Giáo án Toán lớp 1 - Tiết 60: Luyện tập - Trường Tiểu học Vạn Long – Năm học: 2012 – 2013

I. Mục tiêu bài học: Sau bài học, HS có khả năng:

Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.

II. ĐDDH: Tranh minh hoạ bài tập 4.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc 4 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 04/02/2016 Lượt xem 1934Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 1 - Tiết 60: Luyện tập - Trường Tiểu học Vạn Long – Năm học: 2012 – 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 16
Thứ ba ngày 17 tháng 12 năm 2012
Môn Toán Tiết 60: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu bài học: Sau bài học, HS có khả năng:
Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
II. ĐDDH: Tranh minh hoạ bài tập 4.
III. Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HĐ2: (25-30’) Thực hành 
Bài 1/ Tính :
 2 + 7+ 1 = 3 + 6 + 0 = 1 + 8+1 = 
10 – 2 – 2 = 10 – 0 – 2 = 10 – 6 – 2 = 
Cho HS làm bảng con.
Bài 2/ Tính
-
10
+
5
-
10
+
6
2
5
6
4
Cho HS làm bài, nhắc nhở HS viết số thẳng cột
Bài 3/ Số ?
4 + = 10 10 - = 5 10 - = 7 
 = 8 + 2 2 + = 10 - 4 = 6 
Định hướng HS nhẩm xác định kết quả cần điền.
Bài 4/Viết phép tính thích hợp :
HĐ3: (4-5’) Củng cố – dặn dò
Nhận xét tiết học
 HS nêu yêu cầu, làm bài vào vở. HSKK được giúp đỡ làm bài
HS nêu yêu cầu, làm bài vào vở – chữa bài. HSKK được gợi ý làm bài.
HS làm bảng con cột 1; làm vào vở các cột còn lại. HSkk được GV gợi ý làm bài.
HS nhìn tranh đặt đề toán 
 HS làm trên PHT HSkk được GV hd làm bài.
Chơi theo nhóm. Nhắc lại cách cộng 1 số với 0.
- Về nhà hoàn thành các bài tập.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
______________________________
Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2012
Môn Toán Tiết 62: BẢNG CỘNG VÀ TRỪ TRONG PHẠM VI 10
I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng: 
Thuộc bảng cộng, trừ; biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10; làm quen với tóm tắt và viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
II. ĐDHT: Tranh minh họa BT4
III. Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HĐ1: (5-7’) Ôn bảng cộng, trừ trong phạm vi 10
Cho HS đọc bảng cộng, trừ
HĐ2: (15-20’) Thực hành 
Bài1/ Tính .
 5 + 5 = 10 - 6 = 7 + 3 = 
10 - 5 = 10 - 4 = 10 - 3 = 
Cho HS làm bài – nhận xét kết quả và vị trí các số hạng của 2 phép cộng.
Bài 2/ Tính
-
10
+
5
-
10
+
6
2
5
4
4
Cho HS làm bài, nhắc nhở HS viết số thẳng cột
Bài3/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
3 + 3 + 4 = 2 + = 10 6 = 10 - 
4 + 2 + 4= 10 – 2 – 3 = 10 = + 2
Bài 4/ Viết phép tính thích hợp :
 ¯¯ ¯ ¯ ¯ 
 ¯¯ ¯ ¯ ¯ 
 HĐ3: (4-5’) Củng cố – dặn dò
Trò chơi: Nối phép tính với kết quả đúng
 3 + 7	10 - 3	2 + 5	10 - 2
 7	 10 8
- Chuẩn bị bài : Phép trừ trong phạm vi 6
Vài HS nêu miệng.
- Làm bảng con cột 1; làm vở các bài còn lại. HSKK có thể dùng ngón tay để thao tác tính cộng.
HS khá, giỏi nêu nhận xét
HS nêu yêu cầu, làm bài vào vở – chữa bài. HSKK được gợi ý làm bài.
HS làm miệng;HS làm bảng con cột 1. Làm vở cột còn lại.HSKK rèn tính nhẩm.
HS nhìn tranh đặt đề toán " Tìm cách giải HSKK nhắc lại" HS làm trên PHT. HSK,G làm nhiều cách.
Thi đua theo nhóm.
Về xem lại các bài tập
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
______________________________
Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2012
Môn Toán Tiết 63: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu bài học: Sau bài học, HS có khả năng:
Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10; viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán.
II. ĐDDH: Tranh minh hoạ bài tập 4.
III. Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HĐ1: (3-5’) Ôn bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
HĐ1: (20-28’) Thực hành 
Bài 1:Tính: 10 - 1 = 10 – 2 = 10 – 4 = 
 7 + 3 = 4 + 5 = 6 + 4 = 
Cho HS nêu cách tính rồi tính
Bài 2: Tính:
-
10
-
10
+
6
+
8
5
3
4
2
Cho HS làm bài rồi chữa bài. 
Bài 3/ (>, <, =) ?
10 – 5 5 10 – 4 5 9 + 1 10 -1 
6 10 - 2 10 – 3 8 8 + 2 10 - 0 
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
 ÿ ÿ
 ĩĩĩĩ ÿ ÿÿ
 ÿ
HĐ2: (2-3’) Củng cố – dặn doØ
Nhận xét tiết học.
HSKK(Trang)
Vài HS đọc bảng cộng; trừ. HSkk nhắc lại
 Nêu cách làm - Làm bảng con cột1, các cột còn lại làm vở. HSkk được GV giúp đỡ
HS nêu yêu cầu; Làm vở. HSkk chú ý cách đặt tính.
HS nêu yêu cầu – Làm trên phiếu.
Vài HS nêu đề toán – làm vào vở
HSkk được GV giúp đỡ
- Về học thuộc công thức và xem lại bài tập.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
______________________________
Thứ sáu ngày 21 tháng 12 năm 2012
Môn Toán Tiết 63: LUYỆN TẬP CHUNG.
I. Mục tiêu bài học: Sau bài học, HS có khả năng:
Biết đếm, so sánh, thứ tự các số từ 0 đến 10; biết làm tính cộng, trừ các số trong phạm vi 10; viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán.
II. ĐDDH: Tranh minh hoạ bài tập 4.
III. Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HĐ1: (20-28’) Luyện tập
Bài 1/ Tính :
-
10
-
10
+
7
+
2
7
9
3
8
Cho Hs làm bài; nhắc nhở HS trình bày thẳng cột
Bài 2/ Số? 
10 + 0 = £ 10 – 1 = £ 9 + 1 = £	
0 + 10 = £ 10 – 9 = £ 10 - 1 = £
Cho HS làm bài; nhận xét kết quả 2 phép tính từng cột
Bài 3/ (>;<;=) ? 
10 - 6 4 1 + 9 10 3 + 7 9
10 – 0 9 10 – 1 8 10 – 3 4
Cho Hs làm bài; nhắc nhở HS thực hiện phép tính trước rồi so sánh.
Bài 4/ Viết phép tính thích hợp :
 ĩĩĩĩĩ 
Giúp HSKK trình bày bài giải
HĐ3: (4-5’) Củng cố – dặn doØ
Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài : Luyện tập chung. 
HS làm vở. Nhắc nhở HSkk viết số thẳng cột
HS làm bảng con; nhặn xét kết quả và các số hạng trong 2 phép tính - làm vào vở 2 cột còn lại.HSKK làm cột 1,2.
HS làm vở. HSkk làm 2 cột đầu.
HS QS tranh đặt đề toán; HSKK nhắc lại" Tìm cách giải khác " HS làm trên phiếu.
HS khá, giỏi làm nhiều cách.
Thi đua theo nhóm.
Về nhà xem lại các bài tập.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
______________________________

Tài liệu đính kèm:

 • docToan ren lop1 tuan 16 2 buoi ngay.doc