Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 1 - Tuần dạy 21 - Trường Tiểu học Thạnh Nhựt 1

 Tuần 21

Bài 86: ôp - ơp

 Ngày dạy :

I.Mục tiêu:

Sau bài học, HS cần đạt:

- Đọc được: ôp, ơp, hộp sữa, lớp học; từ và đoạn thơ ứng dụng. HS K, G biết đọc trơn.

- Viết được: ôp, ơp, hộp sữa, lớp học.

 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Các bạn lớp em.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -1 hộp sữa thật

 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.

 - Bộ HVBD

-HS: -SGK, vở tập viết, bộ THTV

III.Hoạt động dạy học:

 

doc 81 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 15/01/2020 Lượt xem 12Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 1 - Tuần dạy 21 - Trường Tiểu học Thạnh Nhựt 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lớp đọc
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe
- đọc cá nhân- ĐT
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe
- đọc cá nhân, đồng thanh
- viết bảng con
- đọc cá nhân
- lắng nghe
- đọc cá nhân, đồng thanh
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- viết vào vở TV
- cả lớp qs tranh và luyện nói
- theo dõi, đọc theo
- tìm và nêu lên
 Bài 102: uynh - uych
 Ngày dạy : 
I.Mục tiêu:
Sau bài học, HS cần đạt:
Đọc được: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch; từ và đoạn văn ứng dụng. HS K, G biết đọc trơn.
Viết được: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch.
 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV:-Tranh minh họa từ khóa: phụ huynh, ngã huỵch.
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.
 - Bộ HVBD
-HS: -SGK, vở tập viết, bộ THTV
III.Hoạt động dạy học: 
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Cho HS đọc bài trong SGK
- Nhận xét, ghi điểm
-Cho HS viết: sản xuất, duyệt binh..
- Nhận xét, đánh giá.
2. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu
Giới thiệu- ghi tựa- đọc uyhn, uych
Hoạt động 2 :Dạy vần uyhn, uych
MT:HS biết cấu tạo vần, đánh vần, đọc,viết được vần, từ khóa. Đọc được các từ ứng dụng.
 * Dạy vần uynh
a. HD nhận diện vần uynh
- HD nhận diện, nêu cấu tạo vần.
- Yêu cầu HS cài vần uynh
b. HD đánh vần 
- HD đánh vần vần uynh. Ghép, phân tích, đánh vần tiếng huynh.
- Cho HS xem tranh. Giới thiệu từ phụ huynh.
- Đọc mẫu sơ đồ
- Chỉnh sửa cho HS
 *Dạy vần uych
 a. HD nhận diện vần uych
- HD nhận diện, nêu cấu tạo, so sánh uynh với uych.
- Yêu cầu HS cài vần uych.
b. HD đánh vần
- HD đánh vần vần uych. Ghép, phân tích, đánh vần tiếng huỵch.
- Cho HS xem tranh. Giới thiệu từ ngã huỵch.
- Đọc mẫu sơ đồ
- Chỉnh sửa nhịp cho HS 
c. HD viết
-HD viết: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch.
d. HD đọc từ ứng dụng
- HD HS đọc các từ: 
 luýnh quýnh huỳnh huỵch
 khuỳnh tay uỳnh uỵch
- Giải thích từ
- Đọc mẫu rồi cho HS đọc lại
Hoạt động 3: Luyện tập
MT: Đọc được đoạn thơ ứng dụng, viết được vần, từ khóa vào vở. Luyện nói theo chủ đề.
a. HD luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc lại phần học tiết 1.
- Cho HS xem tranh và luyện đọc đoạn văn ứng dụng:
 Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức lao động trồng cây. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về.
b. HD luyện viết
- HD viết vào vở: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch.
c. HD luyện nói
- HD HS qs tranh và luyện nói theo gợi ý chủ đề: Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang.
Hoạt động 4: Củng cố
- Chỉ SGK đọc.
- Yêu cầu HS tìm tiếng có vần vừa học có trong sách
- Dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- 5 em đọc
- cả lớp viết bảng con
- cả lớp đọc
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe
- đọc cá nhân- ĐT
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe
- đọc cá nhân, đồng thanh
- viết bảng con
- đọc cá nhân
- lắng nghe
- đọc cá nhân, đồng thanh
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- viết vào vở TV
- cả lớp qs tranh và luyện nói
- theo dõi, đọc theo
- tìm và nêu lên
 Bài 103 : ÔN TẬP
Ngày dạy : 
I.Mục tiêu:
Sau bài học, HS cần đạt:
Đọc được các vần, các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 98 đến 103
Viết được các vần; từ ngữ ứng dụng từ bài 98 đến 103
Nghe hiểu và kể lại được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Truyện kể mãi không hết.
 HS K, G kể được 2- 3 đoạn truyện theo tranh.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Bảng ôn. Tranh minh hoạ cho câu ứng dụng.Tranh minh hoạ phần truyện kể 
-HS: -SGK, vở tập viết, vở BTTV
III.Hoạt động dạy học: 
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Cho HS đọc bài trong SGK
-Cho HS viết: phụ huynh, ngã huỵch.
- Nhận xét, đánh giá.
2. Dạy học bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu 
- Gọi HS nêu lại các vần đã học có âm đầu là u.
- Treo bảng ôn- giới thiệu- ghi tựa
Hoạt động 2 :Ôn tập
MT: Củng cố lại cấu tạo vần. Đọc được các vần, từ, câu ứng dụng.
a.Yêu cầu HS đọc lại các vần.
b.Yêu cầu HS ghép chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang rồi đọc lên.
c. HD HS đọc từ ứng dụng: 
 ủy ban hòa thuận luyện tập
Giải thích từ.
Đọc mẫu rồi cho HS đọc lại.
d. HD viết: hòa thuận, luyện tập.
 Hoạt động 3:Luyện tập
MT:HS đọc đúng đoạn thơ ứng dụng. Viết được từ ứng dụng vào vở. Nghe và kể lại theo tranh truyện: Truyện kể mãi không hết.
a. HD luyện đọc
- Cho HS đọc lại phần học tiết 1.
- Cho xem tranh và đọc đoạn thơ ứng dụng:
Sóng nâng thuyền
Lao hối hả
Lưới tung tròn
Khoang đầy cá
Gió lên rồi
Cánh buồm ơi.
- Đọc mẫu đoạn thơ
b. HD luyện viết: hòa thuận, luyện tập.
c Kể chuyện
- Kể chuyện “ Truyện kể mãi không hết” kèm theo 
tranh minh họa.
- Tổ chức cho HS thảo luận
- Cho HS thi kể chuyện
- Nêu ý nghĩa câu chuyện
- Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 4:Củng cố
- Chỉ SGK đọc
- Cho HS tìm vần vừa ôn trong đoạn văn.
- Dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- 5 em đọc
- cả lớp viết bảng con
- vài em nêu
- đọc cá nhân
- ghép- đọc cá nhân, cả lớp
- đọc cá nhân, nhóm
- lắng nghe
- đọc cá nhân, cả lớp
- viết bảng con
- đọc cá nhân, cả lớp
- đọc cá nhân,nhóm, cả lớp 
- đọc cả lớp
- viết vào vở TV
- cả lớp lắng nghe
- hoạt động nhóm 4 HS
- các nhóm thi kể
- nhận xét
- lắng nghe
- theo dõi- đọc cả lớp
- cá nhân tìm và nêu
 Tuần 25
 Tập đọc 
 Bài: Trường em
Ngày dạy : 
 I.Mục tiêu:
 Sau bài học, HS cần đạt:
Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: cơ giáo, dạy em, điều hay, mái trường.
Hiểu được nội dung bài: Ngơi trường là nơi gắn bĩ, thân thiết với bạn HS
Trả lời được câu hỏi 1, 2 trong SGK
 HS K, G tìm được tiếng, nĩi được câu chứa tiếng cĩ vần ai, ay; biết hỏi đáp theo mẫu về 
trường lớp của mình.
II.Đồ dùng dạy học:
Tranh minh hoạ bài Tập đọc
III.Các hoạt động dạy học: 
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức:
Sau giai đoạn học âm, vần các em đã biết chữ, biết đọc, biết viết. Hôm nay các em sẽ luyện đọc, viết, nghe, nói theo các chủ điểm. Ở giai đoạn nầy, các em sẽ học những bài văn, bài thơ, mẩu chuyện dài hơn, luyện viết những bài nhiều chữ hơn để các em đọc viết nhanh hơn, giỏi hơn.
2. Dạy học bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu 
- Cho HS xem tranh minh họa để giới thiệu.
- Ghi tựa bài.
Hoạt động 2 :Hướng dẫn HS luyện đọc
MT: HS đọc trơn đúng cả bài
 a.Đọc mẫu lần 1
 b.Hướng dẫn HS luyện đọc
 - Luyện đọc tiếng, từ: cô giáo, điều hay, mái trường
Giải nghĩa từ ngữ: ngôi nhà, thứ hai, thân thiết.
 - Luyện đọc câu
 - Luyện đọc đoạn- cả bài
 - Thi đọc trơn cả bài
 - Nhận xét, ghi điểm
Hoạt động 3: Ôân vần ai, ay
MT:HS K, G tìm được tiếng, nói được câu chứa tiếng có vần ai, ay .
 a. Hướng dẫn HS tìm tiếng trong bài có vần ai ,ay
 - Cho HS tìm, đọc, phân tích tiếng có vần ai, ay
 b. Hướng dẫn HS tìm tiếng ngoài bài có vần ai, ay
 - Cho HS đọc câu mẫu trong SGK
 - Chia nhóm cho thảo luận tìm tiếng có vần ai, ay
 - Ghi các tiếng HS vừa nêu lên bảng rồi cho HS đọc
 c. Hướng dẫn HS nói câu chứa tiếng có vần ai hoặc ay
 - Chia lớp thành 2 nhóm, cho quan sát tranh, đọc 
câu mẫu trong SGK dựa vào câu mẫu nói câu mới.
 - Cho HS thi đua nói
 - Nhận xét, tuyên dương
Hoạt động 4: Tìm hiểu bài đọc và luyện nói
MT: HS hiểu được nội dung bài. Luyện nói theo đề tài.
 a. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài đọc và luyện nói
 - Đọc mẫu toàn bài lần 2
 - Yêu cầu HS đọc theo đoạn và trả lời câu hỏi
 * Đoạn 1: Trong bài trường học được gọi là gì?
 * Đoạn 2: Trường học là ngôi nhà thứ hai của em , vì sao?
 - Yêu cầu HS đọc toàn bài.
 b. Hướng dẫn HS luyện nói
 - Cho HS quan sát tranh và luyện nói theo đề tài: Hỏi nhau về trường, lớp.
 - Nhận xét
3. Củng cố:
- Bồi dưỡng tình cảm yêu mến của HS đối với mái trường.
 - Dặn dò HS
 - Nhận xét tiết học.
- cả lớp lắng nghe
- cả lớp xem tranh, lắng nghe
- cả lớp theo dõi, lắng nghe
- đọc: cá nhân, đồng thanh
- cả lớp lắng nghe
- đọc: cá nhân, đồng thanh
-cá nhân đọc nối tiếp,
 cả lớp đồng thanh
- 1 em / tổ thi đọc
- nhận xét
- cá nhân tìm, đọc, phân tích:
 thứ hai, mái trường, điều hay
- vài em đọc: con nai, máy bay
- 4 em / nhóm thảo luận tìm và nêu lên.
- cả lớp đọc đồng thanh
- hoạt động nhóm
- nhóm nói câu có vần ai,
- nhóm nói câu có vần ay
- cả lớp lắng nghe
- 2 em đọc và trả lời 
- 3 em đọc và trả lời
- 3 em đọc
- hoạt động nhóm đôi; hỏi- đáp theo câu mẫu
- vài em liên hệ
 Chính tả ( Tập chép)
 Bài: Trường em 
 Ngày dạy : 
I. Mục tiêu: 
 - HS nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng đoạn “ Trường học là  anh em”: 26 chữ trong khoảng 15 phút.
 - Điền đúng vần ai, ay; chữ c, k vào chỗ trống.
 - Làm được bài tập 2, 3 trong SGK.
 - Rèn tính cẩn thận viết đúng, đẹp, giữ gìn sách vở sạch sẽ.
II. Đồ dùng dạy học:
Chép sẵn đoạn văn và 2 bài tập lên bảng.
III. Các hoạt động dạy học:
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức:
Nêu yêu cầu của tiết Tập chép.
2. Dạy học bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu 
- Giới thiệu đoạn văn trên bảng lớp.
Hoạt động 2 :Hướng dẫn HS tập chép
MT: HS chép đúng, đẹp đoạn văn 
- Yêu cầu HS đọc đoạn văn trên bảng lớp
- Yêu cầu HS tìm tiếng khó viết đọc và phân tích.
- Hướng dẫn HS viết từ khó: trường, cô giáo, thân thiết.
- Hướng dẫn HS chép bài vào vở.
- Theo dõi, uốn nắn cho HS về cách cầm bút, tư thế ngồi viết, để vở.
- Yêu cầu HS đổi vở nhau nghe GV đọc để soát lỗi,chữa bài.
- Chấm một số vở.
- Nhận xét.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
MT: HS điền đúng vần ai, ay, chữ c, k .
 a. Hướng dẫn HS làm bt 2: Điền vần: ai hoặc ay.
 gà m. m.. ảnh 
 - Cho HS đọc yêu cầu
 - Hướng dẫn HS quan sát tranh rồi làm bài
 - Nhận xét, ghi điểm
 - Cho HS đọc lại các tiếng vừa điền
b. Hướng dẫn HS làm bt 3: Điền chữ: c hoặc k
 á vàng thước ..ẻ lá ..ọ
 - Cho HS nêu yêu cầu
 - Hướng dẫn HS quan sát tranh rồi làm bài
 - Nhận xét, ghi điểm
 - Cho HS đọc lại các tiếng vừa điền
3. Củng cố – dặn dò:
 - Khen những HS viết đúng, đẹp.
 - Dặn những em viết sai chữa lại cho đúng
 - Nhận xét tiết học.
- cả lớp lắng nghe
- cả lớp theo dõi
- 5 em đọc
- vài em tìm, phân tích
- cả lớp viết bảng con
- cả lớp chép vào vở
- cặp đôi đổi vở soát lỗi, chữa bài.
- 2 em nêu
- cả lớp quan sát tranh
- 2 em làm bài miệng
- cả lớp làm vào vở
- 1 em lên bảng chữa bài
- nhận xét
- cả lớp đọc
- 2 em nêu
- cả lớp quan sát tranh
- 3 em làm bài miệng
-cả lớp làm bài vào vở
- 1 em lên bảng chữa bài
- nhận xét
- cả lớp đọc
- cả lớp lắng nghe
 Tập đọc
 Bài: Tặng cháu
 Ngày dạy : 
I.Mục tiêu:
 Sau bài học, HS cần đạt:
Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: tặng cháu,lòng yêu, gọi là, nước non.
Hiểu được nội dung bài: Bác Hồ rất yêu các cháu thiếu nhi và mong muốn các cháu học giỏi để trở thành người có ích cho đất nước.
Trả lời được câu hỏi 1, 2 trong SGK
 - HS K, G tìm được tiếng, nói được câu chứa tiếng có vần ao, au.
Học thuộc lòng bài thơ.
II. Đồ dùng dạy học:
Tranh minh hoạ bài Tập đọc
III.Các hoạt động dạy học: 
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi
 * Trong bài trường học được gọi là gì?
 * Vì sao gọi trường học là ngôi nhà thứ hai của em?
- Nhận xét, ghi điểm
2. Dạy học bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu 
- Cho HS xem tranh minh họa để giới thiệu.
- Ghi tựa bài.
Hoạt động 2 :Hướng dẫn HS luyện đọc
MT: HS đọc trơn đúng cả bài và đọc đúng các từ ngữ
 a.Đọc mẫu lần 1
 b.Hướng dẫn HS luyện đọc
 - Luyện đọc tiếng, từ: tặng cháu, lòng yêu, gọi là, nước non.
Giải nghĩa từ ngữ: nước non
 - Luyện đọc câu
 - Luyện đọc đoạn- cả bài
 - Thi đọc trơn cả bài
 - Nhận xét, ghi điểm
Hoạt động 3: Ôân vần ao, au
MT: HS K, G tìm được tiếng, nói được câu chứa tiếng có vần ao, au.
 a. Hướng dẫn HS tìm tiếng trong bài có vần au
 - Cho HS tìm, đọc, phân tích tiếng có vần au
 b. Hướng dẫn HS tìm tiếng ngoài bài có vần ao, au
 - Cho HS đọc câu mẫu trong SGK
 - Chia nhóm cho thảo luận tìm tiếng có vần ao, au
 - Ghi các tiếng HS vừa nêu lên bảng rồi cho HS đọc
 c. Hướng dẫn HS nói câu chứa tiếng có vần ao hoặc
 au
 - Cho HS quan sát tranh, đọc câu mẫu
 - Chia lớp thành 2 nhóm, dựa vào câu mẫu nói câu
 mới.
 - Cho HS thi đua nói
 - Nhận xét, tuyên dương
Hoạt động 4: Tìm hiểu bài đọc và học thuộc lòng
MT: HS hiểu được nội dung bài. Học thuộc lòng bài thơ.
 a. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài đọc 
 - Đọc mẫu toàn bài lần 2
 - Yêu cầu HS đọc bài và trả lời câu hỏi
 * Bác Hồ tặng vở cho ai?
 * Bác Hồ mong các cháu điều gì?
 - Yêu cầu HS đọc toàn bài.
 b. Hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ
 - Cho HS học thuộc lòng theo cách xóa dần
 - Nhận xét, ghi điểm
3. Củng cố:
 - Giáo dục: Bác Hồ rất yêu các cháu thiếu nhi và mong muốn các cháu học giỏi để trở thành người có ích cho đất nước.
 - Dặn dò HS
 - Nhận xét tiết học.
- 4 em đọc và trả lời
- cả lớp xem tranh, lắng nghe
- cả lớp theo dõi, lắng nghe
- đọc: cá nhân, đồng thanh
- cả lớp lắng nghe
- mỗi em đọc 1 câu nối tiếp
-4 em / nhóm đọc nối tiếp,
 cả lớp đồng thanh
- 1 em / tổ thi đọc
- nhận xét
- cá nhân tìm, đọc, phân tích:
 cháu, sau
- vài em đọc: chim chào mào, cây cau
- 4 em / nhóm thảo luận tìm và nêu lên.
- cả lớp đọc đồng thanh
- vài em đọc:
* Sao sáng trên bầu trời
* Các bạn học sinh rủ nhau đi học
- hoạt động nhóm
- nhóm nói câu có vần ao
- nhóm nói câu có vần au
- cả lớp lắng nghe
- 4 em đọc và trả lời 
- 3 em đọc
- cả lớp học thuộc lòng
- cá nhân thi đọc thuộc bài thơ
- lắng nghe
 Chính tả ( Tập chép)
 Bài: Tặng cháu
 Ngày dạy: 
I. Mục tiêu: 
 - HS nhìn bảng, chép lại đúng 4 câu thơ khoảng 15 phút đến 17 phút.
 - Điền đúng chữ l, n vào chỗ trống hoặc dấu hỏi, dấu ngã vào chỗ in nghiêng bài tập 2a hoặc 2b.
 - Rèn tính cẩn thận viết đúng, đẹp, giữ gìn sách vở sạch, đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bảng chép sẵn bài thơ và các bài tập.
III. Các hoạt động dạy học:
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra phần chữa bài của HS.
- Nhận xét.
2. Dạy học bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu 
- Giới thiệu bài thơ trên bảng lớp.
Hoạt động 2 :Hướng dẫn HS tập chép
MT: HS chép đúng, đẹp bài thơ.
- Yêu cầu HS đọc bài thơ trên bảng lớp
- Yêu cầu HS tìm tiếng khó viết đọc và phân tích.
- Hướng dẫn HS luyện viết: mai sau, giúp, cháu.
- Hướng dẫn HS chép bài vào vở.
- Theo dõi, uốn nắn cho HS về cách cầm bút, tư thế ngồi viết, để vở.
- Yêu cầu HS đổi vở nhau nghe GV đọc để soát lỗi, chữa bài.
- Chấm một số vở.
- Nhận xét.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
MT: HS điền đúng chữ và dấu thanh.
 a. Hướng dẫn HS làm bài tập 2a: Điền chữ: n hay l?
 ụ hoa. Con cò bay ả bay a.
 - Cho HS đọc yêu cầu
 - Hướng dẫn HS quan sát tranh rồi làm bài
 - Nhận xét, ghi điểm
b. Hướng dẫn HS làm bài tập 2b: Điền û hay õ
trên chữ in nghiêng?
 quyển vơ, cho xôi, tô chim 
 - Cho HS nêu yêu cầu
 - Hướng dẫn HS quan sát tranh rồi làm bài
 - Nhận xét, ghi điểm
 - Yêu cầu HS đọc lại các tiếng đã điền
3. Củng cố – dặn dò:
 - Khen những HS viết đúng, đẹp.
 - Dặn những em viết sai chữa lại cho đúng
 - Nhận xét tiết học.
- cả lớp lắng nghe
- cả lớp theo dõi
- 5 em đọc
- vài em tìm, phân tích
- cả lớp viết bảng con
- cả lớp chép vào vở
- cặp đôi đổi vở soát lỗi, chữa bài.
- 2 em nêu
- cả lớp quan sát tranh
- cả lớp làm vào vở
- 1 em lên bảng chữa bài
- nhận xét
- 2 em nêu 
- cả lớp quan sát tranh
- 3 em làm bài miệng
-cả lớp làm bài vào vở
- 1 em lên bảng chữa bài
- nhận xét
- cả lớp đọc
- cả lớp lắng nghe
 Kể chuyện
Bài: Rùa và Thỏ
 Ngày dạy:
I. Mục tiêu:
 - Kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ýdưới tranh. HS K, G kể đđược 
2 – 3 đđoạn của câu chuyện.
 - Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Chớ nên chủ quan, kiêu ngạo.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Tranh minh họa câu chuyện: Rùa và Thỏ.
III. Các hoạt động dạy học:
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Mở đầu:
Giới thiệu tiết kể chuyện ở HK II
2. Dạy học bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu 
- Giới thiệu, ghi tựa bài.
Hoạt động 2 : GV kể chuyện
MT: HS ghi nhớ nội dung câu chuyện.
- Kể toàn bộ câu chuyện lần 1.
- Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tập kể
MT: HS dựa vào tranh kể được từng đoạn.
- Hướng dẫn HS tập kể từng đoạn theo tranh.
 Tranh 1:
 w Rùa đang làm gì?
 wThỏ nói gì với Rùa?
 Tranh 2:
 w Rùa trả lời Thỏ ra sao?
 w Thỏ đáp lại thế nào?
 Tranh 3:
 w Trong cuộc thi Rùa đã chạy như thế nào?
 w Còn Thỏ làm gì?
 Tranh 4:
 w Ai đã tới đích trước?
 w Vì sao Thỏ nhanh nhẹn mà lại thua?
Hoạt động 4: HS kể chuyện
MT: HS K, G kể được 2 – 3 đoạn của câu chuyện.
 - Cho HS kể lại từng đoạn 
- Nhận xét, ghi điểm
Hoạt động 5: Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
MT: HS hiểu được lời khuyên của câu chuyện.
- Nêu câu hỏi giúp HS tìm hiểu ý nghĩa của câu chuyện
 w Vì sao Thỏ thua Rùa?
 w Câu chuyện này khuyên các em điều gì?
- Chốt lại ý nghĩa câu chuyện: Câu chuyện Rùa và Thỏ khuyên các em không nên chủ quan, kiêu ngạo như bạn Thỏ và nên học tập bạn Rùa dù chậm chạp nhưng nhẫn nại và kiên trì ắt thành công.
3. Củng cố, dặn dò:
 w Vì sao chúng ta phải học tập bạn Rùa? 
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò HS về nhà kể lại câu chuyện cho gia đình nghe.
- cả lớp lắng nghe
- cả lớp lắng nghe
- theo dõi và nhớ chi tiết câu chuyện.
-2 em kể nội dung tranh 1
- nhận xét
- 2 em kể nội dung tranh 2
- nhận xét
- 2 em kể nội dung tranh 3
- nhận xét
- 2 em kể nội dung tranh 4
- nhận xét.
- vài em kể
- cả lớp lắng nghe
- nhận xét
- vài em trả lời
- cả lớp lắng nghe
- vài em trả lời 
- cả lớp lắng nghe
 Tập đọc
 Bài: Cái nhãn vở
 Ngày dạy: 
I. Mục tiêu:
 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: quyển vở, nắn nót, viết, ngay ngắn, khen.
 - Biết được tác dụng của nhãn vở.
 - Trả lời được câu hỏi 1, 2 SGK
 - HS K, G tự viết nhãn vở.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Tranh minh họa bài Tập đọc
 - Nhãn vở mẫu.
III. Các hoạt động dạy học:
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ “ Tặng cháu” và trả lời câu hỏi
 * Bác Hồ tặng vở cho ai?
 * Bác HôÀ mong các cháu làm điều gì?
- Nhận xét, ghi điểm
2. Dạy học bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu 
- Cho HS xem tranh minh họa để giới thiệu.
- Ghi tựa bài.
Hoạt động 2 :Hướng dẫn HS luyện đọc
MT: HS đọc trơn đúng cả bài và đọc đúng các từ ngữ
 a.Đọc mẫu lần 1
 b.Hướng dẫn HS luyện đọc
 - Luyện đọc tiếng, từ: nhãn vở, trang trí, nắn nót, ngay ngắn.
Giải nghĩa từ ngữ: trang trí, nắn nót
 - Luyện đọc câu
- Luyện đọc đoạn- cả bài
 - Thi đọc trơn cả bài
 - Nhận xét, ghi điểm
Hoạt động 3: Ôân vần ang, ac
MT:HS tìm được tiếng trong bài có vần ang, tiếng ngoài bài có vần ang, ac theo mẫu.
 a. Hướng dẫn HS tìm tiếng trong bài có vần ang
 - Cho HS tìm, đọc, phân tích tiếng có vần ang
 b. Hướng dẫn HS tìm tiếng ngoài bài có vần ang, ac
 - Cho HS quan sát tranh đọc câu mẫu trong SGK
 - Chia nhóm cho thảo luận tìm tiếng có vần ang, ac
 - Ghi các tiếng HS vừa nêu lên bảng rồi cho HS đọc.
Hoạt động 4: Tìm hiểu bài đọc và luyện nói
MT: HS hiểu được nội dung bài. Luyện nói theo đề tài.
 a. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài đọc và luyện nói
 - Đọc mẫu toàn bài lần 2
 - Yêu cầu HS đọc theo đoạn và trả lời câu hỏi
 * Đoạn 1: Bạn Giang viết những gì trên nhãn vở?
 * Đoạn 2: Bố Giang khen bạn ấy thế nào?
 *

Tài liệu đính kèm:

  • docTIENG VIET (p3).doc