Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Tuần 1: Ổn Định Tổ Chức

I/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức :

Làm quen với sách giáo khoa Tiếng Việt tập một và bộ thực hành Tiếng Việt

2/. Kỹ năng :

Rèn kỹ năng sử dụng sách giáo khoa, nề nếp học tập môn Tiếng Việt

3/. Thái độ :

Có ý thức bảo quản sách giáo khoa và đồ dùng học tập. Tạo hứng thứ cho học sinh khi làm quen với sách giáo khoa của môn học.

II/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên

- Sách giáo khoa

- Bộ thực hành Tiếng Việt

- Một số tranh vẽ minh họa

2/. Học sinh

- Sách giáo khoa

Bộ Thực Hành Tiếng Việt

 

doc 24 trang Người đăng honganh Ngày đăng 29/12/2015 Lượt xem 671Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Tuần 1: Ổn Định Tổ Chức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giới thiệu sách với bạn
Bảo quản sách và bộ thực hành.
Chuẩn bị bút và vở tập in, thứ ba học bài các nét cơ bản
2 loại
	Bảng chữ cái
	Bảng cái
2 màu
	Xanh, đỏ
Thực hiện thao tác ghép một vài âm, tiếng
	Ngồi học im lặng, chú ý nghe cô giaó giảng
	Hoạt động và phát biểu sôi nổi, nghiêm túc trong học tập
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN 	: TIẾNG VIỆT
BÀI 	: Các Nét Cơ Bản
TIẾT 	: 3
Thứ , ngày . tháng năm .
I/. MỤC TIÊU
1/. Kiến thức :
Làm quen và thuộc tên các nét cơ bản : Nét ngang __; nét sổ ê; nét xiên trái \; nét xiên phải /; móc xuôi ü; móc ngược ỵ; móc hai đầu ; cong hở phải , cong hở trái ; cong kín , khuyết trên ; khuyết dưới ; nét thắt
2/. Kỹ năng :
Rèn viết đúng đơn vị nét, dáng nét
3/. Thái độ :
Giáo dục tính kiên trì, cẩn thận rèn chữ giữ vở.
II/. CHUẨN BỊ :
1/. Giáo viên :
Mẫu các nét cơ bản
Kẻ bảng tập viết
2/. Học sinh :
Bảng, tập viết vở nhà
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1/. Oån định (5’)
Hát, múa
2/. Kiểm tra bài cũ (5’)
Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh 
Bảng , phấn, đồ bơi
Vở tập viết nhà, bút
Nhận xét
3/. Bài mới (20’)
Các Nét Cơ Bản
HOẠT ĐỘNG 1
Giới thiệu nhóm nét
	¾ ½ / \ 
Phương pháp : Trực quan, diễn giải, thực hành
Mục tiêu:
Nhận biết và thuộc tên gọi các nét, viết đúng nét
Nét ngang ¾
Nét sổ ½
Nét xiên trái \
Nét xiên phải /
Dán mẫu từng nét và giới thiệu
Nét ngang ¾ rộng 1 đơn vị có dạng nằm ngang
Nét sổ ½ cao 1 đơn vị có dạng thẳng
Nét (móc) xiên trái \ xiên 1 đơn vị, có dạng nghiêng về bên trái.
Nét xiên phải / 1 đơn vị, có dạng nghiêng về bên phải.
Hướng dẫn viết bảng:
Viết mẫu từng nét và hướng dẫn :
 ¾ Đặt bút tại điểm cạnh của ô vuông, viết nét ngang rộng 1 đơn vị
½ Đặt bút ngang đường kẻ dọc, hàng kẻ thứ ba viết nét sổ 1 đơn vị
\ Đặt bút ngay đường kẻ dọc, đường li thứ ba viết nét xiên nghiêng bên trái
/ Đặt bút ngay đường kẻ dọc, đường li thứ ba viết nét xiên nghiêng bên phải
HOẠT ĐỘNG 2 (10’)
Giới Thiệu Nhóm Nét
Phương pháp: Trực quan , diễn giải, thực hành
Mục tiêu :
Nhận biết, thuộc tên, viết đúng các nét
	Móc xuôi
	Móc ngược
	Móc hai đầu
Dán mẫu từng nét và giới thiệu
	Nét móc xuôi cao 1 đơn vị (2 dòng li)
	Nét móc ngược cao 1 đơn vị (2 dòng li)
	Nét móc hai đầu cao 1 đơn vị (2 dòng li)
Hướng dẫn viết bảng, nêu qui trình viết
	Đặt bút trên đường kẻ thứ hai, viết nét móc xuôi cao 1 đơn vị, điểm kết thúc trên đường kẻ thứ nhất
	Đặt bút trên đường kẻ thứ ba, viết nét móc xuôi cao 1 đơn vị, điểm kết thúc trên đường kẻ thứ nhất
	Đặt bút trên đường kẻ thứ hai, viết nét móc xuôi cao 1 đơn vị, điểm kết thúc trên đường kẻ thứ hai
HOẠT ĐỘNG 3 (5’)
Trò Chơi Củng Cố
Phương pháp : Trò chơi thực hành
Nội dung : Tìm các mẫu chữ có dạng các nét vừa học.
Luật chơi : Thi đua nhóm nào tìm được nhiều và đúng sẽ thắng
Hỏi : Chỉ và gọi tên các nét mà em tìm trong nhóm chữ
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Lớp trưởng sinh hoạt
Để các đồ dùng học tập lên bàn, cô giáo kiểm tra
Đọc tên nét và kích thước của các nét
¾ Nét ngang
rộng 1 đơn vị (2 dòng li)
½ Nét sổ
cao 1 đơn vị (2 dòng li)
\ Nét xiên trái
1 đơn vị
Thao tác viết bảng con :
Lần thứ nhất
	Viết từng nét
Lần thứ hai
	Viết 4 nét
 ¾ ½ / \
Đọc tên nét
Đọc tên nét, độ cao của nét
Thao tác viết bảng con
Lần thứ nhất viết từng nét vào bảng :
- Lần thứ hai: Luyện viết liền 3 nét
Đếm số, kết nhóm ngẫu nhiên.
Tham gia trò chơi
Các nét cần tìm có trong các chữ
Ví dụ :
	i, u, ư, n, m, p . . .
TIẾT 4
HOẠT ĐỘNG 1 (10’)
Giới Thiệu Nhóm Nét
Phương pháp : trực quan: Trực quan, diễn giải, thực hành, đàm thoại
Mục tiêu :
Nhận biết, thuộc tên viết đúng các nét
	Nét cong hở phải
	Nét cong hở trái
	Nét cong kín
Dán mẫu từng nét và giới thiệu
	Nét cong hở (trái) cao mấy đơn vị ?
	Nét cong hở (trái) cong về bên nào?
	Nét cong hở (phải) cao mấy đơn vị ?
	Nét cong hở (phải) cong về bên nào?
	Nét cong kín cao mấy đơn vị?
Vì sao gọi là nét cong kín?
Hướng dẫn viết bảng, nêu qui trình viết :
	Đặt bút dưới đường kẻ thứ hai, viết nét cong hở (trái), điểm kết thúc trên đường kẻ thứ nhất
	Tương tự, nhưng viết cong về bên phải.
	Đặt bút trên đường kẻ thứ hai, viết nét cong kín theo hướng từ phải à trái nét cong khép kín điểm kết thúc trùng với điểm đặt bút.
Nhận xét :
HOẠT ĐỘNG 2 (13’)
Giới Thiệu Nhóm Nét
Phương pháp : Trực quan, diễn giải, thực hành.
Dán mẫu từng nét và giới thiệu :
	Nét khuyết trên
	Nét khuyết dưới
	Nét thắt
Nét khuyết trên cao mấy dòng li
Nét khuyết dưới mấy dòng li
à Nét viết 5 dòng li hoặc nói các khác viết 2 đơn vị 1 dòng li
Nét thắt cao mấy đơn vị?
 à Nét thắt cao 2 đơn vị nhưng điểm thắt của nét hơi cao hơn đường kẻ thứ hai 1 tí.
Hướng dẫn viết bảng 
Nêu qui trình viết:
	Điểm đặt bút trên đường kẻ thứ hai, viết nét khuyết trên 5 dòng li. Điểm kết thúc trên đường kẻ thứ nhất
	Điểm đặt bút trên đường kẻ thứ ba, viết nét khuyết dưới 5 dòng li. Điểm kết thúc trên đường kẻ thứ hai
	Điểm đặt bút trên đường kẻ thứ nhất, viết nét thắt cao trên 2 đơn vị 1 tí ở điểm thắt. Điểm kết thúc trên đường kẻ thứ hai.
4/. CỦNG CỐ (5’)
Phương pháp : Trò chơi, đàm thoại, thực hành
Nội dung :
Tìm các mẫu chữ có dạng có nét vừa học.
Luật chơi : Thi đua tiếp sức. Đội nào tìm nhiều, đúng, thắng
Hỏi : Chỉ và đọc đúng tên các nét em tìm trong nhóm chữ.
5/. DẶN DÒ (2’)
Luyện viết các nét đã học vào bảng con và vở nhà
Xem trước bài âm e tìm hiểu nội dung trong sách giáo khoa
Đọc tên nét và trả lời
	 . Cao hai đơn vị
 ..Bên trái
	. Cao hai đơn vị
 ..Bên phải
	. Cao hai đơn vị
 ..Nét cong không hở
Viết bảng con :
Lần thứ nhất viết từng nét, đọc tên nét
	.. Cong hở trái
	.. cong hở phải
 	 Cong kín
Lần hai viết 3 nét
Nhắc lại tên các nét
5 dòng li
5 dòng li
2 đơn vị
Luyện viết bảng con và đọc tên nét
Lần thứ nhất
	Nét khuyết trên
	Nét khuyết dưới
	Nét thắt
Viết lần hai
Chia đội A, B
Mỗi đội cử 4 bạn, thi đua tham gia trò chơi, dứt hai bài hát tính điểm trò chơi.
- Các chữ cần tìm
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN 	: TIẾNG VIỆT
BÀI 	: e
TIẾT 	: 5
Thứ , ngày . tháng năm .
I/. MỤC TIÊU :
1/. Kiến thức : 
Học sinh làm quen nhận biết được chữ và âm e. luyện nói theo nội dung : Trẻ em và loài vật
2/. Kỹ năng :
Nhận thức được mối liên hệ giữa tiếng và chữ chỉ đề vật, sự vật (nhận ra âm e trong các tiếng gọi tên). Phát triển được lới nói tự nhiên.
3/. Thái độ :
Yêu thích ngôn ngữ tiếng Việt qua hoạt động học âm e và luyện nói theo chủ đề. Phát biểu lời nói một cách tự tin.
II/. CHUẨN BỊ :
1/. Giáo viên
mẫu tranh vẽ theo sách giáo khoa – Kẻ bảng nét – Mẫu chữ e – Chùm me
2/. Học sinh
Sách giáo khoa
Bộ thực hành
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1/. ỔN ĐỊNH (3’)
2/. KIỂM TRA BÀI CŨ (2’)
Kiểm tra SGK – Bộ thực hành
3/. BÀI MỚI (30’)
Giới thiệu bài (5’)
Lần lượt treo từng tranh và hỏi; mẫu vật thật “Chùm me”
Tranh vẽ gì?
Quả gì trên bảng ?
Gắn tiếng ứng dụng dưới tranh
Trong các tiếng bé, ve, xe, me là các tiếng có âm gì giống nhau ?
à Qua tranh vẽ và các tiếng dưới tranh. Bài học hôm nay cô giới thiệu đến các em đó là bài âm e
Ghi tựa bài :
Đọc mẫu : e
* Dạy chữ ghi âm e
HOẠT ĐỘNG 1 (4’)
Nhận diện chữ
Mục tiêu :
	Nhận biết được chữ e qua nét viết là ột nét thắt
Phương pháp :Trực quan. đàm thoại, thực hành
Gắn chữ mẫu e
Tô chữ mẫu
Chữ e gồm một nét thắt
Tìm chữ e trong bộ thực hành chữ cái
Cầm chữ e in giới thiệu
Chữ e các em tìm được gọi là chữ in
HOẠT ĐỘNG 2
Nhận Diện Và Phát Aâm
Mục tiêu :
Phát âm đúng âm e. tìm tiếng có âm e
Phương pháp : Trực quan, đàm thoại, thực hành
Phát âm mẫu : e
Khi phát âm, âm e miệng mở hẹp không tròn môi
Sửa cách phát âm cho học sinh 
Tìm tiếng có âm e
Thảo luận đôi bạn tìm tiếng khi em đọc lên nghe có âm e
HOẠT ĐỘNG 3 (5’)
__ Hướng dẫn nét chữ trên bảng
Mục tiêu :
	Học sinh viết đúng chữ e
Phương pháp : Đàm thoại diễn giải, thực hành
Gắn chữ với mẫu giới thiệu (đây là bài viết đầu tiên)
Độ cao, hàng kẻ, dòng li, đường kẻ dọc.
Chữ e cao 1 đơn vị
Viết mẫu, nêu qui trình viết
Đặt bút dưới đường kẻ thứ hai, viết chữ e cao 1 đơn vị, điểm kết thúc trên đường kẻ thứ nhất
Nhắc và sửa tư thế ngồi cho học sinh , sửa sai nét viết
HOẠT ĐỘNG 4 :
Trò Chơi (6’)
Nội dung : Khoanh tròn các tiếng có âm e (tìm đúng các tranh có tiếng là âm e)
Luật chơi
- Trò chơi tiếp sức khoanh tròn các li âm e có trong bảng chữ. Sau 1 bài hát nhóm nào khoanh đúng, nhanh à thắng
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Bé, xe, ve, quả me
Lên bảng chỉ vào âm màu đỏ e giống nhau
Đồng thanh, cả lớp
Hình thức :
Học theo lớp
Quan sát mẫu chữ và thao tác của cô.
Mỗi em tìm một chữ e trong bộ chữ đưa lên.
Hình thức :
Học lớp, học đôi bạn
Phát âm, âm e
Cá nhân theo dãy
Đồng thanh nhóm, cả lớp
Kết đôi bạn tìm tiếng có âm e :
Té, chè, vé, xé, rẻ 
Hình thức
Học theo lớp
Nhắc lại tên gọi của các hàng kẻ
Đường kẻ 1, 2, 3,4 
Đường kẻ dọc
Dòng li
1 đơn vị (2 dòng li)
2 đơn vị (2 dòng li)
Viết bảng con
từ hai đến 3 lần con chữ e
Tích cực tham gia trò chơi
TIẾT 6
Luyện tập (tiết 2)
Luyện tập (25’)
HOẠT ĐỘNG I:
Luyện Đọc
Mục tiêu :
Đọc đúng âm e. tiếng đúng với nội dung tranh.
Phương pháp : Thực hành
Hướng dẫn quan sát thứ tự tranh và đọc mẫu tranh bên trái
Sửa sai và uốn nắn cách phát âm của học sinh 
HOẠT ĐỘNG 2
Luyện Viết
Mục tiêu :
Tô đúng âm e đúng qui trình
Viết mẫu hướng dẫn qui trình giống tiết 1
Tô mẫu chữ
Hướng dẫn viết tô
Nhắc tư thế ngồi viết
Nhận xét hoạt động 2
HOẠT ĐỘNG 3
Luyện Nói
Mục tiêu :
Giúp trẻ vui và tự tin qua hoạt động nói, mạnh dạn phát biểu cảm nghỉ, lời nói.
Phương pháp : Đàm thoại, diễn giải
Chia tranh cho 6 nhóm yêu cầu các em thảo luận tìm hiểu nội dung tranh.
Khai thác nội dung tranh qua hệ thống cấu hỏi
Tranh vẽ loài nào?
Các bạn đang làm gì?
à Mỗi một bức tranh các loài vật cũng như các bạn thể hiện rất nhiều hoạt động khác nhau như các em vừa trao đổi với cô, nào là chim đang hót, kiến , ếch , gấu .., bé , trong điểm chung của các bức tranh này ta có thể gọi chung chủ đề là các bạn đang học tập: Chim học hót, kiến học đàn  dù loài vật hay bé đều có yêu cầu học tập. Các em phải cố ắng học hành chăm ngoan.
4/. CỦNG CỐ (7’)
Trò chơi đối đáp
Nội dung : Mỗi nhóm nói một câu có tiếng: mẹ, bé, chè, hè, trẻ, vẽ
Luật chơi : (3’)
Các nhóm hội ý tìm câu nói sau đó đáp liền mạnh sau mỗi lần dứt câu nói của đội bạn. Nhóm nào đáp không được thì thua.
Câu hỏi :
Nói nhanh trong câu tiếng nào có âm e
5/. DẶN DÒ (3’)
Nhận xét tiết học
Đọc và xem bài âm e chuẩn bị bài âm và chữ b
Hình thức :
Học theo lớp
Đọc cá nhân đồng thanh dãy bàn, nhóm .
Viết chữ lên không trung
Tô mẫu chữ trong vở lên
Hình thức
Học theo nhóm
Học theo lớp
Trả lời và nêu cảm nghỉ của mình về nội dung tranh. Nói tự nhiên dựa vào câu hỏi của giáo viên
Dự kiến các câu :
Mẹ bế bé đi chơi
Bé đi nhà trẻ
Nghỉ hè bé đi chơi
Bé vẽ con mèo
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN 	: TIẾNG VIỆT
BÀI 	: b
TIẾT 	: 7
Thứ , ngày . tháng năm 
I/. MỤC TIÊU :
1/. Kiến thức : 
Học sinh làm quen nhận biết được chữ và âm b B. Ghép được tiếng be. Luyện nói tự nhiên theo chủ đề “Các hoạt động học tập khai nhau’’
2/. Kỹ năng :
Nhận thức được mối liên hệ giữa chữ với tiếng chỉ đồ vật, sự vật . Biết ghép âm b 
Với âm e à be – Phát triển được lời nói tự nhiên
3/. Thái độ :
Yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt qua hoạt động học tập và luyện nói. Giao tiếp một cách tự tinh. 
II/. CHUẨN BỊ :
1/. Giáo viên
Một mẫu tranh vẽ 1
Vật thật: Quả banh, bộ thực hành
2/. Học sinh
Sách , bảng, bộ thực hành.
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1/. ỔN ĐỊNH (2’)
2/. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 - 7’)
Kiểm tra miệng 
Đọc bài sách giáo khoa ( trang âm e )
Nêu lại nội dung các tranh vẽ trang 5
Kiểm tra viết
Đọc viết chữ e
Nhận xét kiểm tra bài cũ
3/. BÀI MỚI (20’)
Giới thiệu bài (2)
Treo tranh 1 
- Tranh vẽ là gì ?
à Tranh vẽ bé đang phát biểu . Cô gắn tiếng bé dưới tranh.
Gắn quả banh
Trên bảng cô có vật gì ?
à Cô gắn tiếng banh dưới quả banh .
Trong tiếng bé có âm gì đãhọc rồi?
Tìm và chỉ trong tiếng bé và banh có âm gì giống nhau?
à Quả banh vẽ, vật th65t cô gió7I thiệu cho các em bai đọc hôm nay các em học là bài âm b
Ghi tựa bài – Đọc mẫu b
b
Dạy Chữ Ghi Aâm B
HOẠT ĐỘNG 1
Nhận Diện Chữ
Mục tiêu :
Nhận biết được chữ b
Gắn chữ mẫu b
Tô chữ b
Aâm bờ gồm hai nét: Nét sổ và nét cong trái
Tìm âm b trong bộ đồ dùng
à Chữ b cô vừa giới thiệu và chữ b các em tìm được là chữ in
HOẠT ĐỘNG 2
Ghép chữ và phát âm
Mục tiêu :
Phát âm đúng âm b. ghép và đọc đúng tiếng be. Tìm các tiếng có âm b
Phương pháp : Trực quan, đàm thoại, diễn giải
Phát âm mẫu: b
Khi phát âm, âm bờ hai môi ngậm lại, bật nhẹ phát âm bờ
Sửa cách phát âm
Viết vào khung
Thao tác
Thao tác 2
Có âm b, âm e muốn có tiếng be cô làm sao?
Phát âm mẫu b _ e _ be
Phân tích tiếng be , hoặc hỏi tiếng be có mấy âm?
Aâm nào đứng trước, âm nào đứng sau
Thực hiện mẫu ghép âm b với âm e vào bảng cái trong bộ thực hành
Yêu cầu học sinh thảo luận đôi bạn tìm các tiếng có âm b
HOẠT ĐỘNG 2
Hướng Dẫn Viết Chữ Trên Bảng Con
Mục tiêu : Viết đúng chữ b, tiếng be
Phương pháp : trực quan, đàm thoại, thực hành
Gắn chữ mẫu
Hướng dẫn học sinh quan
 sát chữ mẫu
Con chữ b cao mấy đơn vị?
Con chữ b có mấy nét?
Viết mẫu: Nêu quá trình viết
	Điểm đặt bút trên đường kẻ
	Thứ hai, viết nét khuyết trên cao 2 đơn vị, 1 dòng li, liền nét với nét thắt. Điểm kết thúc nằm trên đường kẻ thứ ba
Hướng dẫn viết tiếng
Muốn viết tiếng be cô viết con chữ nào trước, con chữ nào sau?
Viết mẫu, nêu qui trình viết
Muốn viết tiếng be, viết con chữ b trước lia bút viết con chữ e có tiếng be
HOẠT ĐỘNG 3
Trò Chơi Củng Cố
Nội dung :
Thi đua tìm các tiếng có âm b trong nhóm tiếng được viết sẳn, gạch dưới âm b
Luật chơi : Thi đua tiếp sức, sau một bài hát. Nhóm nào tìm nhiều tiếng có b, nhóm đó thắng
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
3 học sinh 
5 học sinh 
Viết bảng
2 lần chữ e
Vẽ bé
Quả banh
- Aâm e
Hình thức
Học theo lớp
Phát âm, âm b
Cá nhân theo dãy nhóm, đồng thanh
Ghép âm b với âm e, có tiếng be
Đọc cá nhân
Tiếng be có 2 âm
Aâm b đứng trước, âm e đứng sau
Sử dụng bảng cái và mẫu chữ trong bộ thực hành ghép tiếng be
Học đôi bạn tìm các tiếng có âm b
Ví dụ: bé, bi, bò, bà, bê
Hình thức: Học theo lớp, rèn luyện cá nhân
Cao 2 đơn vị
2 nét bảng con
Lần 1 : 1 con chữ
Lần 2 : 2 con chữ
 Con chữ b trước, con chữ e
viết bảng con 2 lần tiếng be
Tham gia trò chơi
Trả lời câu hỏi
TIẾT 8
LUYỆN TẬP (TIẾT 2)
HOẠT ĐỘNG 1:
Luyện Đọc
Mục tiêu : Đọc đúng âm b tiếng be, và các tiếng dưới tranh
Phương pháp : Thực hành, diễn giải (và các tiếng đúng với nội dung tranh)
Hướng dẫn học sinh đọc âm b. quan sát thứ tự tranh đọc trang bên trái
Sửa sai và uốn nắn cách phát âm của học sinh 
HOẠT ĐỘNG 2
Luyện Nét
Mục tiêu : Viết đúng mẫu âm b, con chữ bê, tiếng be
Phương pháp : Thực hành
Gắn chữ mẫu, hướng dẫn qui trình viết giống như tiết 1
Tô mẫu chữ
Hướng dẫn viết mẫu con chữ “bê” ở vở bài tập tiếng việt
Luyện viết mẫu tiếng 
Nhắc tư thế ngồi viết
Nhận xét hoạt động 2
HOẠT ĐỘNG 3
Luyện Nói
Mục tiêu :
Giúp trẻ tự tin qua hoạt động luyện nói, mạnh dạn phát biểu cảm nghỉ lời nói qua chủ đề. Trẻ em và loài vật cùng học tập với các hoạt động khác nhau
Phương pháp: Đàm thoại, diễn giải
Chia tranh chọ nhóm. Yêu cầu các em tìm hiểu nội dung tranh 
Khai thác nội dung tranh qua hệ thống câu hỏi
Tranh vẽ con vật gì? Đang làm gì?
Tranh vẽ ai? Bé đang làm gì? hoạt động đó có giống thao tác của em không?
Các em trong tranh đang làm gì? em có thích không? Vì sao?
à Mỗi một bức tranh đều thể hiện các hoạt động học tập khác nhau như các em vừa trao đổi . Nào là : Chim học , gấu viết  , bé tập xệp 
Vậy các em thấy hoạt động học tập rất có lợi. Nó giúp ta biết đọc, biết viết, biết xếp hình 
Em có thích đi học không vì sao?
Em thích bức tranh nào nhất?
4/. CỦNG CỐ: (6-7’)
Trò chơi : Tìm đúng nội dung tranh có âm b
Nội dung : Tìm đúng nội dung tranh có âm b. và đọc tiếng ứng với tranh vẽ.
Luật chơi: Thi đua theo tổ, chơi tiếp sức. Quan sát và chọn tranh có tiếng chứa âm b. nhóm nào chọn đúng, nói đúng thắng. Sau thời gian 5’
Câu hỏi :
Tiếng bạn vừa tìm có âm gì?
Hãy phát âm, âm b
5/. DẶN DÒ (3’)
Nhận xét tiết học
Đọc và luyện nói bài âm b. xem bài dấu sắc
Hình thức: Học theo lớp
Đọc cá nhân, đồng thanh
Hình thức : Luyện viết cá nhân
Viết trên bảng trên không trung
Viết vở bài tập tiếng Việt
Viết bảng 2 lần tiếng be
Hình thức :
Học theo nhóm
Học theo lớp
Trả lời, nêu cảm nghỉ của mình khi xem tranh. Nói tự nhiên dựa vào các câuhỏi gợi ý của giáo viên
Nêu cảm nghỉ nói được vì sao
Nêu cảm nghỉ
Tham gia trò chới và trả lời câu hỏi
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN 	: TIẾNG VIỆT
BÀI 	: Dấu Sắc /
TIẾT 	: 9
Thứ , ngày . tháng năm 
I/. MỤC TIÊU :
1/. Kiến thức : 
Học sinh nhận biết được dấu và thanh sắc. Đọc được tiếng bé. Luyện nói tự nhiên theo nội dung: các hoạt động khác nhau của trẻ em
2/. Kỹ năng :
Chỉ đúng các tiếng có thanh sắc. Biết ghép tiếng be, thêm dấu sắc à bé
3/. Thái độ :
Yêu thích ngôn ngữ tiếng Việt qua hoạt động học và luyện nói. Giao tiếp một cac1h tự tin
II/. CHUẨN BỊ :
1/. Giáo viên
Tranh minh họa, bộ thực hành
Các vật tựa hình dấu /
2/. Học sinh
sách giáo khoa, vở bài tập
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1/. ỔN ĐỊNH 
2/. KIỂM TRA BÀI CŨ 
Kiểm tra miệng:
Yêu cầu học sinh đọc bài SGK
Luyện nói theo nội dung tranh
Kiểm tra bảng
Viết bảng
3/. BÀI MỚI (22’)
Giới thiệu bài 
Treo tranh vẽ 1
Tranh vẽ gì?
Treo tranh 2
Tranh vẽ gì?
Cầm vật thật
Trên tay cô có vật gì? cô ghi tiếng khế dưới tranh
Các tiếng bé, cá, khế có điểm nào giống nhau.
à Giới thiệu bài ghi tựa Dấu /
- Đồng thanh cả lớp
HOẠT ĐỘNG 1
Dạy Dấu Thanh
Nhận Diện Dấu /
Mục tiêu :
	Nhận biết dấu /
Phương pháp : Trực quan, Đàm thoại
Treo mẫu dấu /
Tô mẫu / và nói dấu sắc là một nét sổ nghiêng phải
Xem thêm một số mẫu có dấu /
HOẠT ĐỘNG 2
Ghép chữ và phát âm
Mục tiêu :
Biết ghép tiếng bé. từ tiếng be đặt thêm dấu, đọc đúng tiếng
Phương pháp : Thực hành
Phân tích tiếng be
Muốn có tiếng be cô làm sao?
Phát âm mẫu
	 b _ e _ / _ bé
	bé (đọc trơn)
Chú ý hướng dẫn sửa sai cách phát âm tiếng bé
HOẠT ĐỘNG 3
Viết dấu thanh trên bảng
Viết mẫu dấu thanh vào 
khung có kẻ dòng li
Hướng dẫn qui trình viết: Kéo theo hướng từ trên xuống nét sổ nghiêng bên phải.
Viết mẫu trên không trung
Hướng dẫn viết tiếng bé
Hướng dẫn cách đặt dấu thanh trên âm e
Nhận xét và uốn nắn
HOẠT ĐỘNG 4:
Trò chơi củng cố
Nội dung :Khoanh tròn các tiếng có thanh sắc
Luật chơi :Thi đua tiếp sức. Nhóm nào khoanh nhiều đúng à thắng
Hỏi : Cách viết dấu thanh, đặt tên dấu thanh?
* Thư giản qua tiết
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Đọc bài theo SGK
Luyện viết kỹ và đẹp
Vẽ bé
Vẽ cá
Chùm khế
Có dấu
Hình thức: Học theo lớp
Xem mẫu, nêu lại dấu / là một nét sổ nghiêng phải.
Hình thức : Học theo lớp
Tiếng be có 2 âm, âm b và âm e
Thêm dấu / trên âm e. ta có tiếng bé
Đọc cá nhân đồng thanh
Quan sát thực hành theo mẫu
Viết trên không trung
Viết bảng
Viết bảng
Tham gia trò chơi
TIẾT 10
Luyện Tập (Tiết 2)
HOẠT ĐỘNG 1:
Luyện Đọc
Mục tiêu :
Đọc đúng tên dấu thanh tiếng ứng dụng có dấu thanh
Phương pháp : Trực quan, Đàm thoại 
Hướng dẫn xem tranh vẽ tr

Tài liệu đính kèm:

  • docTIENG VIET-TUAN 1.doc