Giáo án Toán lớp 1 - Tiết 40 - Luyện tập

I/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức : Giúp Học sinh củng cố về : Bảng trừ trong phạm vi 3,4. Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính .

2/. Kỹ năng : - Rèn Học sinh tính nhanh , chính xác . Biết đặt phép tính dựa theo tình huống trong tranh .

3/. Thái độ :Giáo dục Học sinh mê say môn Toán , thích tìm tòi, sáng tạo.

II/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên: Nội dung bài tập và trò chơi

2/. Học sinh : Bảng con , vở bài tập .đồ dùng học tập.

III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

 

doc 3 trang Người đăng honganh Ngày đăng 22/12/2015 Lượt xem 585Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 1 - Tiết 40 - Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Thứ..ngày tháng  năm 2003
MÔN 	: TOÁN
BÀI 	: Luyện tập 
TIẾT 	: 
I/. MỤC TIÊU :
1/. Kiến thức : Giúp Học sinh củng cố về : Bảng trừ trong phạm vi 3,4. Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính .
2/. Kỹ năng : - Rèn Học sinh tính nhanh , chính xác . Biết đặt phép tính dựa theo tình huống trong tranh .
3/. Thái độ :Giáo dục Học sinh mê say môn Toán , thích tìm tòi, sáng tạo.
II/. CHUẨN BỊ :
1/. Giáo viên: Nội dung bài tập và trò chơi 
2/. Học sinh : Bảng con , vở bài tập .đồ dùng học tập.
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1/. ỔN ĐỊNH (1’)
2/. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’):
Phép trừ trong phạm vi 4
Yêu cầu Học sinh đọc bảng trừ trong phạm vi 4
Gọi 2 Học sinh lên bảng làm bài :
à Nhận xét : Ghi Điểm .
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hát 
2 Học sinh đọc 
2 Học sinh thực lên hiện 
cả lớp làm bảng con .
3/. Bài mới : LUYỆN TẬP
Giới thiệu bài 
Để Giúp các con củng có lại kiến thức về phép trừ trong phạm vị 3-và 4 . Hôm nay, ta sẽ đi vào tiết : Luyện tập 
Giáo viên ghi tựa:
HOẠT ĐỘNG 1 :(20 ‘)Thực hành 
Oân phép cộng trong phạm vi 5
Mục tiêu: Học sinh làm đúng các dạng bài tập về trừ trong phạm vi 3, 4.Bết thị phép tính qua tranh.
Phương pháp : Trò chơi , thực hành.
ĐDDH: Tranh ,Nội dung bài tập .
Bài 1: Tính 
a- Khi thực hiện phép tính theo hàng dọc ta cần lưu ý điều gì?
Yêu cầu Học sinh 
è Giáo viên nhận xét : Sửa sai.
b- Muôm tính bài dạng 4 – 2 – 1 ta làm thế nào?
Gọi 2 Học sinh lên sửa bảng lớp .
Bài 2: Tính 
Giáo viên tổ chức cho Học sinh thi đua giải bài tập trên bảng?
è Nhận xét : Tuyên dương .
Bài 3: Điền dấu 
Nêu cách so sánh .
2 .......... 4 – 1 ; 3 – 2 .......... 3 – 2 
3 .......... 4 – 1 ; 4 – 1 .......... 4 – 2 
4 .......... 4 – 1 ; 4 – 1 .......... 3 + 0 
Giáo viên gọi 1 Học sinh lên bảng sửa bài 
è Giáo viên nhận xét: Sửa sai.
Bài 4: 
Giáo viên treo tranh ;
Đặt cho cô một đề toán ứng với bức tranh .
à Nhận xét :
Muốn biết còn lại mấy con thỏ làm phép tính gì ?
Học sinh lập phép tính đó?
è Giáo viên nhận xét :
Bài 5: 
Giáo viên nêu yêu cầu:
Điền “Đ” và nêu phép tính và kết quả đúng . Điền “ S” và nêu phép tính và kết quả sai .
Tổ chức thi đua sửa bài 
è Nhận xét : Tuyên dương .
HOẠT ĐỘNG 2: (5’) CỦNG CỐ.
Mục tiêu: Học sinh củng cố kiến thức vừa ôn 
Phương pháp : Trò chơi , thực hành.
ĐDDH: Nội dung trò chơi
Nội dụng: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
4 - .......... = 1 ; .......... – 2 = 2
.......... - 1= 3 ; .......... – 1 = 3
4 - .......... = 2 ; 4 - .......... = 1
.......... – 1= 2 ; 4 - .......... = 2
3 - .......... = 1 ; 3 - .......... = 2
Luật chơi: Chơi tiếp sức 
è Giáo viên nhận xét : Trò chơi.
Đọc bảng trừ trong phạm vi 3 – 4 .
5. DẶN DÒ : (1’)
 Bài về nhà: Làm bài trong SGK
Chuẩn bị : Phép trừ trong phạm vi 5
Nhận xét tiết học
Học sinh nhắc lại 
Học sinh nêu yêu cầu bài tính .
Khi thực hiện phép tính các số phải thẳng cột với nhau .
Học sinh làm bài a.
2 Học sinh lên sửa bài miệng
Lấy kết quả của phép tính 4 – 2 bằng bao nhiêu rồi trừ tiếp cho 1.
Học sinh tự làm bài .
Học sinh nêu yêu cầu .
Điền kết quả phép trừ vào ô trống .
Mỗi tổ cử 2 đại diện tham gia.
Nêu yêu cầu :
 Thực hiện tính trước rồi mới so sánh kết quả .
Mỗi em làm 2 bài .
Học sinh quan sát 
Cả 4 con thỏ đang chơi. Hai con thỏ chạy đi. Hỏi còn lại mấy con thỏ ?
Phép tính trừ.
4 – 2 = 2 
Học sinh tự điền vào ô trống 
Học sinh quan sát và lắng nghe
Học sinh làm bài .
Sửa bài bằng cách giơ bảng điền “Đ” , “S”
Mỗi dãy cử ra 5 bạn tham gia trò chơi .
2 Học sinh đọc 
RÚT KINH NGHIỆM 

Tài liệu đính kèm:

  • docLUYEN TAP - T 40.doc