Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 1 - Tuần dạy 11 - Trường Tiểu học Thạnh Nhựt 1

Tuần 11

Bài 42: ưu - ươu

 Ngày dạy :

I.Mục tiêu:

Sau bài học, HS cần đạt:

- Đọc được: ưu, ươu, trái lựu, hươu sao; từ và các câu ứng dụng. HS K, G biết đọc trơn.

- Viết được: ưu, ươu, trái lựu, hươu sao.

 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: trái lựu, hươu sao. Tranh câu ứng dụng: Buổi trưa, Cừu

 -Tranh minh hoạ phần luyện nói: Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi

 - Bộ HVBD.

 -HS: -SGK, vở tập viết, vở BTTV, bộ THTV

III.Hoạt động dạy học:

 1.Khởi động : Hát tập thể

 2.Kiểm tra bài cũ :

 -Đọc và viết: buổi chiều, hiểu bài, yêu cầu, già yếu ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con)

 -Đọc bài ứng dụng: Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về.( 2em)

 -Nhận xét bài cũ

 

doc 89 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 15/01/2020 Lượt xem 11Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 1 - Tuần dạy 11 - Trường Tiểu học Thạnh Nhựt 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trời mây trắng như bông
 Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây
 Mấy cô má đỏ hây hây
 Đội mây như thể đội mây về làng “
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu
Giới thiệu- ghi tựa- đọc om, am
Hoạt động 2 :Dạy vần om, am
MT: Nhận diện, đánh vần, viết được om, am, làng xóm, rừng tràm..
 * Dạy vần om
a. HD nhận diện vần om
- HD nhận diện, nêu cấu tạo, so sánh om với on
- Yêu cầu HS cài vần om
b. HD đánh vần 
- HD đánh vần vần om. Ghép, phân tích, đánh vần tiếng xóm, đọc từ làng xóm.
- Cho HS xem tranh.
- Đọc mẫu- chỉnh sửa cho HS
 *Dạy vần am
 a. HD nhận diện vần am
- HD nhận diện, nêu cấu tạo, so sánh am với om
- Yêu cầu HS cài vần am
b. HD đánh vần
- HD đánh vần vần am. Ghép, phân tích, đánh vần tiếng tràm, đọc từ rừng tràm.
- Cho HS xem tranh.
- Đọc mẫu- chỉnh sửa nhịp cho HS 
c. HD viết
-HD viết: om, am, làng xóm, rừng tràm..
d. HD đọc từ ứng dụng
- HD HS đọc các từ: chòm râu quả trám
 đom đóm trái cam
- Giải thích từ
- Đọc mẫu rồi cho HS đọc lại
Hoạt động 3: Luyện tập
MT: Đọc được câu ứng dụng, viết được om, am, làng xóm, rừng tràm vào vở. Luyện nói theo chủ đề: Nói lời cảm ơn.
a. HD luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc lại phần học tiết 1.
- Cho HS xem tranh và luyện câu thơ ứng dụng: 
Mưa tháng bảy gãy cành trám
Nắng tháng tám rám trái bòng. 
b. HD luyện viết
- HD viết vào vở: om, am, làng xóm, rừng tràm.
c. HD luyện nói
- HD HS qs tranh và luyện nói theo gợi ý chủ đề: Nói lời cảm ơn.
 + Trong tranh vẽ những ai?
 + Những người đĩ đang làm gì?
 + Tại sao em bé lại cảm ơn chị?
 + Em đã nĩi cảm ơn bao giờ chưa?
 + Em nĩi điều đĩ với ai? khi nào?
 + Thường khi nào ta phải nĩi lời cảm ơn?
Hoạt động 4: Củng cố
- Chỉ SGK đọc.
- Yêu cầu HS tìm tiếng có vần vừa học có trong sách
- Dặn dò
- Nhận xét tiết học
- theo dõi- đọc theo
- cá nhân nêu
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe- đọc lại
- cá nhân nêu
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe- đọc lại
- viết bảng con
- đọc cá nhân
- lắng nghe
- đọc cá nhân, cả lớp
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- viết vào vở TV
- cả lớp qs tranh và luyện nói
- theo dõi, đọc theo
- tìm và nêu lên
Bài 61: ăm - âm
Ngày dạy : 
I.Mục tiêu:
Sau bài học, HS cần đạt:
Đọc được: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm; từ và câu thơ ứng dụng. HS K, G biết đọc trơn.
Viết được: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm.
 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Thứ, ngày, tháng, năm.
 II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: nuôi tằm, hái nấm.
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.
 - Bộ HVBD
-HS: -SGK, vở tập viết, vở BTTV, bộ THTV
III.Hoạt động dạy học: 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết bảng con : chòm râu, đom đóm, quả trám, trái cam( 2 – 4 em đọc) 
 -Đọc câu ứng dụng: “Mưa tháng bảy gãy cành trám
 Nắng tháng tám rám trái bòng “
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu
Giới thiệu- ghi tựa- đọc ăm, âm
Hoạt động 2 :Dạy vần ăm, âm
MT: Nhận diện, đánh vần, viết được ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm.
 * Dạy vần ăm
a. HD nhận diện vần ăm
- HD nhận diện, nêu cấu tạo, so sánh ăm với am
- Yêu cầu HS cài vần ăm
b. HD đánh vần 
- HD đánh vần vần ăm. Ghép, phân tích, đánh vần tiếng tằm, đọc từ nuôi tằm.
- Cho HS xem tranh.
- Đọc mẫu- chỉnh sửa cho HS
 *Dạy vần âm
 a. HD nhận diện vần âm
- HD nhận diện, nêu cấu tạo, so sánh âm vói ăm
- Yêu cầu HS cài vần âm
b. HD đánh vần
- HD đánh vần vần âm. Ghép, phân tích, đánh vần tiếng nấm, đọc từ hái nấm.
- Cho HS xem tranh.
- Đọc mẫu- chỉnh sửa nhịp cho HS 
c. HD viết
-HD viết: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm.
d. HD đọc từ ứng dụng
- HD HS đọc các từ: tăm tre mầm non
 đỏ thắm đường hầm
- Giải thích từ
- Đọc mẫu rồi cho HS đọc lại
Hoạt động 3: Luyện tập
MT: Đọc được câu ứng dụng, viết được ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm vào vở. Luyện nói theo chủ đề: Thứ, ngày, tháng, năm.
a. HD luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc lại phần học tiết 1.
- Cho HS xem tranh và luyện câu ứng dụng: 
Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi. 
b. HD luyện viết
- HD viết vào vở: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm.
c. HD luyện nói
- HD HS qs tranh và luyện nói theo gợi ý chủ đề: Thứ, ngày, tháng, năm
 + Quyển lịch dùng để làm gì?
 + TKB dùng để làm gì?
 + Vào thứ bảy hoặc chủ nhật em thường làm gì?
 + Em hãy đọc thứ, ngày, tháng, năm hơm nay.
Hoạt động 4: Củng cố
- Chỉ SGK đọc.
- Yêu cầu HS tìm tiếng có vần vừa học có trong sách
- Dặn dò
- Nhận xét tiết học
- theo dõi- đọc theo
- cá nhân nêu
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe- đọc lại
- cá nhân nêu
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe- đọc lại
- viết bảng con
- đọc cá nhân
- lắng nghe
- đọc cá nhân, cả lớp
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- viết vào vở TV
- cả lớp qs tranh và luyện nói
- theo dõi, đọc theo
- tìm và nêu lên
Bài 62: ôm - ơm
Ngày dạy : 
I.Mục tiêu:
Sau bài học, HS cần đạt:
Đọc được: ôm, ơm, con tôm, đống rơm; từ và đoạn thơ ứng dụng. HS K, G biết đọc trơn.
Viết được: ôm, ơm, con tôm, đống rơm.
 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Bữa cơm.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: con tôm, đống rơm.
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.
 - Bộ HVBD
-HS: -SGK, vở tập viết, vở BTTV, bộ THTV
III.Hoạt động dạy học: 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết bảng con : tăm tre, đỏ thắm, mầm non, đường hầm( 2 – 4 em đọc) 
 -Đọc câu ứng dụng: “Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi “
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu
Giới thiệu- ghi tựa- đọc ôm, ơm
Hoạt động 2 :Dạy vần ôm, ơm
MT: Nhận diện, đánh vần, viết được ôm, ơm, con tôm, đống rơm.
 * Dạy vần ôm
a. HD nhận diện vần ôm
- HD nhận diện, nêu cấu tạo, so sánh ôm với om
- Yêu cầu HS cài vần ôm
b. HD đánh vần 
- HD đánh vần vần ôm. Ghép, phân tích, đánh vần tiếng tôm, đọc từ con tôm.
- Cho HS xem tranh.
- Đọc mẫu- chỉnh sửa cho HS
 *Dạy vần ơm
 a. HD nhận diện vần ơm
- HD nhận diện, nêu cấu tạo, so sánh ơm với ôm
- Yêu cầu HS cài vần ơm
b. HD đánh vần
- HD đánh vần vần ơm. Ghép, phân tích, đánh vần tiếng rơm, đọc từ đống rơm
- Cho HS xem tranh.
- Đọc mẫu- chỉnh sửa nhịp cho HS 
c. HD viết
-HD viết: ôm, ơm, con tôm, đống rơm.
d. HD đọc từ ứng dụng
- HD HS đọc các từ: chó đốm sáng sớm
 chôm chôm mùi thơm
- Giải thích từ
- Đọc mẫu rồi cho HS đọc lại
Hoạt động 3: Luyện tập
MT: Đọc được câu ứng dụng, viết được ôm, ơm, con tôm, đống rơm vào vở. Luyện nói theo chủ đề: Bữa cơm.
a. HD luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc lại phần học tiết 1.
- Cho HS xem tranh và luyện đoạn thơ ứng dụng: 
Vàng mơ như trái chín
Chùm giẻ treo nơi nào
Gió đưa hương thơm lạ
Đường tới trường xôn xao. 
b. HD luyện viết
- HD viết vào vở: ôm, ơm, con tôm, hái nấm.
c. HD luyện nói
- HD HS qs tranh và luyện nói theo gợi ý chủ đề: Bữa cơm.
 + Tranh vẽ những gì?
 + Trong bữa cơm cĩ những ai?
 + Một ngày em ăn mấy bữa cơm? Mỗi bữa cĩ những mĩn gì?
 + Bữa sáng em thường ăn gì?
 + Trước khi vào bàn, ăn em phải làm gì?
 + Trước khi ăn cơm, em phải làm gì?
Hoạt động 4: Củng cố
- Chỉ SGK đọc.
- Yêu cầu HS tìm tiếng có vần vừa học có trong sách
- Dặn dò
- Nhận xét tiết học
- theo dõi- đọc theo
- cá nhân nêu
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe- đọc lại
- cá nhân nêu
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe- đọc lại
- viết bảng con
- đọc cá nhân
- lắng nghe
- đọc cá nhân, cả lớp
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- viết vào vở TV
- cả lớp qs tranh và luyện nói
- theo dõi, đọc theo
- tìm và nêu lên
Bài 63: em - êm
Ngày dạy : 
I.Mục tiêu:
Sau bài học, HS cần đạt:
Đọc được: em, êm, con tem, sao đêm; từ và câu thơ ứng dụng. HS K, G biết đọc trơn.
Viết được: em, êm, con tem, sao đêm.
 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Anh chị em trong nhà.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: con tem, sao đêm.
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.
 - Bộ HVBD
-HS: -SGK, vở tập viết, vở BTTV, bộ THTV
III.Hoạt động dạy học: 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết bảng con : chó đốm, chôm chôm, sáng sớm, mùi thơm ( 2 – 4 em đọc) 
 -Đọc câu ứng dụng: “ Vàng mơ như trái chín 
 Chùm giẻ treo nơi nào”
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu
Giới thiệu- ghi tựa- đọc em, êm
Hoạt động 2 :Dạy vần em, êm
MT: Nhận diện, đánh vần, viết được em, êm, con tem, sao đêm.
 * Dạy vần em
a. HD nhận diện vần em
- HD nhận diện, nêu cấu tạo, so sánh em với om
- Yêu cầu HS cài vần em
b. HD đánh vần 
- HD đánh vần vần em. Ghép, phân tích, đánh vần tiếng tem, đọc từ con tem.
- Cho HS xem tranh.
- Đọc mẫu- chỉnh sửa cho HS
 *Dạy vần êm
 a. HD nhận diện vần êm
- HD nhận diện, nêu cấu tạo, so sánh êm với em
- Yêu cầu HS cài vần êm
b. HD đánh vần
- HD đánh vần vần êm. Ghép, phân tích, đánh vần tiếng đêm, đọc từ sao đêm,
- Cho HS xem tranh.
- Đọc mẫu- chỉnh sửa nhịp cho HS 
c. HD viết
-HD viết: em, êm, con tem, sao đêm.
d. HD đọc từ ứng dụng
- HD HS đọc các từ: trẻ em ghế đệm
 que kem mềm mại
- Giải thích từ
- Đọc mẫu rồi cho HS đọc lại
Hoạt động 3: Luyện tập
MT: Đọc được câu ứng dụng, viết được em, êm, con tem, sao đêm vào vở. Luyện nói theo chủ đề: Anh chị em trong nhà.
a. HD luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc lại phần học tiết 1.
- Cho HS xem tranh và luyện câu thơ ứng dụng: 
 Con cò mà đi ăn đêm
 Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao 
b. HD luyện viết
- HD viết vào vở: em, êm, con tem, sao đêm
c. HD luyện nói
- HD HS qs tranh và luyện nói theo gợi ý chủ đề: Anh chị em trong nhà
 + Bức tranh vẽ những ai? Họ đang làm gì?
 + Em đốn họ cĩ phải là anh chị em khơng?
 + Anh chị em trong nhà cịn gọi là anh chị em gì?
 + Nếu là anh hoặc chị trong nhà, em phải đối xử với các em như thế nào?
 + Nếu là em trong nhà, em phải đối xử với anh chị như thế nào?
Hoạt động 4: Củng cố
- Chỉ SGK đọc.
- Yêu cầu HS tìm tiếng có vần vừa học có trong sách
- Dặn dò
- Nhận xét tiết học
- theo dõi- đọc theo
- cá nhân nêu
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe- đọc lại
- cá nhân nêu
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe- đọc lại
- viết bảng con
- đọc cá nhân
- lắng nghe
- đọc cá nhân, cả lớp
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- viết vào vở TV
- cả lớp qs tranh và luyện nói
- theo dõi, đọc theo
- tìm và nêu lên
 Tuần 16
 Bài 64: im - um
Ngày dạy : 
I.Mục tiêu:
Sau bài học, HS cần đạt:
Đọc được: im, um, chim câu, trùm khăn; từ và đoạn thơ ứng dụng. HS K, G biết đọc trơn.
Viết được: im, um, chim câu, trùm khăn.
 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Xanh, đỏ, tím, vàng.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: chim câu, trùm khăn.
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.
 - Bộ HVBD
-HS: -SGK, vở tập viết, vở BTTV, bộ THTV
III.Hoạt động dạy học: 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết bảng con : trẻ em, que kem, ghế đệm, mềm mại ( 2 – 4 em đọc) 
 -Đọc câu ứng dụng: “Con cò mà đi ăn đêm
 Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu
Giới thiệu- ghi tựa- đọc im, um.
Hoạt động 2 :Dạy vần im, um.
MT: Nhận diện, đánh vần, viết được im, um, chim câu, trùm khăn.
 * Dạy vần im
a. HD nhận diện vần im
- HD nhận diện, nêu cấu tạo, so sánh im với am.
- Yêu cầu HS cài vần im
b. HD đánh vần 
- HD đánh vần vần im. Ghép, phân tích, đánh vần tiếng chim, đọc từ chim câu.
- Cho HS xem tranh.
- Đọc mẫu- chỉnh sửa cho HS
 *Dạy vần um
 a. HD nhận diện vần um
- HD nhận diện, nêu cấu tạo, so sánh um với im
- Yêu cầu HS cài vần um
b. HD đánh vần
- HD đánh vần vần um. Ghép, phân tích, đánh vần tiếng trùm, đọc từ trùm khăn.
- Cho HS xem tranh.
- Đọc mẫu- chỉnh sửa nhịp cho HS 
c. HD viết
-HD viết: im, um, chim câu, trùm khăn.
d. HD đọc từ ứng dụng
- HD HS đọc các từ: con nhím tủm tỉm
 trốn tìm mũm mĩm
- Giải thích từ
- Đọc mẫu rồi cho HS đọc lại
Hoạt động 3: Luyện tập
MT: Đọc được câu ứng dụng, viết được im, um, chim câu, trùm khăn vào vở. Luyện nói theo chủ đề: Xanh, đỏ, tím, vàng.
a. HD luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc lại phần học tiết 1.
- Cho HS xem tranh và luyện đọc đoạn thơ ứng dụng: 
Khi đi em hỏi
Khi về em chào
Miệng em chúm chím
Mẹ có yêu không nào? 
b. HD luyện viết
- HD viết vào vở: im, um, chim câu, trùm khăn
c. HD luyện nói
- HD HS qs tranh và luyện nói theo gợi ý chủ đề: Xanh, đỏ, tím, vàng.
Hoạt động 4: Củng cố
- Chỉ SGK đọc.
- Yêu cầu HS tìm tiếng có vần vừa học có trong sách
- Dặn dò
- Nhận xét tiết học
- theo dõi- đọc theo
- cá nhân nêu
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe- đọc lại
- cá nhân nêu
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe- đọc lại
- viết bảng con
- đọc cá nhân
- lắng nghe
- đọc cá nhân, cả lớp
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- viết vào vở TV
- cả lớp qs tranh và luyện nói
- theo dõi, đọc theo
- tìm và nêu lên
Bài 65: iêm - yêm
Ngày dạy : 
I.Mục tiêu:
Sau bài học, HS cần đạt:
Đọc được: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm; từ và các câu ứng dụng. HS K, G biết đọc trơn.
Viết được: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm.
 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Điểm mười.
 II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: dừa xiêm, cái yếm
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.
 - Bộ HVBD
-HS: -SGK, vở tập viết, vở BTTV, bộ THTV
III.Hoạt động dạy học: 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết bảng con : con nhím, trốn tìm, tủm tỉm, mũm mĩm ( 2 – 4 em đọc) 
 -Đọc câu ứng dụng: “Khi đi em hỏi 
 Khi về em chào
 Miệng em chúm chím”
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu
Giới thiệu- ghi tựa- đọc iêm, yêm
Hoạt động 2 :Dạy vần iêm, yêm.
MT: Nhận diện, đánh vần, viết được iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm.
 * Dạy vần iêm
a. HD nhận diện vần iêm
- HD nhận diện, nêu cấu tạo, so sánh iêm với êm
- Yêu cầu HS cài vần iêm
b. HD đánh vần 
- HD đánh vần vần iêm. Ghép, phân tích, đánh vần tiếng xiêm, đọc từ dừa xiêm.
- Cho HS xem tranh.
- Đọc mẫu- chỉnh sửa cho HS
 *Dạy vần yêm
 a. HD nhận diện vần yêm
- HD nhận diện, nêu cấu tạo, so sánh yêm với iêm
- Yêu cầu HS cài vần yêm
b. HD đánh vần
- HD đánh vần vần yêm. Ghép, phân tích, đánh vần tiếng yếm, đọc từ cái yếm.
- Cho HS xem tranh.
- Đọc mẫu- chỉnh sửa nhịp cho HS 
c. HD viết
-HD viết: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm.
d. HD đọc từ ứng dụng
- HD HS đọc các từ: thanh kiếm âu yếm
 quý hiếm yếm dãi
- Giải thích từ
- Đọc mẫu rồi cho HS đọc lại
Hoạt động 3: Luyện tập
MT: Đọc được câu ứng dụng, viết được iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm vào vở. Luyện nói theo chủ đề: Điểm mười.
a. HD luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc lại phần học tiết 1.
- Cho HS xem tranh và luyện đọc câu ứng dụng: 
Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà. Tối đến, Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con. 
b. HD luyện viết
- HD viết vào vở: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm.
c. HD luyện nói
- HD HS qs tranh và luyện nói theo gợi ý chủ đề: Điểm mười.
 + Nếu được cô ghi điểm mười em có vui không?
 + Khi nhận được điểm mười em muốn khoe với ai đầu tiên?
 + Em phải học thế nào mới được điểm mười?
 + Em đã được mấy điểm mười?
Hoạt động 4: Củng cố
- Chỉ SGK đọc.
- Yêu cầu HS tìm tiếng có vần vừa học có trong sách
- Dặn dò
- Nhận xét tiết học
- theo dõi- đọc theo
- cá nhân nêu
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe- đọc lại
- cá nhân nêu
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe- đọc lại
- viết bảng con
- đọc cá nhân
- lắng nghe
- đọc cá nhân, cả lớp
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- viết vào vở TV
- cả lớp qs tranh và luyện nói
- theo dõi, đọc theo
- tìm và nêu lên
Bài 66: uôm - ươm
Ngày dạy : 
I.Mục tiêu:
Sau bài học, HS cần đạt:
Đọc được: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm; từ và các câu ứng dụng. HS K, G biết đọc trơn.
Viết được: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm.
 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Ong, bướm, chim, cá cảnh.
 II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: cánh buồm, đàn bướm 
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.
 - Bộ HVBD
-HS: -SGK, vở tập viết, vở BTTV, bộ THTV
III.Hoạt động dạy học: 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết bảng con : thanh kiếm, quý hiếm, âu yếm, yếm dãi ( 2 – 4 em đọc) 
 -Đọc câu ứng dụng: 
 “Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà.Tối đến, Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con”.
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu
Giới thiệu- ghi tựa- đọc uôm, ươm
Hoạt động 2 :Dạy vần uôm, ươm.
MT: Nhận diện, đánh vần, viết được uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm.
 * Dạy vần uôm
a. HD nhận diện vần uôm
- HD nhận diện, nêu cấu tạo, so sánh uôm với iêm
- Yêu cầu HS cài vần uôm
b. HD đánh vần 
- HD đánh vần vần uôm. Ghép, phân tích, đánh vần tiếng buồm, đọc từ cánh buồm.
- Cho HS xem tranh.
- Đọc mẫu- chỉnh sửa cho HS
 *Dạy vần ươm
 a. HD nhận diện vần ươm
- HD nhận diện, nêu cấu tạo, so sánh ươm với uôm
- Yêu cầu HS cài vần ươm
b. HD đánh vần
- HD đánh vần vần ươm. Ghép, phân tích, đánh vần tiếng bướm, đọc từ đàn bướm.
- Cho HS xem tranh.
- Đọc mẫu- chỉnh sửa nhịp cho HS 
c. HD viết
-HD viết: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm.
d. HD đọc từ ứng dụng
- HD HS đọc các từ: ao chuôm vườn ươm
 nhuộm vải cháy đượm
- Giải thích từ
- Đọc mẫu rồi cho HS đọc lại
Hoạt động 3: Luyện tập
MT: Đọc được câu ứng dụng, viết được uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm vào vở. Luyện nói theo chủ đề: Ong, bướm, chim, cá cảnh.
a. HD luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc lại phần học tiết 1.
- Cho HS xem tranh và luyện đọc câu ứng dụng: 
Những bông cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng. Trên trời, bướm bay lượn từng đàn. 
b. HD luyện viết
- HD viết vào vở: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm.
c. HD luyện nói
- HD HS qs tranh và luyện nói theo gợi ý chủ đề: Ong, bướm, chim, cá cảnh.
Hoạt động 4: Củng cố
- Chỉ SGK đọc.
- Yêu cầu HS tìm tiếng có vần vừa học có trong sách
- Dặn dò
- Nhận xét tiết học
- theo dõi- đọc theo
- cá nhân nêu
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe- đọc lại
- cá nhân nêu
- cả lớp cài
- cá nhân, cả lớp làm theo HD
- xem tranh
- lắng nghe- đọc lại
- viết bảng con
- đọc cá nhân
- lắng nghe
- đọc cá nhân, cả lớp
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- đọc cá nhân, nhóm, lớp
- viết vào vở TV
- cả lớp qs tranh và luyện nói
- theo dõi, đọc theo
- tìm và nêu lên
Bài 67 : ÔN TẬP
Ngày dạy : 
I.Mục tiêu:
Sau bài học, HS cần đạt:
Đọc được các vần có kết thúc bằng m; các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 60 đến 67
Viết được các vần; từ ngữ ứng dụng từ bài 60 đến 67
Nghe hiểu và kể lại được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Đi tìm bạn.
 HS K, G kể được 2- 3 đoạn truyện theo tranh.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Bảng ôn. Tranh minh hoạ cho câu ứng dụng.Tranh minh hoạ phần truyện kể : Đi tìm bạn
-HS: -SGK, vở 

Tài liệu đính kèm:

  • docTIENG VIET (p2).doc