Giáo án Toán Lớp 1 - Tuần 15 đến Tuần 16 - Hoàng Thị Hồng – Trường Tiểu Học Cao Nhân

I. Mục tiêu:

 - Giúp H củng cố về phép tính cộng trừ trong phạm vi 9

II. Các hoạt động dạy học

@ Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5' )

- Đặt tính ( bảng con )

9 - 1 9 - 7

9 - 6 9 - 8

@ Hoạt động 2: Luyện tập ( 30 - 32' )

@ Bảng con

+ Đặt tính :

+ Thực hiện phép tính.

@ Làm SGK

* Bài 1 .Làm SGK

-> Kiển thức : Đổi chỗ trong phép cộng , kết quả phép cộng không thay đổi . Mối quan hệ giữa cộng và trừ .

* Bài 2: SGK .-> Củng cố cách điền số trong bảng cộng trong phạm vi 9

* Bài 3 : SGK .-> Củng cố cách điền dấu >.<>

* Bài 4 : SGK .H đặt đề toán , viết phép tính.

 - Quan sát tranh - đặt đề toán - ghi phép tính .

* Bài 5 . G vẽ hình lên bảng- H nhận biết .

=> Sai lầm : Tính sai , tìm số hình vuông chưa đủ .

Hoạt động 3: Củng cố ( 3 - 5' )

- Trò chơi: Đố phép tính, tìm kết quả.

 

doc 12 trang Người đăng honganh Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 380Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 1 - Tuần 15 đến Tuần 16 - Hoàng Thị Hồng – Trường Tiểu Học Cao Nhân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15: ( Từ ngày 3/12 đến ngày 7/12 /2007)
Thứ ba ngày 4 tháng 12 năm 2007
Toán
Tiết 57: Luyện tập
I. Mục tiêu:
 	- Giúp H củng cố về phép tính cộng trừ trong phạm vi 9
II. Các hoạt động dạy học
@ Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5' )
- Đặt tính ( bảng con )
9 - 1 9 - 7
9 - 6 9 - 8
@ Hoạt động 2: Luyện tập ( 30 - 32' )
@ Bảng con 
+ Đặt tính : 
+ Thực hiện phép tính.
@ Làm SGK
* Bài 1 .Làm SGK 
-> Kiển thức : Đổi chỗ trong phép cộng , kết quả phép cộng không thay đổi . Mối quan hệ giữa cộng và trừ .
* Bài 2: SGK .-> Củng cố cách điền số trong bảng cộng trong phạm vi 9
* Bài 3 : SGK .-> Củng cố cách điền dấu >.<.=
* Bài 4 : SGK .H đặt đề toán , viết phép tính.
 	- Quan sát tranh - đặt đề toán - ghi phép tính .
* Bài 5 . G vẽ hình lên bảng- H nhận biết .
=> Sai lầm : Tính sai , tìm số hình vuông chưa đủ .
Hoạt động 3: Củng cố ( 3 - 5' )
- Trò chơi: Đố phép tính, tìm kết quả.
Rút kinh nghiệm
Thứ tư ngày 5 tháng 12 năm 2007
Tiết 58
Phép cộng trong phạm vi 10
I. Mục tiêu:
Giúp H: - Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10
	 - Biết làm tính cộng trong phạm vi 10.
II. Đồ dùng dạy học.
- Bộ đồ dùng dạy toán: 10 chấm tròn.
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5 ' )
- Làm bảng con: 7+ 1 = 3 + 5 = 4 + 5 =
- Đọc bảng cộng 9.
Hoạt động 2: Dạy bài mới (15' )
@ HĐ2.1: Thành lập bảng cộng trong phạm vi 10.
- G và H cùng thực hiện thêm 9 que tính thêm 1 que tính ..
->9 +1 = 10 , 1+9= 10 .
- G đính 8 chấm tròn , thêm2 chấm tròn ... 
->8 + 2 =10 , 2 +8 = 10
- Tương tự . Đính tranh như SGK .
- Để hình thành phép tính : 
 3+ 7=10 7 + 3 =10 
 6 +4 =10 4 +6 =10 5 +5 = 10 
HĐ2.2: Ghi nhớ bảng cộng
- G xoá dần bảng để H nhẩm thuộc.
- Điền kết quả phép tính vào bảng cộng SGK/ 81 và đọc lại.
Hoạt động 3: Thực hành ( 17' )
@ Làm bảng :
+ H điền số :
+ Đặt tính :
@ Làm bảng con
* Bài 1/81: 
 	a, Làm bảng con -> chốt cách đặt tính cột dọc.
 	b, Làm SGK -> chốt tính chất giao hoán của phép cộng.
* Bài 2/81: Làm SGK
-> Củng cố cách thực hiện phép tính 
* Bài 3/ 81: Chốt tình huống thích hợp với phép cộng của bài.
=> Sai lầm : Tính sai , viết số chưa thẳng cột .
Hoạt động 4: Củng cố ( 3' )
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 10.
Rút kinh nghiệm
------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2007
Tiết 59
luyện tập
I. Mục tiêu
- Giúp H củng cố về phép cộng trong phạm vi 10. Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh.
II. Các hoạt động dạy học.
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5' )
Tính bảng con .Đặt tính 4 +5 ; 3+7 ; 6 +4 .
2. Hoạt động 2: Luyện tập ( 30' )
@ Làm bảng con: ( 10’)
@ Làm SGK (20’)
* Bài 1/82: ( 2’)Làm SGK
- Củng cố về bảng cộng 10 và tính chất giao hoán của phép cộng.
* Bài 2/82: ( 3’)Làm SGK . Củng cố cách tính cột dọc .
* Bài 3/82: (5’)Làm SGK ,củng cố bảng cộng 10 .
* Bài 4/82: (5’) Làm SGK .Củng cố cách tính nhẩm dãy tính 2 phép tính.
* Bài 5/82: ( 5’)Làm SGK. Đặt đề bài , ghi phép tính .
- Chốt: Tình huống có phép cộng là đúng.
=>S ai lầm : Tính sai , viết số chưa thẳng cột .
3. Hoạt động 3: Củng cố ( 5' )
- Trò chơi " Đố phép tính nêu kết quả"
Rút kinh nghiệm
-----------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2007
Toán
Tiết 60: Phép trừ trong phạm vi 10
I. Mục tiêu:
Giúp H: - Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 10
	 - Biết làm tính trừ trong phạm vi 10.
II. Đồ dùng dạy học.
- 10 chấm tròn.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5' )
- Tính ( bảng con ): 
9 - 7 =
9 - 5 =
9 - 0 =
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 10.
2. Hoạt động 2: Dạy bài mới ( 15' )
HĐ 2.1: Thành lập bảng trừ trong phạm vi 10 .
- G và H cùng thực hiện : 10 que tính ,bớt 1 còn mấy ?=> 10 -1 = 9 ,10 -9 =1
- G đính 10 chấm tròn,bớt 2 ,còn mấy ?...=>10 -2 = 8 ,10 -8 = 2
- G đính 10 chấm tròn ,bớt 3 ,còn mấy ...-> 10 -3 =7 , 10- 7 = 3
- Tương tự các phép tính còn lại : 10 - 4 =6 ,10 -6 = 4, 10 -5 = 5 . 
HĐ2.2: Ghi nhớ bảng trừ
- G xoá dần bảng để H nhẩm thuộc.
- Điền kết quả phép tính vào bảng cộng SGK/83, đọc lại.
3. Hoạt động 3: Thực hành ( 17' )
@ Làm bảng.(5’)
@ Làm SGK (12’)
* Bài 1/83: ( 3’)SGK
-> Hướng dẫn đặt tính trừ số có 2 chữ số với số có 1 chữ số.
-> chốt: Dựa vào ( kết quả) phép cộng để tính nhanh kết quả các phép trừ tương ứng.
* Bài 2/83: (3’)Làm SGK
-> Củng cố cấu tạo số 10.
* Bài 3/84: ( 3’)Làm SGK.
-> Củng cố về so sánh số phạm vị 10.
* Bài 4/84 (2’) Làm SGK
-> Chốt tình huống đúng 
10 - 4 = 6
10 - 6 = 4
= > Sai lầm : Viết số chưa thẳng cột , tính sai số .
4. Hoạt động 4: Củng cố ( 5' )
- Đọc bảng trừ 10
Rút kinh nghiệm
Tuần 16: (Từ ngày 10/12 đến ngày 14/12 /2007 ).
Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2007
Toán
Tiết 61: Luyện tập
I. Mục tiêu: Giúp H:
- Củng cố về phép trừ trong phạm vi 10
- Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh.
II. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 15’ ).
- Tính ( bảng con )
 10	10	10	10	10	10
 5	 4	 8	 3	 2	10
2. Hoạt động 2: Luyện tập ( 30’)
@ làm bảng con.( 10’)
@ làm SGK:( 20’)
* Bài 1/85( 7’) làm SGK
-> Củng cố bảng trừ 10
* Bài 2/85: ( 6’) làm SGK
- Luyện tập mở rộng các bảng cộng trừ đã học.
* Bài 3/85: ( 6’)làm SGK
- Luyện tập về viết phép tính thích hợp với tranh.
3. Hoạt động 3: Củng cố ( 5’).
- Bảng con:
- Trò chơi: Đố phép tính, tìm kết quả.
Rút kinh nghiệm.
Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2007
Toán 
Tiết 62: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
I. Mục tiêu: Giúp H:
- Củng cố bảng cộng trừ trong phạm vi 10 và bảng trừ trong phạm vi 10. Biết vận dụng để làm tính.
- Củng cố nhận biết về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Củng cố và phát triển kĩ năng xem tranh vẽ, đọc và giải bài toán tương ứng.
II. Đồ dùng dạy học
- Các chấm tròn.
III. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5’)
- Đặt tính rồi tính . 10 - 4 ; 3 + 6 ; 10 - 5 ; 4 + 6 ;
2. Hoạt động 2: dạy học bài mới (15’)
HĐ2.1: Ôn bảng cộng 10 .
- Cho H đọc thuộc các bảng cộng ,trừ trong phạm vi 10 .
- Các công thức trên được sắp xếp thế nào ?
- Cho H nhẩm nhanh kết quả của các phép tính sau : - H ghép thanh cài.
4 + 5 ; 10 -9 ; 3 +7 ; 10 - 2; 10 - 3 ; 
HĐ2.2: Thành lập và ghi nhớ bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 .
- G đính chấm tròn như SGK-> H nhận xét về cách đính nhóm chấm tròn xanh và nhóm chấm tròn đen của từng dòng.
- H tự điền kết quả vào bảng SGK/86
- G điền lên bảng và giới thiệu thêm: 
+ Trong bảng cộng 10 số thứ nhất của phép tính tăng thêm một ,thì số thứ 2 của phép tính giảm đi 1.
3. Hoạt động 3: Thực hành (17’)
@ bảng con ( 6’)
@ làm SGK ( 11’)
* Bài 1/86:( 3’) Làm bảng-> Củng cố cách tính nhẩm và tính viết.
 Củng cố cách đặt tính cột dọc.
* Bài 2/87: (3”) Củng cố cấu tạo số 7, 8, 9, 10 -> Làm SGK.
 - G hướng dẫn : Lấy số ở ô màu xanh trừ đi số đã biết kết quả được bao nhiêu điền vào ô trống.
* Bài 3/87: ( 5’)Cho H tự nêu tình huống và viết phép tính thích hợp.
- Phần a. G hướng dẫn H dấu ngoặc có nghĩa là hỏi tất cả có bao nhiêu ?
= > Sai lầm : Tính sai kết quả , lúng túng khi nhìn tranh , tóm tắt nêu bài toán 
- Phần b.đây là bài tóm tắt đầu tiên bằng lời nên G phải hướng dẫn thật kĩ 
4. Hoạt động 4: Củng cố (3’)
- Chỉ bảng, H đọc lại bảng cộng và trừ.
Rút kinh nghiệm
.................................................................................................................
Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2007
Toán
Tiết 63: Luyện tập
I. Mục tiêu: Giúp H
- Củng cố và rèn kỹ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
- Tiếp tục củng cố kỹ năng từ tóm tắt bài toán, hình thành bài toán, rồi giải bài toán.
II.Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Tính bảng con
	5 	8	10	3
	4	1	9	7
- Đọc bảng cộng trừ trong phạm vi 10
2. Hoạt động 2: Luyện tập ( 30 – 33’)
@ Làm bảng con: (15’)
@ Làm SGK (16’)
* Bài 1/88: (4’)Làm SGK 
-> Vận dụng bảng cộng trừ 10
* Bài 2/ 88: ( 5’)Làm SGK 
- G hướng dẫn H lấy 10 – mấy bằng 5 2 + mấy bằng 5
-> Luyện tập kỹ năng tính nhẩm
* Bài 3/88(4’) Làm SGK 
-> Củng cố cách so sánh 1 số với 1 tổng. 
- So sánh 2 số được bao nhiêu điền dấu vào ô trống.
* Bài 4/88: ( 3’) G hướng dẫn - H đọc tóm tắt
	 - Dựa vào tóm tắt nêu bài toán .
	 - Ghi phép tính thích hợp vào SGK
= > Sai lầm : Điền dấu sai ,lúng túng khi đặt đề bài .
Hoạt động 3: Củng cố ( 5’)
- Bảng con : 5 = 3 + ... 6 + 3 = ...
Rút kinh nghiệm
........................................................................................................
Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2007
Toán
Tiết 64: Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
Giúp H củng cố về:
- Cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10
- Viết các số theo thứ tự cho biết.
- Xem tranh, tự nêu bài toán rồi giải và viết phép tính giải bài toán.
II. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Cho H lên bảng điền số vào ă, đọc lại để củng cố cấu tạo số.
2. Hoạt động 2: Luyện tập ( 30 – 33’)
@ Làm bảng con ( 13’)
@ Làm SGK ( 20’)
* Bài 1 : ( 4’)H làm theo mẫu. 
* Bài 2/89: (4’)Củng cố về đọc viết số -> Làm SGK
* Bài 3/89 : (3’)Củng cố cách đặt tính. -> Làm SGK .
* Bài 4/ 89 : (3’)Làm SGK .
* Bài 5 /89 : (6’)Cho H nhìn tóm tắt đọc đề bài -> ghi phép tính .
= > Sai lầm : Viết số chưa thẳng hàng . Lúng túng khi đặt đề toán . 	
Hoạt động 3: Củng cố ( 3 – 5’)
- G ghi có :9 quả cam .
 Thêm :4 quả cam .
 Có tất cả .... quả cam .
- H ghi phép tính vào bảng con .
Rút kinh nghiệm
..
Thứ tư ngày 5 tháng 12 năm 2007
Tiết 58
Phép cộng trong phạm vi 10
I. Mục tiêu:
Giúp H: - Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10
	 - Biết làm tính cộng trong phạm vi 10.
II. Đồ dùng dạy học.
- Bộ đồ dùng dạy toán: 10 chấm tròn.
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5 ' )
@ H trả lời miệng 9 + 0 = 5 + 4 = 9 - 2 =
 8 + 1 = 4 +5 = 9 - 3 =
 7 + 2 = 9 - 0 = 9 - 4 =
 6 + 3 = 9 – 1 = 9 - 5 =
@ Nêu cấu tạo số 10
Hoạt động 2: Dạy bài mới (15' )
@ Giới thiệu bài : phép cộng trong phạm vi 10
@ HĐ2.1: Thành lập bảng cộng trong phạm vi 10.
* G đưa trực quan con ếch.
+ Cô có mấy con ếch? Cô thêm mấy con ếch? Tất cả có bao nhiêu con?
=> Vậy 9 con thêm 1 con bằng mấy con? Nêu phép tính.
9 + 1 = 10 
1 + 9 = 10 
* G đưa trực quan con thỏ.
+ Cô có mấy con thỏ? Cô thêm mấy con thỏ? Tất cả có bao nhiêu con thỏ?
=>Nêu phép tính 
8 + 2 =10 
2 + 8 = 10
* G đưa trực quan con chim
- Có bao nhiêu con chim? Thêm mấy con chim nữa?=> nêu phép tính thích hợp.
	7 + 3 = 10
	3 + 7 = 10
* G đưa trực quan voi: H đặt đề toán – viết 2 phép tính đúng.
	6 + 4 = 10
	4 + 6 = 10
* G đưa trực quan gà: Cô có một số gà - viết một phép tính cộng.
	5 + 5 = 10
HĐ2.2: Ghi nhớ bảng cộng
- G xoá dần bảng để H nhẩm thuộc.
- G xoá dần phép tính – H học thuộc
- Điền kết quả phép tính vào bảng cộng SGK/ 81 và đọc lại.
Hoạt động 3: Thực hành ( 17' )
* Bài 1/81 : Làm bảng con -> chốt cách đặt tính cột dọc.
 	 -> chốt tính chất giao hoán của phép cộng.
* Bài 2/81: Làm SGK -> Củng cố cách thực hiện phép tính 
	 -> H làm bài - G chữa bài.
* Bài 3/ 81: Làm SGK -> H làm bài- G chữa bài
Hoạt động 4: Củng cố ( 3') Trò chơi
G đưa bài 
G nêu cách chơi
Cho H chơi : H nêu kết quả- G viết phép tính.

Tài liệu đính kèm:

  • doc15-16hng.doc