Giáo án Toán lớp 1 - Bài 50: Phép Cộng Trong Phạm Vi 8

I. Mục đích, yêu cầu:

 -Giúp HS tiếp tục củng cố, khắc sâu khái niệm phép cộng.

 -Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 8

 -Biết làm tính cộng trong phạm vi 8.

II. Đồ dùng dạy học:

 -Các mẫu vật

 -Bộ đồ dùng toán.

III. Các hoạt động dạy và học:

 

doc 2 trang Người đăng honganh Ngày đăng 13/01/2016 Lượt xem 490Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 1 - Bài 50: Phép Cộng Trong Phạm Vi 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 	Thứ , ngày  tháng  năm 
 Môn: Toán 
 Bài 50: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 8.
I. Mục đích, yêu cầu:
	-Giúp HS tiếp tục củng cố, khắc sâu khái niệm phép cộng.
	-Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 8
	-Biết làm tính cộng trong phạm vi 8.
II. Đồ dùng dạy học:
	-Các mẫu vật
	-Bộ đồ dùng toán.
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Kiểm tra bài cũ: 
Dùng phiếu: 7 + 1 3 + 4 6 + 1
 7 – 1 7 - 3 7 - 6
GV nhận xét.
2/ Bài mới:
THÀNH LẬP VÀ GHI NHỚ BẢNG CỘNG TRONG PHẠM VI 8:
a/ Dạy bảng cộng trong phạm vi 8:
+Cho HS lấy 7 bông hoa, thêm 1 bông hoa nữa.
-Đặt đề toán
-Bài toán này có thể thực hiện phép tính gì? ( 7 + 1 = 8)
-Có cách đặt đề khác? 
-Thực hiện phép tính thứ hai: 1 + 7= 8
-Cho HS nhận xét 2 cặp phép tính này? (giống nhau- khác nhau)
+Hình thành các phép tính còn lại: 
-Cho HS đẩy 1 bông hoa kia lại gần 7 hoa kia, tự tách làm 2 phần, nhìn vào số hoa, tự lập đề toán rồi viết phép tính vào bảng con.
-GV gắn kết quả vào bảng cài: 6+2 = 8, 2+6 = 8, 5+3 = 8, 3+5 = 8, 4+4 = 8 
b/ Cho HS đọc và học thuộc bảng cộng:
-2- 3 HS đọc lại toàn bộ bảng cộng.
-Cả lớp đọc đồng thanh 1 lần
-Cả lớp học thuộc bảng + ( HS đọc theo từng bàn- GV gỡ dần đến hết)
-2- 3 HS đọc thuộc bảng.
+Nghỉ giữa tiết: Hát
THỰC HÀNH:
Bài 1: Tính
-Nêu yêu cầu bài?
Bài 2: Tính
-Nêu yêu cầu bài?
Bài 3: Tính
-Nêu yêu cầu bài?
Bài4: Viết phép tính thích hợp
-Nêu yêu cầu bài?
-Làm phiếu
-Nêu bài toán (2 HS)
-Lập phép tính vào bảng cài 
-HS nêu cách đặt đề thứ hai
-Lập phép tính vào bảng cài 
- 7 + 1 cũng là 1 + 7 bằng 8
-HS viết bảng con- giơ lên- đọc kết quả để GV gắn bảng cài
-2- 3 HS
- Cả lớp đồng thanh
-HS lần lượt học thuộc bảng.
-2- 3 HS
-Dựa vào bảng cộng để ghi kết quả 
-Dựa vào bảng cộng để ghi kết quả
-Tính kết quả 
-Nhìn tranh, lập đề toán, nêu phép tính.
IV. Củng cố, dặn dò: 
-Về nhàhọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 8

Tài liệu đính kèm:

  • doc50(phepcongPV8).doc