Giáo Án Toán Lớp 1 - Tuần 11 đến Tuần 12 - Bùi Thị Ngọc – Tiểu Học Quán Toan

I. Mục tiêu.

 - Giúp H củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi các số đã học. Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng hai phép tính thích hợp.

II. Các hoạt động dạy học

1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')

- Làm bảng 5 - 1 = -1 = 4 - 2 = 3 5 - 3 =

- Đọc các phép tính trừ trong phạm vi 5.

2. Hoạt động 2: Luyện tập (30')

ã H làm bảng con ( 10)

+ Ôn về đặt tính. 2 + 3 5 - 2 1 + 4 5 - 4 5 - 3 3+2

+ Cộng trừ 3 số: 5 – 3 - 2 2 + 3 + 1 3 – 2 + 1

 

doc 11 trang Người đăng honganh Ngày đăng 11/01/2016 Lượt xem 423Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo Án Toán Lớp 1 - Tuần 11 đến Tuần 12 - Bùi Thị Ngọc – Tiểu Học Quán Toan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 11: (Từ ngày 3/11 đến ngày 7/11)
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
Tiết 41
 Luyện tập
I. Mục tiêu.
 - Giúp H củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi các số đã học. Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng hai phép tính thích hợp.
II. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
- Làm bảng 	 5 - 1 = š 	 š -1 = 4 š - 2 = 3	 5 - 3 = š 
- Đọc các phép tính trừ trong phạm vi 5.
2. Hoạt động 2: Luyện tập (30')
 H làm bảng con ( 10’)
+ Ôn về đặt tính. 2 + 3 5 - 2 1 + 4 5 - 4 5 - 3 3+2
+ Cộng trừ 3 số: 5 – 3 - 2 2 + 3 + 1 3 – 2 + 1 
H làm SGK (20’)
* Bài 1/60: (5’). Củng cố cách đặt tính
* Bài 2/60: ( 5’) Làm SGK củng cố cách cộng 3 số.
=>Chốt cách tính. Thực hiện từ trái sang phải.
* Bài 3/60: ( 5’) Làm SGK
 =>Củng cố về phép trừ trong phạm vi 5 và so sánh số.
* Bài 4/60: ( 5’)Làm SGK
 	=> Kiến thức: Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính thích hợp.
=> Sai lầm: H tính sai phần b 
 H làm bài b tình huống
* Bài 5/60: (2’)Làm SGK - G chữa bài 
3. Hoạt động 3 : Củng cố (5')
 	- Tập ghép lại các tính trừ trong phạm vi 5 
 Rút kinh nghiệm
------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 5 tháng 11 năm 2008
Tiết 42
 Số 0 trong phép trừ
I. Mục tiêu. 
- Giúp H bước đầu nắm được 0 là kết quả của phép trừ 2 số bằng nhau. 1 số trừ đi 0 cho kết quả là chính số đó. Biết thực hiện tính trong trường hợp này.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính trừ thích hợp.
II. Đồ dùng
III. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
- Làm bảng: 	3 + 1 = 	0 + 5 = 0
	 	4 + 0	=	0 + 2 =
2. Hoạt động 2: Dạy học bài mới (15')
a. HĐ 2(1): Giới thiệu phép trừ 1 - 1 = 0; 3-3=0 4-0=4 5- 0=5
Phép trừ 1-1=
 	- Dùng que tính: G và H cùng làm
- Có 1 que tính bớt 1 que tính còn mấy que ? ị 1 - 1 = 0
Giới thiệu phép trừ 3 - 3 = 0
- Đính 3 quả cam bớt 3 quả cam còn mấy quả cam ? 3 - 3 =0
Cho H tính nhanh kết quả
 	2 - 2 = 	4- 0 =	5- 0 =
ị Chốt 1 số trừ đi chính nó cho kết quả bằng 0.
Giới thiệu phép trừ 1 số trừ đi 0 qua sơ đồ .
- Dùng trực quan hình thành phép tính trừ 	4 - 0 =
	 	5 - 0 =
- Tính nhanh kết quả 	1 - 0 =
	3 - 0 =
=> Chốt: 1 số trừ đi 0 thì bằng chính số đó.
b HĐ2(2): Luyện tập ( 15’)
Làm bảng con (6’) 2- 0 3- 0 4 – 0 5 – 0 2-1 3-2
 4+1 4+0 5+0 3+0
Làm SGK: ( 10’)
* Bài 1 /61: (3’) làm SGK Củng cố một số trừ đI 0
* Bài 2/61: (3’) Làm SGK: Củng cố một số cộng với 0
* Bài 3/61: ( 4’)Làm SGK : Viết phép tính theo hình vẽ bài toán.
=> Chốt tình huống đúng với bài.
4. Hoạt động 4 : Củng cố (3')
+ Làm bảng con: 	4- 4 = 0	2- 0 = 2
	 	5 - 0 = 5	 	1 - 1 =0
Rút kinh nghiệm
----------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2008
Tiết 43
Luyện tập
I. Mục tiêu. 
- Giúp H củng cố về phép trừ 2 số bằng nhau. Phép trừ 1 số trừ đi 0.
- Bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi các số đã học.
II. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra (5')
 - Làm bảng con 	3 - 3 = 	4- 4 =
	 	 1 - 0 = 	2 - 0 =
2. Hoạt động 2: Luyện tập (30')
Làm bảng con.(10’)
+ Đặt tính : 3- 2 5 - 0 5 - 5 3 - 3 5 - 4 3 - 0 
+ Trừ 3 số; 2-1-1= 5-1-2 = 4- 0 -1= 3- 0-3= 
=> củng cố số 0 trong phép trừ. Cách trừ 3 số trong phép tính.
Làm SGK:( 20’)
* Bài 1/62: (4’)Làm SGK
=> Chốt; số 0 trong phép cộng và trừ
* Bài 2/62: (3’)Làm bảng con
ị Chốt phép trừ 2 số bằng nhau và phép trừ cho 0.
* Bài 3/62: (5’) Làm SGK
ị Thực hiện dãy tính từ trái sang phải
* Bài 4/62: (3’) Củng cố về so sánh số.
* Bài 5/62: ( 5’)Làm SGK
=> củng cố số 0 trong phép trừ.
3. Hoạt động 3: Củng cố (5')
- Làm bảng con + hay - ?
 	1 ÿ 1 = 0	5 ÿ 0 = 5
 	1 ÿ 0 = 1 	0 ÿ 5 = 5
Rút kinh nghiệm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 7 tháng 11 năm 2008
Tiết 44 
Luyện tập chung
I. Mục tiêu. Giúp H
- Củng cố về phép cộng và phép trừ trong phạm vi các số đã học.- Phép cộng và trừ với số 0.
- Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh.
II. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
- Làm bảng con: Đặt tính rồi tính
 	 3 + 2 =	5 - 3 =	5 - 0 =
2. Hoạt động 2: Luyện tập (32')
Làm bảng con : ( 10’)
	+ H đặt tính: 5-3 3+2 5-0 4-4 
+ Điền dấu : 5-3.4 3-03 5-5..4-4 
 => Củng cố cách đặt tính cột dọc , Cách điền dấu vào ô trống.
Làm SGK (20’)
* Bài 1/63: (7’) Làm SGK ị Kiến thức:- Tính giao hoán trong phép cộng
- Củng cố bảng cộng trừ trong phạm vi các số đã học.
- Củng cố phép cộng trừ với 0, trừ 2 số bằng nhau.
* Bài 2/63: (5’)Làm SGK =>Kiến thức,tính chất giao hoán trong phép cộng.
* Bài 3/63: ( 5’)Làm SGK => Củng cố cách so sánh số
* Bài 4/63: ( 5’)Làm SGK => Sai lầm. Phần b H có thể đặt toán theo 2 cách
 	 3 + 2 = 5 5 - 3 =2
3. Hoạt động 3: Củng cố (5')
- Làm bảng con. Điền số vào ÿ 
 	3 + 0 = ÿ 	0 + ÿ = 5
 	4- ÿ = 4	2 - 0 = ÿ
Rút kinh nghiệm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 12: (Từ ngày 10 /11 đến 14/11)
Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2008
Tiết 45
Luyện tập chung
I. Mục tiêu. 
 Giúp H củng cố về
- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học.
- Phép cộng phép trừ với số 0
- Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh.
II. Đồ dùng dạy học
SGK
III. Các hoạt động 
1. Hoạt động 1: KTBC (5')
 	- Làm bảng:- đặt tính rồi tính
	 	1 + 4	2 - 0
	3 + 2	4 - 4
2.Hoạt động 2: Luyện tập (30-32')
Làm bảng con (10’)
	+ Thực hiện phép tính : 3-3- 0 5 - 4 -1 = 4 - 3 - 0 = 
 + Điền dấu +, - 5 - 4 = 4 - 3 = 3 - 0 = 
Làm SGK (20’)
* Bài 1/64: ( 4’) Làm SGK
 => Củng cố về làm tính nhảm 
 * Bài 2/64: (5’) .- Làm SGK
 => Củng cố cách làm tính có 2 phép cộng hoặc trừ
* Bài 3/64:( 6’) => Củng cố các phép tính cộng trừ đã học
* Bài 4/64( 5’) : H làm Sgk
 =>H nêu tình huống trong tranh và viết phép tính thích hợp
3. Hoạt động 3: Củng cố (3-5')
- Trò chơi: Tính nhanh. Cho H 2 dãy cùng để phép tính và nêu kết quả.
Rút kinh nghiệm
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008
Tiết 46
Phép cộng trong phạm vi 6
I. Mục tiêu. Giúp H
- Tiếp tục củng cố khái niệm phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 6
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 6
II. Đồ dùng dạy học
- Bộ đồ dùng dạy toán: 6 hình D, 6 hình vuông, 6 hình thoi.
III. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
- Tính bảng con 	4 + 1 + 0 = 	3 + 2 + 0 =	
	 	2 + 2 + 1 =	0 + 4 + 1 =
2. Hoạt động 2: Dạy học bài mới (15')
a. HĐ2(1) Thành lập bảng cộng trong phạm vi 6
- Dùng trực quan như SGK/65 ị Thành lập các phép tính
 	5 + 1 =	1 + 5 =
 	4 + 2 =	2 + 4 =
 	3 + 3 =
b. HĐ2 (2) Ghi nhớ bảng cộng
- G xoá dần phép tính để H đọc thuộc
- Điền KQ PT vào SGK /65 và đọc lại
3. Hoạt động 3: Thực hành (17')
Làm bảng :(5’)
4+1+1 2+1+3 5+0+1
 5+1= 1+3= 3+3= 
Làm SGK (15’) 
* Bài 1/65: (2’) Làm bảng con 
ị Chốt cách tính cột dọc
* Bài 2/65: ( 3’) Làm SGK 
 	ị Củng cố tính chất giao hoán của phép cộng
* Bài 3/65: ( 4’) 
=>Củng cố cách tính dãy 2 phép tính cộng. 
* Bài 4/65: (5’) 
=>Cho H nêu tình huống tranh và viết phép tính thích hợp.
4.Hoạt động 4. Củng cố (3')
- Đọc thầm bảng cộng 6
Rút kinh nghiệm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2008
Tiết 47
Phép trừ trong phạm vi 6
I. Mục tiêu. 
- Tiếp tục củng cố khái niệm phép trừ.
- Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 6
II. Đồ dùng dạy học
Bộ đồ dùng dạy toán.
III. các hoạt động dạy học
1.Hoạt động 1: KTBC (5')
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 6
-Làm bảng- điền số vào ÿ 
 	5 - 1 = ÿ	 5 - 4 = ÿ 5 - ÿ = 3	 ÿ - 0 = 5
2. Hoạt động 2: Dạy bài mới (15')
HĐ 2(1) Thành lập bảng trừ trong phạm vi 6
- Dùng trực quan SGK/65 đ Thành lập các phép tính ( G và H cùng thực hiện)
 	6 - 1 =	6 - 5 = 
 	6 - 2 =	6 - 4 = 6 - 3 =
HĐ 2(2) Ghi nhớ bảng trừ
- G xoá dần phép tính để H nhẩm thuộc.
- Điền kết quả tính vào SGK /66 và đọc lại
 3 .Hoạt động 3 : Thực hành (17')
Làm bảng (8’)
 6- 3= 6-5= 6- 4= 6 -2=
 6-3-1= 6 - 4 - 0= 6- 0 - 6=
=> ghi nhớ lại bảng trừ trong phạm vi 6
Làm SGK: ( 10’)
* Bài 1/66: (2’)Làm bảng con 
đ Chốt cách đặt tính trừ cột dọc
* Bài 2/66:(4’)Làm SGK
 ->mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
* Bài 3/66( 3’) 
->Củng cố cách tính dãy tính 2 phép trừ
 * Bài 4/66:( 3’) Làm SGK
đ Chốt các tình huống đúng với tranh
4. Hoạt động 4: Củng cố (2')
- Cho H điền số vào bảng trừ - đọc lại
Rút kinh nghiệm
Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2008
Tiết 48
Luyện tập 
I. Mục tiêu. 
- Giúp H củng cố về các phép tính cộng trừ trong phạm vi 6
II. Đồ dùng dạy học
- SGK, bảng, bộ đồ dùng học toán
III. các hoạt động dạy học
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
- 2H điền số vào các phép tính
 	6 - ÿ = 1	6 - 3 = ÿ
 	ÿ - 4 = 2	6 - 1 = ÿ 
- Đọc lại bảng trừ trong phạm vi 6
- Dùng trực quan SGK /65 đ Thành lập các phép tính
Hoạt động 2: Luyện tập (32-33')
làm bảng con (10’)
+ Đặt tính: 4+2 6-3 5+1 6-5
+ điền số : +3=6 +2=6 3+=6
+ Cộng 3 số +2+3= 3+3+0 4+2+1=
Làm SGK (20)
* Bài 1/67: (4’) SGK 
=> Chốt: Cách đặt tính cột dọc
* Bài 2/67: ( 4’) Làm SGK 
->Củng cố phép trừ trong dãy 2 phép tính
 	 -> Chốt tính giao hoán của phép cộng.
* Bài 3/67 ( 4’)
->Củng cố về so sánh số
* Bài 4/67: ( 3’)
	>Củng cố về bảng cộng (có mở rộng phạm vi 4,5)
* Bài 5/67: (5’)
->Chốt cách nêu tình huống đúng
	 	4 + 2 = 6 6 – 4 = 
 	 2 + 4 = 	6 - 2 = 	
Hoạt động 3: Củng cố (2-3) 
- Trò chơi: Nêu đúng kết quả (sử dụng bộ đồ dùng) 
- G nói : 1 + 5	1 thêm 5 	6 trừ.... 	6 bớt 3....
- H thi đua đưa tấm bìa đúng.
Rút kinh nghiệm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • doc11-12hng.doc