Giáo án Toán lớp 5 - Tiết 100: Giới thiệu biểu đồ hình quạt - Trương Tiến Đạt - Trường Tiểu học "C" Mỹ Đức

I. MỤC TIÊU :

- Bước đầu biết đọc, phân tích và xử lí số liệu ở mức độ đơn giản trên biểu đồ hình quạt.

- Bài 1.2

II. CHUẨN BỊ :

- Biểu đồ (ở phần bài học)

III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 2 trang Người đăng honganh Ngày đăng 05/01/2016 Lượt xem 1585Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 5 - Tiết 100: Giới thiệu biểu đồ hình quạt - Trương Tiến Đạt - Trường Tiểu học "C" Mỹ Đức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20 
Tiết 100 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Thứ sáu, ngày 8 tháng 01 năm 2010 
Môn : Toán
Giới thiệu biểu đồ hình quạt 
KTKN : 70 
SGK : 101 
I. MỤC TIÊU :
- Bước đầu biết đọc, phân tích và xử lí số liệu ở mức độ đơn giản trên biểu đồ hình quạt.
- Bài 1.2 
II. CHUẨN BỊ :
- Biểu đồ (ở phần bài học)
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
A. Kiểm tra
B. Bài mới
1. Giới thiệu biểu đồ hình quạt
a. Ví dụ 1 
- Biểu đồ có dạng hình gì ? Được chia thành bao nhiêu phần ?
... dạng hình tròn ; được chia thành 3 phần.
- Trên mỗi phần có ghi gì ?
... ghi các tỉ số phần trăm tương ứng.
Ø Hướng dẫn tập đọc biểu đồ :
- Biểu đồ nói về điều gì ?
- tỉ số phần trăm các loại sách trong thư viện của một trường học.
- Sách trong thư viện trường được chia thành mấy loại ?
- được chia thành 3 loại.
- Tỉ số phần trăm của mỗi loại là bao nhiêu ?
+ 50 % số sách là truyện thiếu nhi.
+ 25 % số sách là sách giáo khoa.
+ 25 % số sách là các loại sách khác.
b. Ví dụ 2 
- Biểu đồ nói về điều gì ?
- tỉ số phần trăm học sinh tham gia các môn thể thao của lớp 5C.
- Có bao nhiêu phần trăm HS tham gia môn bơi ?
+ 12,5% số học sinh thích môn bơi.
- Tổng số HS của cả lớp là bao nhiêu ?
... 32 học sinh.
- Tính số HS tham gia môn bơi ?
32 : 100 x 12,5 = 4 (học sinh)
2. Thực hành đọc, phân tích và xử lý số liệu trên biểu đồ hình quạt.
* Bài tập 1 : 
- Hướng dẫn :
+ Có tất cả bao nhiêu học sinh ?
+ Nhìn vào biểu đồ chỉ số phần trăm của HS thích màu xanh.
- đọc yêu cầu
... 120 học sinh
... 40%
+ Tính số HS thích màu xanh theo tỉ số phần trăm của nó.
* Hướng dẫn tương tự với các màu còn lại.
120 : 100 x 40 = 48 (HS)
* Bài tập 2 : Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học tập ở một trường tiểu học :
Hãy đọc tỉ số phần trăm của học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình trên biểu đồ trên.
- Thảo luận nhóm đôi
- đọc đề bài
Ä HS giỏi : 17,5%
Ä HS khá : 60%
Ä HS trung bình : 22,5%
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ
- Nhận xét tiết học.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 100 Gioi thieu bieu do hinh quat.doc