Giáo án Thể dục - Tiết 1 đến tiết 7

I. Mục tiêu - Yêu cầu:

1. Mục tiêu, nội dung chương trình lớp 6: Phát triển con người toàn diện.

2. Lợi ích tác dụng của TDTT: Đến cơ, xương, tuần hoàn, hô hấp và quá trình trao đổi chất; kiên trì tập luyện một cách thường xuyên.

II. Địa điểm, phương tiện:

1. Địa điểm: Trong lớp học.

2. Phương tiện:

- Của thầy: Tư liệu về TDTT.

- Của trò: Vở ghi.

III. Nội dung và phương pháp:

 

doc 8 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 112Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục - Tiết 1 đến tiết 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày / /200
Tiết 1:
Tên bài: 
MỤC TIÊU - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC LỚP 6
I. Mục tiêu - Yêu cầu:
1. Mục tiêu, nội dung chương trình lớp 6: Phát triển con người toàn diện.
2. Lợi ích tác dụng của TDTT: Đến cơ, xương, tuần hoàn, hô hấp và quá trình trao đổi chất; kiên trì tập luyện một cách thường xuyên.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Trong lớp học.
2. Phương tiện:
- Của thầy: Tư liệu về TDTT.
- Của trò: Vở ghi.
III. Nội dung và phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
1. Phần mở đầu:
6 - 8
a. Giáo viên nhận lớp: Sĩ số
HS đứng đúng vị trí ngồi trong lớp, trưởng lớp báo cáo sĩ số cho giáo viên...
b. Phổ biến - yêu cầu
2. Phần cơ bản:
28-30
a. Mục tiêu, nội dung chương trình thể dục lớp 6 (trang 3 - 4 sách thể dục 6)
+ Biết được một số kiến thức...
- Góp phần rèn luyện nếp sống...
- Có sự tăng tiến về thể lực
- Biết vận dụng ở mức nhất định
Nội dung: Học sinh ĐHĐM, bài TD chạy nhanh, chạy bền, bật nhẩy...
- GV trình bày mục tiêu nội dung chương trình cho HS nắm được:
Theo phương pháp thuyết trình giảng gải, cho HS ghi những vấn đề cơ bản
b. Lợi ích tác dụng của TDTT: 
Nhằm phát triển con người toàn diện, có tính kỷ luật cao.
- GV phân tích lợi ích tác dụng của TDTT cho HS nắm được
- Lấy ví dụ cụ thể để chứng minh
c. Hệ thống bài học
3. Phần kết thúc:
3-5
Dặn dò
GV hướng dẫn cho HS xem lại bài đã học
Ghi chú: 
Ngày / /200
Tiết 2:
Tên bài: 
LỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA TDTT
I. Mục tiêu - Yêu cầu:
1. Lợi ích tác dụng của TDTT: Hiểu biết đúng về TDTT.
Lợi ích tác dụng của TDTT.
2. Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự: HS nữ - nam riêng.
Một số quy định khi tập luyện: Trang phục, tác phong...
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Trong lớp học.
2. Phương tiện:
- Của thầy: Nắm được sĩ số HS, biên chế tổ.
- Của trò: Vở ghi bài.
III. Nội dung và phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
1. Phần mở đầu:
6 - 8
a. Giáo viên nhận lớp: Sĩ số, sức khoẻ
Lớp trưởng báo cáo sĩ số, tình 
b. Phổ biến - yêu cầu
hình lớp
c. Kiểm tra bài cũ: Mục tiêu TDTT
2. Phần cơ bản:
28-30
a. Lợi ích tác dụng của TDTT:
- Lợi ích góp phần giáo dục hình thành nhân cách của HS
- Cái quý nhất của con người là sức khoẻ và trí tuệ
- Tác dụng góp phần đạo đức; Có nếp sống lành mạnh...; Phòng, chống bệnh tật...
- Tác dụng của TDTT đến cơ thể:
+ Cơ thể phát triển sức mạnh, sức bền... tăng lên...
Tạo vẻ đẹp à có nhiều tác dụng
Trình bày dưới dạng trao đổi, phân tích cho HS hiểu được TDTT, từ đó có kế hoạch tập luyện TDTT thường xuyên
HS ghi bài để nắm được lợi ích, tác dụng của TDTT đối với sức khoẻ con người
b. Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự
- Biên chế tổ nữ - nam riêng
Cán sự lớp: Lớp đã bình bầu hoặc 
c. Hệ thống bài học
chọn em khác mạnh dạn hơn
3. Phần kết thúc:
3-5
Dặn dò
GV hướng dẫn cho HS học bài
Ghi chú: 
Ngày / /200
Tiết 3:
Tên bài: 
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ, BÀI TD
I. Mục tiêu - Yêu cầu: a. Đội hình đội ngũ: 
+ Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết).
+ Đứng nghiêm, nghỉ, quay 3 hướng, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp. Nắm và thực hiện được kỷ luật.
+ Học mới: 3 động tác vươn thở, tay, ngực. Biết cách thể hiện từng động tác ở mức độ cơ bản đúng.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập TD.
2. Phương tiện:
- Của thầy: Trang phục gọn gàng, còi, mẫu vật.
- Của trò:
III. Nội dung và phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
1. Phần mở đầu:
6 - 8
a. GV nhận lớp nắm
Nắm sỹ số
CSVC
Sức khoẻ
b. Phổ biến nhiệm vụ - yêu cầu
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
A
2. Phần cơ bản:
28-30
a. ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng...
Quay trái, phải, đằng sau.
Báo cáo, chào, xin phép ra vào lớp.
b. Bài TD phát triển chung (trang 23, 24 TD6).
* Vươn thở.
* Tay.
* Ngực.
c. Hệ thống bài học.
GV phân tích, hướng dẫn HS tập huyện, cử một tổ lên làm mẫu
à Nhận xét:
Phân vị trí tập huyện.
à GV quan sát sửa động tác sai cho HS.
- GV làm mẫu, PTKT, hô nhịp HS tập theo.
- GV quan sát sửa sai, chia nhóm tập luyện.
Tập trung lớp: Cử một số HS tập được, chưa được lên biểu diễn
3. Phần kết thúc:
3-5
a. Hồi tỉnh: Thả lỏng.
b. Dặn dò.
- GV hướng dẫn cho HS thả lỏng...
Cho bài tập về nhà: Tập 3 động tác thể dục quay 3 hướng.
Ghi chú: 
Ngày / /200
Tiết 4:
Tên bài: 
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ, BÀI TD
I. Mục tiêu - Yêu cầu:
a. ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng đã học, thực hiện ở mức độ cơ bản đúng.
- HS mới: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, đồn hàng. Thực được KT.
b. Bài TD: Ôn 3 động tác đã học, học mới 2 động tác: Chân và bụng.
Thực hiện được động tác ở mức độ cơ bản đúng.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập TD.
2. Phương tiện:
- Của thầy: Trang phục gọn gàng, còn, mẫu vật..
- Của trò: Trang phục gọn gàng.
III. Nội dung và phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
1. Phần mở đầu:
6 - 8
Ổn định lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu, CSVC...
Tập 3 động tác TD PT chung
Kiểm tra bài cũ: Qua 3 hướng: 2 - 4 em
x x x x x
x x x x x
A
Nhận xét cho điểm
2. Phần cơ bản:
28-30
a. ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng đã học
Học mới: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng...
Tập trung cả lớp - GV quan sát nhận xét à sai sót còn mắc, cách khắc phục.
GV phân tích kỹ thuật, hướng dẫn tập luyện. Chọn 1 tổ lên thực hiện trước à nhận xét
b. Bài TD: Ôn 3 động tác đã học.
Học mới: 2 động tác (chân, bụng).
Vẽ hình: TD 6 trang 25 - 26
Động tác chân
Động tác bụng
5 động tác phát triển chung
c. Củng cố: Hệ thống bài
- Yêu cầu tập luyện à phân vị trí tập luyện. Theo dõi sửa động tác sai, yêu cầu tập lại
GV làm mẫu, phân tích kỹ thuật hô nhịp, HS tập theo à quan sát sửa sai à chia nhóm tập luyện
Chọn 4 - 6 em tập được, chưa được lên làm mẫu
Nhận xét, yêu cầu...
3. Phần kết thúc:
3-5
a. Hồi tỉnh (thả lỏng).
b. Dặn dò
GV hướng dẫn cho HS thả lỏng
Bài tập về nhà: Tập 5 động tác thể dục - Quay 3 hướng
Ghi chú: 
Ngày / /200
Tiết 5:
Tên bài: 
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ, BÀI TD
I. Mục tiêu - Yêu cầu:
1. ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng đã học: Học mới: Dậm chân tại chỗ. Đi đều, đứng lại, đi đều thẳng hướng và vòng phải, trái.
2. Bài TD: Ôn 5 động tác đã học. Học mới 2 động tác: Vặn mình - phối hợp thực hiện động tác ở mức độ cơ bản đúng.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập TD.
2. Phương tiện:
- Của thầy: Trang phục gọn gàng, còn, mẫu vật..
- Của trò: Trang phục gọn gàng.
III. Nội dung và phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
1. Phần mở đầu:
6 - 8
Ổn định lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu CSVC, sức khoẻ học sinh
- Tập 5 động tác thể dục.
- Kiểm tra bài cũ: Tập hợp hàng ngang..
4 - 6 em HS
x x x x x
x x x x x
A
Nhận xét cho điểm
2. Phần cơ bản:
28-30
a. ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng đã học.
Học mới: Dậm chân tại chỗ, đi đều...
b. Bài TD: Ôn 5 động tác đã học.
Học mới 2 động tác 6, 7.
Động tác 6: Vặn mình: TD6, tr.27, 28.
Động tác 7: Phối hợp: TD6, tr.27, 28.
- Tập 7 động tác TD phát triển chung.
c. Củng cố: Hệ thống bài học.
- Tập trung cả lớp, GV quan sát nhận xét, sai sót còn mắc phải, cách khắc phục.
- GV phân tích kỹ thuật, hướng dẫn tập luyện, tay đánh, chân...
Chọn một tổ lên thực hiện.
Nhận xét.
Theo dõi sửa động tác sai.
- Làm mẫu, phân tích kỹ thuật.
Hô nhịp HS tập theo.
Q.sát sửa động tác, chia nhóm TL.
Tập trung lớp chọn 1 tổ tập luyện.
à Nhận xét
3. Phần kết thúc:
3-5
- Hồi tỉnh: Thả lỏng.
- Dặn dò.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
Bài tập về nhà:
Tập 7 đ.tác TD - Dậm chân, đi đều
Ghi chú:
Ngày / /200
Tiết 6:
Tên bài: 
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ, BÀI TD
I. Mục tiêu - Yêu cầu: 
a. Ôn các động tác ĐHĐN: Thực hiện ở mức độ tương đối.
Học mới: Đổi chân khi đi sai nhịp.
b. Ôn 7 động tác đã học: Học mới động tác nhảy và điều hoà.
Thuộc thứ tự động tác.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập TD.
2. Phương tiện:
- Của thầy: Trang phục gọn gàng, còi, mẫu vật.
- Của trò: Trang phục gọn gàng.
III. Nội dung và phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
1. Phần mở đầu:
6 - 8
a. GV nhận lớp nắm:
- Sỹ số
- CSVC
- Sức khoẻ
b. Phổ biến nhiệm vụ - yêu cầu.
c. Bài TD phát triển chung
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
A
2. Phần cơ bản:
28-30
a. Ôn các nội dung từ tiết 1 - 5.
- ĐHĐN.
- 7 động tác TD tay không.
b. Biến đổi đội hình:
Từ 1, 2, 3 hàng à 2, 4, 6
Hàng dọc và ngược lại.
c. Học 2 động tác mới (8 + 9).
- Động tác nhảy.
- Động tác điều hoà.
d. Hệ thống bài học.
- Tập theo đội hình hàng ngang cự ly 1 sải tay.
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
A
- GV phân tích làm mẫu động tác, HS tập theo. Hô nhịp HS tập luyện...
- Phân vị trí tập luyện...
- Tập trung lớp gọ 1 số HS tập tốt và không tốt lên tập.
Nhận xét...
3. Phần kết thúc:
3-5
a. Hồi tỉnh: Thả lỏng.
b. Dặn dò.
- GV hướng dẫn cho HS thả lỏng...
Cho bài tập về nhà: Tập 9 động tác thể dục - Quay 3 hướng.
Ghi chú: 
Ngày / /200
Tiết 7:
Tên bài: 
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ, BÀI TD
I. Mục tiêu - Yêu cầu: 
1. ĐHĐN: Quay 3 hướng, đổi chân khi đi sai nhịp, nắm và thực hiện được biết cách sửa khi đi sai chân.
2. Bài TD: Ôn 9 động tác đã được học. Thực hiện và thuộc thứ tự động tác.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập TD.
2. Phương tiện:
- Của thầy: Ghế, trang phục gọn gàng, còi, mẫu vật.
- Của trò: Trang phục gọn gàng.
III. Nội dung và phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
1. Phần mở đầu:
6 - 8
a. GV nhận lớp nắm:
- Sỹ số - CSVC - Sức khoẻ
b. Phổ biến nhiệm vụ - yêu cầu.
c. Kiểm tra bài cũ: Đ.tác chân, 
- Bài TDPT chung
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
A
- Nhận xét cho điểm.
2. Phần cơ bản:
28-30
a. ĐHĐN.
- Ôn quay phải, trái, đằng sau.
- Đi đều vòng trái, phải.
- Đổi chân khi đi sai nhịp.
b. Bài TD:
- Ôn 9 động tác thể dục.
- Động tác chân, , toàn thân.
- Ôn toàn bài.
c. Hệ thống bài học.
- Tập trung cả lớp.
- Nhận xét sai lầm còn tồn tại và cách khắc phục.
- Phân vị trí tập luyện cho từng tổ.
- Theo dõi sửa kỹ thuật, yêu cầu tập lại:
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
A
- Tập trung lớp gọi 1 số HS tập tốt và chưa tốt lên tập => nhận xét, yêu cầu tập lại.
3. Phần kết thúc:
3-5
a. Hồi tỉnh: Thả lỏng.
b. Dặn dò.
- GV hướng dẫn cho HS thả lỏng...
Cho bài tập về nhà: Tập 9 động tác thể dục - Quay 3 hướng, đi đều.
Ghi chú: 
Ngày / /200
Tiết 7:
Tên bài: 
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ, BÀI TD
I. Mục tiêu - Yêu cầu: 
1. ĐHĐN: Quay 3 hướng, đi đều vòng trái, phải... n ắm và thực hiện đúng kỹ thuật.
2. Bài TD: Tiếp tục ôn 9 động tác, thực hiện đúng động tác.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập TD.
2. Phương tiện:
- Của thầy: Trang phục gọn gàng, còi, mẫu vật.
- Của trò: Trang phục gọn gàng.
III. Nội dung và phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
1. Phần mở đầu:
6 - 8
- Ổn định lớp, phổ biến nhiệm vụ y.cầu.
Kiểm tra bài cũ: Động tác nhảy, điều hoà...
Quay 3 hướng.
Tập bài TDPT chung.
A
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
- Nhận xét cho điểm.
2. Phần cơ bản:
28-30
a. ĐHĐN.
- Ôn quay phải, trái, đằng sau.
- Dóng hàng ngang, điểm số...
- Đi đều thẳng hướng, vòng phải, trái.
- Đổi chân khi đi sai nhịp.
b. Bài TD:
- Ôn 9 động tác thể dục.
- Ôn toàn bài.
c. Hệ thống bài học.
- Tập trung cả lớp, cán sự điều khiển, GV theo dõi sửa kỹ thuật.
Sai sót còn tồn tại, cách khắc phục.
Phân vị trí tập luyện cho từng tổ.
Theo dõi sửa kỹ thuật, yêu cầu tập lại...
- Tập theo đọi hình hàng ngang...
x x x x x
 x x x x x
A
- Tập trung lớp: Gọi 1 tổ tập tốt, 1 tổ chưa tốt lên biểu diễn.
3. Phần kết thúc:
3-5
a. Hồi tỉnh: Thả lỏng.
b. Dặn dò.
- GV hướng dẫn cho HS thả lỏng...
Cho bài tập về nhà: Tập 9 động tác đã học - Quay 3 hướng, đi đều.
Ghi chú: 

Tài liệu đính kèm:

  • docthe duc 6.doc