Giáo Án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 46: Ôn-Ơn

I.Mục tiêu:

 - Đọc được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca ; từ và câu ứng dụng.

 - viết được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca.

 - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn.

II.Đồ dùng dạy học:

 - GV: sử dụng bộ đồ dùng TV

 - HS: bộ đồ dùng TV, bảng con

III.Các hoạt động dạy học

 

doc 4 trang Người đăng honganh Ngày đăng 09/01/2016 Lượt xem 1912Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo Án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 46: Ôn-Ơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẦN 12 
 Thứ ngày tháng năm 2009
Tiết1+2
Môn:Tiếng việt
Bài46: ôn-ơn
I.Mục tiêu:
 - Đọc được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca ; từ và câu ứng dụng.
 - viết được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca.
 - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn.
II.Đồ dùng dạy học:
 - GV: sử dụng bộ đồ dùng TV
 - HS: bộ đồ dùng TV, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt đông của học sinh
1/ Ổn định tổ chức: 	
 2/ Kiểm tra bài cũ:
 - GV đọc cho 4 dãy mỗi dãy viết 1 từ.
 - GV gọi 1 - 2 em đọc từ, câu ứng dụng
 - GV nhận xét và tuyên dương
3/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài
- GV giới thiệu bài và ghi bảng
b/ Dạy bài mới:
*/ Dạy vần: ôn	
a/ Nhận diện vần
- GV chỉ vần ôn và nói vần ôn được
 cấu tạo bởi 2 âm: ô đứng trước âm n đứng sau
- GV cho HS so sánh ôn với on
- GV nhận xét
- GV cho HS cài vần ôn.
- GV nhận xét kết hợp cài mẫu
b/ Đánh vần
- GV cho HS nhìn bảng phát âm: ôn
-Vần ôn có âm gì ghép với âm gì?
- GVcho HS phân tích đánh vần đọc
- GV nhận xét, sửa chữa lỗi phát âm cho HS
c/ Đọc tiếng khoá:
- Tiếng chồn có âm gì ghép với vần gì? Dấu gì?
- GV cho HS đọc trơn
- GV cho HS đánh vần
- GV nhận xét tyên dương.
d/ Đọc từ khoá:
- GV đưa tranh và hỏi tranh vẽ gì?
- GV ghi bảng và cho HS đọc trơn từ con chồn.
- GV cho HS đọc xuôi, ngược vần vừa học.
- GV nhận xét tuyên dương.
 */ Dạy vần: ơn 
 Quy trình tương tự
 * Nhận diện vần
- GV chỉ vần ơn và nói ơn được cấu tạo bởi
 2 âm: ơ đứng trước n đứng sau.
- GV cho HS so sánh ơn với ôn.
- GV nhận xét.
 */ Đánh vần
 - GV cho HS phân tích đánh vần đọc trơn .- GV chỉnh, sửa lỗi cho HS.
 - GV cho HS đọc tổng hợp 2 vần.
 - GV nhận xét tuyên dương.
 c/ Luyện viết
 - Muốn viết vần ôn ta viết con chữ nào trước con chữ nào sau? Độ cao ?
 - GV viết mẫu và nêu quy trình viết: 
 - Đặt bút đường kẻ trên kéo vòng ô nét kết thúc lia bút sang n. Nét kết thúc của n trên đường kẻ dưới 1 chút.
 - Từ con chồn có mấy chữ? Độ cao của từng con chữ thế nào?
 - GV viết mẫu và nêu qui trình viết:
 - Đặt bút dưới đường kẻ trên 1 chút viết
lia bút sang on cách ra 1 chữ o viết ch lia bút sang ôn, dấu huyền đặt trên ô.
- GV cho HS viết vào bảng con. 
- GV nhận xét tuyên dương.
- Tương tự hướng dẫn ơn, sơn ca.
- HS viết bảng con.
- GV nhận xét tuyên dương.
*/ Đọc từ ứng dụng
- GV đọc mẫu và hướng dẫn HS đọc 
- GV giải thích thêm một số từ, cho HS tìm đánh vần tiếng có vần mới đánh vần đọc trơn.
 - GV chỉnh, sửa lỗi phát âm cho HS .
bạn thân- gần gũi - khăn dằn - dặn dò
 - Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn.
- 3 HS nối tiếp nhắc tựa bài: ôn- ơn
- HS so sánh và nêu
 + Giống nhau: đều kết thúc bằng n
 + Khác nhau: ôn mở đầu bằng ô
- HS cài vần ôn.
- HS phát âm cá nhân.
- HS có âm ô ghép với âm n.
- HS phân tích – đánh vần – đọc trơn nối tiếp theo cá nhân, nhóm, cả lớp.
 ô - n - ôn-ôn
- HS: Có âm ch ghép với vần ôn,dấu huyền đặt trên ô.
- HS đọc cá nhân nối tiếp 3 em đọc.
- HS đánh vần cá nhân nối tiếp, nhóm ,cả lớp.
 - Chờ -ôn - chôn huyền-chồn
 - Tranh vẽ con chồn.
 - HS đọc cá nhân, nhóm cả lớp.
 con chồn
- HS đọc nối tiếp cá nhân, cả lớp.
- Giống nhau: đều kết thúc bằng n
- Khác nhau: ơn mở đầu bằng ơ.
- HS phân tích ,đánh vần , đọc trơn nối tiếp theo cá nhân , nhóm ,đồng thanh.
 ơ – n – ơn
 sờ - ơn - sơn - sơn ca
- HS: Ta viết ô trước , n sau cả 2 con chữ đều cao 2 ô.
- Từ chồn có 2 chữ, h cao 2 ô rưỡi.Các chữ còn lại cao1 ô.
- HS viết vào bảng con : ôn, con chồn.
- HS viết bảng con: ơn , sơn ca
ôn bài	 cơn mưa	
khôn lớn	 mơn mởn 
 - HS đọc cá nhân - nhóm -đồng thanh
 Tiết 2 
3/ Luyện tập
 a/ Luyện đọc 
- GV cho HS đọc lại bài học ở tiết 1 lần 
- GV chỉ không theo thứ tự. 
- GV tổ chức cho các em thi đua nhau đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS kết hợp tuyên dương.
*/ Đọc câu ứng dụng
- GV cho HS quan sát tranh thảo luận nhóm đôi trả lời tranh vẽ gì?
- Đàn cá bơi lội như thế nào ?
- GV đọc mẫu và cho HS đọc câu ứng dụng kết hợp tìm tiếng có mang vần mới học
- GV nhận xét tuyên dương
 b/ Luyện viết
- GV hướng dẫn học sinh ngồi ngay ngắn nắn nót viết cho sạch đẹp
- GV cho HS viết vào vở tập viết 
- GV quan sát lớp, nhắc nhở, giúp đỡ em yếu kém .
- GV chấm 1 số bài kết hợp nhận xét tuyên dương.
 c/ Luyện nói
- GV cho HS đọc tên bài luyện nói.
- GV nêu một số câu hỏi gợi ý cho HS quan sát tranh thảo luận nhóm 4 và trả lời:
 + Trong tranh vẽ gì?
 + Tại sao em bé lại mơ ước trở thành chiến sĩ biên phòng?
 + Muốn đạt được ước mơ đó em phải làm gì?
- GV và HS bổ sung ý kiến.
- GV cho HS đọc toàn bài.
- GV nhận xét tuyên dương.
IV/Củng cố – dặn dò
 - GV chỉ và đọc bài trong SGK,HS theo dõi và đọc theo.
 - Dặn các em về nhà đọc lại bài xem trước bài sau: en - ên.
 - GV nhận xét giờ học ưu khuyết .
- HS đọc lại bài học ở tiết 1 lần lượt đọc các vần, tiếng và các từ ngữ ứng dụng theo: nhóm, bàn, cá nhân.
 ô – n – ôn
chờ – ôn – chôn huyền - chồn- con chồn
 ơ – n – ơn sờ – ơn – sơn sơn ca
 ôn bài -cơn mưa
 khôn lớn-mơn mởn
 - HS thảo luận nhóm đôi trả lời:
 - Đàn cá đang bơi lội.
 - Đàn cá bơi lội bận rộn.
 - Sau cơn, mưa cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn.
- 2 em nối tiếp đọc.
- HS viết vào vở tập viết.
 ôn – con chồn ; ơn – sơn ca
- 4 HS nối tiếp đọc tên bài luyện nói 
 Mai sau khôn lớn
- HS thảo luận nhóm 4 trả lời:
- Chú công an biên phòng cưỡi ngựa và cậu bé
- Vì em bé thích làm công an biên phòng
- Cố gắng học tập,.
- HS đọc cả lớp 

Tài liệu đính kèm:

  • docTIENG VIET TUAN 12.doc