Giáo án Tiếng Việt lớp 1: Uân - Uyên

 I/ Mục tiêu :

1/ Kiến thức : Nhận biết cấu tạo vần uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền.

2/ Kĩ năng : Đọc, viết đúng các tiếng có vần uân, uyên. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Em thích đọc truyện

3/ Thái độ : Truyện cung cấp nhiều kiến thức , giúp em giải trí.

 II/ Chuẩn bị :

1/ GV : Tranh minh hoạ từ, câu ứng dụng, phần luyện nói.

2/ HS : Bộ đồ dùng học TV, B con.

 III/ Các hoạt động :

1/ Khởi động : Hát ( 1)

2/ Bài cũ : uơ – uya. ( 5)

- Gọi HS đọc trang trái, trang phải.

- Viết B con :thuở xưa, đêm khuya.

- GV nhận xét.

3/ Bài mới : ( 1)

- Tiết này các em học vần uân – uyên.

 

doc 3 trang Người đăng honganh Ngày đăng 23/12/2015 Lượt xem 3857Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Việt lớp 1: Uân - Uyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ  ngày  tháng  năm 
Tiếng Việt
Bài : uân - uyên
 I/ Mục tiêu :
1/ Kiến thức : Nhận biết cấu tạo vần uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền.
2/ Kĩ năng : Đọc, viết đúng các tiếng có vần uân, uyên. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Em thích đọc truyện
3/ Thái độ : Truyện cung cấp nhiều kiến thức , giúp em giải trí. 
 II/ Chuẩn bị :
1/ GV : Tranh minh hoạ từ, câu ứng dụng, phần luyện nói.
2/ HS : Bộ đồ dùng học TV, B con.
 III/ Các hoạt động :
1/ Khởi động : Hát ( 1’)
2/ Bài cũ : uơ – uya. ( 5’)
- Gọi HS đọc trang trái, trang phải.
- Viết B con :thuở xưa, đêm khuya.
- GV nhận xét.
3/ Bài mới : ( 1’)
- Tiết này các em học vần uân – uyên.
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
* TIẾT 1 :
a/ Hoạt động 1 : Dạy vần uân ( 10’)
- PP : Trực quan, thực hành, luyện đọc
Nhận diện vần uân :
- GV giới thiệu vần uân :
- GV treo tranh và hỏi : tranh vẽ gì ?
- GV nhận xét – rút ra từ : mùa xuân
- Nhận xét gì về tiếng xuân ?
- GV nhận xét – viết B bằng phấn màu - Gọi HS đọc trơn.
* Phân tích vần uân ?
* Ghép vần uân vào B cài
- GV nhận xét – cho HS đọc.
- GV cho HS ghép tiếng xuân vào B cài.
- Yêu cầu HS đánh vần.
- GV nhận xét – chỉnh sửa.
- Yêu cầu HS đọc trơn từ : mùa xuân.
Hướng dẫn viết :
- GV hướng dẫn viết : uân, xuân.
- GV viết mẫu – nêu quy trình viết :
- GV nhận xét – chỉnh sửa.
Mùa xuân
Gồm có âm x đã học
HS đọc CN – ĐT
Gồm : u – â – n 
HS ghép B cài.
u – â – n – uân (cn – đt )
HS ghép B cài.
x – uân – xuân ( cn – đt)
đọc CN – ĐT
HS viết B con.
b/ Hoạt động 2 : Dạy vần uyên ( 10’)
- PP : Trực quan, thực hành, luyện đọc
Nhận diện vần uyên :
- GV giới thiệu vần uyên :
- GV treo tranh và hỏi : tranh vẽ gì ?
- GV nhận xét – rút ra từ : bóng chuyền
- Nhận xét gì về tiếng chuyền ?
- GV nhận xét – viết vần uyên lên B bằng phấn màu.
- Gọi HS đọc trơn.
* So sánh vần uân – uyên ?
* Phân tích vần uyên ?
* Ghép vần uyên vào B cài?
- GV nhận xét – cho HS đọc.
- GV cho HS ghép tiếng chuyền vào B cài.
- Yêu cầu HS đánh vần.
- GV nhận xét – chỉnh sửa.
- Yêu cầu HS đọc trơn từ : bóng chuyền.
Hướng dẫn viết :
- GV hướng dẫn viết : uyên, chuyền
- GV viết mẫu – nêu quy trình viết :
 - GV nhận xét – chỉnh sửa.
Chơi bóng chuyền
Có âm ch đã học.
Uyên ( CN – ĐT )
Giống : u, n - Khác : â 
Gồm : u – y – ê – n 
HS ghép B cài
Đọc CN – ĐT
HS ghép B cài
Ch – uyên – chuyên – huyền – chuyền
CN – ĐT
HS viết B con
c/ Hoạt động 3 : Đọc từ ngữ ứng dụng ( 8’)
- PP : Trực quan, động não, luyện đọc.
- GV treo tranh – nêu câu hỏi để rút ra từ ứng dụng :
- GV ghi B : huân chương chim khuyên
 tuần lễ kể chuyện
- Gọi HS đọc từ trên B, giải thích từ
- Tìm tiếng có chứa vần mới học ?
- GV nhận xét .
- Gọi HS đọc trơn lại các từ trên B.
Đọc CN, nhóm, lớp
Huân, khuyên, tuần, chuyện.
Đọc CN
* TIẾT 2 :
a/ Hoạt động 1 : Luyện đọc ( 7’)
- PP : Luyện tập, thực hành.
- GV treo tranh – tranh vẽ gì ?
- GV giới thiệu câu ứng dụng – ghi B.
Chim én bận đi đâu
Hôm nay về mở hội
Lượn bay như dẫn lối
Rủ mùa xuân cùng về
- Gọi HS đọc câu ứng dụng và tìm tiếng có vần mới học ?
- Gọi HS đọc lại toàn bộ bài trong SGK.
b/ Hoạt động 2 : Luyện viết ( 12’)
- PP : Trực quan, thực hành.
- GV giới thiệu nội dung viết.
- Gọi HS nêu tư thế khi ngồi viết.
- GV hướng dẫn viết : uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền - GV viết mẫu từng dòng.
- GV thu vở chấm – nhận xét.
Vẽ : chim én, bầu trời, 
HS đọc thầm và gạch chân tiếng ứng dụng : 
xuân
HS đọc CN
HS tự nêu
HS viết bài vào vở
c/ Hoạt động 3 : Luyện nói ( 8’)
- PP : Trực quan, gợi mở, đàm thoại.
- GV treo tranh – vẽ gì ?
- GV giới thiệu chủ đề luyện nói : Em thích đọc tuyện.
* Em đã xem những cuốn truyện gì ?
* Trong số các truyện đã xem, em thích nhất truyện nào ?
* Em hãy kể lại 1 câu truyện mà em thích nhất ?
- GV nhận xét.
d/ Hoạt động 4 : Củng cố ( 4’)
5/ Tổng kết – dặn dò : ( 1’)
- GV nhận xét – tiết học.
- Chuẩn bị : uât – uyết.
Các bạn đang đọc truyện
Hs tự nói

Tài liệu đính kèm:

  • doctv thuba 22.doc