Giáo án Toán 1 - Tuần 11 - Bài: 32 - 8

I/ Mục tiêu: Giúp HS .

 Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 dạng 32 – 8.

 Biết giải toán có một phép trừ dạng 32-8.Biết tìm số hạng của một tổng.

II/ Đồ dùng dạy học :

 3 bó 1 chục que tính và 1 que tính rời.

III/Hoạt động dạy học :

1. Kiểm tra bài cũ :

Kiểm tra đọc thuộc bảng trừ ( 12 trừ đi -2 HS đọc.

 

doc 2 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 14/08/2018 Lượt xem 199Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 1 - Tuần 11 - Bài: 32 - 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN	 32 - 8
I/ Mục tiêu: Giúp HS .
	Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 dạng 32 – 8.
 Biết giải toán có một phép trừ dạng 32-8.Biết tìm số hạng của một tổng.
II/ Đồ dùng dạy học :
	3 bó 1 chục que tính và 1 que tính rời.
III/Hoạt động dạy học :
Kiểm tra bài cũ :
Kiểm tra đọc thuộc bảng trừ ( 12 trừ đi 	-2 HS đọc.
một số )	-HS 1 : Tính nhẩm.
Gọi 2 HS làm bài tập	 12- 4- 3 =	
	 52-6-8 =
*GV nhận xét – ghi điểm -HS 2 : Đặt tính rồi tính tổng
của 21, 62 và 18
Bài mới :
a. Giới thiệu : Hôm nay cô sẽ hương dẫn 
các em phép tính trừ mới dạng: 32 - 8
b. GV tổ chức cho HS tự tìm ra kết quả	-HS nêu lại yêu cầu là tìm
của phép trừ 32-8 	kết quả của phép trừ 32-8. 
. GV tổ chức cho HS hoạt động với 3 bó	
-1chục que tính và 2 que tính rời để tìm ra	.
	-Muốn bớt 8 que, ta bớt 2 que 
kết quả của phép trừ : 32 –8 =...........	tính rời và 6 que tính nữa, 
	như vậy phải tháo 1 bó để có
	10 que tính rồi bớt đi 6 que 
	tính, còn lại 4 que tính; còn
	lại 2 bó 1 chục que tính và 4
	que tính, gộp thành 24 que 
	tính.
GV hướng dẫn HS viết phép trừ 32 –8 	Vậy 32 –8 = 24
32 – 8 theo cột rồi hướng dẫn HS trừ từ 	 32 . 2 không trừ được 8
phải sang trái vừa nói vừa viết.	 - 8	 lấy 12 trừ đi 8 bằng 4,
viết 4 thẳng cột với 2 và
 	 8) nhớ 1
. 3 trừ 1 bằng 2, viết 2 ( thẳng cột với 3 và ở bên trái 4)
Thực hành :
Bài 1 : GV cho HS tự làm rồi sửa bài.
(giảm dòng 2) 	HS làm trong vở
Bài 2 : Y/C HS tự làm và sửa bài (g câu c)	 HS đọc kết quả, lớp sửa bài
Nhận xét 	Nhận xét
Bài 3: Y/C 1 HS đọc đề	HS đọc đề
Y/C HS tóm tắt và giải	1 HS giải bài
	Cả lớp làm vào vở.
	 Giải :
Số nhãn vở Hòa còn lại là :
	 22 – 9 = 13 ( nhãn vở)
 ĐS : 13 nhãn vở
Nhận xét	Nhận xét
Bài 4 : GV cho HS nhắc lại các tìm một số 	 -Muốn tìm số hạng chưa biết 
hạng chưa biết khi biết tổng và số hạng kia	.	 ta lấy tổng trừ đi số hạng đã 
	biết.
GV cho HS tự làm rồi chữa bài	a. x+7 =42 b. 5 +x = 62
 x= 42-7	x = 62-5
 x = 35 x = 57
Nhận xét	Nhận xét
4.Củng cố - dặn dò :
GV nhận xét tiết học.
Bài sau : 52 - 8

Tài liệu đính kèm:

  • docTOÁN 32-8tuan11.doc