Giáo án tổng hợp khối lớp 1 - Tuần 21

I/ MỤC TIÊU :

- HS đọc được : ôp , ơp , hộp sữa , lớp học ; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được : ôp , ơp , hộp sữa , lớp học ( viết được ½ số dòng quy định trong vở Tập viết 1 , tập một ).

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Các bạn lớp em.

- GD BVMT: Yêu quý cảnh đẹp thiên nhiên, giữ vệ sinh môi trường xung quanh.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 GV: Tranh, SGK.

 HS: SGK, bảng, tập viết.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 18 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 110Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tổng hợp khối lớp 1 - Tuần 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÀY
MÔN
TÊN BÀI DẠY
THỜI GIAN
 THỨ HAI
 18/1/2010
SHTT
Sinh hoạt dưới cờ
HV
ôp - ơp
35’
HV
ôp - ơp
35’
TNXH
GV chuyên dạy
NGLL
GV chuyên dạy
 THỨ BA
 19/1/2010
MT
 GV chuyên dạy 
HV
ep – êp 
35’
HV
ep – êp
35’
TC
Oân tập chương II : Kĩ thuật gấp hình 
35’
T
Phép trừ dạng 17 - 7
35’
 THỨ TƯ
20/1/2010
HV
ip – up 
35’
HV
ip – up
35’
T
Luyện tập 
35’
ÂN
Học hát : Bài Tập tầm vông
35’
THỨ NĂM
 211/2010
TD
GV chuyên dạy
HV
iêp - ươp
HV
iêp - ươp
35’
T
Luyện tập chung
35’
ĐĐ
Em và các bạn (tiết 1)
35’
THỨ SÁU
 22/1/2010
HV(TV)
Bập bênh , lợp nhà 
35’
HV(TV)
Sách giáo khoa , hí hoáy 
35’
T
Bài toán có lời văn 
35’
SHTT
 Sinh hoạt lớp 
35’
 NGÀY DẠY : THỨ HAI NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2010
 HỌC VẦN 
 ÔP – ƠP 
I/ MỤC TIÊU : 
- HS đọc được : ôp , ơp , hộp sữa , lớp học ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được : ôp , ơp , hộp sữa , lớp học ( viết được ½ số dòng quy định trong vở Tập viết 1 , tập một ).
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Các bạn lớp em.
GD BVMT: Yêu quý cảnh đẹp thiên nhiên, giữ vệ sinh môi trường xung quanh.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV: Tranh, SGK.
 HS: SGK, bảng, tập viết.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1/ Ổn định 
2/ KTBC
 - Đọc, viết: gặp gỡ, ngăn nấp, tập múa, bập bênh.
 - Đọc câu ứng dụng SGK.
 - GV nhận xét
3/ Dạy học bài mới 
 TIẾT 1
HĐ1: Nhận diện vần mới
* ôp
Nêu cấu tạo vần ôp
Ghép vần: ôp – đánh vần ,đọc trơn.
Ghép tiếng: hộp – đánh vần, đọc trơn.
Đọc từ : hộp sữa.
Đọc bảng : ôp – hộp - hộp sữa. 
* ơp (Thực hiện tương tự vần ôp)
Chú ý: so sánh vần ơp và ôp
Đọc bảng : ơp – lớp – lớp học. 
* Thư giãn
HĐ2:Viết
 GV hướng dẫn HS viết bảng: ôp, hộp sữa, ơp, lớp học.
HĐ3: Đọc từ ngữ ứng dụng
 GV ghi: tốp ca hợp tác
 bánh xốp lợp nhà
 GV nhận xét, củng cố T1
 TIẾT 2
HĐ1: Luyện đọc
Đọc bài trên bảng
Đọc câu ứng dụng
GD BVMT: Yêu quý cảnh đẹp thiên nhiên, giữ vệ sinh môi trường xung quanh.
Đọc SGK
 * Thư giãn
HĐ2: Luyện viết
GV hướng dẫn HS viết vở: ôp, ơp, hộp sữa, lớp học.
GV quan sát – nhắc nhở.
GV chấm – nhận xét
HĐ3: Luyện nói 
 Chủ đề: Các bạn lớp em.
 GV gợi ý:
Trong tranh vẽ những gì?
Hãy kể về các bạn lớp em:
+ Lớp em có bao nhiêu bạn?
+ Tên của bạn là gì?
+ Bạn học giỏi về môn gì hoặc có năng khiếu về môn gì?
4/ Củng cố, dặn dò
- Tìm tiếng có vần vừa học
- Đọc lại bài. 
- 2 dãy viết bảng
- 2 HS 
HS thực hiện
- HS thực hiện
- HS viết bảng
- HS đọc
- HS đọc
- HS viết vở
- 2 HS đọc
HS trả lời.
- HS ghép
NGÀY DẠY : THỨ BA NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2010
 HỌC VẦN 
 EP – ÊP 
I/ MỤC TIÊU : 
- HS đọc được : ep , êp , cá chép , đèn xếp ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được : ep , êp , cá chép , đèn xếp ( viết được ½ số dòng quy định trong vở Tập viết 1 , tập một ).
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Xếp hàng vào lớp.
- GD BVMT: Yêu quý và giữ gìn cảnh đẹp đất nước; giữ trật tự nơi công cộng.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV: Tranh minh họa,SGK.
 HS: SGK, bảng, tập viết
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1/ Ổn định 
2/ KTBC
 - Đọc, viết: tốp ca, bánh xốp, hợp tác, lợp nhà.
 - Đọc câu ứng dụng SGK.
 GV nhận xét
3/ Dạy học bài mới 
 TIẾT 1
HĐ1: Nhận diện vần mới
1.ep
Nêu cấu tạo vần ep
Ghép vần: ep – đánh vần , đọc trơn.
Ghép tiếng: chép – đánh vần , đọc trơn.
Đọc từ : cá chép
Đọc bảng : ep –chép – cá chép 
2. êp (thực hiện tương tự vần ep)
 chú ý : so sánh êp và ep
 Đọc bảng : êp – xếp – đèn xếp
* Thư giãn
HĐ2:Viết
 GV hướng dẫn HS viết bảng: ep, cá chép, êp, đèn xếp. 
HĐ3: Đọc từ ngữ ứng dụng
 GV ghi: lễ phép gạo nếp
 xinh đẹp bếp lửa
 GV nhận xét, củng cố T1
 TIẾT 2
HĐ1: Luyện đọc
Đọc bài trên bảng
Đọc câu ứng dụng
GD BVMT: Yêu quý và giữ gìn cảnh đẹp đất nước.
Đọc SGK
 * Thư giãn
HĐ2: Luyện viết
GV viết mẫu - hướng dẫn HSviết vở: ep, êp, cá chép, đèn xếp
GV chấm – nhận xét
HĐ3: Luyện nói 
 Chủ đề: Xếp hàng vào lớp.
 GV gợi ý:
Các bạn trong tranh đang làm gì?
Khi xếp hàng vào lớp, chúng ta phải xếp hàng như thế nào?
Các em phải chú ý những gì?
Xếp hàng vào lớp có lợi gì?
Ngoài xếp hàng vào lớp, các em còn phải xếp hàng khi nào nữa?
Hãy kể lại việc xếp hàng vào lớp của lớp?
GD BVMT: giữ trật tự nơi công cộng.
4/ Củng cố, dặn dò
- Tìm tiếng có vần vừa học
- Đọc lại bài. 
- 2 dãy HS viết bảng
2 HS
HS thực hiện
- HS thực hiện
- HS viết bảng
- HS đọc
HS đọc 
HS viết vở
2 HS đọc
HS quan sát – trả lời – luyện nói tròn câu
- 2HS nêu
THỦ CÔNG
ÔN TẬP CHƯƠNG II : KĨ THUẬT GẤP HÌNH
I/ MỤC TIÊU: 
Củng cố được kiến thức , kĩ năng gấp giấy .
Gấp được ít nhất một hình gấp đơn giản . Các nếp gấp tương đối thẳng , phẳng .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV: các mẫu gấp sẵn
 HS: giấy màu.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY DẠY HỌC:
GV
HS
1/ Ổn định
2/ Kiểm tra:
 GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
3/ Ôn tập:
HĐ1: Giới thiệu bài
GV: Ôn tập chương II: kĩ thuật gấp hình.
Kể tên các bài đã gấp? GV ghi bảng.
HĐ2: Ôn tập
- GV chia 4 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm gấp:
+ Nhóm 1: Gấp các nếp gấp cách đều
+ Nhóm 2: Gấp cái quạt
+ Nhóm 3: Gấp cái ví
+ Nhóm 4: Gấp mũ ca lô.
GV quan sát giúp đỡ các nhóm
GV cho trưng bày sản phẩm – nhận xét 
4/ Nhận xét, dặn dò:
GV nhận xét - đánh giá sản phẩm
Dặn dò: chuẩn bị tiết sau mang kéo, bút chì, thước kẻ
HS để dụng cụ học tập lên bàn
- HS kể
HS thực hành gấp, trang trí theo nhóm
TOÁN
PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 7
I/ MỤC TIÊU:
Biết làm các phép tính tri72 , biết trừ nhẩm dạng 17 – 7 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV: Bảng , que tính.	
 HS: SGK, bảng, que tính.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1/ Ổn định
2/ Kiểm tra bài cũ
- Tính
 19-5 19-7
3/ Dạy học bài mới
HĐ1.Giới thiệu phép trừ dạng 17 – 7 
Thực hành trên que tính
Lấy 17 que tính rồi lấy đi 7 rời. Còn lại mấy que tính?
GV hướng dẫn phép trừ 17 – 7 = 10
Hướng dẫn cách đặt tính và làm tính.
GV hướng dẫn cách đặt tính
GV hướng dẫn cách tính.
17 . 7 trừ 7 bằng 0, viết 0
 - 7 . hạ 1, viết 1
10 . 17 – 7 = 10
HĐ2. Luyện tập, thực hành.
GV hướng dẫn HS làm bài tập SGK 
BT1(cột 1,3,4): GV gọi HS nêu yêu cầu – làm bảng con.
 Chú ý cách đặt tính và kết quả
* Thư giãn
BT2(cột 1,3): GV gọi HS nêu yêu cầu - SGK 
 GV gọi HS nêu kết quả – nhận xét.
BT3: GV nêu yêu cầu – gọi HS đọc tóm tắt đề. Nêu đề toán – cách giải – làm bảng cài
4 Củng cố, dặn dò:
Dặn dò: Xem lại bài 
HS làm bảng con
HS thực hiện
HS quan sát
HS làm bảng
HS làm SGK
HS làm bảng cài
NGÀY DẠY : THỨ TƯ NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2010
 HỌC VẦN 
 IP – UP 
I MỤC TIÊU : 
- HS đọc được :ip , up , bắt nhịp , búp sen ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được : ip , up , bắt nhịp , búp sen ( viết được ½ số dòng quy định trong vở Tập viết 1 , tập một ).
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ.
GD BVMT: Yêu quý, giữ gìn các loài hoa và cảnh đẹp thiên nhiên.
IIĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV: Tranh minh họa,SGK.
 HS: SGK, bảng, tập viết
IIIÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1 Ổn định 
2 KTBC
 - Đọc, viết: lễ phép, xinh đẹp, gạo nếp, bếp lửa.
 - Đọc câu ứng dụng SGK.
 GV nhận xét
3 Dạy học bài mới 
 TIẾT 1
HĐ1: Nhận diện vần mới
1.ip
Nêu cấu tạo vần ip
Ghép vần: ip – đánh vần , đọc trơn.
Ghép tiếng: nhịp – đánh vần , đọc trơn.
Đọc từ : bắt nhịp
Đọc bảng : ip – nhịp – bắt nhịp.
2. up (thực hiện tương tự vần ip)
 chú ý : so sánh up và ip.
 Đọc bảng : up – búp – búp sen.
GD BVMT: Yêu quý, chăm sóc và giữ gìn loài hoa sen. Vì đó là loài hoa đẹp và có ích.
* Thư giãn
HĐ2:Viết
 GV hướng dẫn HS viết bảng: ip, bắt nhịp, up, búp sen. 
HĐ3: Đọc từ ngữ ứng dụng
 GV ghi: nhân dịp chụp đèn
 đuổi kịp giúp đỡ
 GV nhận xét, củng cố T1
 TIẾT 2
HĐ1: Luyện đọc
Đọc bài trên bảng
Đọc câu ứng dụng
GD BVMT: Yêu quý và bảo vệ cảnh đẹp thiên nhiên.
Đọc SGK
 * Thư giãn
HĐ2: Luyện viết
GV viết mẫu - hướng dẫn HSviết vở: ip, up, bắt nhịp, búp sen.
GV chấm – nhận xét
HĐ3: Luyện nói 
 Chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ.
 GV gợi ý:
Tranh vẽ gì?
Em đã bao giờ giúp đỡ cha mẹ chưa?
Em đã làm gì để giúp đỡ cha mẹ?
Em đã làm việc đó khi nào?
Em có thích giúp đỡ cha mẹ không? Vì sao?
Hãy kể lại việc em đã giúp đỡ bố mẹ?
4/ Củng cố, dặn dò
- Tìm tiếng có vần vừa học
- Dặn dò: Đọc lại bài. 
- 2 dãy HS viết bảng
2 HS
HS thực hiện
- HS thực hiện
- HS viết bảng
- HS đọc
HS đọc 
HS viết vở
2 HS đọc
HS quan sát – trả lời – luyện nói tròn câu
- HS ghép bảng
TOÁN
LUYỆN TẬP 
I/ MỤC TIÊU:
Thực hiện phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 20 , trừ nhẩm trong phạm vi 20; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV: Bảng phụ.
 HS: Bảng, SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1/ Ổn định
2/ Kiểm tra bài cũ
 11 – 1 15 – 5
GV nhận xét 
3/ Dạy học bài mới
HĐ1. Giới thiệu bài
 GV: luyện tập 
HĐ2. Luyện tập
 GV hướng dẫn HS làm bài tập SGK
BT1(cột 1,3,4): GV gọi HS nêu yêu cầu 
GV chú ý hướng dẫn HS đặt tính thẳng cột.
BT2(cột 1,2,4): GV gọi HS nêu yêu cầu – làm SGK – nêu miệng kết quả
* Thư giãn
BT3(cột 1,2): GV gọi HS nêu yêu cầu -thảo luận cặp -Trình bày
BT4: GV gọi HS nêu yêu cầu 
BT5: GV gọi HS nêu yêu cầu – đọc tóm tắt đề
 Nêu bài toán – cách giải – làm bảng cài. 
4/ Củng cố, dặn dò:
 - GV nhận xét chung.
- HS làm bảng
HS làm bảng
- HS làm SGK- nêu miệng
HS làm nhóm đôi
HS làm SGK(HS K-G)
HS làm bảng cài
ÂM NHẠC 
Học hát: TẬP TẦM VÔNG.
I.MỤC TIÊU: 
_ Biết hát theo giai điệu và lời ca 
_ Tham gia trò chơi Tập tầm vông 
II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_ Băng cát xét, nhạc cụ (song loan, thanh phách, trống nhỏ)
_Vật dụng để tổ chức trò chơi (một vài hòn bi, chiếc tẩy)
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:	
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Dạy bài hát “Tập tầm vông” 
a) Giới thiệu bài hát:
_ b) Nghe hát mẫu: 
_ Nghe qua băng.
_ GV hát mẫu.
c) Dạy hát:
_ Cho HS đọc đồng thanh lời ca. 
+ Nếu HS phát âm sai, GV cần sửa kịp thời.
GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng cho HS.
_Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích.
_Chia thành từng nhóm hát
_Cho HS hát lại cả bài. GV cần chú ý cách phát âm của các em. 
Hoạt động 2: Vừa hát vừa chơi “Tập tầm vông” .Có hai cách chơi:
_Cách 1: GV là người “đố”, HS “giải đáp”
+Đưa hai bàn tay ra sau lưng, trong hai tay có một tay giấu đồ, một tay không có gì, sau đó nắm chặt và giơ ra trước, đố HS đoán xem tay nào có đồ vật và tay nào không có
* Củng cố:
 _ GV hát lại 1 lần
*Dặn dò:
 _ Tập hát bài hát “Tập tầm vông” 
HS nhắc tên bài hát: “Tập tầm vông” –Lê Hữu Lộc
_Đọc từng câu theo tiết tấu + gõ phách
_HS hát theo vài ba lượt
_Các nhóm luân phiên hát cho đến khi thuộc bài
_Cá nhân, lớp
+Hát bài “Tập tầm vông” 
+HS đoán. Em nào đoán đúng sẽ được lên trước lớp tổ chức tiếp cuộc chơi
+Cả lớp hát tiếp bài hát, đến chỗ “có có không không?” thì “người giải đáp” chỉ tay vào “người đố” nói “Tay này có”
_ Cho cả lớp thực hành theo mẫu của GV
NGÀY DẠY : THỨ NĂM NGÀY 21 THÁNG 1 NĂM 2010
 HỌC VẦN 
 IÊP – ƯƠP 
I/ MỤC TIÊU : 
- HS đọc được :iêp , ươp , tấm liếp , giàn mướp ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được : iêp , ươp , tấm liếp , giàn mướp ( viết được ½ số dòng quy định trong vở Tập viết 1 , tập một ).
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV: Tranh minh họa.
 HS: SGK, bảng, tập viết
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1/ Ổn định 
2/ KTB
 - Đọc - viết : nhân dịp, đuổi kịp, chụp đèn, giúp đỡ.
 - Đọc câu ứng dụng SGK.
 GV nhận xét
3/ Dạy học bài mới 
 TIẾT 1
HĐ1: Nhận diện vần mới
1.iêp
Nêu cấu tạo vần iêp
Ghép vần: iêp – đánh vần ,đọc trơn.
Ghép tiếng: liếp – đánh vần, đọc trơn.
Đọc từ : tấm liếp
Đọc bảng : iêp – liếp – tấm liếp.
2. ươp (thực hiện tương tự vần iêp)
 chú ý : so sánh ươp và iêp
 Đọc bảng : ươp – mướp – giàn mướp.
* Thư giãn
HĐ2:Viết
 GV hướng dẫn HS viết bảng: iêp, tấm liếp, ươp, giàn mướp.
HĐ3: Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV ghi bảng: rau diếp ướp cá
 tiếp nối nườm nượp
- GV nhận xét, củng cố T1. 
 TIẾT 2
HĐ1: Luyện đọc
Đọc bài trên bảng
Đọc câu ứng dụng
Đọc SGK
 * Thư giãn
HĐ2: Luyện viết
GV hướng dẫn HS viết vở: iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp.
GV quan sát - nhắc nhở.
GV chấm – nhận xét.
HĐ3: Luyện nói 
 Đọc tên bài luyện nói: Nghề nghiệp của cha mẹ.
 GV gợi ý:
Tranh vẽ gì?
Hãy giới thiệu về nghề nghiệp của bố mẹ mình?
4/ Củng cố, dặn dò:
Tìm tiếng có vần vừa học.
Dặn dò: Đọc lại bài.
- HS viết bảng 
- 2 HS 
HS thực hiện
- HS thực hiện
- HS viết bảng
- HS đọc
HS đọc 
HS viết vở
2 HS đọc
HS thảo luận nhóm
HS ghép
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
I/ MỤC TIÊU:
Biết tìm số liền trước , số liền sau .
Biết cộng , trừ các số (không nhớ )trong phạm vi 20.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV: Bảng phụ.
 HS: Bảng, SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1/ Ổn định
2/ Kiểm tra bài cũ
 Tính: 
 14 + 5 – 7= 17 – 7 + 6=
 GV nhận xét 
3/ Dạy học bài mới
HĐ1. Giới thiệu bài
 GV: luyện tập chung.
HĐ2. Luyện tập
 GV hướng dẫn HS làm bài tập SGK
BT1: GV gọi HS nêu yêu cầu – làm SGK
BT2: GV gọi HS nêu yêu cầu 
BT3: GV gọi HS nêu yêu cầu 
* Thư giãn
BT4(cột 1,3): GV gọi HS nêu yêu cầu 
BT5(cột 1,3): GV gọi HS nêu yêu cầu – làm SGK – Đổi vở kiểm tra.
4/ Củng cố, dặn dò:
 - Đếm số từ 0 đến 20, từ 20 đến 0.
Dặn dò: Ôn lại bài. 
- HS làm bảng
HS làm SGK
- HS nêu miệng
- HS nêu miệng
- HS làm bảng
HS làm SGK
2 HS
ĐẠO ĐỨC
EM VÀ CÁC BẠN
I/ MỤC TIÊU
- Bước đầu biết được : Trẻ em cần được học tập, được vui chơi và được kết giao với bạn bè.
- Biết cần phải đoàn kết thân ái , giúp đỡ bạn bè trong học tập và trong vui chơi.
- Bước đầu biết vì sao can phải cư xử tốt với bạn bè trong học tập và trong vui chơi 
- Đoàn kết thân ái với bạn bè xung quanh .
II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
GV : Tranh minh họa
HS : vở bài tập, tranh vẽ “ bạn em”.
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GV
HS
1/ Ổn định
2/ Kiểm tra bài cũ:
- Để tỏ lòng biết ơn thầy, cô giáo em phải làm gì?
- GV nhận xét
3/ Dạy học bài mới:
HĐ1: Chơi trò chơi “ tặng hoa”
GV hướng dẫn cách chơi:
 + Mỗi HS chọn 3 bạn trong lớp mà mình thích viết tên bạn lên bông hoa bằng giấy màu để tặng bạn.
 + GV cho HS chuyển hoa đến các bạn.
 + GV chọn ra 3 HS được tặng hoa nhiều nhất tuyên dương – khen thưởng.
HĐ2: Đàm thoại
GV hỏi:
+ Em có muốn các bạn tặng nhiều hoa không?
+ Những ai đã tặng hoa cho bạn A, bạn B, bạn C?
+ Vì sao em lại tặng hoa cho bạn?
GV kết luận. 
* Thư giãn
HĐ3: Quan sát – đàm thoại BT2
GV gọi HS nêu yêu cầu – trả lời:
+ Các bạn trong tranh đang làm gì?
+ Chơi, học một mình vui hơn hay có bạn cùng học, cùng chơi vui hơn?
+ Muốn có nhiều bạn cùng học, cùng chơi em cần phải đối xử với bạn như thế nào khi học, khi chơi?
GV kết luận
HĐ4: Thảo luận BT3
GV cho HS nêu yêu cầu – thảo luận nhóm đôi – trình bày.
GV kết luận.
4/ Củng cố, dặn dò:
 - GV nhận xét chung.
Dặn dò: Xem lại bài.
2HS
HS thực hiện
HS trả lời
HS trả lời
HS thảo luận – trình bày
NGÀY DẠY : THỨ SÁU NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 2010
 TẬP VIẾT TUẦN 19
BẬP BÊNH, LỢP NHÀ, XINH ĐẸP, BẾP LỬA, GIÚP ĐỠ, ƯỚP CÁ.
I/ MỤC TIÊU : 
HS viết đúng các chữ ø: bập bênh , lợp nhà , xinh đẹp , bếp lửa , giúp đỡ , ướp cá kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo VTV. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV: Bảng phụ.
 HS: bảng, tập viết
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1/ Ổn định 
2/ KTB
 - Đọc - viết : đôi guốc, kênh rạch.
 GV nhận xét
3/ Dạy học bài mới 
HĐ1: Giới thiệu bài.
GV treo bảng phụ gọi HS đọc bài viết
GV đọc lại – nêu yêu cầu bài viết
HĐ2:Viết bảng
 GV hướng dẫn HS phân tích, viết bảng: bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá.
* Thư giãn
HĐ3: Viết vở
GV viết mẫu từng dòng – hướng dẫn HS viết vở
GV quan sát – nhắc nhở HS
GV chấm – nhận xét.
4/ Củng cố, dặn dò:
Thi viết đúng, đẹp
Dặn dò: Xem lại bài.
- HS viết bảng 
2 HS 
- HS phân tích, viết bảng
HS viết vở
2 HS 
 TẬP VIẾT 
 ÔN TẬP 
I/ MỤC TIÊU : 
HS viết đúng các chữ øđã học từ tuần 1 đến tuần 19 kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo VTV. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV: Bảng phụ.
 HS: bảng, tập viết
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1/ Ổn định 
2/ KTB
 - Đọc - viết : đôi guốc, kênh rạch.
 GV nhận xét
3/ Dạy học bài mới 
HĐ1: Giới thiệu bài.
GV treo bảng phụ gọi HS đọc bài viết
GV đọc lại – nêu yêu cầu bài viết
HĐ2:Viết bảng
 GV hướng dẫn HS phân tích, viết bảngmột số từ học sinh viết sai
* Thư giãn
HĐ3: Viết vở
GV viết mẫu từng dòng – hướng dẫn HS viết vở
GV quan sát – nhắc nhở HS
GV chấm – nhận xét.
4/ Củng cố, dặn dò:
Thi viết đúng, đẹp
Dặn dò: Xem lại bài.
- HS viết bảng 
2 HS 
- HS phân tích, viết bảng
HS viết vở
2 HS 
TOÁN
 BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN
I/ MỤC TIÊU:
Bước đầu nhận biết à bài toàn có lời văn gồm các số (điều đã biết ) và câu hỏi (điều can tìm ) . Điền đúng số , đúng câu hỏi của bài toán theo hình vẽ .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV: Bảng phụ
 HS, SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1/ Ổn định
2/ Kiểm tra bài cũ
Đặt tính và tính:
 13+5 12+5
- GV nhận xét
3/ Dạy học bài mới
HĐ1. Giới thiệu bài
 GV nêu: Bài toán có lời văn.
HĐ2. Giới thiệu bài toán có lời văn
GV hướng dẫn HS làm bài tập SGK
BT1: GV nêu yêu cầu BT1 
 GV cho HS quan sát SGK
 GV gợi ý – cho HS làm SGK
 GV gọi HS đọc cả bài toán
GV hỏi:
 + Bài toán cho biết những gì?
 + Bài toán hỏi gì?
 + Theo câu hỏi này thì người ta phải làm gì?
BT2: GV hướng dẵn HS làm tương tự.
* Thư giãn
BT3: GV nêu yêu cầu – cho HS thảo luận nhóm đôi – trình bày – nhận xét.
BT4: GV nêu yêu cầu - cho HS làm SGK 
 GV gọi HS đọc lại bài.
4/ Củng cố, dặn dò:
Tiết toán vừa rồi em học bài gì?
Dặn dò: Xem lại bài. 
HS làm bảng
HS làm SGK
2 HS 
 HS trả lời
HS thực hiện 
HS thảo luận nhóm đôi
HS làm SGK
HS nêu
 SINH HOẠT LỚP
TỔNG KẾT TUẦN 21
1/ Tổng kết tuần 21:
 Các tổ báo cáo:
+ Chuyên cần:
Vắng: Trễ: 
+ Học tập :
 Chưa đem đủ dụng cụ học tập : ..
 Đọc chưa tốt :..
 + Đạo đức:
 Tóc dài :..
 Nói chuyện :..
+ RLTT:
Tập thể dục chưa nghiêm túc: 
+ Lao động:
 Quét lớp :
 Tuyên dương :
2/ Kế hoạch tuần22:
 + Học tập :.
 + Đạo đức :

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an 1 tuan 21.doc