Giáo án Toán lớp 1 - Bài 97: Các Số Có Hai Chữ Số

I.Mục đích, yêu cầu:

-HS nhận biết về số lượng trong phạm vi 20, đọc, viết các số từ 20 đến 50

-Đếm và nhận ra thứ tự của các số từ 20 đến 50

II. Đồ dùng dạy học:

 -Sách bài tập toán, que tính.

III. Các hoạt động dạy và học:

 

doc 2 trang Người đăng honganh Ngày đăng 14/01/2016 Lượt xem 424Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 1 - Bài 97: Các Số Có Hai Chữ Số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 	Thứ , ngày  tháng  năm 
 Môn: Toán 
 Bài 97: CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I.Mục đích, yêu cầu:
-HS nhận biết về số lượng trong phạm vi 20, đọc, viết các số từ 20 đến 50
-Đếm và nhận ra thứ tự của các số từ 20 đến 50
II. Đồ dùng dạy học:
	-Sách bài tập toán, que tính.
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Kiểm tra bài cũ:
Tính:
50 + 30 50 + 40 20 + 10
40 + 30 30 + 20 10 + 70
-GV nhận xét
2/ Bài mới:
a/ Giới thiệu các số từ 20 đến 30:
* Số từ 20- 30
-Lấy 2 bó que tính- GV gài bảng cài
-Lấy thêm 1 que- GV gài bảng cài
-Bây giờ có tất cả bao nhiêu que tính? 
-Để chỉ số que tính ta vừa lấy cô có số 21- GV gắn số 21
-21 có mấy chục? Mấy đơn vị? Phân tích?
-GV ghi số 2 ở cột chục, số 1 ở cột đơn vị
-Cho HS đọc
-Tương tự: số 22, 23, , 30
* Đọc số từ 20- 30
-Cho HS đọc xuôi, đọc ngược, phân tích
-Lưu ý cách đọc các số: 21, 24, 25
b/ Giới thiệu các số từ 30 đến 40:
-Giới thiệu tương tự như trên
- Lưu ý cách đọc các số: 31, 34, 35
c/ Giới thiệu các số từ 40 đến 50:
-Giới thiệu tương tự như trên
- Lưu ý cách đọc các số: 41, 44, 45
3/ Thực hành:
Bài 1: Viết (theo mẫu)
-Bài yêu cầu gì?
Bài 2: Viết số
-Bài yêu cầu gì?
Bài 3: Viết số
-Bài yêu cầu gì?
Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống
-Bài yêu cầu gì?
-HS làm bảng con
-HS lấy 2 bó chục
-Lấy thêm 1 que
-Có tất cả 21 que tính
-21 có 2 chục và 1 đơn vị
-Cá nhân- nhóm- lớp
-Cá nhân- nhóm- lớp
-Viết số từ chữ
-Làm vở- tự kiểm tra nhau
-Viết số từ chữ
-Làm vở- tự kiểm tra nhau
-Viết số từ chữ
-Làm vở- tự kiểm tra nhau
-Đếm miệng
-Làm vở- lên sửa bài - lớp nhận xét
IV. Củng cố, dặn dò: -Về ôn bài

Tài liệu đính kèm:

  • doc97(cacsocohaichuso).doc