Giáo án Tổng hợp khối 1 (buổi chiều) - Tuần 20

I.Mục tiêu

--H/s đọc,viết lưu loát ach,cuốn sách.

-Đọc lưu loát từ và câu ứng dụng trong bài.

-Vận dụng để làm bài tập tiếng việt.

II.Chuẩn bị: SGK-VBT

III.Các hoạt động dạy học

 

doc 4 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 105Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp khối 1 (buổi chiều) - Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20
Buổi chiều
Thứ ba : 11/1/2011 Ach ( 2 tiết )
I.Mục tiêu
--H/s đọc,viết lưu loát ach,cuốn sách.
-Đọc lưu loát từ và câu ứng dụng trong bài.
-Vận dụng để làm bài tập tiếng việt.
II.Chuẩn bị: SGK-VBT
III.Các hoạt động dạy học
1.Bài cũ:
-G/v chỉnh sửa phát âm,uốn nắn cách viết
2.Bài mới
a.G t b:G/v nêu y/c giờ học
b.Luyện đọc
-G/v chỉnh sửa phát âm,uốn nắn cách viết.
c.Hướng dẫn học sinh làm bài tập
Bài 1:Nối
?Nêu cách làm
-G/v giảng nội dung,chỉnh sửa phát âm.
Bài 2:Điền ach
?Nêu cách làm
-G/v giảng từ,nhận xét
Bài 3:Viết từ:sạch sẽ,bạch đàn
?Nêu cách viết chữ ghi từ,nhận xét độ cao ,khoảng cách.
-G/v hướng dẫn uốn nắn
-G/v nhận xét bài làm của h/s
3.Củng cố,dặn dò
?Tìm tiếng chứa vần vừa ôn
-G/v nhận xét giao bài về nhà
-H/s đọc bài 81
-H/s viết từ ứng dụng
-H/s đọc bài sgk
-H/s viết từ ứng dụng theo y/c của g/v
-H/s đọcy/c
-Nối từ thành câu
-H/s nối,đọc bài
-H/s đọc y/c
-Quan sát tranh,tìm vần thích hợp để điền.
-H/s điền vần,đọc bài.
-H/s nêu cách viết
-H/s viết từng dòng
-H/s đổi vở nhận xét
-H/s tìm thi
-H/s ôn bài ở nhà,chuẩn bị bài sau.
..
toán
Luyện tập về hai mươi-hai chục
I.Mục tiêu
-Củng cố ,cách đọc ,viết số hai mươI,hai chục.
-Thực hành làm bài tập nhanh,chính xác.
-H/s có tính cẩn thận chính xác khi làm bài.
II.Chuẩn bị:vở ô li,que tính.
III.Các hoạt động dạy học.
1.Bài cũ:
-G/v nhận xét cách đọc,viết số
2.Bài mới
a.G.t b:G/v nêu yêu cầu giờ học
b.Hướng dẫn học sinh làm bài.
Bài 1:Viết số,đọc số
-Từ 10 đến 20
-Từ 20 đến 10
Bài 2:Trả lời câu hỏi
-Số12 gồm mấy chục mấy đơn vị?
-Số 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
-Số 11 gồm mấy chục và mấy đơnvị?
-Số10 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
-Số hai mươI gồm mấy chục và mấy đơn vị?
Bài 3:Vẽ tia số
-G/v nêu yêu cầu:vẽ tia số và điền từ 10đến 20
Bài 4:Trả lời câu hỏi
_Số liền sau của số 15 là số nào?
-Số liền sau của số10 là số nào?
-Số liền sau số19 là số nào?
3.Củng cố,dặn dò
-Đọc các số từ 0 đến 20.
-G/v nhận xét giờ học giao bài về nhà.
-
-H/s đọc,viết số:14,15,16,17,18,19.
-H/s đọc yêu cầu
-H/s viết và đọc số.
-H/s trả lời:
Ví dụ:Số 16 gồm 1chục và 6 đơn vị.
-H/s thực hành vẽ tia số và điền.
-H/s nhìn vào tia số để trả lời.
-Lớp nhận xét,bổ sung
-H/s đếm
-H/s ôn bài ở nhà,chuẩn bị bài sau.
.
Thứ năm : 13/1/2011 
toán
 Luyện tập về phép cộng dạng :14+3
I.Mục tiêu
-Củng cố cách đặt và thực hành tính dạng:14+3.
-Rèn kỹ năng thực hành tính.
-Hs có tính cẩn thận ,chính xác khi làm bài.
II.Chuẩn bị:SGK-vở ô li
III.Các hoạt đôngdạy học
1.Bài cũ:Gv nhận xét cách đọc,viết số
2Bài mới.
a.Giới thiệu :Gv nêu y/c giờ học
b.Hướng dẫn hs làm bài
Bài 1:Tính
?Nêu cách đặt và thực hiện tính
-Gv nhận xét ,sửa sai.
Bài 2:Tính
?Nêu cách làm bài
-Gv nhận xét,sửa sai
Bài 3:Điền số thích hợp vào ô trống.
?Nêu cách làm
-Gv nhận xét ,sửa sai.
3.Củng cố,dặn dò
?Nêu cách đặt và thực hiện tính.
-Gv nhận xét ,giao bài về nhà.
-Hsđọc viết số từ 11đến 20
-Hs nêu:viết hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị,hàng chục thẳng hàng chục,dấu cộng đặt giữa phép tính,dấu gạch ngang.Thực hiện từ phảI sang trái.
-Hs làm vở ô li,chữa bài,nhận xét. 
-Hs nêu:tính nhẩm và điền kết quả.
-Hs làm vở,đọc kết quả,nhận xét bài bạn.
-Hs đọc y/c
- số14 cộng với số ở hàng ngang kết quả là các số ở hàng dưới.
-Hs nhẩm và làm bài.
-Hs trả lời.
-Hs ôn bài,chuẩn bị bài sau.
.
HOẽC VAÀN
OÂN TAÄP
I . Muùc tieõu:
Hs ủoùc , vieỏt chaộc chaộn 13 chửừ ghi vaàn vửứa hoùc 
ủoùc ủuựng caực tửứ ngửừ vaứ caực caõu ửựng duùng; 
II . Chuaồn bũ :
 GV: baỷng oõn , tranh minh hoùa caõu ửựng duùng , tranh minh hoùa chuyeọn keồ 
 HS : sgk
III . Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc :
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
Hẹ 1 : gheựp aõm vaàn taùo thaứnh tieỏng
GV treo tranh : tranh veừ gỡ ?
Tieỏng baực ủửụùc keỏt hụùp bụỷi phuù aõm ủaàu gỡ , vaàn gỡ?
Trong tieỏng saựch coự vaàn gỡ?
Vaàn ac, ach coự aõm cuoỏi laứ aõm gỡ ?
Thaứng laọp baỷng oõn 
GV vieỏt baỷng : thaực nửụực .
Gv vieỏt maóu - neõu quy trỡnh
Nhaọn xeựt
4 . Cuỷng coỏ , daởn doứ
Chuaồn bũ baứi
Hs ủoùc caự nhaõn, ủoàng thanh.
Hs vieỏt baỷng con
Tranh veừ 2 em beự ủang chaứo baứ
Hs ủoùc caự nhaõn nhieàu em: moói em ủoùc 1 caõu , ủoùc caỷ 
ẹoàng thanh : nhoựm – baứn 
Hs thaỷo luaọn noọi dung tranh 
Hs neõu 
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
I. Mục tiờu:
 - Đỏnh giỏ quỏ trỡnh hoạt động của lớp trong tuần 19.
 - Đề ra kế hoạch thực hiện cho tuần 20. 
II. Chuẩn bị:
 - Nội dung đỏnh giỏ tuần 19 và kế hoạch hoạt động tuần 20
III. Phần lờn lớp:
 - Hỏt tập thể 1 - 2 bài.
Đỏnh giỏ qua trỡnh hoạt động của tuần 19:
 - Tất cả học sinh trong lớp đều đi học đỳng giờ.
 - Thực hiện tương đối nghiờm tỳc nề nếp, nội quy trường lớp.
 - Sỏch vở, đồ dựng học tập đầy đủ.
 - Cũn núi chuyện riờng trong giờ học và trong sinh hoạt đầu giờ.
 - Kế hoạch nhỏ thực hiện thu gom giấy vụn.
Kế hoạch Tuần 20:
 - Tiếp tục xõy dựng nề nếp lớp học.
 - Tăng cường cụng tỏc phụ đạo hs yếu.
.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 buoi chieu tuan 20.doc