Giáo án Toán lớp 1 - Bài 93: Trừ Các Số Tròn Chục

I.Mục đích, yêu cầu:

-HS biết trừ các số tròn chục theo 2 cách: Tính nhẩm và tính viết

-Bước đầu biết nhẩm nhanh kết quả các phép trừ các số tròn chục trong phạm vi 100

II. Đồ dùng dạy học:

 -Sách bài tập toán, bộ đồ dùng toán.

III. Các hoạt động dạy và học:

 

doc 2 trang Người đăng honganh Ngày đăng 14/01/2016 Lượt xem 560Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 1 - Bài 93: Trừ Các Số Tròn Chục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 	Thứ , ngày  tháng  năm 
 Môn: Toán 
 Bài 93: TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
I.Mục đích, yêu cầu:
-HS biết trừ các số tròn chục theo 2 cách: Tính nhẩm và tính viết
-Bước đầu biết nhẩm nhanh kết quả các phép trừ các số tròn chục trong phạm vi 100
II. Đồ dùng dạy học:
	-Sách bài tập toán, bộ đồ dùng toán.
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/Kiểm tra bài cũ: 
Tính dọc:
30 + 60 30 + 10 50 + 20
10 + 20 30 + 20 40 + 40
2/Bài mới:
*Giới thiệu phép trừ 50 - 20:
-Cho HS lấy 50 que tính: gồm mấy chục? Mấy đơn vị? 
-GV gài lên bảng cài- ghi vào cột chục và đơn vị
-Bớt 20 que tính: gồm mấy chục? Mấy đơn vị?
-GV gài lên bảng cài- ghi vào cột chục và đơn vị
-Để biết còn lại bao nhiêu que tính ta làm tính trừ: 50 - 20, nhìn vào que ta được bao nhiêu? 30 que tính gồm mấy chục? Mấy đơn vị? GV gài vào bảng cài- ghi vào cột chục và cột đơn vị
+Hướng dẫn cách trừ viết:
-Để biết còn lại bao nhiêu que tính ta làm tính trừ: 50 - 20, ghi530 ở trên, 20 ở dưới sao cho thẳng cột, viết dấu trừ và dấu gạch ngang, tính từ cột đơn vị: 0 trừ 0 bằng 0 viết 0, 5 cộng 2 bằng 3 viết 3. vậy 50 - 20 = 30
-Cho HS nêu lại cách trừ
*Cho HS thực hiện vào bảng con
*Làm bài tính tương tự: 
50 - 20, 30 + 10
3/ Thực hành:
Bài 1: Tính
-Bài yêu cầu gì?
Bài 2: Tính nhẩm
-Bài yêu cầu gì?
Bài 3: Tổ một gấp được 20 cái thuyền, tổ hai gấp được 30 cái thuyền. Hỏi cả hai tở gấp được bao nhiêu cái thuyền?
-Bài yêu cầu gì?
Bài 4: Nối ô trống với số thích hợp
-Bài yêu cầu gì?
-Làm bảng con
-50 gồm 5chục và 0 đơn vị
-20 gồm 2 chục và 0 đơn vị
-Còn lại 30 que, gồm 3chục và 0 đơn vị
-5 HS 
-Nhắc lại cách viết, cách cộng rồi làm vào bảng con
-Làm bảng con, 2 HS lên bảng làm, đọc kết quả.
-Tính dọc
-Lưu ý: viết thẳng cột- HS làm vở- đọc kết quả
-Tính nhẩm
-Làm vở- tự kiểm tra nhau- lớp nhận xét
-Giải toán có lời văn
-HS đọc đề- làm miệng- làm vở- 1 HS sửa trên bảng- lớp nhận xét
-Tính kết quả rồi nối
IV. Củng cố, dặn dò: -Xem bài mới: Luyện tập

Tài liệu đính kèm:

  • doc93(trucacsotronchuc).doc