Giáo án Tiếng Việt lớp 2 - Trường Tiểu học Tân Lập 1 - Giáo viên: Phùng Thị Huệ

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 * Rèn kỹ năng viết chính tả:

 - Chép lại chính xác đoạn trích trong bài

 - Hiểu cách trình bày một đoạn văn : “ từ mỗi ngày mài . cháu thành tài”.

 - Củng cố qui tắc viết c/ k

 * Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Bảng phụ viết sẵn một số nội dung

 - Vở tập chép

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới:

 

doc 71 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 17/02/2016 Lượt xem 142Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tiếng Việt lớp 2 - Trường Tiểu học Tân Lập 1 - Giáo viên: Phùng Thị Huệ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
........................................................................
 Ngày.. tháng.. năm
TIẾT
 NGHE VIẾT
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
	 * Rèn kỹ năng viết chính tả:
	- Nghe, chép lại chính xác khổ thơ trong bài
	- Hiểu cách trình bày bài thơ 5 chữ
	- Củng cố qui tắc viết, viết đúng các chữ , âm vần dễ lẫn: 
	* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các từ mới
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
 	- Vở tập chép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra bài cũ: - 3 HS lên bảng viết các từ hay sai, KT vở chính tả
 - Lớp làm bảng con 
3. Bài mới 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn ghe viết
Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết các từ mới, chép bài theo giọng đọc của GV
Cách tiến hành:
* Hướng dẫn HS chuẩn bị
 -Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
 + Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu bật nội dung bài thơ
 + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu, đặc điểm của bài thơ: gồm mấy khổ, các dấu câu được dùng, các chữ viết hoa.
- Hướng dẫn HS viết các từ khó: 
* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gv đọc mẫu lần 2
- Gv đọc từng từ, cụm từ, câu
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài 
- GV đọc mẫu lần 3
- Chấm một số bài
- Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi
Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập
Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới trong bài.
Cách tiến hành:
* Bài 2/: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
- GV hướng dẫn HS lần lượt điền chữ l/ n vào chỗ thích hợp 
 - Nhận xét chốt ý đúng.
* Bài 3/: - Hướng dẫn HS ghi tên chữ cái tương ứng 
- Nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
- Đọc và trả lời
-Viết các từ khó vào bảng con
-Tập chép vào vở
-Kiểm tra bài, sửa lỗi.
-Đọc yêu cầu
- Làm bài vào vở.
- Nhận xét.
-Đọc yêu cầu
- Lên bảng làm bài
- Làm vào vở
Rút kinh nghiệm: .........................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
 Ngày.. tháng.. năm..
TIẾT 19 : TẬP CHÉP
NGÀY LỄ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
	 * Rèn kỹ năng viết chính tả:
	- Chép lại chính xác đoạn trích trong bài
	- Hiểu cách trình bày một đoạn văn 
	- Củng cố qui tắc viết đúng các chữ: c/k; l/n
	* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các chữ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
 	- Vở tập chép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết các từ mới, chép bài theo giọng đọc của GV
Cách tiến hành:
* Hướng dẫn HS chuẩn bị
 -Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
 + Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu bật nội dung bài văn.
 + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu, đặc điểm của bài văn: gồm mấy câu, các dấu câu được dùng, các chữ viết hoa.
- Hướng dẫn HS viết các từ khó: 
* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gv đọc mẫu lần 2
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài 
- GV đọc mẫu lần 3
- Chấm một số bài
- Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi
 Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập
Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới trong bài.
Cách tiến hành:
* Bài 2/79: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
- GV hướng dẫn HS lần lượt tìm chữ : c/kø điền vào chỗ thích hợp 
- Nhận xét chốt ý đúng.
* Bài 3/79
- Hướng dẫn HS tìm chữ l /n tương ứng điền vào ô trống
- Nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
- Đọc và trả lời
-Viết các từ khó vào bảng con
-Tập chép vào vở
-Kiểm tra bài, sửa lỗi.
-Đọc yêu cầu
- Làm bài vào vở.
- Nhận xét.
-Đọc yêu cầu
- Lên bảng làm bài
Rút kinh nghiệm: .........................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 Ngày.. tháng.. năm
TIẾT : NGHE VIẾT
ÔNG VÀ CHÁU
I. Mục đích yêu cầu:
	 * Rèn kỹ năng viết chính tả:
	- Nghe, chép lại chính xác đoạn văn trong bài
	- Hiểu cách trình bày đoạn văn.
	- Củng cố qui tắc viết, viết đúng các chữ , âm vần dễ lẫn: c/k;l/n;
	* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các từ mới
II. Đồ dùng dạy học :
	- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
 	- Vở tập chép
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Viết các từ hay sai, KT vở chính tả
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn ghe viết
Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết các từ mới, chép bài theo giọng đọc của GV
Cách tiến hành:
* Hướng dẫn HS chuẩn bị
 -Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
 + Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu bật nội dung bài văn
 + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu, đặc điểm của bài văn: gồm mấy câu, các dấu câu được dùng, các chữ viết hoa.
- Hướng dẫn HS viết các từ khó: 
* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gv đọc mẫu lần 2
- Gv đọc từng từ, cụm từ, câu
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài 
- GV đọc mẫu lần 3
- Chấm một số bài
- Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi
 Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập
Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới trong bài.
Cách tiến hành:
* Bài 2/: Tìm từ
- GV hướng dẫn HS lần lượt tìm từ có âm đầu c/k 
- Nhận xét chốt ý đúng.
* Bài 3/: Điền từ
- Hướng dẫn HS điền từ l/n vào chỗ thích hợp
- Nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà
- 3 HS lên bảng
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
- Đọc và trả lời
-Viết các từ khó vào bảng con
-Tập chép vào vở
-Kiểm tra bài, sửa lỗi.
-Đọc yêu cầu
- Làm bài vào vở.
- Nhận xét.
-Đọc yêu cầu
- Lên bảng làm bài
- Làm vào vở
Rút kinh nghiệm: .........................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
TUẦN 11
 Ngày.. tháng.. năm
TIẾT 21 : TẬP CHÉP
BÀ CHÁU
I. Mục đích yêu cầu:
	 * Rèn kỹ năng viết chính tả:
	- Chép lại chính xác đoạn trích trong bài
	- Hiểu cách trình bày một đoạn văn 
	- Củng cố qui tắc viết đúng các chữ có âm vần dễ lẫn : g/gh; s/x; ươn/ương
	* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các từ mới
II. Đồ dùng dạy học :
	- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
 	- Vở tập chép
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Viết từ khó và KT vở tập chép
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết các từ mới, chép bài theo giọng đọc của GV
Cách tiến hành:
* Hướng dẫn HS chuẩn bị
 -Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
 + Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu bật nội dung bài văn.
 + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu, đặc điểm của bài văn: gồm mấy câu, các dấu câu được dùng, các chữ viết hoa.
- Hướng dẫn HS viết các từ khó: vật, keo, thua, hoan hô, chiều
* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gv đọc mẫu lần 2
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài 
- GV đọc mẫu lần 3
- Chấm một số bài
- Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi
 Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập
Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới trong bài, phân biệt các từ dễ lẫn
Cách tiến hành:
* Bài 2/85: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
- GV hướng dẫn HS lần lượt tìm từ điền vào chỗ thích hợp 
 - Nhận xét chốt ý đúng.
* Bài 3/85
- Hướng dẫn HS tìm chữ cái s/x tương ứng điền vào ô trống
- Nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà
-3 HS lên bảng
- Cả lớp làm bảng con
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
- Đọc và trả lời
-Viết các từ khó vào bảng con
-Tập chép vào vở
-Kiểm tra bài, sửa lỗi.
-Đọc yêu cầu
- Làm bài vào vở.
- Nhận xét.
-Đọc yêu cầu
- Lên bảng làm bài
Rút kinh nghiệm: .........................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
TUẦN 11
 Ngày.. tháng.. năm.
TIẾT 22 : NGHE VIẾT
CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
I. Mục đích yêu cầu:
	 * Rèn kỹ năng viết chính tả:
	- Nghe, chép lại chính xác đoạn văn trong bài
	- Hiểu cách trình bày đoạn văn
	- Củng cố qui tắc viết, viết đúng các chữ , âm vần dễ lẫn: g/gh; s/x; ươn/ương
	* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các từ mới
II. Đồ dùng dạy học :
	- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
 	- Vở tập chép
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Viết các từ hay sai, KT vở chính tả
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn ghe viết
Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết các từ mới, chép bài theo giọng đọc của GV
Cách tiến hành:
* Hướng dẫn HS chuẩn bị
 -Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
 + Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu bật nội dung bài văn + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu, đặc điểm của bài văn: gồm mấy câu, các dấu câu được dùng, các chữ viết hoa.
- Hướng dẫn HS viết các từ khó:cây xoài, lẫm chẫm, cuối 
* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gv đọc mẫu lần 2
- Gv đọc từng từ, cụm từ, câu
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài 
- GV đọc mẫu lần 3
- Chấm một số bài
- Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi
 Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập
Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới trong bài.
Cách tiến hành:
* Bài 2/: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
- GV hướng dẫn HS lần lượt điền chữ g/ gh vào chỗ thích hợp 
 - Nhận xét chốt ý đúng.
* Bài 3/: điền từ
- Hướng dẫn HS điền từ có vần ươn/ ương 
- Nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà
- 3 HS lên bảng
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
- Đọc và trả lời
-Viết các từ khó vào bảng con
-Tập chép vào vở
-Kiểm tra bài, sửa lỗi.
-Đọc yêu cầu
- Làm bài vào vở.
- Nhận xét.
-Đọc yêu cầu
- Lên bảng làm bài
- Làm vào vở
Rút kinh nghiệm: .........................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
TUẦN12 
 Ngày.. tháng.. năm.
TIẾT 23 : NGHE VIẾT
SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
I. Mục đích yêu cầu:
	 * Rèn kỹ năng viết chính tả:
	- Nghe, chép lại chính xác đoạn văn trong bài
	- Hiểu cách trình bày đoạn văn
	- Củng cố qui tắc viết, viết đúng các chữ , âm vần dễ lẫn:ng/ngh; ac/at; tr/ch
	* Học bảng chữ cái: điền đúng các chữ vào ô trống, học thuộc các từ mới
II. Đồ dùng dạy học :
	- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
 	- Vở tập chép
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Viết các từ hay sai, KT vở chính tả
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn ghe viết
Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết các từ mới, chép bài theo giọng đọc của GV
Cách tiến hành:
* Hướng dẫn HS chuẩn bị
 -Giáo viên đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
 + Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi nhằm nêu bật nội dung bài thơ
 + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét về kết cấu, đặc điểm của bài thơ: gồm mấy khổ, các dấu câu được dùng, các chữ viết hoa.
- Hướng dẫn HS viết các từ khó: đài hoa, trổ ra,acăng mịn, xuất hiện,dòng sữa 
* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Gv đọc mẫu lần 2
- Gv đọc từng từ, cụm từ, câu
- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài 
- GV đọc mẫu lần 3
- Chấm một số bài
- Hướng dẫn HS tự kiểm tra và sửa lỗi
 Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập
Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài viết, học thuộc các, chữ cái, từ mới trong bài.
Cách tiến hành:
* Bài 2/97: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
- GV hướng dẫn HS lần lượt điền ng/ ngh vào chỗ thích hợp 
 - Nhận xét chốt ý đúng.
* Bài 3/97: 
- Hướng dẫn HS điền ch/tr vào chỗ thích hợp
- Nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà
- 3 HS lên bảng
- Đọc sách
- Đọc theo yêu cầu
-Trả lời câu hỏi
- Đọc và trả lời
-Viết các từ khó vào bảng con
-Tập chép vào vở
-Kiểm tra bài, sửa lỗi.
-Đọc yêu cầu
- Làm bài vào vở.
- Nhận xét.
-Đọc yêu cầu
- Lên bảng làm bài
- Làm vào vở
Rút kinh nghiệm: .........................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.

Tài liệu đính kèm:

  • docTrung giao an-chinh ta.doc