Giáo án Thủ công - Tuần 29 - Bài: Làm vòng đeo tay (tiết 2)

I. Mục tiêu :

- Biết cách làm vòng đeo tay.

- Làm được vòng đeo tay.Các nan làm vòng tương đối đều nhau.Dán(nối) và gấp được các nan thành vòng đeo tay.Các nếp gấp có thể chưa phẳng, chưa đều.

- HSKTay -Làm được vòng đeo tay các nan đều nhau.Các nếp gấp phẳng.Vòng đeo tay có màu sắc đẹp.

 II. Chuẩn bị:

- Mẫu vòng đeo tay bằng giấy .

- Quy trình làm vòng đeo tay.

- Giấy màu, kéo , hồ dán .

 

doc 3 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 14/08/2018 Lượt xem 197Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công - Tuần 29 - Bài: Làm vòng đeo tay (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỦ CÔNG:	LÀM VÒNG ĐEO TAY ( T.2 )
I. Mục tiêu :
- Biết cách làm vòng đeo tay.
- Làm được vòng đeo tay.Các nan làm vòng tương đối đều nhau.Dán(nối) và gấp được các nan thành vòng đeo tay.Các nếp gấp có thể chưa phẳng, chưa đều.
- HSKTay -Làm được vòng đeo tay các nan đều nhau.Các nếp gấp phẳng.Vòng đeo tay có màu sắc đẹp.
 II. Chuẩn bị:
- Mẫu vòng đeo tay bằng giấy .
- Quy trình làm vòng đeo tay.
- Giấy màu, kéo , hồ dán .
III. Các hoạt động dạy học:
Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 học sinh lên bảng
HS1: Nêu lại quy trình làm đồng hồ đeo tay.
HS2: 1 học sinh thực hành 
- Kiểm tra vật liệu làm vòng đeo tay .
B. Dạy bài mới:
Giới thiệu bài:
 Hôm nay các em thực hành làm vòng đeo tay bằng giấy .
2. Hướng dẫn thực hành
- Yêu cầu HS nhắc lại các bước làm vòng đeo tay .
- GV lần lượt nhắc lại :
* Bước 1: Cắt thành các nan giấy. 
Lấy hai tờ giấy thủ công khác màu nhau 
cắt thành các nan giấy rộng 1 ô.
* Bước 2: Dán nối các nan giấy .
Dán nối các nan giấy cùng màu thành một nan giấy dài 50 ôđến 60 ô rộng 1 ô , làm thành 2 nan khác màu như vậy .
* Bước 3 : Gấp các nan giấy .
Dán đầu của 2 nan như hình 1 
* Bước 4: Hoàn chỉnh vòng đeo tay .
- Dán hai đầu sợi dây vừa gấp được vòng đeo tay bằng giấy . 
3. Thực hành :
- HS tập làm vòng đeo tay .
- Yêu cầu HS trình bày sản phẩm .
- Thu , nhận xét , đánh giá sản phẩm
4. Củng cố - dặn dò :
- Nhận xét tiết học .
Dặn : Tiết sau mang theo giấy màu , kéo , hồ dán để làm con bướm bằng giấy .
- Các tổ trưởng kiểm tra .
- HS lắng nghe .
- 2 em nhắc lại các quy trình gấp .
- HS quan sát , ghi nhớ .
- HS thực hành làm theo nhóm đôi .
- Các nhóm trình bày sản phẩm .
- HS lắng nghe và ghi nhớ .
THỦ CÔNG: 	LÀM VÒNG ĐEO TAY ( T.1 )
I. Mục tiêu :
- Biết cách làm vòng đeo tay.
- Làm được vòng đeo tay.Các nan làm vòng tương đối đều nhau.Dán(nối) và gấp được các nan thành vòng đeo tay.Các nếp gấp có thể chưa phẳng, chưa đều.
- HSKTay -Làm được vòng đeo tay các nan đều nhau.Các nếp gấp phẳng.Vòng đeo tay có màu sắc đẹp.
II. Chuẩn bị:
- Mẫu vòng đeo tay bằng giấy .- Quy trình làm vòng đeo tay.- Giấy màu, kéo , hồ dán .
III. Các hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài cũ: Gọi 1 học sinh nêu lại quy trình gấp đồng hồ và 1 học sinh thực hành.
- Nhận xét tiết làm đồng hồ đeo tay bằng giấy .
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm vòng đeo tay bằng giấy .
* Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét :
- GV giới thiệu vòng mẫu và định hướng quan sát, gợi ý để HS nhận xét :
+ Vật liệu làm vòng đeo tay làm bằng gì ?
+ Có mấy màu ?
+ Muốn giấy có đủ độ dài để làm vòng đeo tay , ta phải làm gì ?
2. Hướng dẫn mẫu :
Bước 1: Cắt thành các nan giấy. 
- Lấy hai tờ giấy thủ công khác màu nhau 
cắt thành các nan giấy rộng 1 ô.
Bước 2: Dán nối các nan giấy .
Dán nối các nan giấy cùng màu thành một nan giấy dài 50 ôđến 60 ô rộng 1 ô , làm thành 2 nan khác màu như vậy .
Bước 3 : Gấp các nan giấy .
Dán đầu của 2 nan như hình 1 
Hỏi :
+ Ở hình 2 có ký hiệu gì ?
- Gấp nan dọc đè lên nan ngang sao cho nếp gấp sát mép nan, sau đó lại gấp nan ngang đè lên nan đọc như H.3 .
- Tiếp tục gấp theo thứ tự như trên cho đến hết 2 nan giấy . Dán phần cuối của 2 nan lại , được sợi dây dài .
Bước 4: Hoàn chỉnh vòng đeo tay .
- Dán hai đầu sợi dây vừa gấp được vòng đeo tay bằng giấy H. 
- Cho HS tập làm vòng đeo tay .
- Thu , nhận xét sản phẩm
3. Củng cố - dặn dò :
- Nhận xét tiết học .
Dặn : Về nhà tập làm lại vòng đeo tay bằng giấy .
- 2 học sinh lên bảng
- HS lắng nghe .
- Làm bằng giấy .
- Có hai màu .
- Ta phải dán nối các nan lại .
- HS quan sát , ghi nhớ .
- HS : Gấp đè lên .
- HS quan sát ghi nhớ
- HS thực hành làm theo nhóm đôi .
- Các nhóm trình bày sản phẩm .

Tài liệu đính kèm:

  • docTHUCONG.doc