Giáo Án Toán Lớp 1 - Tuần 1 Đến Tuần 3

Giúp học sinh:

 - Nhận biết những việc thường phải làm trong các tiết học Toán 1

 - Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong học tập Toán.

 - Giúp học sinh có hứng thú khi học toán.

 

doc 13 trang Người đăng honganh Ngày đăng 29/12/2015 Lượt xem 904Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo Án Toán Lớp 1 - Tuần 1 Đến Tuần 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gi¸o ¸n chi tiÕt to¸n líp 1
N¨m häc: 2011 – 2012
TuÇn 1
Ngµy so¹n: 8 / 8 / 2011 
Ngµy d¹y: Thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2011 
 To¸n (TiÕt 1)
TiÕt häc ®Çu tiªn
I. Môc tiªu: 
Giúp học sinh:
 - Nhận biết những việc thường phải làm trong các tiết học Toán 1
 - Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong học tập Toán.
 - Giúp học sinh có hứng thú khi học toán. 
II. §å dïng d¹y - häc : 
 - Sách Toán 1
 - Bộ đồ dùng học Toán lớp 1 của HS.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
TG
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1 phút
8 phút
10 phút
8 phút
10 phút
1 phút
1.GV nêu yêu cầu của tiết học: Tiết học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về sách toán lớp 1, những đồ dùng học toán lớp 1 và những yêu cầu của môn toán lớp 1.
- GV ghi đầu bài, gọi hs nhắc lại.
2.Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng sách Toán 1:
- Cho HS xem sách Toán 1
- Hướng dẫn HS mở sách đến trang “Tiết học đầu tiên”
* GV giơ và giới thiệu về sách Toán: Ngoài bìa được ghi tên sách, phía trong là nội dung môn học. Bài đầu là tiết học đầu tiên. Sau “tiết học đầu tiên”, mỗi tiết có một phiếu. Tên của bài học đặt ở đầu trang. Mỗi phiếu thường có phần bài học (cho HS xem), phần thực hành. Trong tiết học, các em phải làm việc để phát hiện và ghi nhớ kiến thức mới, phải làm bài theo hướng dẫn của cô. Các em làm càng nhiều bài tập càng tốt.
* Hướng dẫn HS giữ gìn sách: Khi học bài các em mở sách để trên bàn. Khi học xong các em gấp và cất vào cặp. Để sách luôn mới và không bị nhàu nát các em lưu ý: Khi mở sách cần mở từ trang đầu đến trang tiếp theo cầm ở góc phải phía dưới để mở.(Gv thực hành mở cho hs xem).Khi học xong tay trái các em cầm phía dưới bìa sách gấp lại.( Gv thực hành cho học sinh xem).
3.Giáo viên hướng dẫn học sinh làm quen với một số hoạt động học tập toán ở lớp 1:
- Cho HS mở sách.
- Hướng dẫn HS quan sát từng ảnh:
+ Trong giờ học Toán HS lớp 1 thường có những hoạt động nào? Bằng cách nào? Sử dụng những dụng cụ học tập nào?
- GV tổng kết theo nội dung từng tranh: Trong tiết học toán có khi GV phải giới thiệu, giải thích (hình 1); có khi HS làm việc với các que tính; các hình bằng gỗ, bìa để học số (ảnh 2), đo độ dài bằng thước (ảnh 3); có khi phải làm việc chung trong lớp (ảnh 4); có khi phải học nhóm để trao đổi ý kiến với các bạn (ảnh 5) 
Tuy nhiên, trong học tập toán thì học cá nhân là quan trọng nhất, các em nên tự học bài, tự làm bài, tự kiểm tra kết quả theo hướng dẫn của cô.
*Cho hs nghỉ giải lao.
4.Giới thiệu với học sinh các yêu cầu cần đạt sau khi học toán 1:
Học toán các em sẽ biết:
- Đếm (từ 1 đến 100); đọc số (đến 100); viết số; so sánh hai số; 
- Làm tính cộng, trừ (ví dụ như 2 + 1 = 3; 3 – 2 = 1...)
- Nhìn hình vẽ nêu được bài toán rồi nêu phép tính giải toán (nêu ví dụ như có 4 quả bóng cho bạn 2 quả bóng còn lại mấy quả bóng?...)
- Biết giải các bài toán (nêu ví dụ: có 4 quả bóng cho bạn 2 quả bóng còn lại mấy quả bóng ta có phép tính: 4 – 2 = 2...)
- Biết đo độ dài (nêu ví dụ: Dïng th­íc kÎ ®Ó ®o ®é dµi cña quyển sách); biết hôm nay là thứ mấy, là ngày bao nhiêu (ví dụ); biết xem lịch hàng ngày (cho HS xem tờ lịch và nêu hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu )
Đặc biệt, các em sẽ biết cách học tập và làm việc, biết cách suy nghĩ thông minh và biết nêu cách suy nghĩ của các em bằng lời (ví dụ). Muốn học toán giỏi các em phải đi học đều, học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ, chịu khó tìm tòi, suy nghĩ 
5.Giáo viên giới thiệu bộ đồ dùng học Toán của HS:
- Cho hs lấy bộ đồ dùng.Hướng dẫn hs mở: Các em mở nắp trên và trồng 2 nắp hộp lên nhau.
- GV giơ từng đồ dùng, và nêu tên gọi của đồ dùng đó.
(chưa yêu cầu HS ghi nhớ tên gọi đó)
- GV giới thiệu cho HS biết đồ dùng đó thường dùng để làm gì? (que tính: dùng học đếm, )
- Hướng dẫn cách mở, đóng, cất hộp; cách lấy các đồ dùng theo yêu cầu của GV
6.Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Dặn hs chuẩn bị học bài “Các số 1, 2, 3”
- 1 hs nhắc lại tên bài học: Tiết học đầu tiên.
- Quan sát
- HS lấy và mở sách toán
- HS thực hành gấp và mở sách.
- Mở bài “Tiết học đầu tiên” 
- Quan sát, trao đổi, thảo luận
- 5 – 6 hs nêu ý kiến, hs khác nhận xét.
- Lấy bộ đồ dùng toán và thực hành theo giáo viên.
- Quan sát.
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
Thêi gian: ........... Néi dung: ...........
Ph­¬ng ph¸p: .............
 KÝ duyÖt cña gi¸m hiÖu
TuÇn 2
Ngµy so¹n: 10 / 8 / 2011 
Ngµy d¹y: Thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2011 
To¸n (TiÕt 5)
LUYỆN TẬP
 I.Mục tiêu: 
 - Giúp hs củng cố về: Nhận biÕt hình vuông , hình tròn, hình tam giác. Ghép các hình đã học thành hình mới.
 - Laøm ñöôïc caùc baøi 1, 2.
 - Giúp hs ham thích tìm tòi các hình có dạng là hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
II §å dïng d¹y - häc:
- GV: Moät soá hình vuoâng, hình troøn, hình tam giaùc baèng bìa hoaëc goã, nhöïa... coù kích thöôùc maøu saéc khaùc nhau. Phieáu hoïc taäp – Phoùng to tranh SGK
- HS: Boä ñoà duøng hoïc Toaùn lôùp 1, Saùch Toaùn 1.
III C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
TG
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
3 phút
1 phút
18 phút
12 phút
5 phút	
A. Kiểm tra bài cũ : 
- GV đưa ra một số đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác màu sắc khác nhau
- Gv nhận xét, ghi điểm cho học sinh. 
B.Bài mới : 
 1 Giới thiệu bài: Các em đã được học về hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Bài học hôm nay sẽ giúp các em củng cố về hình vuông, hình tam giác, hình tròn.
- GV ghi tên bài học gọi hs nhắc lại.
2 Hướng dẫn luyện tập: Cho hs làm các bài tập vào phiếu học tập.
 *Bài 1: 
- GV nêu yêu cầu: Tô màu vào các hình: cùng hình dạng thì cùng một màu.
- GV đưa tranh như SGK hỏi: trong tranh vẽ hình gì?
- GV hướng dẫn: Các em sẽ tô màu vào các hình vuông, hình tròn, hình tam giác nhưng lưu ý các hình cùng dạng thì tô cùng một màu. Các hình vuông tô cùng một màu. Các hình tròn tô cùng một màu. Các hình tam giác tô cùng một màu.
? Em nêu cách tô của mình.
- GV nhận xét và cho học sinh tô.
- GV quan sát hướng dẫn HS còn lúng túng.
- Cho hs đổi vở, nhận xét bài tô của nhau.
- Nhận xét bài làm của HS.
? Khi làm xong bài tập 1 này giúp em nhớ được điều gì.
* Bài2:
 - Gv nêu yêu cầu: Ghép lại thành các hình mới.
- GV hướng dẫn: Các em lấp các hình vuông, hình tam giác trong bộ đồ dùng và ghép hình theo ý thích( Các em có thể ghép theo bài mẫu gợi ý sách giáo khoa hoặc tự nghĩ để ghép được các hình theo ý thích).
- Gv quan sát động viên học sinh.
- Cho hs nêu lại cách ghép của mình.
3.Củng cố , dặn dò:
- Em vừa học bài gì?
- GV: Bây giờ các em sẽ cùng tham gia trò chơi có tên là: Nhận biết nhanh hình tam giác, hình vuông, hình tròn từ các vật thật
 - GV phổ biến nhiệm vụ: 2 ban 1 sẽ tham gia trò chơi, 1 bạn nêu tên vật có hình vuông hoặc hình tam giác, hay hình trò bạn kia sẽ nói nhanh vật đó có dạng hình gì và ngược lại. Mỗi nhóm các em se được chơi trong 1 phút. Hết 1 phút nhóm nào nêu được nhiều vật nhóm đó sẽ được thưởng 1 tràng pháo tay.
- Cho 2 hs chơi thử.
- Cho 3 nhóm hs chơi
- GV nhận xét và tuyên dương hs.
- Dặn hs về nhà tìm các đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác ( ở trường, ở nhà,..)
- Nhận xét, tuyên dương
- 3HS nêu tên các hình đó, hs khc nhận xét.
- 1 hs nhắc lại : Luyện tập.
- 2 hs: Tranh vẽ hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
- HS dùng bút chì màu khác nhau để tô màu vào các hình.
- 3 hs nêu.
- Đổi vở nhận xét bài tô của bạn.
- Khi làm xong bài tập 1 giúp em ghi nhớ về hình vuông, hình tam giác, hình tròn.( 2 hs nêu)
- HS dùng 2 hình tam giác, 1 hình vuông để ghép thành một hình mới 
(như hình mẫu VD trong SGK)
- HS dùng các hình vuông, hình tam giác (như trên) để lần lượt ghép thành hình a, hình b, hình c
- 2 – 3 hs nêu hình ghép được của mình, hs khác nhận xét.
- 2 hs nêu : Em vừa học bài luyện tập.
- 2 hs chơi thử, hs khác nhận xét
- Tham gia trò chơi và nhận xét.
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
Thêi gian: ........... Néi dung: ...........
Ph­¬ng ph¸p: .............
 KÝ duyÖt cña gi¸m hiÖu
TuÇn 3
Ngµy so¹n: 16 / 8 / 2011 
Ngµy d¹y: Thứ ba ngày tháng năm 2011 
To¸n (TiÕt 9)
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: 
 Giúp học sinh củng cố về:
 - Nhận biết số lượng và thứ tự các số trong phạm vi 5.
 - Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5.
 - Làm được các bài tập 1, 2, 3 SGK.
 - Yêu thích học môn toán.
II §å dïng d¹y - häc:
 - Sách Toán 1, Vở bài tập 1, bút chì
 - Các tấm bìa có ghi các số 1, 2, 3, 4, 5.
III C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
TG
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1 phút	
10 phút	
7 phút	
13phút	
2 phút	
tõ 5-1.
- Gv nhËn xÐt, ghi ®iÓm cho häc sinh.
B. Bµi míi:
 1. Giíi thiÖu bµi: C¸c em ®· ®­îc häc c¸c sè tõ 1 ®Õn 5. Bµi h«m nay c¸c em sÏ häc bµi luyÖn tËp.
- GV ghi ®Çu bµi, gäi hs nh¾c l¹i.
2. D¹y bµi míi: 
 a. Bµi 1:
- GV nªu yªu cÇu: Sè?
- Gv h­íng dÉn: C¸c em ®Õm sè ®å vËt ë mçi nhãm vµ ®iÒn sè vµo « trèng.
- Gäi hs ®äc bµi lµm.
? Bµi tËp 1 gióp em ghi nhí ®iÒu g×.
b. Bµi 2:
- Gv nªu yªu cÇu: Sè?
- Cho hs lµm bµi.
- NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh.
? Bµi tËp sè 2 gióp em cñng cè kiÕn thøc nµo.
c.Bài 3: Viết số thÝch hợp vào « trống .
- Gv nªu yªu cÇu.
- Gọi HS đọc kết quả (từ hàng trªn và từ tr¸i sang phải). Cã thể gọi một số HS đọc lại kết quả để tập đếm theo thứ tự từ 1 đến 5 hoặc ®äc ngược lại từ 5 đến 1 để củng cố việc nhận biết thứ tự c¸c số.
d.Trß chơi: Dành khoảng 5 phót để tổ chức trß chơi. Chẳng hạn, cã thể tổ chức trß chơi: “Thi đua nhận biết thứ tự c¸c số” như sau:
- GV đặt c¸c b×a, trªn mỗi b×a ghi sẵn một số 1, 2, 3, 4, 5, c¸c b×a đặt theo thứ tự tïy ý.
- Gv h­íng dÉn c¸ch ch¬i cuéc.
- Cho hs ch¬i 
3. NhËn xÐt, dÆn dß:
? Em võa ®­îc «n luyÖn nh÷ng kiÕn thøc nµo.
 - Nhận xÐt tiết học
- Dặn dß: Chuẩn bị bài 10 “BÐ hơn, dấu <”
- 1 hs nh¾c l¹i tªn bµi: LuyÖn tËp.
- Lµm bµi vµo vë bµi tËp.
- 2 hs ®äc bµi lµm, hs kh¸c nhËn xÐt: : ë bøc tranh thø nhÊt (kÓ tõ tr¸i sang ph¶i) viÕt sè 4 (chØ 4 c¸i ghÕ) råi viÕt sè 5 (chØ 5 ng«i sao).
- 1 hs: Bµi tËp 1 gióp em nhËn biÕt sè l­îng c¸c nhãm ®å vËt.
- Lµm bµi vµo vë.
- 2 hs tr×nh bµy bµi lµm, hs kh¸c nhËn xÐt: Cã 1 que diªm em ®iÒn sè 1 vµo « trèng, cã hai que diªm em ®iÒn sè 2 vµo « trèng.
- 2 hs nªu: Bµi tËp 2 gióp em nhËn biÕt sè l­îng c¸c nhãm ®å vËt.
- Lµm bµi
- Gäi HS ch÷a bµi.
- ViÕt c¸c sè 1, 2, 3, 4, 5 vµo Vë bµi tËp 
- Cho 5 HS lªn, mçi HS lÊy 1 tê b×a rồi các em xếp theo theo thø tù từ bé đến lín (1, 2, 3, 4, 5). HoÆc tõ lớn đến bé (5, 4, 3, 2, 1).
- Hs kh¸c nhËn xÐt.
- 2 hs nªu.
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
Thêi gian: ........... Néi dung: ...........
Ph­¬ng ph¸p: .............
 KÝ duyÖt cña gi¸m hiÖu
TuÇn 4
Ngµy so¹n: 26 / 8 / 2011 
Ngµy d¹y: Thứ ba ngày tháng năm 2011 
To¸n (TiÕt 13)
 B»ng nhau - DÊu =
I. Môc tiªu:
 - NhËn biÕt sù b»ng nhau vÒ sè l­îng, biÕt mçi sè lu«n b»ng chÝnh nã (3 = 3. 4 = 4)
 - BiÕt sö dông tõ “b»ng nhau”, dÊu =, ®Ó so s¸nh sè l­îng so s¸nh c¸c sè.
 - Làm được các bài tập 1, 2, 3 SGK.
 - Yêu thích học môn toán.
II- §å dïng d¹y - häc:
 - 3 lä hoa, 3 b«ng hoa, 4 chiÕc cèc, 4 chiÕc th×a.
 - H×nh vÏ vµ chÊm trßn xanh vµ 3 chÊm trßn ®á .
 - H×nh vÏ 8 « vu«ng chia thµnh 2 nhãm, mçi bªn cã 4 «vu«ng.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
TG
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
5 phút
1 phút	
15 phót
1. KiÓm tra bµi cò:
- Cho HS so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 5
- GV nhËn xÐt sau kiÓm tra.
2. D¹y häc bµi míi:
 a. Giíi thiÖu: H«m nay c¸c em sÏ häc vÒ B»ng nhau vµ c¸ch ghi dÊu b»ng.
- Gv ghi ®Çu bµi. gäi hs nh¾c l¹i.
b. NhËn biÕt quan hÖ b»ng nhau:
* Giíi thiÖu 3 = 3:
- C« cã 3 lä hoa vµ 3 b«ng hoa. Ai cã thÓ so s¸nh sè hoa vµ sè lä hoa cho c«.
- T­¬ng tù GV ®­a ra 3 chÊm trßn xanh vµ 3 chÊm trßn ®á
? Ba chÊm trßn xanh so víi 3 chÊm trßn ®á th× như thế nào.
 - GV nªu: 3 b«ng hoa = 3 lä hoa; 3 chÊm xanh = 3 chÊm ®á ta nãi “ba b»ng ba”
viÕt lµ: 3 = 3
dÊu = gäi lµ dÊu b»ng ®äc lµ dÊu b»ng.
- Cho hs nh¾c l¹i.
* Giíi thiÖu 4 = 4:
Lµm t­¬ng tù nh­ 3 = 3
- Cho HS th¶o luËn nhãm ®Ó rót ra kÕt luËn “bèn b»ng bèn”
- Y/c HS viÕt kÕt qu¶ so s¸nh ra b¶ng con 
+ VËy 2 cã = 2 kh«ng ?
 5 cã = 5 kh«ng ?
+ Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng kÕt qu¶ trªn
+ Sè ë bªn tr¸i vµ sè ë bªn ph¶i dÊu b»ng gièng hay kh¸c nhau ?
- Y/c HS nh¾c l¹i
3- LuyÖn tËp thùc hµnh:
Bµi 1: HD học sinh viÕt dÊu = theo mÉu, dÊu viÕt ph¶i c©n ®èi gi÷a hai sè, kh«ng cao qu¸, kh«ng thÊp qu¸.
Bµi 2: 
+ Bµi yªu cÇu g×?
- Cho HS lµm bµi
- GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS.
Bµi 3:
Gv : Hãy nªu yêu cầu cña bµi ?
 + Cho HS lµm bµi råi ch÷a miÖng
4- Cñng cè - dÆn dß:
+ Tæ chøc cho HS t« mµu theo quy ®Þnh
+ Ph¸t phiÕu vµ nªu yêu cầu t«: Sè 2 th× c t« mµu vµng
- Nhận xét giê häc, giao bµi vÒ nhµ
- 2 häc sinh lªn b¶ng
4  5 , 2  1
3  1 ; 4  2
- Líp lµm vë nh¸p.
- 2 hs nh¾c l¹i: B»ng nhau - DÊu b»ng.
- Sè b«ng hoa vµ sè lä hoa b»ng nhau
- 3 chÊm trßn xanh = 3 chÊm trßn ®á
- 5 hs nh¾c l¹i: DÊu b»ng
- Hs viÕt: 4 = 4
- 2 = 2
- 5 = 5
- Mçi sè lu«n = chÝnh nã
- Gièng nhau
- 1 = 1; 2=2; 3=3
 4=4; 5=5
- Hs thùc hµnh viÕt dÊu = 
- So s¸nh c¸c nhãm ®èi t­îng víi nhau råi viÕt kÕt qu¶ vµo « trèng
- Hs lµm vµ báo cáo kết quả 
- Líp nghe , nhận xét và söa sai
- Hs tiÕn hµnh t« mµu theo nhãm, nhãm nµo t« ®óng vµ nhanh sÏ th¾ng cuéc.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1(3).doc