Giáo án Toán lớp 5 - Tuần 16 - Tiết 77: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) - Trương Tiến Đạt - Trường Tiểu học "C" Mỹ Đức

I. MỤC TIÊU :

- Biết tìm một số phần trăm của một số.

- Vận dụng được để giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số.

* Bài 1.2

II. CHUẨN BỊ :

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 3 trang Người đăng honganh Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 3417Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 5 - Tuần 16 - Tiết 77: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) - Trương Tiến Đạt - Trường Tiểu học "C" Mỹ Đức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 16 
Tiết 77 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2009 
Môn : Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm (tt) 
KTKN : 66 
SGK : 76 
I. MỤC TIÊU :
- Biết tìm một số phần trăm của một số.
- Vận dụng được để giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số.
* Bài 1.2
II. CHUẨN BỊ :
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
A. Kiểm tra
B .Bài mới
1. Hướng dẫn cách giải toán về tỉ số phần trăm
a. Tính 52,5% của số 800
- GV đọc VD, ghi tóm tắt :
Số HS toàn trường : 800
Số HS nữ chiếm 52,5%
Số HS nữ : ... HS ?
- Hướng dẫn các bước tính :
100% số HS toàn trường là : 800 HS
1% số HS toàn trường là : ... HS ?
52,5% số HS toàn trường là : ... HS ?
- Cách tính :
800 : 100 x 52,5 = 420
hoặc 800 x 52,5 : 100 = 420 
- Muốn tìm 52,5% của 800 ta làm ntn ?
800 : 100 = 8 (học sinh)
8 x 52,5 = 420 (học sinh)
- Muốn tìm 52,5% của 800 ta lấy 800 chia cho 100 rồi nhân với 52,5 hoặc lấy 800 nhân với 52,5 rồi chia cho 100.
b. Giới thiệu bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm
- GV đọc đề bài
- Giải thích :
+ Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,5% được hiểu là cứ gửi 100 đồng thì sau một tháng có lãi 0,5 đồng.
+ Do đó khi gửi 1 000 000 đồng thì sau một tháng được lãi bao nhiêu đồng ?
+ Nghĩa là chúng ta sẽ đi tìm 0,5% của 1 000 000 đồng.
- Bài giải (SGK)
- nêu cách tìm 0,5% của 1 000 000.
 * Bài tập 1 : Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là HS 11 tuổi. Tính số HS 11 tuổi của lớp đó.
- Hướng dẫn :
- Tìm 75% của 32 HS (số học sinh 10 tuổi).
- Tìm số HS 11 tuổi.
- HS làm vào vở
- 1 HS lên bảng làm
- đọc đề bài
Bài giải
	Số HS 10 tuổi là :
32 x 75 : 100 = 24 (HS)
	Số HS 11 tuổi là : 
32 - 24 = 8 (HS)
Đáp số : 8 học sinh.
* Bài tập 2 : 
- Hướng dẫn :
+ Tìm 0,5% của 5 000 000 đồng (số tiền lãi sau một tháng).
+ Tìm tổng số tiền gửi và tiền lãi.
- HS làm vào vở
- 1 HS lên bảng làm
- đọc đề bài
Bài giải
Số tiền lãi gửi tiết kiệm sau một tháng :
0,5 x 5 000 000 : 100 = 25 000 (đồng)
Tổng số tiền gửi và tiền lãi là :
5 000 000 + 25 000 = 5 025 000 (đồng)
Đáp số : 5 025 000 đồng.
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ
- Muốn tìm 34% của 80 ta làm ntn ?
- Nhận xét tiết học.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 77 Giải toán về tỉ số phần trăm (tt).doc