Giáo án tổng hợp khối lớp 1 - Tuần 24

I/ MỤC TIÊU:

- HS đọc được : uân , uyên , mùa xuân , bóng chuyền ; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được : uân , uyên , mùa xuân , bóng chuyền ( viết được ½ số dòng quy định trong vở Tập viết 1 , tập một ).

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Em thích đọc truyện.

II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 GV: Tranh minh họa.

 HS: SGK, bảng, tập viết

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 14 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 110Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tổng hợp khối lớp 1 - Tuần 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÀY
MÔN
TÊN BÀI DẠY
THỜI GIAN
 THỨ HAI
 /2/2010
SHTT
Sinh hoạt dưới cờ
HV
Uân - uyên
35’
HV
Uân - uyên
35’
TNXH
GV chuyên dạy
NGLL
GV chuyên dạy
 THỨ BA
 /2/2010
MT
 GV chuyên dạy 
HV
Uât – uyêt 
35’
HV
Uât – uyêt 
35’
TC
GV chuyên dạy
T
Luyện tập 
35’
 THỨ TƯ
 /2/2010
HV
Uynh – uych 
35’
HV
Uynh – uych 
35’
T
Cộng các số tròn chục 
35’
ÂN
GV chuyên dạy
THỨ NĂM
 /4/2010
TD
GV chuyên dạy
HV
Oân tập 
35’
HV
Oân tập 
35’
T
Luyện tập 
35’
ĐĐ
Đi bộ đúng qui định (tiết 2)
35’
THỨ SÁU
 /2/2010
HV(TV)
Tàu thủy , giấy pơ – luya 
35’
HV(TV)
Oân tập 
35’
T
Trừ các số tròn chục 
35’
SHTT
 Sinh hoạt lớp 
35’
 NGÀY DẠY : THỨ NGÀY THÁNG 2 NĂM 2010
 HỌC VẦN 
 UÂN – UYÊN
I/ MỤC TIÊU: 
- HS đọc được : uân , uyên , mùa xuân , bóng chuyền ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được : uân , uyên , mùa xuân , bóng chuyền ( viết được ½ số dòng quy định trong vở Tập viết 1 , tập một ).
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Em thích đọc truyện.
II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 GV: Tranh minh họa.
 HS: SGK, bảng, tập viết
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1/ Ổn định 
2/ KTBC
 - Đọc, viết: thuở xưa, huơ tay, giấy pơ – luya, phéc - mơ – tuya 
 - Đọc câu ứng dụng SGK.
 GV nhận xét
3/ Dạy học bài mới 
 TIẾT 1
HĐ1: Nhận diện vần mới
1.uân.
Nêu cấu tạo vần uân.
Ghép vần: uân– đánh vần , đọc trơn.
Ghép tiếng: xuân – đánh vần , đọc trơn.
Đọc từ : mùa xuân.
Đọc bảng : uân – xuân – mùa xuân.
2. uyên (thực hiện tương tự vần uân)
 chú ý : so sánh uyên và uân.
 Đọc bảng : uyên – chuyền – bóng chuyền.
* Thư giãn
HĐ2:Viết
 GV hướng dẫn HS viết bảng: uân, mùa xuân, uyên, bóng chuyền.
HĐ3: Đọc từ ngữ ứng dụng
 GV ghi: huân chương chim khuyên
 tuần lễ kể chuyện
 GV nhận xét, củng cố T1
 TIẾT 2
HĐ1: Luyện đọc
Đọc bài trên bảng
Đọc câu ứng dụng
Đọc SGK
 * Thư giãn
HĐ2: Luyện viết
GV viết mẫu - hướng dẫn HSviết vở: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền.
GV quan sát, nhắc nhở HS viếtû.
GV chấm – nhận xét.
HĐ3: Luyện nói 
 Chủ đề: Em thích đọc truyện.
 GV gợi ý:
Tranh vẽ gì?
Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
Các em có thích đọc truyện không?
Hãy kể một số truyện mà em biết?
Hãy kể cho cả lớp nghe câu chuyện mà em thích?
4/ Củng cố, dặn dò
Dặn dò : Đọc lại bài.
- 2 dãy HS viết bảng
2 HS
HS thực hiện
- HS thực hiện
- HS viết bảng
- HS đọc
HS đọc 
HS viết vở
2 HS đọc
HS quan sát – trả lời – luyện nói tròn câu
HS ghép bảng
 NGÀY DẠY : THỨ NGÀY THÁNG 2 NĂM 2010
 HỌC VẦN 
 UÂT – UYÊT 
I/ MỤC TIÊU : 
- HS đọc được : uât , uyết , sản xuất , duyệt binh ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được : uât , uyết , sản xuất , duyệt binh ( viết được ½ số dòng quy định trong vở Tập viết 1 , tập một ).
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Đất nước ta đẹp tuyệt.
II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 GV: Tranh minh họa.
 HS: SGK, bảng, tập viết
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1/ Ổn định 
2/ KTBC
 - Đọc, viết: huân chương, tuần lễ, chim khuyên, kể chuyện.
- Đọc câu ứng dụng SGK.
 GV nhận xét
3/ Dạy học bài mới 
 TIẾT 1
HĐ1: Nhận diện vần mới
1.uât
Nêu cấu tạo vần oat.
Ghép vần: uât – đánh vần , đọc trơn.
Ghép tiếng: xuất – đánh vần , đọc trơn.
Đọc từ : sản xuất
Đọc bảng : uât – xuất – sản xuất.
2.uyêt (thực hiện tương tự vần uât)
 chú ý : so sánh uyêt và uât
 Đọc bảng : uyêt – duyệt – duyệt binh.
* Thư giãn
HĐ2:Viết
 GV hướng dẫn HS viết vở: uât, sản xuất, uyêt, duyệt binh.
HĐ3: Đọc từ ngữ ứng dụng
 GV ghi: luật giao thông băng tuyết
 nghệ thuật tuyệt đẹp
 GV nhận xét, củng cố T1
 TIẾT 2
HĐ1: Luyện đọc
Đọc bài trên bảng
Đọc câu ứng dụng
Đọc SGK
 * Thư giãn
HĐ2: Luyện viết
GV viết mẫu - hướng dẫn HSviết vở: uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh.
GV quan sát, nhắc nhở.
GV chấm – nhận xét
HĐ3: Luyện nói 
 Chủ đề: Đất nước ta đẹp tuyệt
 GV gợi ý:
Tranh vẽ gì?
Cảnh vẽ ở đâu trên đất nước ta?
Em biết những cảnh đẹp nào trên quê hương ta?
Hãy kể về một cảnh đẹp của quê hương mà em biết?
GV đọc các câu ca dao, tục ngữ nói về cảnh đẹp quê hương.
4/ Củng cố, dặn dò
- Dặn dò: đọc lại bài. 
- 2 dãy HS viết bảng
2 HS
HS thực hiện
- HS thực hiện
- HS viết bảng
- HS đọc
HS đọc 
HS viết vở
2 HS đọc
HS quan sát – trả lời – luyện nói tròn câu
HS ghép bảng
TOÁN
LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU 
Biết đọc , viết , so sánh các số tròn chục ; bước đầu nhận biết cấu tạo số tròn chục ( 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị )
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV: Bảng phụ.	
 HS: Bảng, SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1/ Ổn định
2/ Kiểm tra bài cũ:
Đọc các số tròn chục.
Viết các số tròn chục.
3/ Dạy học bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài:
- GV: Luyện tập
HĐ2. Luyện tập
GV hướng dẫn HS làm bài tập SGK 
BT1: GV gọi HS nêu yêu cầu_làm SGK.
 GV cho HS đổi vở kiểm tra.
BT2: GV gọi HS nêu yêu cầu – làm SGK – nêu miệng – nhận xét 
* Thư giãn
BT3: GV gọi HS nêu yêu cầu – làm SGK – đọc kết quả – nhân xét
BT4: GV gọi HS nêu yêu cầu – làm SGK
 GV gọi 1HS lên bảng sửa – nhận xét
4/ Củng cố, dặn dò:
 - Đếm các số từ 10 đến 90, ngược lại từ 90 đến 10
2 HS
- 2 HS
HS thực hiện
HS thảo luận nhóm đôi
 - 2HS
 NGÀY DẠY : THỨ NGÀY THÁNG 2 NĂM 2010
 HỌC VẦN 
 UYNH – UYCH 
I/MỤC TIÊU
- HS đọc được : uynh , uych , phụ huynh , ngã huỵch ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được : uynh , uych , phụ huynh , ngã huỵch ( viết được ½ số dòng quy định trong vở Tập viết 1 , tập một ).
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Các loại đèn dùng trong nhà.
II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 GV: Tranh minh họa.
 HS: SGK, bảng, tập viết
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1/ Ổn định 
2/ KTBC
 - Đọc, viết: luật giao thông, nghệ thuật, băng tuyết, tuyệt đẹp.
 - Đọc câu ứng dụng SGK.
 GV nhận xét
3/ Dạy học bài mới 
 TIẾT 1
HĐ1: Nhận diện vần mới
1.uynh
Nêu cấu tạo vần uynh
Ghép vần:uynh– đánh vần , đọc trơn.
Ghép tiếng: huynh – đánh vần , đọc trơn.
Đọc từ : phụ huynh
Đọc bảng : uynh – huynh – phụ huynh.
2. uych (thực hiện tương tự vần uynh)
 chú ý : so sánh uych và uynh
 Đọc bảng : uych – huỵch – ngã huỵch.
* Thư giãn
HĐ2:Viết
 GV hướng dẫn HS viết bảng: uân, mùa xuân, uyên, bóng chuyền.
HĐ3: Đọc từ ngữ ứng dụng
 GV ghi: huân chương chim khuyên
 tuần lễ kể chuyện
 GV nhận xét, củng cố T1
 TIẾT 2
HĐ1: Luyện đọc
Đọc bài trên bảng
Đọc câu ứng dụng
Đọc SGK
 * Thư giãn
HĐ2: Luyện viết
GV viết mẫu - hướng dẫn HSviết vở: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền.
GV quan sát, nhắc nhở HS viếtû.
GV chấm – nhận xét.
HĐ3: Luyện nói 
 Chủ đề: Em thích đọc truyện.
 GV gợi ý:
Tranh vẽ gì?
Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
Các em có thích đọc truyện không?
Hãy kể một số truyện mà em biết?
Hãy kể cho cả lớp nghe câu chuyện mà em thích?
4/ Củng cố, dặn dò
Dặn dò : Đọc lại bài.
- 2 dãy HS viết bảng
2 HS
HS thực hiện
- HS thực hiện
- HS viết bảng
- HS đọc
HS đọc 
HS viết vở
2 HS đọc
HS quan sát – trả lời – luyện nói tròn câu
HS ghép bảng
TOÁN
CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC
I/ MỤC TIÊU:
Biết đặt tính , làm tính cộng các số tròn chục , cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90; giải được bài toán có phép cộng .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV: Bảng phụ.
 HS: SGK, bảng, vở. 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1/ Ổn định
2/ Kiểm tra bài cũ
Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn:
70, 10, 20, 80, 50
3/ Dạy học bài mới
HĐ1. Giới thiệu phép công 30 + 20
GV yêu cầu HS và cài bảng
+ Lấy 3 chục que tính
+ Lấy thêm 2 chục que tính nữa
+ Được bao nhiêu que tính?
+ Ta làm thế nào?
+ Đọc lại phép tính 30 + 20 = ?
Hướng dẵn HS đặt tính và tính:
0 cộng 0 bằng 0, viết 0
 +20 3 cộng 2 bằng 5, viết 5
 50 vậy 30 cộng 20 bằng 50
HĐ2. Luyện tập, thực hành.
 GV hướng dẫn HS làm bài tập SGK
BT1: GV gọi HS nêu yêu cầu –làm bảng con
* Thư giãn
BT2: GV gọi HS nêu yêu cầu – làm SGK – nêu kết quả
BT3: Gọi HS đọc bài toán – nêu tóm tắt – trình bày bài giải vào vở 
GV chấm – nhận xét.
4/ Củng cố, dặn dò:
 - Tính 60 + 20 = ?
Dặn dò: Xem lại bài. 
- HS làm SGK
HS nêu miệng
HS làm vở
HS thảo luận nhóm đôi
2 HS
 NGÀY DẠY : THỨ NGÀY THÁNG 2 NĂM 2010
 HỌC VẦN 
 ÔN TẬP
I/ MỤC TIÊU:
	- Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 98 đến bài 103. 
	- Viết được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 98 đến bài 103. 
 - Nghe hiểu và kể được đoạn truyện theo tranh truyện kể: Truyện kể mãi không hết. 
II/ CHUẨN BỊ:
- Tranh minh hoạ câu ứng dụng, truyện kể: Truyện kể mãi không hết. 
III/ HOẠT ĐỘÏNG DẠY HỌC:
1.Kiểm tra bài cũ: -HS đọc bài oat, oăt
- Viết bảng con: lưu loát, chỗ ngoặt.
-GV nhận xét
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2.Bài mới:(2’) ôn tập
HĐ.1:(33’) a/ Ôân các vần vừa học
GV ghi các vần vừa học trong tuần
b/ Ghép âm thành vần .
Ghép chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang của bảng ôn
* Giải lao
c/ Đọc từ ngữ ứng dụng.
 Uỷ ban hoà thuận luyện tập.
- Tìm tiếng có vần mới
d/ HD viết bảng :
 GV viết mẫu: ngoan ngoãn, khai hoang.
Sửa sai cho học sinh
-HS đọc lại toàn bài 
 Tiết 2
HĐ.1: Luyện đọc.
-Đọc bài bảng lớp
- Đọc câu ứng dụng: Sóng nâng thuyền
 Lao hối hả... 
- Đọc bài sgk
HĐ2:Luyện viết.
 Hướng dẫn viết
 Chấm bài, nhận xét
HĐ.3: Kể chuyện : 
Truyện kể mãi không hết. 
- GV kể lần 1 toàn bộ câu chuyện kèm theo tranh minh hoạ
- GV kể lần 2 kết hỏi học sinh.
H.Nhà vua đã ra lệnh cho những người ....?
 H. Những người kể chuyện cho vua nghe...?
 H. êm hãy kể câu chuyện mà anh nông...?
 H.Vì sao anh nông dân lại được vua ...?
 - HD học sinh kể chuyện theo từng tranh.
 + HS khá giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh. 
HĐ.4: Củng cố – dặn dò.
 Nhận xét lớp học
- Đọc đồng thanh, nhóm, cá nhân
 -HS ghép và đọc các chữ
- Đọc nhóm, cá nhân, cả lớp
- HS tìm
Quan sát GV viết
- HS viết bảng con
 Đọc theo hướng dẫn của GV
- Đọc nhóm, cá nhân, cả lớp
- HS viết vở tập viết
-HS chú ý lắng nghe
Tranh 1:Ngày xưa có một ông vua... 
Tranh 2: Đã bao người lên kinh đô... 
Tranh 3:Có mộtanh nông dân.... 
Tranh 4: Cuối cùng anh nông dân...
- HS kể chuỵên theo nội dung từng tranh
 TOÁN: 
 LUYỆN TẬP .
I.Mục tiêu :
 	- Biết đặt tinh, làm tính, cộng nhẩm số tròn chục ; bước đầu biết về tính chất phép cộng; biết giải bài toán có phép cộng. 
II.Đồ dùng dạy học:
 - GV vµ Hs chuÈn bÞ th­íc, que tÝnh. 
III.Các hoạt động dạy học : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1. KiĨm tra : nªu c¸c b­íc gi¶i 1 bµi to¸n cã lêi v¨n 
- GV nhËn xÐt .
2. Bµi míi : luyƯn tËp 
 Bµi 1: §Ỉt tÝnh råi tÝnh
Lµm b¶ng con
HS ®Ỉt tÝnh däc 
 Bµi 2a: Lµm miƯng
TÝnh nhÈm nªu kÕt qu¶. 
Lớp nhận xét.
 Bài 3: Làm vở.
§äc bµi to¸n, viÕt tãm t¾t, gi¶i .
- Chấm, nhận xét
Bµi 4: Tỉ chøc trß ch¬i
GV h­íng dÉn, nªu luËt ch¬i 
GV, líp nhËn xÐt
3. DỈn dß: 2’ VỊ lµm bµi tËp cßn l¹i
- Nªu 3 b­íc .
- NhËn xÐt .
- ®äc yªu cÇu.
+
+
40 + 20 = 60 10 + 70 = 80 60 + 20 = 80
 30 + 30 = 60 50 + 40 = 90 30 + 40 = 70 
 HS nªu kÕt qu¶.
HS làm vở
2 nhãm ®¹i diƯn 2 b¹n lªn b¶ng ch¬i
 Đạo đức
ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH (TT)
I. Mục tiêu bài học : (NHƯ TIẾT 1)
II. Chuẩn bị đồ dùng dạy - học : 
+ Vở BT đạo đức 1. Ba chiếc đèn hiệu màu đỏ, vàng, xanh làm bằng bìa cứng hình trịn, đường kính 15 - 20 cm.
+ Các Điều 3, 6, 18, 26 Cơng ước quốc tế về quyền trẻ em.
III. Các hoạt động dạy – học :
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
I. ổn định lớp: 
II. Bài cũ: 
- Ở Thành phố phải đi ở phần đường nào ? ở nơng thơn phải đi theo phần đường nào ?
III. Bài mới: 
1. Hoạt động 1: Làm BT3
+ Các bạn nhỏ trong tranh cĩ đi bộ đúng quy định khơng ?
+ Điều gì cĩ thể xảy ra ? vì sao ?
+ Em sẽ làm gì khi thấy bạn mình như thế ?
+ Mời 1 số đơi lên trình bày kết quả thảo luận.
Kết luận : Đi dưới lịng đường là sai quy định, cĩ thể gây nguy hiểm cho bản thân và cho người khác.
2. Hoạt động 2: làm BT 4
GV giải thích yêu cầu BT
Học sinh xem tranh và tơ màu vào những tranh đảm bảo đi bộ an tồn .
Học sinh nối các các tranh đã tơ màu với bộ mặt tươi cười .
3. Hoạt động 3: HS chơi trị chơi: “Đèn xanh, đèn đỏ”
- Những người chơi phải thực hiện các động tác theo hiệu lệnh.
+ HS đứng thành hàng ngang, đơi nọ đối diện đơi kia, cách nhau khoảng 2 - 5 bước. Người điều khiển cầm đèn hiệu đứng ở giữa cách đều 2 hàng ngang.
+ Người điều khiển thay đổi nhịp độ nhanh dần.
4/ Củng cố - dặn dị :
- Nhận xét tiết học .
- Chuẩn bị bài tiết sau: Cảm ơn và xin lỗi.
HS trả lời 
- Học sinh làm bài tập 3 
+ HS xem tranh và trả lời câu hỏi
.
+ HS thảo luận theo từng đơi
- Học sinh thực hiện làm BT 4.
- Từng đơi lên bảng trình bày
- HS xem tranh và tơ màu vào những tranh đảm bảo đi bộ an tồn
- HS nối các tranh đã tơ màu với bộ mặt tươi cười.
- Học sinh tham gia trị chơi “Đèn xanh, đèn đỏ”
+ Cả lớp đọc đồng thanh các câu thơ ở cuối bài.
 NGÀY DẠY : THỨ NGÀY THÁNG 2 NĂM 2010
TẬP VIẾT
TÀU THUỶ, GIẤY PƠ- LUYA, TUẦN LỄ, CHIM KHUYÊN, 
 NGHỆ THUẬT, TUYỆT ĐẸP
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
HS viết đúng các chữ ø: tàu thuỷ, giấy pơ- luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp chữ viết thường, cỡ vừa theo VTV 
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- HS : Vở tập viết.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
A.Kiểm tra bài cũ 
- Chữ : kế hoạch
- HS viết bảng con 
B.Bài mới
a) Viết bảng con 
- HS đọc nội dung bài viết 
Viết chữ : tàu thuỷ, giấy pơ- luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật,
 tuyệt đẹp
- GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
- HS viết bảng con (cả lớp)
Nghỉ tại chỗ (5 phút).
- HS múa hát.
b) Viết vở tập viết)
- Viết chữ : tàu thuỷ, giấy pơ-luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp
- GV hướng dẫn cách trình bày.
- HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
- HS viết các chữ vào vở (cả lớp)
3. Chấm, chữa bài (4 phút)
- GV nhận xét các bài đã chấm.
4. Củng cố, dặn dị (2 phút)
- GV nhận xét tiết học.
- Tuyên dương những học sinh viết bài đúng, đẹp.
TẬP VIẾT
ƠN TẬP : LUÝNH QUÝNH, NGÃ HUỴCH, PHỤ HUYNH, 
HỒ THUẬN
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS viết được các chữ : luýnh quýnh, ngã huỵch, phụ huynh, hồ thuận - HS nắm được quy trình viết liền mạch, viết đúng mẫu các chữ. 
- Giáo dục HS tính kiên trì, cẩn thận.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- HS : Vở tập viết.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
A. Kiểm tra bài cũ 
- HS viết bảng con (cả lớp)
- GV nhận xét, tuyên dương, ghi điểm.
B. Bài mới
a) Viết bảng con (10 phút)
- Chữ: luýnh quýnh, ngã huỵch, phụ huynh, hồ thuận 
- HS đọc nội dung bài viết ( CN, cả lớp )
- HS quan sát nhận xét các chữ về thứ tự , độ cao, khoảng cách giữa các con chữ, vị trí đặt dấu thanh ( 4 học sinh )
- GVviết mẫu, hướng dẫn quy trình.
Nghỉ tại chỗ (5 phút).
- HS viết bảng con (cảlớp )
- HS, GV nhận xét, tuyên dương.
- HS múa hát.
b) Viết vở tập viết (15 phút)
- Chữ : luýnh quýnh, ngã huỵch, phụ huynh, hồ thuận 
- HS nhắc lại tư thế khi ngồi viết ( 2 hs)
- GV hướng dẫn cách trình bày.
 - HS đọc bài viết trong vở (cả lớp)
- HS thực hiện viết bài.
- HS đổi vở, nêu nhận xét bài của bạn.
3. Chấm, chữa bài (4 phút)
- GV thu vở, chấm một số bài (8 bài)
- Nhận xét về bài đã chấm.
4. Củng cố, dặn dị (2 phút)
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những hs viết đúng, đẹp.
- HS luyện viết thêm ở nhà.
 TOÁN 
 TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
 I.Mục tiêu :
 	 - Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục.
	- Biết giải toán có lời văn.
II.Đồ dùng dạy học: 
	 GV vµ HS chuÈn bÞ que tÝnh.
 III. HO¹T §éNG d¹y häc: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1. KiĨm tra : 
 Sù chuÈn bÞ que tÝnh cđa HS
 - NhËn xÐt .
2. Bµi míi : Giíi thiƯu bµi 
H§.1Giíi thiƯu c¸ch trõ c¸c sè trßn chơc( theo cét däc)
HD thao t¸c trªn que tÝnh.
 LÊy 50 que tÝnh (5 bã que tÝnh)... HS nhËn biÕt 50 cã 5chơc vµ 0 ®¬n vÞ......
- T¸ch ra 20 que tÝnh ( 2 bã que tÝnh),
 nhËn biÕt 20 cã 2 chơc vµ 0 ®¬n vÞ....
b) HD kÜ thuËt lµm tÝnh céng qua 2 b­íc.
§Ỉt tÝnh:
ViÕt 50 råi viÕt 20 ,cét chơc th¼ng hµng chơc, cét ®¬n vÞ th¼ng hµng ®¬n vÞ
ViÕt dÊu trõ
KỴ v¹ch ngang
TÝnh : ( tõ ph¶i sang tr¸i)
H§.2:( 18’) LuyƯn tËp. 
Bài 1:TÝnh 
HD ®Ỉt tÝnh
Bµi 2: TÝnh nhÈm
Cho HS ®äc yªu cÇu
Líp nhËn xÐt
Bµi 3: HS ®äc bµi to¸n
HD lµm bµi
- ViÕt tãm t¾t, lµm bµi gi¶i
- ChÊm bµi, ch÷a bµi
3. DỈn dß: vỊ lµm bµi tËp cßn l¹i
- .HS ®­a c¸c bã que tÝnh ra 
HS quan s¸t vµ thùc hiƯn nh­ Gv
50 - 20 = 30
- HS nh¾c l¹i c¸ch thùc hiƯn
-HS lµm b¶ng con
- HS nªu miƯng
- HS lµm vµo vë « li
SINH HOẠT LỚP
TỔNG KẾT TUẦN 24
1/ Tổng kết tuần 24:
 Các tổ báo cáo:
+ Chuyên cần:
Vắng: Trễ: 
+ Học tập :
 Chưa đem đủ dụng cụ học tập : ..
 Đọc chưa tốt :..
 + Đạo đức:
 Tóc dài :..
 Nói chuyện :..
+ RLTT:
Tập thể dục chưa nghiêm túc: 
+ Lao động:
 Quét lớp :
 Tuyên dương :
2/ Kế hoạch tuần25::
 + Học tập :.
 + Đạo đức :

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an 1 tuan 24ckt.doc