trừ trong phaùm vi 10
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
 5’. A.KTBC : 
Hoỷi teõn baứi.
Goùi hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi taọp.
Nhaọn xeựt KTBC.
 B.Baứi mụựi :
 1’ . 1. GT baứi ghi tửùa baứi hoùc.
 29’ . 2. Lyuện tập
Baứi 1: - Gọi hoùc sinh neõu YC baứi taọp.
GV hửụựng daón HS sửỷ duùng baỷng trừ trong phaùm vi 10 ủeồ tỡm ra keỏt quỷa cuỷa pheựp tớnh. 
Baứi 2: - Gọi hoùc sinh neõu YC baứi taọp.
Baứi 3: Hoùc sinh neõu YC baứi taọp.
- Hửụựng daón HS xem tranh roài neõu baứi toaựn.
Cho hoùc sinh laứm baứi vaứ chửừa baứi treõn baỷng lụựp. 
 5’ 4.Cuỷng coỏ – daởn doứ:Veà nhaứ laứm BT ụỷSGK, hoùc baứi, xem baứi mụựi.
Hoùc sinh neõu: Luyeọn taọp.
- Cả lớp làm bảng con
ẹieàn soỏ thớch hụùp vaứo choó chaỏm:
4 + = 10 , 9 - = 5
HS nhaộc tửùa.
 Số
- HS làm bài VBT
- HS chữa bài.
- HS nhận xét.
Viết các số
- Hoùc sinh laứm VBT.
- Hoùc sinh chửừa baứi treõn baỷng lụựp.
- Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt baùn laứm.
- Hoùc sinh neõu đề baứi
 - HS làm bài 
- HS chữa bài 
Hoùc sinh laộng nghe.
 Thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2009
Tiết.1+ 2: Học vần 
BAỉI. 71 : ET – ÊT
I.Muùc tieõu:
 - Đọc được : et, êt, bánh tét, dệt vải; từ và đoạn thơ ứng dụng.
 - Viết được : et, êt, bánh tét, dệt vải. 
 - Luyện nói từ 2-4 cõu theo chủ đề: Chợ Tết . 
 *MTR:HSKH đỏnh vần được cỏc từ ngữ và cõu ứng dụng
II.ẹoà duứng daùy hoùc: 
 -Tranh minh hoaù tửứ khoựa.
-Tranh minh hoaù: Caõu ửựng duùng, luyeọn noựi.
-Boọ gheựp vaàn cuỷa GV vaứ hoùc sinh.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
5’
1’
29’
5’
15’
7’
7’
7’
4’
A. Kiểm tra bài củ :
-GV đọc :cơn sốt, quả ớt, ngớt mưa.
- GV gọi HS đọc bài ở SGK
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt.
B, Bài mới .
1: Giụựi thieọu baứi.
- Chuựng ta hoùc baứi et, êt.
- Giaựo vieõn ghi baỷng et, êt đọc mẫu .
 2: Daùy vaàn :
- a.Vần et:-GV viết vần et.
- Vaàn et ủửụùc taùo neõn tửứ nhửừng aõm naứo?
- So saựnh et vụựi ơt
- Giaựo vieõn yeõu caàu gaộn baỷng caứi.
- Giaựo vieõn ủaựnh vaàn:
 e - tờ - et
-? Muốn có tiếng tét ta làm như thế nào
- ?Con vừa ghép được tiếng gì ? 
- Giaựo vieõn ủaựnh vaàn: mẫu 
- Giaựo vieõn cho HS QS tranh :
? Tranh vẽ gì ?
Viết :bánh tét. 
-Giaựo vieõnHD hoùc sinh ủoùc.
- HDHSđọc :et – tét– bánh tét . 
 b. Daùy vaàn êt.
. (Quy trỡnh tửụng tự vần et)
c. ẹoùc tửứ ửựng duùng
 - nét chữ con rết 
 - sấm sét kết bạn 
Giaựo vieõn HD đọc và giải nghĩa từ 
d. Vieỏt: 
- Giaựo vieõn vieỏt maóu vaứ neõu quy trỡnh:
 - et bánh tét
 - êt dệt vải
 Nghỉ giải lao 
(Tieỏt 2)
 3. Luyện tập 
 a . Luyeọn ủoùc
 + HDHS đọc lại bài tiết 1
 Rèn cho HS yếu đọc 
 + Đọc câu 
- Giaựo vieõn yeõu caàu mụỷ SGKQS tranh
Tranh vẽ gì?
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng.
-HDHS đọc câu. 
- Rèn cho HS đọc 
b. Luyện đọc SGK ;GVHD đọc 
 c. Luyeọn vieỏt
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh mụỷ vở taọp viết vaứ lửu yự tử theỏ ngoài vieỏt.
d.Luyeọn noựi : Chuỷ ủeà: Chợ Tết
GV treo tranh gụùi yự cho HS nói 
GV treo tranh vaứ hoỷi:
Tranh veừ gỡ?
Trong tranh có những gì ?
Họ đang làm gì?
Con đã được đi chợ Tết bao giờ chưa ?
Con mua sắm những gì ?
 GV giaựo duùc TTTcaỷm
4. Cuỷng coỏ:
- ẹoùc laùi toaứn baứi.
- Troứ chụi: Tỡm tieỏng mang vaàn vửứa hoùc.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Chuaồn bũ baứi sau.
- Hoùc sinh vieỏt bảng con theo tổ 
- 2 – 3 Hoùc sinh ủoùc.
- HS đọc ĐT
- Hoùc sinh phân tích so sánh 
-HS ghép et
- HS đánh vần ( CN -ĐT )
 đọc trơn ( CN -ĐT )
- Thêm âm t và dấu nặng
- HS ghép 
- Hoùc sinh neõu tét.
- HS phân tích 
- Hoùc sinh CN – ẹT.
-Hoùcsinh:Vẽ Cái bánh tét.
- HS đọc tìm và phân tích tiếng có vần mới học .
- Hoùc sinh ủoùc CN – ẹT.
- Hoùc sinh: bánh tét.
- Hoùc sinh CN – ẹT.
- So saựnh vần êt với vần et
 - HS đọc nhẩm tìm và phân tích tiếng có vần mới học 
- HS đọc ( CN - ĐT )
- HS viết bảng con 
- HS đọc ( CN - ĐT )
- Hoùc sinh QS nêu nội dung câu
- Vẽ đàn chim đang bay 
- HS đọctìm và phân tích tieỏng coự vaàn vửứa hoùc?
- Hoùc sinh ủoùc CN- ẹT
- HS yếu đọc
- HS đọc ( CN -ĐT ) 
- Hoùc sinh vieỏt bài ở vở tập viết 
-HS đọc tên chủ đề 
 - HĐN2
 Cảnh Chợ Tết
- Đại diện nói
- Hoùc sinh ủoùc ẹT 
- Hoùc sinh tỡm tiếng có vần vừa học theo tổ .
Ti ết 3 : Toỏn
 Luyện tập chung
I.Muùc tieõu :
 -Thực hiện được so sỏnh cỏc số,biết thứ tự cỏc số trong dóy số tư 0->10.
 -Biết cộng trừ cỏc số trong phạm vi 10.
 -Viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ
 * MTR:HSKH làm được bài1,2
II.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
 5’ A.KTBC : 
Hoỷi teõn baứi.
Goùi hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi taọp.
Cả lớp làm bài bảng con.
Nhaọn xeựt KTBC.
 B.Baứi mụựi :
 1’ 1. GT baứi ghi tửùa baứi hoùc.
 29’ 2. Luyện tập
Baứi 1: Hoùc sinh neõu YC baứi taọp.
GV hửụựng daónHS sửỷ duùng baỷng trừ trong phaùm vi 10 ủeồ tỡm ra keỏt quỷa cuỷa pheựp tớnh. 
Baứi 2: Hoùc sinh neõu YC baứi taọp.
Cho hoùc sinh tỡm keỏt quả cuỷa pheựp tớnh roài ủoùc keỏt quỷa baứi laứm cuỷa mỡnh theo tửứng coọt (caởp pheựp tớnh).
GV lửu yự : Viết kết quả theo cột dọc
Baứi 3: Hoùc sinh neõu YC baứi taọp.
- HDHS tính kết quả 2vế rồi so sánh 
Cho hoùc sinh laứm baứi vaứ chửừa baứi treõn baỷng lụựp.
Bài 4: Viết phép tính thích hợp 
 4’ 3.Cuỷng coỏ – daởn doứ:
Veà nhaứ laứm baứi taọp ụỷSGK, hoùc baứi, xem baứi tiết sau.
Hoùc sinh neõu: Luyeọn taọp.
ẹieàn soỏ thớch hụùp vaứo choó chaỏm:
4 + = 10 , 9 - = 5
HS nhaộc tửùa.
Nối các chấm theo thứ tự
Hoùc sinh thửùc hieọn theo ụỷ VBT vaứ neõu keỏt quả theo thứ tự.
Tính 
Hoùc sinh laứm bài vaứ neõu keỏt quả:
Hoùc sinh neõu mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ .
Điền dấu >, <, = ?
 HS làm bài, chữa bài 
Đổi vở kiểm tra chéo
- HS nêu YC bài 
- HS nêu đề bài 
Hoùc sinh laứm.
Hoùc sinh chửừa baứi treõn baỷng lụựp.
Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt baùn laứm.
Tiết 4 : Luyện toán
 ễn luyện
I/.Mục tiêu :
 -Củng cố các phép trừ trong phạm vi 10, về cấu tạo số
 - Áp dụng vào làm bài tập 
II. Cỏc hoạt động dạy học:
 Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
 1.Luyện tập:
Hướng dẫn học sinh làm các bài tập :
Bài 1 : a. Viết các sốmà em đã họcvà xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.
b. Viết theo mẵu 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * *
 5  ..
-GV theo dừi giỳp hs
Bài 2: Tính:
 5 6 7 8 9 10
 + + + - - -
 4 3 2 5 6 7
Gọi lên bảng chữa bài 
Bài 3: Cho các số 2, 3, 7,10, 9, 5. Từ các số vừa cho, chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm.
 10 =.+ .; 7 = . - ; 5 = + .; 
 9 = .- . + .;
- Gọi hs nờu cỏch tớnh
- GV nhận xét bổ sung
Bài 4 : viết phép tính thích hợp 
 Bạn Lan có : 6 bông hoa.
 Bạn Lê cho bạn Lan : 2 bông hoa.
 Bạn Lan có : bông hoa ?
Giáo viên hướng dẫn hs nờu bài toỏn 
2. Củng cố dặn dò 
-Chấm vở 1 số em 
- Nhận xét giờ học HDVN
Học sinh nêu yêu cầu bài 
 HS làm bài – chữa bài 
- HS nờu y/c bài tập 
- Học sinh làm bài, chữa bài.
Học sinh nêu yêu cầu bài 
Học sinh làm bài vào vở, chữa bài. 
- HS nờu đề bài toán theo tóm tắt.
- HS làm bài rồi chữa bài
 Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2009
Tiết.1+ 2: Học vần 
BAỉI. 71 : UT – ƯT
I.Muùc tieõu:
 - Đọc được : ut, ưt, bút chì,mứt gừng; từ và đoạn thơ ứng dụng.
 - Viết được : ut, ưt, bút chì, mứt gừng. 
 - Luyện nói từ 2-4 cõu theo chủ đề:Ngón út, em út, sau rốt. 
 *MTR:HSKH đỏnh vần được cỏc từ ngữ và cõu ứng dụng
II.ẹoà duứng daùy hoùc: 
 -Tranh minh hoạù tửứ khoựa.
-Tranh minh hoaù: Caõu ửựng duùng, luyeọn noựi.
-Boọ gheựp vaàn cuỷa GV vaứ hoùc sinh.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
5’
1’
29’
5’
15’
7’
7’
7’
4’
A. Kiểm tra bài củ :
-GV đọc : nét chữ, con rết, sấm sét.
- GV gọi HS đọc bài ở SGK
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt.
B, Bài mới .
1: Giụựi thieọu baứi.
- Chuựng ta hoùc baứi ut, ưt.
- Giaựo vieõn ghi baỷng ut, ưt đọc mẫu .
 2: Daùy vaàn :
- a.Vần ut:-GV viết vần ut.
- Vaàn ut ủửụùc taùo neõn tửứ nhửừng aõm naứo?
- So saựnh ut vụựi êt
- Giaựo vieõn yeõu caàu gaộn baỷng caứi.
- Giaựo vieõn ủaựnh vaàn:
 u - tờ - ut
-? Muốn có tiếng bút ta làm như thế nào
- ?Con vừa ghép được tiếng gì ? 
- Giaựo vieõn ủaựnh vaàn: mẫu 
- Giaựo vieõn cho HS QS tranh :
? Tranh vẽ gì ?
Viết :bút chì. 
-Giaựo vieõnHD hoùc sinh ủoùc.
- HDHSđọc :ut – bút– bút chì. 
 b. Daùy vaàn ưt.
. (Quy trỡnh tửụng tự vần ut)
c. ẹoùc tửứ ửựng duùng
 - chim cút sứt răng
 - sút bóng nứt nẻ
Giaựo vieõn HD đọc và giải nghĩa từ 
d. Vieỏt: 
- Giaựo vieõn vieỏt maóu vaứ neõu quy trỡnh:
 - ut bút chì
 - ưt mứt gừng
 Nghỉ giải lao 
(Tieỏt 2)
 3. Luyện tập 
 a . Luyeọn ủoùc
 + HDHS đọc lại bài tiết 1
 Rèn cho HS yếu đọc 
 + Đọc câu 
- Giaựo vieõn yeõu caàu mụỷ SGKQS tranh
Tranh vẽ gì?
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng.
-HDHS đọc câu. 
- Rèn cho HS đọc 
b. Luyện đọc SGK ;GVHD đọc 
 c. Luyeọn vieỏt
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh mụỷ vở taọp viết vaứ lửu yự tử theỏ ngoài vieỏt.
d.Luyeọn noựi : Chuỷ ủeà: Ngón út,em út, sau rốt.
GV treo tranh gụùi yự cho HS nói 
GV treo tranh vaứ hoỷi:
Hãy chỉ ngón út trên bàn tay?
Con thấy ngón út so với các ngón khác trên bàn tay thì như thế nào?
Đàn vịt con đi cùng nhau không ? 
Đi sau cùng còn gọi là gì?
 GV giaựo duùc TTTcaỷm
4. Cuỷng coỏ:
- ẹoùc laùi toaứn baứi.
- Troứ chụi: Tỡm tieỏng mang vaàn vửứa hoùc.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Chuaồn bũ baứi sau.
- Hoùc sinh vieỏt bảng con theo tổ 
- 2 – 3 Hoùc sinh ủoùc.
- HS đọc ĐT
- Hoùc sinh phân tích so sánh 
-HS ghép ut
- HS đánh vần ( CN -ĐT )
 đọc trơn ( CN -ĐT )
- Thêm âm b và dấu nặng
- HS ghép 
- Hoùc sinh neõu bút.
- HS phân tích 
- Hoùc sinh CN – ẹT.
-Hoùcsinh:Vẽ Cái bút chì.
- HS đọc tìm và phân tích tiếng có vần mới học .
- Hoùc sinh ủoùc CN – ẹT.
- Hoùc sinh: bút chì.
- Hoùc sinh CN – ẹT.
- So saựnh vần ưt với vần ut
 - HS đọc nhẩm tìm và phân tích tiếng có vần mới học 
- HS đọc ( CN - ĐT )
- HS viết bảng con 
- HS đọc ( CN - ĐT )
- Hoùc sinh QS nêu nội dung câu
- Vẽ các bạn đang ngắm bầu trời.
- HS đọctìm và phân tích tieỏng coự vaàn vửứa hoùc?
- Hoùc sinh ủoùc CN- ẹT
- HS yếu đọc
- HS đọc ( CN -ĐT ) 
- Hoùc sinh vieỏt bài ở vở tập viết 
-HS đọc tên chủ đề 
 - HĐN2
 Nhỏ và ngắn hơn
 Không – có 1 con đi sau cùng
 Sau rốt
- Đại diện nói
- Hoùc sinh ủoùc ẹT 
- Hoùc sinh tỡm tiếng có vần vừa học theo tổ .
Tiết1:	Toaựn
 LUYEÄN TAÄP CHUNG.
I.Muùc tieõu :
 -Biết cấu tạo cỏc số trong phạm vi 10
 -Thực hiện được cộng, trừ so sỏnh cỏc số trong phạm vi 10.
 -Viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ; nhận dạng hình tam giác.
 *MTR:HSKH làm được bài tập 1,2
II.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
 5’ A.KTBC:
Hoỷi teõn baứi.
Goùi 1 hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi:
Lụựp laứm baỷng con.
Coõ nhaọn xeựt veà kieồm tra baứi cuừ.
 B.Baứi mụựi :
 1’ 1 .Giụựi thieọu trửùc tieỏp, ghi tửùa.
 29’ 2. Luyện tập:
Baứi 1: Hoùc sinh neõu yeõu caàu cuỷa baứi:
Daùng toaựn naứy ta thửùc hieọn nhử theỏ naứo?
Cho hoùc sinh laứm VBT.
Baứi 2: Goùi neõu yeõu caàu cuỷa baứi:
Daùng toaựn naứy ta thửùc hieọn nhử theỏ naứo?
Baứi 3: Goùi neõu yeõu caàu cuỷa baứi:
Baứi 4: Viết phép tính thich hợp
GV vieỏt toựm taột baứi toaựn leõn baỷng, goùi hoùc sinh nhỡn toựm taột ủoùc ủeà toaựn.
Toựm taột:
 Coự : 6 câyẩ
 Trồng thêm : 3 cây
 Có tất cả : ..cây?
.
 5’ 4.Cuỷng coỏ: 
Hoỷi teõn baứi.
Goùi ủoùc baỷng coọng vaứ trửứ trong phaùm vi 10.
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng, 
Chuaồn bũ tieỏt sau.
Hoùc sinh neõu teõn baứi “Luyeọn taọp chung”
3 + 2 . 2 + 3 , 5 – 2 . 6 – 2
Hoùc sinh neõu: Luyeọn taọp chung.
Tính.
a) Ta caàn chuự yự ủaởt caực soỏ cho thaỳng coọt.
b) Thửùc hieọn pheựp tớnh tửứ traựi sang phaỷi.
Hoùc sinh laứm VBT.
HS chữa bài – HS đổi vở KT bài bạn
Soỏ 
Nhẩm tính ghi kết quả
Hoùc sinh laứm VBT. HS chữa bài
Tỡm soỏ lụựn nhaỏt trong caực soỏ ủaừ cho: 6, 8, 3, 5, 7.
Soỏ lụựn nhaỏt laứ soỏ: 8.
Soỏ beự nhaỏt trong các số 9, 2,10, 0, 6.
Soỏ beự nhaỏt là số:o
Hoùc sinh nhỡn TT ủaờùt ủeà toaựn. Gụùi yự caực em ủaởt nhieàu daùng khaực nhau.
 Hoùc sinh laứm VBT. HS chữa bài
Hoùc sinh neõu teõn baứi.
Moọt vaứi em ủoùc baỷng coọng vaứ trửứ trong phaùm vi 10.
Tiết 2: LuyệnToaựn
 ễn luyện
I- Muùc tieõu:
 - HS cuỷng coỏ laùi Phộp cộng , phộp trừ trong phạm vi 10. 
 - HS laứm ủửụùc moọt soỏ baứi taọp về Phộp cộng , phộp trừ trong phạm vi 10. 
 *MTR: HS khá học làm bài 1, bài 3 .
II. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc.
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.Baứi mới, Goùi hs lên bảng làm:
 Bài 1
Gọi hs lờn bảng làm
3 +7 = 9 - 4 = 5 +5 = 10 - 8 =
GV nhaọn xeựt 
Baứi 2. Soỏ ?
GV toồ chửực cho HS laứm caực baứi taọp .
8 + 2 =	9 - 6 =	 10 =2 + ...
7 - 3 =	5 + 4 =	 9 =...	 - 2
Baứi 3. Xếp cỏc số 9 ,4 ,7 ,1 ,10 theo thứ tự 
a,từ lớn đến bộ:
b,Từ bộ đến lớn:
GV chaỏm 1 số bài nhaọn xeựt.
Bài .4 Viết phép tính thích hợp.
 Có : 10 cái bát.
 Làm vỡ : 2 cái bát.
 Còn lại : .. cái bát ?
Gọi HS nêu đề bài toán
3. Cuỷng coỏ daởn doứ.
*Troứ chụi: Thi tỡm soỏ ủuựng nhanh.
GV hửụựng daón caựch chụi .
GV nhaọn xeựt giụứ hoùcvaứ daởn doứ.
2 em leõn baỷng vieỏt. Caỷ lụựp vieỏt vaứo baỷng 
2 hs lờn bảng 
cả lớp làm bảng con.
HS laứm vaứo vụỷ toaựn
HS chữa bài
HS laứm baứi vaứovở baứi taọp
 HS chữa bài
 - HS nờu đề bài toán theo tóm tắt.
- HS làm bài rồi chữa bài
Tiết3: Tập viết
 thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, .
I.Muùc tieõu 
 -Viết đúng các chữ : thanh kiếm, õu yếm, ao chuôm, bánh ngọt,kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
-Maóu vieỏt baứi 15, vụỷ vieỏt, baỷng .
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
 5’. A.KTBC: Hoỷi teõn baứi cuừ.
Goùi HS leõn baỷng vieỏt.
Nhaọn xeựt baứi cuừ.
 B.Baứi mụựi :
1’. 1. GTB
Qua maóu vieỏt GV giụựi thieọu vaứ ghi tửùa baứi.
10’ 2. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài
.GV hửụựng daón HS quan saựt baứi vieỏt.
GV vieỏt maóu, vửứa vieỏt vửứa neõu caựch vieỏt.
Goùi HS ủoùc noọi dung baứi vieỏt.
Phaõn tớch ủoọ cao, khoaỷng caựch caực chửừ ụỷ baứi vieỏt.
 7’ . 3. HS vieỏt baỷng con.
GV nhaọn xeựt vaứ sửỷa sai cho hoùc sinh trửụực khi tieỏn haứnh vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt.
 15’ 4.Thửùc haứnh :
Cho HS vieỏt baứi vaứo taọp.
GV theo doừi nhaộc nhụỷ ủoọng vieõn moọt soỏ em vieỏt chaọm, giuựp caực em hoaứn thaứnh baứi vieỏt
Thu vụỷ chaỏm moọt soỏ em.
Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng.
 3’ 5.Cuỷng coỏ :
Hoỷi laùi teõn baứi vieỏt.
Goùi HS ủoùc laùi noọi dung baứi vieỏt.
Vieỏt baứi ụỷ nhaứ, xem baứi mụựi.
1HS neõu teõn baứi vieỏt tuaàn trửụực,
HS leõn baỷng vieỏt: Cả lớp viết theo tổ
đỏ thắm, trẻ em, ghế đệm.
HS neõu tửùa baứi.
HS theo doừi ụỷ baỷng lụựp
HS tửù phaõn tớch.
Hoùc sinh vieỏt 1 soỏ tửứ khoự.
HS thửùc haứnh baứi vieỏt
Hsinh nêu:thanh kiếm ,âu yếm...
 Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2009
Ti ết 1: Tập viết
 Xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút
 I.Muùc tieõu :
 -Giuựp HS naộm ủửụùc noọi dung baứi vieỏt, ủoùc ủửụùc caực tửứ : Xay bột,nột chữ, kết bạn,
 Chim cút,. Kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết. 
 II.ẹoà duứng daùy hoùc: Maóu vieỏt baứi tuần 16, vụỷ vieỏt, baỷng .
 III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
 5’ A. KTBC
Goùi HS leõn baỷng vieỏt.
Nhaọn xeựt baứi cuừ.
 B.Baứi mụựi :
 1’ 1. GTB
Qua maóu vieỏt GV giụựi thieọu vaứ ghi tửùa baứi.
 10’ 2. HDHS tìm hiểu bài
GV hửụựng daón HS quan saựt baứi vieỏt.
GV vieỏt maóu, vửứa vieỏt vửứa neõu caựch vieỏt.
Goùi HS ủoùc noọi dung baứi vieỏt.
Phaõn tớch ủoọ cao, khoaỷng caựch caực chửừ ụỷ baứi vieỏt.
 7’ 3.HS vieỏt baỷng con.
GV nhaọn xeựt vaứ sửỷa sai cho hoùc sinh trửụực khi tieỏn haứnh vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt.
GV theo doừi giuựp caực em yeỏu hoaứn thaứnh baứi vieỏt cuỷa mỡnh taùi lụựp.
 15’ 4.Thửùc haứnh :
Cho HS vieỏt baứi vaứo taọp.
GV theo doừi nhaộc nhụỷ ủoọng vieõn moọt soỏ em vieỏt chaọm, giuựp caực em hoaứn thaứnh baứi vieỏt
 Thu vụỷ chaỏm moọt soỏ em.
Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng.
 3’ 5.Cuỷng coỏ :
Hoỷi laùi teõn baứi vieỏt.
Goùi HS ủoùc laùi noọi dung baứi vieỏt.
Vieỏt baứi ụỷ nhaứ, xem baứi mụựi.
 HS leõn baỷng vieỏt:
Thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm.
 Cả lớp viết bài theo tổ
HS neõu tửùa baứi.
HS theo doừi ụỷ baỷng lụựp
HS tửù phaõn tớch.
Hoùc sinh 
Khoaỷng caựcch giửừa caực chửừ baống 1 voứng troứn kheựp kớn.
Hoùc sinh vieỏt 1 soỏ tửứ khó bảng con.
HS thửùc haứnh baứi vieỏt
HS nờu
Tiết. 2 + 3: 	 Luyện tiếng việt	
 	Luyện ăt, ât, ôt, ơt. 
I. Mục tiêu 	 
-Củng cố cho HS đọc và viết được các tiếng có vần ăt , ât, ôt, ơt.
- Biết vận dụng vào làm bài tập tiếng việt. 
II. Các hoạt động dạy học 
 Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
1/ Kiểm tra bài củ 
- Gọi học sinh lên bảng 
- Giáo viên nhận xét ghi điểm 
2/Dạy bài mới
 a/ Giới thiệu bài 
 b/ Luyện tập :
-Giáo viên hướng dẫn học sinh làm 
-Giáo viên hướng dẫn quy trình viết 
Bài 1 : Nối
 Cơn mưa rào mắt đã kém.
 Ông bà em đã ngớt.
 Em thương mẹ vất vã cả ngày.
Gọi hs chữa bài
Bài 2 : (Điền at hay õt ôt, ơt)
Xanh ng..., lấy m, cái th, đ tre.
Gọi hs chữa bài
Bài 3: Viết 
-Giáo viên hướng dẫn quy trình viết 
Bắt tay, thật thà
Gv quan sát - uốn nắn
3. Củng cố: HDVN
2 em đọc và viết được mặt trời , bít tất,then chốt,
1 em đọc câu ứng dụng 
- Luyện đọc 
 Học sinh đọc bài trong sách giáo khoa 
 Gọi học sinh đọc cá nhân – Ghi điểm
 - Luyện viết 
 Học sinh làm các bài tập trong vở bài tập
Bài tập 1 : Học sinh nêu yêu cầu 
 Tự làm bài 
 Đọc kết quả nối 
Bài tập 2 :Học sinh tự làm bài 
 Đổi vở kiểm tra chéo 
Bài tập 3: Viết 
 Học sinh viết bài vào vở
 hs nờu y/c
 Học sinh làm bài
 Đọc kết quả nối 
 Học sinh nêu yêu cầu 
 hs làm bài 
 hs nờu kết quả
 HS viết bảng con
 Học sinh viết bài vào vở
 Tiết 1: Toỏn
Kiểm tra định kỳ
	 (Đề củatrường )
Tiết.2 : Luyện toán 
 Ôn luyện
I Mục tiêu:
 - Củng cố cho HS về cộng, trừ trong phạm vi 10.
 -Vận dụng để làm bài toán có phần tóm tắt.
II các hoạt động
Bài .1 : - Khoanh vào số lớn nhất. 7, 3, 5, 9, 8 
- Khoanh vào số lớn nhất. 6, 10, 3, 2, 1.
- Gọi HS nêu YC bài.
HDHS làm bài và chữa bài.
Bài. 2: Tính.
a. 6 7 6 9

Tài liệu đính kèm:

 • docGIAO AN 1 TUAN 17 2 buoi CKTKN CUA DAO.doc