Giáo án Toán học lớp 1 - Tiết 74: Mười ba, mười bốn, mười lăm

I . Mục tiêu:

- Nhận biết được mỗi số 13,14,15 gồm 1 chục và một số đơn vị 3,4,5.

- Biết đọc, viết các số 13, 14, 15. Làm được bài tập 1,2,3.

- Giáo dục HS tính chính xác .

II . Chuẩn bị :

- ĐDDH : mô hình ,vật thật

- Vở BTT

III . Các hoạt động :

 

doc 3 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 112Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán học lớp 1 - Tiết 74: Mười ba, mười bốn, mười lăm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Mơn: Tốn 	Lớp: Một 2
 Bài dạy: MƯỜI BA, MƯỜI BỐN, MƯỜI LĂM
 Tuần: 19	Tiết: 74
Ngày soạn: 30/12/2009 
Ngày dạy: Thứ ba, 5/1/2010 
I . Mục tiêu:
- Nhận biết được mỗi số 13,14,15 gồm 1 chục và một số đơn vị 3,4,5.
- Biết đọc, viết các số 13, 14, 15. Làm được bài tập 1,2,3.
- Giáo dục HS tính chính xác . 
II . Chuẩn bị :
- ĐDDH : mô hình ,vật thật 
- Vở BTT
III . Các hoạt động :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Khởi động 
- Ôån định
- Kiểm tra: Mười một, mười hai
+ Đếm : từ 0 đến 12
Số 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
Số 12gồm mấy chục và mấy đơn vị?
+ Viết : 11, 12
- Nhận xét
-Bài mới :Tiết này các em học bài Mười ba, mười bốn, mười lăm.
Hoạt động 2 : Hình thành kiến thức mới 
* Giới thiệu số 13 :
- Yêu cầu HS lấy 1 chục que tính và 3 que tính rời : Có tất cả bao nhiêu que tính ?
- GV ghi bảng : 13
- Đọc là : mười ba.
* Số 13 gồm có mấy chữ số ? Là những chữ số nào ?
- GV cho vài em nhắc lại.
* Số 13 được viết như thế nào ?
 - Cho HS viết bảng con. - GV nhận xét.
* Giới thiệu số 14:
- Yêu cầu HS lấy 1 bó chục que tính và 4 que tính rời : Có tất cả mấy que tính ?
- GV ghi bảng : 14 - đọc là mười bốn.
* Số 14 gồm có mấy chữ số ? Là những chữ số nào ?
- GV nhận xét – cho vài em nhắc lại.
- GV chốt : Số 14 gồm có 2 chữ số : chữ số 1 ở hàng chục, chữ số 4 ở hàng đơn vị, chữ số 1 và chữ số 4 được viết liền nhau, chữ số 1 viết trước, chữ số 4 viết sau.
- GV cho HS viết bảng con
* Giới thiệu số15:
- Muốn có 15 que tính ta làm như thế nào ?
* 15 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
- GV nhận xét – cho vài em nhắc lại.
- GV viết bảng 
- Cho HS viết bảng con
- Hát 
- 4 HS
- 2 HS
- 2 HS
- Bảng con
- Lặp lại tựa bài
- HS lấy que tính 
- 13 que tính
- HS quan sát
- Đọc CN, lớp
- Có 2 chữ số, là số 1 và 2.chữ số 1 ở hàng chục ; chữ số 3 ở hàng đơn vị
- 4 em nhắc lại
- Viết liền nhau : số 1 viết trước, số 3 viết sau
- Bảng con
- HS thực hiện
14 que tính 
- Đọc CN – ĐT
- Gồm 2 chữ số : chữ số 1 ở hàng chục, chữ số 4 ở hàng đơn vị.
- Đọc CN – ĐT
- HS viết bảng con
- Lấy 1 chục que tính và 5 que rời
- Gồm 1 chục và 5 đơn vị.
- CN – ĐT
- HS viết bảng con
Hoạt động 3: Thực hành 
+ Bài 1 :aViết số thích hợp vàp ô trống
GV đọc số: mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm
b) HD điền các số còn lại vào ô trống
10
15
15
10
- GV nhận xét.
+ Bài 2 :Điền số thích hợp vào ô trống
- GV hướng dẫn HS làm bài.
- GV nhận xét.
+ Bài 3 : Nối mồi tranh với 1 số thích hợp
- HD đếm số con vật có trong tranh và nối với số thích hợp
- GV nhận xét.
- Viết bảng con
- HS làm miệng nêu kết quả
- HS làm bài vào vở BT
- HS đếm số ngôi sao và điền số tương ứng.- HS lên bảng sửa bài
- Làm vào SGK, lênm bảng sửa bài
Hoạt động 4 : Củng cố 
- GV tổ chức cho HS sửa BT4 qua hình thức Tiếp sức.
- GV cho các nhóm thảo luận – gắn số thích hợp vào tia số
- GV nhận xét – tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò : Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín.
- 2 đội thi đua
- Lắng nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN T19 CKNKT(1).doc