Giáo án Toán lớp 1 - Tiết 94: Luyện tập

I.Mục tiêu :

- Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục

- Biết giải toán có phép cộng

II. Đồ dùng daỵ học

- Phiếu bài tập

III. Các hoạt động dạy học

 

doc 5 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 04/02/2016 Lượt xem 2028Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 1 - Tiết 94: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 25 
 Thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2012 
Toán : Tiết 94 Luyện tập
I.Mục tiêu : 
- Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục 
- Biết giải toán có phép cộng 
II. Đồ dùng daỵ học 
- Phiếu bài tập 
III. Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ : (5 phút)
a. Đặt tính rồi tính 
40 – 20 80 – 50 20 - 10
b. Tính nhẩm 
 70 – 20 80 – 40 
2. Bài mới : (27 phút)
Hướng dãn HS luyện tập 
Bài 1 : Đặt tính rồi tính 
GV nhắc nhở HS khi đặt tính chú ý thẳng cột nhau 
Bài 2 : Điền số 
Bài 3 : Đúng ghi Đ, sai ghi S 
Bài 4 : HS đọc đề toán , rồi giải 
1 chục = 10 
Gợi ý dể HS thực hiện phép tính 
Bài 5 : Điền dấu +, - 
3. Củng cố, dặn dò : (3 phút)
- Luyện tính cộng, trừ các số tròn chục 
- HS lên bảng thực hiện
- HS làm bảng con 
- HS thi đua tính nhẩm và điền nhanh kết quả vào ô trống 
- HS làm phiếu bài tập
- HS tự nêu đề toán, tự tóm tắt rồi giải bài toán và chữa bài.
- lựa chọn dấu + hoặc dấu - để điền vào chỗ chấm cho thích hợp.
 Tuần 25
Thứ ba ngày 28 tháng 2 năm 2012 
Toán Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình 
I. Mục tiêu : 
- Nhận biết được điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình , biết vẽ một điểm ở trong hoặc ở ngoài một hình 
- Biết cộng, trừ số tròn chục, giải bài toán có phép cộng 
II. Đồ đung dạy học : 
- hình vuông, hình tròn, hình tam giác 
III. Các hoạt động dạy học : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ : (5 phút)
Bài 1 : ồi tính 
50 – 20 30 + 10 40 – 20 
Bài 2 : Tính 70 cm – 50 cm 
 40 cm + 10 cm 
2. Bài mới : (27 phút)
Hoạt động 1 : Giới thiệu điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình 
- GV vẽ hình vuông và các điểm A,N (như SGK)
- GV chỉ vào điểm A và nói: “điểm A ở trong hình vuông” ; chỉ vào điểm N:”điểm N ở trong hình vuông”
- Giới thiệu điểm ở trong , điểm ở ngoài hình tròn ( quy trình tương tự) 
Hoạt động 2 : Thực hành 
Bài 1 : Đúng ghi Đ, sai ghi S 
+ Điểm nào ở trong hình tam giác ?
+ Điểm nào ở ngoài hình tam giác ?
Bài 2 : Vẽ 2 điểm ở trong hình vuông 
 Vẽ 4 điểm ở ngoài hình vuông 
Bài 3 : Tính 
Bài 4 : Giải toán 
3. Củng cố, dặn dò: (3 phút)
- Trò chơi : Ai nhanh, ai đúng 
- HS nhắc lại
- HS : Điểm O ở trong hình tròn, điểm P ở ngoài hình tròn.
HS tự nêu cách làm bài, chữa bài
Những điểm ở trong hình tam giác: A, B, I; những điểm ở ngoài hình tam giác: C, E, P
HS vẽ điểm
Nhắc lại tính giá trị của biểu thức
HS làm bài, chữa bài
HS nêu đề toán, nêu tóm tắt và giải toán.
 Tuần 25
 Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2012 
Toán Tiết 96 Luyện tập chung 
I. Mục tiêu : 
- Biết cấu tạo số tròn chục , biết cộng, trừ số tròn chục
- Biết giải toán có một phép cộng
- (Không làm bài tập 2, bài tập 3a )
II. Đồ dùng dạy học 
- Phiếu bài tâp 
III. Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1Kiểm tra bài cũ : (5 phút)
Vẽ 2 điểm ở trong hình vuông và 2 điểm ở ngoài hình vuông 
2. Bài mới : (27 phút)
Hướng dẫn HS luyện tập 
Bài 1 : Củng cố vế cấu tạo số của các số từ 10 đến 20 
Bài 3 b: Tính nhẩm 
Cho HS quan sát và nhận xét 3 phép tính 
50 + 20 = 70
70 - 20 = 50
70 - 50 = 20
* Đây là mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
Bài 4 : Giải toán 
Bài 5 : Vẽ điểm ở ngoài và điểm ở trong một hình 
3. Củng cố, dặn dò : (3 phút)
Trò chơi : Ai nhanh , ai đúng 
 20 + 60 = 
 60 - 20 = 
- HS lên bảng thực hiện 
- HS trả lời miệng 
Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị 
Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị 
(tương tự HS làm bài ) 
- HS làm bài vào vở 
- HS nêu bài toán rồi giải bài toán 
- HS lên bảng thực hiện 
- HS nối tiếp nhau nêu kết quả 
 Tuần 25
 Thứ sáu ngày 2 tháng 3 năm 2012 
Toán Tiết 97 Kiểm tra giữa kỳ 2 
 Tuần 25 
 Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2012 Luyện Toán Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình 
I/ Củng cố : 
Giúp HS nhận biết được điểm ở trong , ở ngoài một hình . Gọi tên các điểm .
Củng cố về cộng, trừ các số tròn chục và giải toán có lời văn . 
II/ Luyện tập : Hướng dẫn Hs giải các bài tập 
Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S
 HS xác định điểm ở trong, điểm ở ngoài hình vuông để ghi Đ,S vào ô trống 
Bài 2: Tính nhẩm 
 40 – 20 -10 = 50 + 20 + 20 = 
 70 – 30- 20 = 60 – 60 + 10 = 
Bài 3 : HS đọc bài toán rồi trình bày bài giải 
Bài 4 : Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông
 Vẽ 2 điểm ở ngoài hình vuông 

Tài liệu đính kèm:

  • docToanT2520122013.doc