Giáo án Tiếng Việt lớp 1 - Ôn tập (tiết 1)

I/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức : Học sinh đọc và viết một cách chắc chắn các vần vừa học có kết thúc bằng n. Đọc đúng các từ và câu ứng dụng . Nghe hiểu và kể lại tự nhiên 1 số tình tiết qua trọng trong truyện kể “ chia phần”

2/. Kỹ năng: Rèn Học sinh đọc to , rõ ràng , mạch lạc, kể truyện được câu truyện .

3/. Thái độ : Giáo dục Học sinh trong cuộc sống biết nhường nhịn nhau thì vẫn hơn .

 

doc 5 trang Người đăng honganh Ngày đăng 22/12/2015 Lượt xem 813Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Việt lớp 1 - Ôn tập (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Thứ ...ngày tháng năm 2003
MÔN 	: TIẾNG VIỆT
BÀI 	: ÔN TẬP (T1)
TIẾT 	: 
I/. MỤC TIÊU :
1/. Kiến thức : Học sinh đọc và viết một cách chắc chắn các vần vừa học có kết thúc bằng n. Đọc đúng các từ và câu ứng dụng . Nghe hiểu và kể lại tự nhiên 1 số tình tiết qua trọng trong truyện kể “à chia phần”
2/. Kỹ năngï: Rèn Học sinh đọc to , rõ ràng , mạch lạc, kể truyện được câu truyện .
3/. Thái độ : Giáo dục Học sinh trong cuộc sống biết nhường nhịn nhau thì vẫn hơn .
II/. CHUẨN BỊ :
1/. Giáo viên: Bảng ôn , tranh minh hoạ /SGK, bộ thực hành .
2/. Học sinh: SGK, bảng con , bộ thực hành, vở tập viết .
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1/. ỔN ĐỊNH (1’)
2/. KIỂM TRA BÀI CŨ :(4’) 
a- Kiểm tra miệng 
Yêu cầu : 
-Học sinh đọc trang trái?
- Học sinh đọc trang phải?
- Học sinh đọc cả bài ?
b-Kiểm tra viết : 
-Giáo viên đọc, Học sinh viết chính tả vào bảng:
Cuộn dây – con lươn
Nhận xét : Ghi điểm
3/. Bài mới ( 5 ‘)
Giới thiệu bài:
Hôm nay, cô và các em ôn lại những kiến thức đã học qua tiết “Ôn tập” 
Giáo viên ghi tựa : 
Giáo viên treo bảng ôn 
HOẠT ĐỘNG 1 (8’) Ôn các vần vừa học, biết ghép âm tạo thành vần .
Phương pháp : Thực hành , trực quan, đàm thoại.
Đồ dùng :SGK , Bảng ôn
Luyện đọc các âm ở cột dọc và cột ngang?
Ghép 1 âm ở cột dọc với 1 âm ở cột ngang ?
à Luyện đọc bảng ôn ?
n
n
a
an
e
en
ă
ăn
ê
ên
â
ân
i
in
o
on
iê
iên
ô
ôn
yê
yên
ơ
ơn
uô
uôn
u
un
ươ
ươn
è Nhận xét : Sửa sai 
HOẠT ĐỘNG 2: Hoạt động ứng dụng
Phương pháp : Trực quan, thực hành, giảng giải
Đồ dùng : Mẫu chữ , Tranh , bộ thực hành 
Giáo viên treo tranh : “ Biển cả “ 
à Giáo viên giới thiệu từ :
cuôàn cuộn 
 con vượn
Trong tiếng con vượn tiếng nào mang vần ươn?
Giáo viên giới thiệu từ thôn bản .
Đọc cá nhân 
è Nhận xét : Sửa sai .
HOẠT ĐỘNG 3: Tâäp viết từ ứng dụng 
Phương pháp : Thực hành, giảng giải
Đồ dùng : Mẫu chữ , Vở tập viết , bảng con 
Giáo viên viết mẫu : chữ cuồn cuộn 
Hướng dẫn cách viết : 
Lưu ý: Nét nối giữa các con chữ và vần, vị trí của các dấu thanh .
àNhận xét : Chỉnh sửa bài viết. .
HOẠT ĐỘNG 4 : CỦNG CỐ 
Trò chơi : Gạch dưới các tiếng có vần kết thúc bằng chữ n
Luật chơi:Trò chơi tiếp sức .
Lớp chia thanh 2 nhóm đại diện mỗi nhóm lên tham gia trò chơi .
Nội dụng:
Cả đàn kiến kiên nhẫn tha mồi về tổ 
Học sinh đọc lại các tiếng vừa gạch chân .
è Nhận xét : Tuyên dương .
Thư giãn chuyển tiết .
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hát 
Học sinh mở VBT
2 Học sinh đọc 
2 Học sinh đọc 
1 Học sinh đọc
Học sinh viết bảng con .
Học sinh nhắc lại 
Học sinh quan sát .
Cá nhân, dãy bàn đồng thanh .
Học sinh tự ghép .
Cá nhân, dãy bàn, nhóm đồng thanh.
Học sinh quan sát 
Học sinh luyện đọc
Cá nhân đọc tiếng vượn
Cá nhân, dãy bàn, đồng thanh 
Học sinh quan sát 
 Học sinh viết bang con 1 lần
Cả lớp tham gia trò chơi .
Nhóm nào gạch nhiều , đúng , nhanh à Nhóm đó Thắng 
Cá nhân, dãy bàn đồng thanh.
TIẾT : 115
LUYỆN TẬP (T2)
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1/. ỔN ĐỊNH (1’)
HOẠT ĐỘNG 1 (8 ’) Luyện đọc
Phương pháp : Thực hành, trực quan, đàm thoại
Đồ dùng : SGK , tranh .
Giáo viên yêu cầu :
Đọc mẫu / 104.
Tranh vẽ gì?
ð Giới thiệu câu ứng dụng .
Đọc mẫu và khuyến khích Học sinh đọc trơn.
è Nhận xét : Sửa sai .
HOẠT ĐỘNG 2 : (12) Luyện viết 
Phương pháp : Thực hành, trực quan
Đồ dùng : Mẫu chữ , vở tập viết in.
Giáo viên giới thiệu nội dung luyện viết:
“con vượn cuồn cuộn “
Con chữ nào cao 2 dòng li?
Khoảng cách giữa chữ và chữ ?
Khoảng cách giữa từ và từ ?
Giáo viên viết mẫu : (Quy trình viết như tiết 1)
Lưu ý : Giáo viên chỉnh sửa tư thế ngồi viết của Học sinh .
è Nhận xét : Phần viết vở – Sửa sai.
HOẠT ĐỘNG 3: KỂ CHUYỆN 
Phưung pháp : Thực hành, đàm thoại .
Đồ dùng : SGK, tranh minh hoạ 
Giáo viên treo tranh :
Giáo viên kể theo từng tranh .
Tranh 1: Có 2 người đi săn . Từ sớm đến gần tối chỉ săn được 3 chú Sóc nhỏ..
Tranh 2: Họ chia đi chia lại, chia mồi moa phần của 2 người vẫn không đều nhau. Lúc đầu còn vui vẻ, sau đó đâm ra bực mình.
Tranh 3: Anh kiếm củi lấy số Sóc vừa săn được ra và chia .
Tranh 4: Thế là số Sóc đã chia đều. Thật công bằng ! Cả 3 người vui vẻ chia tay , ai về nhà nấy.
Giáo viên hướng dẫn Học sinh kể theo tranh .
è Rút ra ý nghĩa: Trong cuộc sống biết nhường nhịn nhau thì vẫn hơn.
Em thích bức tranh nào nhất?
è Nhận xét : Tuyên dương . 
4/CỦNG CỐ (5’) TRÒ CHƠI
Trò chơi:Điền từ. 
Luật chơi: Thi đua theo Tổ .
Nội dung : Nhìn tranh và điền .
Thời gian : Dứt 1 bài hát .
è Nhận xét :tuyên Dương 
5/. DẶN DÒ(1’):
Về nhà : Đọc lại bài vừa học 
Chuẩn bị : Bài ong – ông 
Nhận xét tiết học 
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
 Hát 
Đọc cá nhân bảng ôn,từ ứng dụng .
Cá nhân, dãy bàn .
“Đàn gà đang đi ra bãi cỏ”
Học sinh quan sát .
Cá nhân , dãy bàn đồng thanh.
Học sinh quan sát .
Con chữ : , c, u , ư, ơ n , ô , v
1 thân con chữ 0
2 thân con chữ 0
Học sinh viết vào vở :
con vượn 
 cuồn cuộn 
Học sinh quan sát và nhớ nội dung câu chuyện vừa nghe Giáo viên kể .
Học sinh kể truyện .
Hãy kể và nêu lại nội dụng của tranh .

Tài liệu đính kèm:

  • docON TAP - T12.doc