Giáo án Toán lớp 1 - Số 7

I) Mục tiêu:

Có khái niệm ban đầu về số 7. Nhận biết số lượng trong phạm vi 7, vị trí của số 7 trong dãy số từ 1 đến 7.

Biết đọc , biết viết số 7 (TB,K,G). Đếm và so sánh các số trong phạm vi 7

Học sinh yêu thích học Toán

II) Chuẩn bị:

1. Giáo viên:Các nhóm mẫu vật cùng loại có số lượng là 7

2. Học sinh :Vở bài tập, bộ đồ dùng học toán.

_ Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành

_ Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp

III)Các hoạt động dạy và học:

 

doc 4 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 04/02/2016 Lượt xem 2371Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 1 - Số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
SỐ 7
Mục tiêu:
Có khái niệm ban đầu về số 7. Nhận biết số lượng trong phạm vi 7, vị trí của số 7 trong dãy số từ 1 đến 7.
Biết đọc , biết viết số 7 (TB,K,G). Đếm và so sánh các số trong phạm vi 7
Học sinh yêu thích học Toán
Chuẩn bị:
Giáo viên:Các nhóm mẫu vật cùng loại có số lượng là 7
Học sinh :Vở bài tập, bộ đồ dùng học toán. 
Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành
Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp
III)Các hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của giáo viên & học sinh
Nội dung
2’
4’
10’
18’
3’
2’
Khởi động :
Bài cũ : số 6
Dạy và học bài mới:
Giới thiệu:
Hoạt động 1: giới thiệu số 7
Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu về số 7, nhận biết số lượng trong phạm vi 7, vị trí của số 7 trong dãy số từ 1 đến 7
Bước 1 : 
Có 6 em đang ngồi chơi cầu trượt, 1 em khác chạy tới có tất cả là mấy em?
à 6 em thêm 1 em là 7 em. Tất cả có 7 em
Tương tự với bông hoa, hình vuông, chấm tròn
à Kết luận: bảy học sinh, bảy hình vuông, bảy chấm tròn đều có số lượng là 7
Bước 2 : Số 7 được viết bằng chữ số 7
Giáo viên hướng dẫn viết số 7 viết
Bước 3 : nhận biết thứ tự số 7
Giáo viên đọc 1 2 3 4 5 6 7
Số 7 được nằm ở vị trí nào ?
Hoạt động 2: Thực hành 
Mục tiêu : Biết đọc, viết số 7, đếm và so sánh cac số trong phạm vi 7
GV hd hs làm bt trong sgk.
Củng cố:
Trò chơi thi đua : trò chơi thi đua ai nhanh hơn
Dặn dò:
Viết 1 trang số 7 ở vở 2
Xem trước bài số 8. GVnx tiết học.
Hát
số 7
Lập số
có 7 em
giới thiệu số 7
số 7 in và số 7 viết
Học sinh viết bảng con 
Học sinh đếm từ 1 đến 7 và đếm ngược lại từ 7 đến 1
Số 7 liền sau số 6 trong dãy số 1 2 3 4 5 6 7
(TB,K,G)
HS làm các bt trong sgk
Học sinh sửa bài và nhận xét.
Toán
SỐ 8
Mục tiêu:
Có khái niệm ban đầu về số 8. Nhận biết số lượng trong phạm vi 8, vị trí của số 8 trong dãy số từ 1 đến 8.
Biết đọc , biết viết số 8 (TB,K,G). Đếm và so sánh các số trong phạm vi 8
Học sinh yêu thích học Toán
Chuẩn bị:
Giáo viên:Các nhóm mẫu vật cùng loại có số lượng là 8
Học sinh :Vở bài tập, bộ đồ dùng học toán. 
Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành
Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp
III)Các hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của giáo viên & học sinh
Nội dung
2’
4’
10’
18’
3’
2’
Khởi động :
Bài cũ : số 7
Dạy và học bài mới:
Giới thiệu:
Hoạt động 1: giới thiệu số 8
Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu về số 8, nhận biết số lượng trong phạm vi 8, vị trí của số 8 trong dãy số từ 1 đến 8
Bước 1 : 
Có 7 em đang chơi, 1 em khác chạy tới có tất cả là mấy em?
à 7 em thêm 1 em là 8 em. Tất cả có 8 em
Tương tự với bông hoa, hình vuông, chấm tròn
à Kết luận: tám học sinh, tám hình vuông, tám chấm tròn đều có số lượng là 8
Bước 2 : Số 8 được viết bằng chữ số 8
Giáo viên hướng dẫn viết số 8 viết
Bước 3 : nhận biết thứ tự số 8
Giáo viên đọc 1 2 3 4 5 6 7 8
Số 8 được nằm ở vị trí nào ?
Hoạt động 2: Thực hành 
Mục tiêu : Biết đọc, viết số 8, đếm và so sánh các số trong phạm vi 8
GV hd hs làm bt trong sgk.
Củng cố:
Trò chơi thi đua : trò chơi thi đua ai nhanh hơn
Dặn dò:
Tập viết lại số 8
Xem trước bài số 9. GVnx tiết học.
Hát
số 8
Lập số
có 8 em
giới thiệu số 8
số 8 in và số 8 viết thường
Học sinh viết bảng con 
Học sinh đếm từ 1 đến 8 và đếm ngược lại từ 8 đến 1
Số 8 liền sau số 7 trong dãy số 1 2 3 4 5 6 7 8
(TB,K,G)
HS làm các bt trong sgk
Học sinh sửa bài và nhận xét.
Toán
SỐ 9
Mục tiêu:
Có khái niệm ban đầu về số 9. Nhận biết số lượng trong phạm vi 9, vị trí của số 9 trong dãy số từ 1 đến 9.
Biết đọc , biết viết số 9 (TB,K,G). Đếm và so sánh các số trong phạm vi 9
Học sinh yêu thích học Toán
Chuẩn bị:
Giáo viên:Các nhóm mẫu vật cùng loại có số lượng là 9
Học sinh :Vở bài tập, bộ đồ dùng học toán. 
Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành
Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp
III)Các hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của giáo viên & học sinh
Nội dung
2’
4’
10’
18’
3’
2’
Khởi động :
Bài cũ : số 8
Dạy và học bài mới:
Giới thiệu:
Hoạt động 1: giới thiệu số 9
Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu về số 9, nhận biết số lượng trong phạm vi 9, vị trí của số 9 trong dãy số từ 1 đến 9
Bước 1 : 
Có 8 em đang chơi, 1 em khác chạy tới có tất cả là mấy em?
à 8 em thêm 1 em là 9 em. Tất cả có 9 em
Tương tự với bông hoa, hình vuông, chấm tròn
à Kết luận: tám học sinh, tám hình vuông, tám chấm tròn đều có số lượng là 8
Bước 2 : Số 9 được viết bằng chữ số 9
Giáo viên hướng dẫn viết số 9 
Bước 3 : nhận biết thứ tự số 9
Giáo viên đọc 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số 8 được nằm ở vị trí nào ?
Hoạt động 2: Thực hành 
Mục tiêu : Biết đọc, viết số 9, đếm và so sánh các số trong phạm vi 9
GV hd hs làm bt trong sgk.
Củng cố:
Trò chơi thi đua : trò chơi thi đua ai nhanh hơn
Dặn dò:
Tập viết lại số 9
Xem trước bài số 0. GVnx tiết học.
Hát
số 9
Lập số
có 9 em
giới thiệu số 9
số 9 in và số 9 viết thường
Học sinh viết bảng con 
Học sinh đếm từ 1 đến 9 và đếm ngược lại từ 9 đến 1
Số 9 liền sau số 8 trong dãy số 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(TB,K,G)
HS làm các bt trong sgk
Học sinh sửa bài và nhận xét.
Toán
SỐ 0
Mục tiêu:
Có khái niệm ban đầu về số 0. Nhận biết vị trí của số 0 trong dãy số từ 0 đến 9.
Biết đọc , biết viết số 0 (TB,K,G). Đếm và so sánh số 0 với các số đã học.
Học sinh yêu thích học Toán
Chuẩn bị:
Giáo viên: 4 que tính, 10 tờ bìa, trên từng tờ bìa có viết mỗi số từ 0 đến 9.
Học sinh :Vở bài tập, bộ đồ dùng học toán. 
Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành
Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp
III)Các hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của giáo viên & học sinh
Nội dung
2’
4’
10’
18’
3’
2’
Khởi động :
Bài cũ : số 9
Dạy và học bài mới:
Giới thiệu:
Hoạt động 1: giới thiệu số 0
Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu về số 0, nhận biết số lượng trong phạm vi 9, vị trí của số 0 trong dãy số từ 0 đến 9
Bước 1 : 
Có 4 que tính, bớt 1 que tính thì còn lại mấy que tính?
à GV hd tương tự cho đến khi bớt hết số que tính và không còn lại que tính nàoè ta dùng số 0
Tương tự với con cá, chấm tròn
à Kết luận: để chỉ không còn con cá nào hoặc không có con cá nào ta dùng số không
Bước 2 : Số không được viết bằng chữ số 0
Giáo viên hướng dẫn viết số 0 
Bước 3 : nhận biết thứ tự số 0
Giáo viên đọc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số 0 được nằm ở vị trí nào ?
Hoạt động 2: Thực hành 
Mục tiêu : Biết đọc, viết số 0, đếm và so sánh các số trong phạm vi 9
GV hd hs làm bt trong sgk.
Củng cố:
Trò chơi thi đua : trò chơi thi đua ai nhanh hơn
Dặn dò:
Tập viết lại số 0
Xem trước bài số 10. GVnx tiết học.
Hát
số 0
Lập số
Còn 3 que tính
giới thiệu số 0
số 0 in và số 0 viết thường
Học sinh viết bảng con 
Học sinh đếm từ 0 đến 9 và đếm ngược lại từ 9 đến 0.
Số 0 liền trước số 1 trong dãy số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(TB,K,G)
HS làm các bt trong sgk
Học sinh sửa bài và nhận xét.

Tài liệu đính kèm:

  • doctoan(2).doc