Giáo án Tiếng Việt - Bài 1: Tiết học đầu tiên

I- Mục tiêu:

 Tạo không khí vui vẻ trong lớp học ,HS tự giới thiệu về mình .

 Bước đầu làm quen với SGK, đồ dùng học toán , các hoạt động học tập trong giờ học toán.

II- Đồ dùng dạy học:

- Sách toán 1.

- Bộ đồ dùng học toán của học sinh.

III-Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc 2 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 67Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Việt - Bài 1: Tiết học đầu tiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1
Ngày dạy: 24/8/2009 
Bài 1: TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN
	I- Mục tiêu:
	Tạo không khí vui vẻ trong lớp học ,HS tự giới thiệu về mình .
	Bước đầu làm quen với SGK, đồ dùng học toán , các hoạt động học tập trong giờ học toán.
II- Đồ dùng dạy học:
Sách toán 1.
Bộ đồ dùng học toán của học sinh.
III-Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1- Ổn định:
GV điểm danh
Hát vui
2- Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. GV yêu cầu HS lấy SGK Toán, vở BT Toán và bộ đồ dùng học Toán 1 (GV phát bộ ĐDHT toán mượn của thư viện cho mỗi HS).
- HS lấy các ĐDHT theo yêu cầu của GV.
3-Dạy – học bài mới:
 a/. Giới thiệu:
GV giới thiệu ngắn gọn về sách Toán 1, những việc phải làm trong tiết học toán.
- HS lấy sách Toán
 b/. Hướng dẫn sử dụng sách Toán 1
- Hướng dẫn mở trang sách có bài học.
- HS mở sách trang “Tiết học đầu tiên”
- Hướng dẫn sử dụng sách. Cách giữ gìn sách.
- HS thực hành gấp sách, mở sách.
- Hướng dẫn quan sát trang 4, 5
- HS quan sát thảo luận theo nội dung tranh.
- GV tổng kết theo nội dung từng tranh
- HS nêu nội dung từng tranh
 c/. Giới thiệu những y/c cần đạt sau khi học Toán 1
- GV giới thiệu những yêu cầu cơ bản trọng tâm
- HS chú ý nghe
 d/. Giới thiệu bộ đồ dùng học toán của HS:
- HS mở hộp ĐDHT 1
- GV giới thiệu từng đồ dùng nêu tên gọi cho HS biết đồ dùng đó thường dùng để làm gì.
- HS lấy từng đồ dùng như GV giới thiệu giơ lên
4- Củng cố:
Luyện tập thực hành sử dụng ĐDHT và SGK
GV yêu cầu HS lấy: que, lấy hình vuông, hình tròn, số 
- HS lấy từng món cài vào bảng và đưa lên theo hiệu lệnh của GV
GV yêu cầu HS mở và gấp sách. Hướng dẫn cách đứng cầm sách đọc
- Từng cá nhân HS mở sách, đứng chỉ vào tranh trong sách tranh 4, 5 nêu nội dung từng tranh
Trò chơi “Hãy làm theo tôi”
- GV nêu: “Hãy lấy que tính” và cầm que tính đưa lên
- HS để bộ đồ dùng học Toán 1 trước mặt
HS lấy que
Nếu HS nào làm sai thì thua cuộc bị bắt lên bảng
Khi trò chơi kết thúc bạn nào còn lại là người thắng cuộc được các bạn hoan hô.
- HS nghe GV nói “Hãy lấy  thì hS lấy món đồ GV yêu cầu đưa lên. Còn khi GV nói “Lấy  (không có tiếng “hãy” thì HS không lấy món đồ đó)
5- Daën doø:
GV daën HS caùch baûo quaûn SGK, ÑDHT ñeå söû duïng ñöôïc beàn vaø toát.
- Phaûi coù ñuû ñoà duøng hoïc taäp môùi hoïc taäp toát ñöôïc (nhöõng HS naøo chöa coù ÑDHT caàn nhaéc cha meï saém cho ñuû)
- Xem tröôùc baøi 2.

Tài liệu đính kèm:

  • docTieng viet 1 tuan 1.doc