Giáo án Tiếng Việt lớp 1 - Ot – at

I . Mục tiêu:

Kiến thức :hs đọc và viết được : ot , at , tiếng hót , ca hát .

Kĩ năng : đọc được câu ứng dụng : ai trồng cây người đó có tiếng hát

 Trên vòm cây chim hót lời mê say

Thái độ: giáo dục HS phát triển lời nói theo chủ đề tự nhiên : gà gáy , chim hót , chúng em ca hát

II . Chuẩn bị :

GV: tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng , luyện nói

HS :sgk , DDHT

III . Các hoạt động :

 1 . Khởi động :(1) Hát

 2 . Bài cũ : (4)

Vài em đọc sgk

Viết bảng con : lưỡi liềm

Nhận xét bài cũ

 3 . Bài mới:(1)

Tiết này các em học bài vần ot , at

 

doc 3 trang Người đăng honganh Ngày đăng 22/12/2015 Lượt xem 7366Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Việt lớp 1 - Ot – at", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2003
TIẾNG VIỆT
OT – AT 
I . Mục tiêu:
Kiến thức :hs đọc và viết được : ot , at , tiếng hót , ca hát .
Kĩ năng : đọc được câu ứng dụng : ai trồng cây người đó có tiếng hát 
 Trên vòm cây chim hót lời mê say 
Thái độ: giáo dục HS phát triển lời nói theo chủ đề tự nhiên : gà gáy , chim hót , chúng em ca hát 
II . Chuẩn bị :
GV: tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng , luyện nói 
HS :sgk , DDHT
III . Các hoạt động :
	1 . Khởi động :(1’) Hát
	2 . Bài cũ : (4’)
Vài em đọc sgk 
Viết bảng con : lưỡi liềm 
Nhận xét bài cũ 
	3 . Bài mới:(1’)
Tiết này các em học bài vần ot , at 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : Nhận diện vần ot(10’)
PP: đàm thoại , trực quan, luyện tập 
Nhận diện ot:
GV viết bảng : ot. Phân tích vần ot .
Đánh vần
Có vần ot, muốn có tiếng” hót” em làm thế nào?
GV yêu cầu hs đánh vần – đọc trơn .
 GV bật tiếng chim hót : chim hót có hay không ?
GV viết bảng : ot, hót . 
GV nhận xét , chỉnh sửa 
 Nghỉ giữa tiết 2’
Hoạt động 2 : Nhận diện vần at (10’)
PP đàm thoại , trực quan, luyện tập 
Nhận diện ot:
GV viết bảng : at .. Đọc trơn . Phân tích vần at .
So sánh ot và at
Đánh vần
Có vần ot, muốn có tiếng” hát” em làm thế nào?
GV yêu cầu hs đánh vần – đọc trơn .
GV viết bảng : at, hát 
GV nhận xét , chỉnh sửa 
Hoạt động 3 : Đọc từ ngữ ứng dụng (8’)
PP : đàm thoại, trực quan
GV viết bảng – đọc mẫu
 Bánh ngọt bãi cát 
 Trái nhót chẻ lạt 
GV cho xem tranh bãi cát , trái nhót 
Chẻ lạt : chẻ tre, nứa thành những sợi nhỏ để cột. 
Nhận xét , chỉnh sửa.
O đứng trước , t đứng sau 
O tờ ot
Âm h đứng trước , vần ot đứng sau, dấu sắc trên âm o 
HS đọc : hờ ot hot sắc hót
-> tiếng hót
Nêu qui trình, viết bảng.
âm a đứng trước, t đứng sau . 
giống nhau : âm cuối t
khác nhau : a-o
a tờ at 
âm h đứng trước , vần at đứng sau , dấu sắc trên âm a
hờ at hat sắc hát 
 -> Tiếng hát
Nêu qui trình, viết bảng.
HS đọc thầm, gạch chân tiếng có vần vừa học 
Hs đọc CN, đồng thanh. 
Tiết 2
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : luyện đọc 7’
PP luyện tập ,thực hành 
GV cho hs đọc HS đọc SGK trang bên trái
GV cho HS quan sát tranh 1 , 2, 3 : tranh vẽ gì?
Bạn nào đọc được câu ứng dụng?
Nêu tiếng có vần mới học?
Câu ứng dụng : Ai trồng cây người đó có tiếng hát .
 Trên vòm cây chim hót lời mê say . 
Nhận xét
Hoạt động 2 : luyện viết 12’
PP luyện tập thực hành 
GV yêu cầu HS nêu tư thế ngồi, cách để vở
GV nêu nội dung viết : ot, at , tiếng hót , ca hát . 
GV theo dõi, uốn nắn . 
Nhận xét
Nghỉ giữa tiết 3’
Hoạt động 3 : Luyện nói (10’)
PP luyện tập thực hành 
GV treo Tranh : tranh vẽ gì?
GV giới thiệu chủ đề: gà gáy,chim hót ,chúng em ca hát 
Chim hót như thế nào ?
Em hãy đóng vai chú gà để cất tiếng gáy ?
Các em có thích ca hát không? Em biết những bài nào? Ở trường, em ca hát lúc nào?
Hoạt động 4 :củng cố (4’)
 Trò chơi : 
Nhận xét – tuyên dương
HS mở SGK
Đọc cá nhân , nhóm , bàn.
Hs đọc
Hs đọc thầm và tìm tiếng có vần vừa học 
Hs đọc trơn 
CN – ĐT
Hs nêu tư thế ngôì và cầm viết 
Qui trình như tiết 1
Viết vở.
HS viết vào vở
Vẽ gà đang gáy, chim đang hót , 2 em bé đang ca hát 
Hs nêu 
HS luyện nói nhiều em
5. Tổng kết – dặn dò : (1’)
Học bài: ot – at
Chuẩn bị : ăt – ât 
Nhận xét tiết học .

Tài liệu đính kèm:

  • docot-at.doc