Giáo án Thể dục lớp 1 - Trường PTCS Nà Nghịu

I- Mục tiêu: Phổ biến nội dung tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự bộ môn.

Yêu cầu học sinh biết được những qui định để thực hiện trong các tiết học.

II- Địa điểm - Phương tiện

1- Địa điểm: -Trên sân trường, có vệ sinh nơi tập.

2- Phương tiện: - Còi, ảnh một số con vật.

III- Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc 39 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 91Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục lớp 1 - Trường PTCS Nà Nghịu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ở mức cơn bản đúng.
- Làm quen với trò chơi "Chuyển bóng tiếp sức". Yêu cầu chơi trò chơi chủ động.
II- Địa điểm - Phương tiện
1- Địa điểm: 	- Chuẩn bị sân trường sạch sẽ.
2- Phương tiện: 	- Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
1- Phần mở đầu (8')
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp
- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Đi theo vòng tròn, hít thở sâu.
- Chơi trò chơi "Diệt các con vật có hại" 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
Học sinh vỗ tay và hát.
Học sinh khởi động
2- Phần cơ bản (18')
- Đứng kiễng gót hai tay chống hông.
- GV làm mẫu và giải thích động tác.
- Đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông.
- Đứng đưa một chân ra sau hai tay giơ cao thẳng hướng.
+ Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
+ Nhịp 2: Về tư thế cơ bản.
+ Nhịp 3: Đưa chân phải ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
+ Nhịp 4: Về tư thế cơ bản.
- GV theo dõi sửa cho học sinh.
* Trò chơi: "Chuyển bóng tiếp sức".
- GV nêu tên trò chơi.
- Cho học sinh xếp thành hai hàng dọc
- Trong mỗi hàng em nọ cách em kia một cánh tay. Tổ trưởng đứng trên cùng, hai tay cầm bóng (Giơ lên cao rồi hạ xuống).
- GV làm mẫu cảnh chuyền bóng.
- Cho một tổ chơi thử.
- GV tiếp tục giải thích cách chơi.
- Cho cả lớp chơi thật
- GV nhận xét, tuyên dương.
3- Phần kết thúc (4')
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Cho học sinh chơi trò chơi "Diệt con vật có hại"
GV: Hệ thống lại bài, nhận xét giờ học
Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu.
Học sinh tập theo nhịp hô
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
- Một tổ chơi thử
- Cả lớp chơi thử một lần
- Học sinh chơi phân chia thắng thua giữa các tổ.
Học sinh chơi trò chơi.
Học sinh về nhà ôn lại bài và chuẩn bị nội dung bài học sau.
================================
Tuần 13	 
Bài 13: Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - trò chơi vận động
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
I- Mục tiêu: 
- Ôn một số động tác thể dục rèn luyện tư thế cơ bản đã học. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức chính xác .
- Học động tác đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức đúng.
- Làm quen với trò chơi "Chuyển bóng tiếp sức". Yêu cầu chơi trò chơi chủ động.
II- Địa điểm - Phương tiện
1- Địa điểm: 	- Chuẩn bị sân trường sạch sẽ.
2- Phương tiện: 	- Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
1- Phần mở đầu (8')
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp
- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Đi theo vòng tròn, hít thở sâu.
- Chơi trò chơi "Diệt các con vật có hại" 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
Học sinh vỗ tay và hát.
Học sinh khởi động
2- Phần cơ bản (18')
- Đứng kiễng gót hai tay chống hông.
- GV làm mẫu và giải thích động tác.
- Đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông.
- Đứng đưa một chân ra sau hai tay giơ cao thẳng hướng.
+ Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
+ Nhịp 2: Về tư thế cơ bản.
+ Nhịp 3: Đưa chân phải ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
+ Nhịp 4: Về tư thế cơ bản.
- GV theo dõi sửa cho học sinh.
* Trò chơi: "Chuyển bóng tiếp sức".
- GV nêu tên trò chơi.
- Cho học sinh xếp thành hai hàng dọc
- Trong mỗi hàng em nọ cách em kia một cánh tay. Tổ trưởng đứng trên cùng, hai tay cầm bóng (Giơ lên cao rồi hạ xuống).
- GV làm mẫu cảnh chuyền bóng.
- Cho một tổ chơi thử.
- GV tiếp tục giải thích cách chơi.
- Cho cả lớp chơi thật
- GV nhận xét, tuyên dương.
3- Phần kết thúc (4')
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Cho học sinh chơi trò chơi "Diệt con vật có hại"
GV: Hệ thống lại bài, nhận xét giờ học
Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu.
Học sinh tập theo nhịp hô
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
- Một tổ chơi thử
- Cả lớp chơi thử một lần
- Học sinh chơi phân chia thắng thua giữa các tổ.
Học sinh chơi trò chơi.
Học sinh về nhà ôn lại bài và chuẩn bị nội dung bài học sau.
================================
Tuần 14
Bài 14: Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - trò chơi vận động
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
I- Mục tiêu: 
- Ôn một số động tác thể dục rèn luyện tư thế cơ bản đã học. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức chính xác .
- Học động tác đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức đúng.
- Làm quen với trò chơi "Chạy tiếp sức". Yêu cầu chơi trò chơi chủ động.
II- Địa điểm - Phương tiện
1- Địa điểm: 	- Chuẩn bị sân trường sạch sẽ.
2- Phương tiện: 	- Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
1- Phần mở đầu (8')
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp
- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Đi theo vòng tròn, hít thở sâu.
- Chơi trò chơi "Diệt các con vật có hại" 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
Học sinh vỗ tay và hát.
Học sinh khởi động
2- Phần cơ bản (18')
- Đứng kiễng gót hai tay chống hông.
- GV làm mẫu và giải thích động tác.
- Đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông.
- Đứng đưa một chân ra sau hai tay giơ cao thẳng hướng.
+ Nhịp 1: Đứng đưa hai tay ra trước thắng hướng.
+ Nhịp 2: Đưậ hai tay dang ngang
+ Nhịp 3: Đưa hai tay lên cao chếch chữ V + Nhịp 4: Về tư thế cơ bản.
- GV theo dõi sửa cho học sinh.
* Trò chơi: "Chạy tiếp sức".
- GV nêu tên trò chơi.
- Cho học sinh xếp thành hai hàng dọc
- Trong mỗi hàng em nọ cách em kia một cánh tay. Tổ trưởng đứng trên cùng, hai tay cầm bóng (Giơ lên cao rồi hạ xuống).
- GV làm mẫu cảnh chuyền bóng.
- Cho một tổ chơi thử.
- GV tiếp tục giải thích cách chơi.
- Cho cả lớp chơi thật
- GV nhận xét, tuyên dương.
3- Phần kết thúc (4')
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Cho học sinh chơi trò chơi "Diệt con vật có hại"
GV: Hệ thống lại bài, nhận xét giờ học
Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu.
Học sinh tập theo nhịp hô
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
- Một tổ chơi thử
- Cả lớp chơi thử một lần
- Học sinh chơi phân chia thắng thua giữa các tổ.
Học sinh chơi trò chơi.
Học sinh về nhà ôn lại bài và chuẩn bị nội dung bài học sau.
================================
Tuần 15
Bài 15: Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - trò chơi vận động
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
I- Mục tiêu: 
- Ôn một số động tác thể dục rèn luyện tư thế cơ bản đã học. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức chính xác .
- Học động tác đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức đúng.
- Tiếp tục trò chơi "Chạy tiếp sức". Yêu cầu chơi trò chơi chủ động.
II- Địa điểm - Phương tiện
1- Địa điểm: 	- Chuẩn bị sân trường sạch sẽ.
2- Phương tiện: 	- Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
1- Phần mở đầu (8')
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp
- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Đi theo vòng tròn, hít thở sâu.
- Chơi trò chơi "Diệt các con vật có hại" 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
Học sinh vỗ tay và hát.
Học sinh khởi động
2- Phần cơ bản (18')
* Ôn phối hợp
+ Nhịp 1: Đứng đưa chân trai ra sau hai tay giơ cao thắng hướng.
+ Nhịp 2: Về tư thế cơ bản.
+ Nhịp 3: Đứng đưa chân phải ra sau đưa hai tay lên cao chếch chữ V 
+ Nhịp 4: Về tư thế cơ bản.
- GV theo dõi sửa cho học sinh.
* Ôn phối hợp
+ Nhịp 1: Đứng đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông
+ Nhịp 2: Về tư thế đứng hai tay chống hông.
+ Nhịp 3: Đưa chân phải sang ngang hai tay chống hông.
+ Nhịp 4: Về tư thế cơ bản.
Học sinh hô và tập.
- GV theo dõi sửa cho học sinh.
* Trò chơi: "Chạy tiếp sức".
- GV nêu tên trò chơi.
- Cho học sinh xếp thành hai hàng dọc
- GV làm mẫu cảnh chuyền bóng.
- Cho một tổ chơi thử.
- GV tiếp tục giải thích cách chơi.
- Cho cả lớp chơi thật
- GV nhận xét, tuyên dương.
3- Phần kết thúc (4')
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Cho học sinh chơi trò chơi "Diệt con vật có hại"
GV: Hệ thống lại bài, nhận xét giờ học
Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu.
Học sinh tập
Học sinh tập theo nhịp hô
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
Học sinh tập 
- Một tổ chơi thử
- Cả lớp chơi thử một lần
- Học sinh chơi phân chia thắng thua giữa các tổ.
Học sinh chơi trò chơi.
Học sinh về nhà ôn lại bài và chuẩn bị nội dung bài học sau.
================================
Tuần 16
Bài 16: Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - trò chơi vận động
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
I- Mục tiêu: 
- Ôn một số động tác thể dục rèn luyện tư thế cơ bản đã học. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức chính xác .
- Học động tác đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức đúng.
- Tiếp tục trò chơi "Chạy tiếp sức". Yêu cầu chơi trò chơi chủ động.
II- Địa điểm - Phương tiện
1- Địa điểm: 	- Chuẩn bị sân trường sạch sẽ.
2- Phương tiện: 	- Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
1- Phần mở đầu (8')
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp
- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Đi theo vòng tròn, hít thở sâu.
- Chơi trò chơi "Diệt các con vật có hại" 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
Học sinh vỗ tay và hát.
Học sinh khởi động
2- Phần cơ bản (18')
* Ôn phối hợp
+ Nhịp 1: Đứng đưa chân trai ra sau hai tay giơ cao thắng hướng.
+ Nhịp 2: Về tư thế cơ bản.
+ Nhịp 3: Đứng đưa chân phải ra sau đưa hai tay lên cao chếch chữ V 
+ Nhịp 4: Về tư thế cơ bản.
- GV theo dõi sửa cho học sinh.
* Ôn phối hợp
+ Nhịp 1: Đứng đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông
+ Nhịp 2: Về tư thế đứng hai tay chống hông.
+ Nhịp 3: Đưa chân phải sang ngang hai tay chống hông.
+ Nhịp 4: Về tư thế cơ bản.
Học sinh hô và tập.
- GV theo dõi sửa cho học sinh.
* Trò chơi: "Chạy tiếp sức".
- GV nêu tên trò chơi.
- Cho học sinh xếp thành hai hàng dọc
- GV làm mẫu cảnh chuyền bóng.
- Cho một tổ chơi thử.
- GV tiếp tục giải thích cách chơi.
- Cho cả lớp chơi thật
- GV nhận xét, tuyên dương.
3- Phần kết thúc (4')
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Cho học sinh chơi trò chơi "Diệt con vật có hại"
GV: Hệ thống lại bài, nhận xét giờ học
Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu.
Học sinh tập
Học sinh tập theo nhịp hô
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
Học sinh tập 
- Một tổ chơi thử
- Cả lớp chơi thử một lần
- Học sinh chơi phân chia thắng thua giữa các tổ.
Học sinh chơi trò chơi.
Học sinh về nhà ôn lại bài và chuẩn bị nội dung bài học sau.
Tuần 17	Trò chơi vận động
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
I- Mục tiêu: 
- Ôn một số trò chơi đã học ở kỳ I.
- Làm quen với trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức ban đầu
II- Địa điểm - Phương tiện
1- Địa điểm: 	- Chuẩn bị sân trường sạch sẽ.
2- Phương tiện: 	- Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
1- Phần mở đầu (8')
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp
- Chơi trò chơi "Diệt các con vật có hại" 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
Học sinh vỗ tay và hát.
Học sinh khởi động
2- Phần cơ bản (18')
- Cho học sinh ôn một số trò chơi đã học.
+ Chạy tiếp sức.
+ Chuyền bóng.
+ Dạy trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
GV nêu tên trò chơi; chỉ lên hình giải thích cách chơi.
Học sinh chơi thử: Lượt đi nhảy, lượt về chạy.
- Chia lớp thành 2 nhóm cho học sinh chơi có phânn chia thắng – thua.
- GV nhận xét, tuyên dương.
3- Phần kết thúc (4')
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
GV: Hệ thống lại bài, nhận xét giờ học
Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu.
Học sinh chơi.
Học sinh theo dõi.
X
X
X
1
3
2
4
6
5
7
9
8
10
Học sinh tập 
Học sinh về nhà ôn lại bài và chuẩn bị nội dung bài học sau.
Tuần 18	Sơ kết học kỳ I
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
I- Mục tiêu: 
Sơ kết học kỳ I.. Yêu cầu học sinh hệ thống được những kiến thức, kinh nghiệm đã học. Biết những ưu, khuyết điểm và hướng khắc phục.
II- Địa điểm - Phương tiện
1- Địa điểm: 	- Chuẩn bị sân trường sạch sẽ.
2- Phương tiện: 	
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
1- Phần mở đầu (8')
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp
- ôn một số động tác Rèn tư thế cơ bản. 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
Học sinh vỗ tay và hát.
Học sinh khởi động
2- Phần cơ bản (18')
- Sơ kết học kỳ I: 
+ Trong học kỳ vừa qua cô đã dạy các emm những nội dung kiến thức nào của môn thể dục ?
- GV gọi một vài học sinh lênn làm mẫu những động tác Rèn tư thế cơ bản theo yêu cầu của giáo viên.
- GV đánh giá tình hình học tập của lớp trong học kỳ vừa qua.
+ Trong học kỳ I cô thấy lớp học môn thể dục rất tốt, hầu như tất cả các bạn đều có ý thức cao trong học tập. Song bên cạnh đó còn có một số bạn trong khi học còn chưa chú ý. Sang học kỳ II những bạn có vừa nêu cần phải cố gắng nhiều hơn.
- Trò chơi “Chạy tiếp sức”.
- GV nêu tên trò chơi và nhắc lại cách chơi.
- GV quan sát và hướng dẫn thêm.
3- Phần kết thúc (4')
- Học sinh đi thường thả lỏng.
- GV: Hệ thống lại bài, nhận xét giờ học
- Nhắc học sinh về chuẩn bị trang phục, đồ dùng học tập để chuẩn bị vào học kì 2
Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu.
Học về đội hình đội ngũ.
Học 10 động tác rèn luyện tư thế cơ bản.
Học sinh lắng nghe.
Học sinh chơi trò chơi.
Học sinh về nhà ôn lại bài và chuẩn bị nội dung bài học sau.
Tuần 19	 Bài thể dục - Trò chơi vận động
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
I- Mục tiêu: 
Ôn trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức chủ động.
Làm quen với 2 động tác: Vươn thở và Tay, yêu cầu thực hiện tương đối đúng.
II- Địa điểm - Phương tiện
1- Địa điểm: 	- Chuẩn bị sân trường sạch sẽ.
2- Phương tiện: 	- Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
1- Phần mở đầu (8')
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp
- Đi thường, hít thở sâu.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
Học sinh vỗ tay và hát.
Học sinh khởi động
2- Phần cơ bản (18')
* Động tác Vươn thở:
- GV nêu động tác, làm mẫu và giải thích động tác:
+ Nhịp 1: Đưa hai tay dang ngang chếch chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, chân trái bước sang ngang rộng bằng vai, mặt ngửa, mắt nhìn theo tau, hít thở sâu.
+ Nhịp 2: Đưa hai tay từ trên cao xuống 2 tay vắt chéo trước bụng, thở mạnh.
+ Nhịp 3: Như nhịp 1.
+ Nhịp 4: Về tư thế cơ bản.
+ Nhịp 5,6,7,8 như nhịp 1,2,3.4
- GV cho học sinh tập.
- GV quan sát, hướng dẫn thêm cho học sinh.
* Động tác Tay
- GV nêu động tác, làm mẫu và giải thích động tác:
+ Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đồng thời vỗ hai tay vào nhau ở trước ngực, mắt nhìn theo tay.
+ Nhịp 2: Đưa hai tay dang ngang, bàn tay ngửa.
+ Nhịp 3: Vỗ hai bàn tay vào nhau phía trước ngực.
+ Nhịp 4: Về tư thế cơ bản.
+ Nhịp: 5,6,7,8 như nhịp 1,2,3,4
- GV hô cho học sinh tập.
- GV theo dõi, hướng dẫn thêm cho HS
* Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.
- Cho học sinh chơi lại trò chơi.
- GV nhắc nhở học sinh lưu ý trong khi chơi trò chơi Nhảy ô tiếp sức.
3- Phần kết thúc (4')
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
GV: Hệ thống lại bài, nhận xét giờ học
Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu.
Học sinh tập các động tác theo hướng dẫn của giáo viên.
Học sinh hô và tập các động tác,
Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu.
Học sinh tập các động tác theo hướng dẫn của giáo viên.
Học sinh hô và tập các động tác,
Học sinh chơi trò chơi.
Học sinh về nhà ôn lại bài và chuẩn bị nội dung bài học sau.
-----------------------------------------------------
Tuần 20	 Bài thể dục - Trò chơi vận động
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
I- Mục tiêu: 
Ôn hai động tác thể dục đã học
Học động tác Chân, yêu cầu thực hiện tương đối đúng.
Điểm số hàng dọc theo tổ, Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng.
II- Địa điểm - Phương tiện
1- Địa điểm: 	- Chuẩn bị sân trường sạch sẽ.
2- Phương tiện: 	- Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
1- Phần mở đầu (8')
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp
- Đi thường, hít thở sâu.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
Học sinh vỗ tay và hát.
Học sinh khởi động
2- Phần cơ bản (18')
* Ôn hai động tác mới học: 
- GV hô và làm mẫu lại hai động tác Vươn thở - Tay.
- GV hô cho học sinh tập.
- Cán sự lớp hô cho cả lớp tập.
- GV theo dõi sửa sai cho học sinh.
- Gọi 1 tổ lên trình diễn trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương
* Động tác chân:
- GV nêu động tác, làm mẫu và giải thích động tác:
+ Nhịp 1: Hai tay chống hông, đồng thời kiễng gót chân.
+ Nhịp 2: hạ gót chân chạm đất, khuỵu ghối, thân trên thẳng, vỗ hai bàn tay vào nhau ở phía trước.
+ Nhịp 3: Như nhịp 1.
+ Nhịp 4: Về tư thế cơ bản.
+ Nhịp 5,6,7,8 như nhịp 1,2,3.4
- GV cho học sinh tập.
- GV quan sát, hướng dẫn thêm cho học sinh.
* Đếm số hàng dọc theo tổ:
- Cho học sinh giải tán sau đó GV hô tập hợp hai hàng dọc.
- GV giải thích và làm mẫu cho học sinh cách đếm số.
- Lần lượt từng tổ điểm số.
- GV theo dõi, hướng dẫn học sinh.
3- Phần kết thúc (4')
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
GV: Hệ thống lại bài, nhận xét giờ học
Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu.
Học sinh tập các đông tác theo lời hô
Học sinh tập các động tác theo hướng dẫn của giáo viên.
Học sinh hô và tập các động tác,
Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu.
Học sinh tập điểm số.
Lần lượt các tổ điểm số.
Học sinh về nhà ôn lại bài và chuẩn bị nội dung bài học sau.
-----------------------------------------------------
Tuần 21	 Bài thể dục - Đội hình đội ngũ
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
I- Mục tiêu: 
Ôn ba động tác thể dục đã học yêu cầu thực hiện chính xác.
Học động tác Vặn mình, yêu cầu thực hiện tương đối đúng.
Ôn điểm số hàng dọc theo tổ, Yêu cầu thực hiện đúng.
II- Địa điểm - Phương tiện
1- Địa điểm: 	- Chuẩn bị sân trường sạch sẽ.
2- Phương tiện: 	- Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
1- Phần mở đầu (8')
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp
- Đi thường, hít thở sâu.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
Học sinh vỗ tay và hát.
Học sinh khởi động
2- Phần cơ bản (18')
* Ôn ba động tác mới học: 
- GV hô và làm mẫu lại ba động tác Vươn thở - Tay – Chân.
- GV hô cho học sinh tập.
- Cán sự lớp hô cho cả lớp tập.
- GV theo dõi sửa sai cho học sinh.
- Gọi 1 tổ lên trình diễn trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương
* Động tác Vặn mình
- GV nêu động tác, làm mẫu và giải thích động tác:
+ Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay dang ngang bàn tay sấp
+ Nhịp 2: Vặn mình sang trái,, hai bàn chân giữ nguyên, tay phải đưa sang trái vỗ vào tay trái.
+ Nhịp 3: Như nhịp 1.
+ Nhịp 4: Về tư thế cơ bản.
+ Nhịp 5,6,7,8 như nhịp 1,2,3.4 (Nhịp 5 bước chân phải sang ngang, ở nhịp 6 thì vặn mình sang phải)
- GV cho học sinh tập.
- GV quan sát, hướng dẫn thêm cho học sinh.
* Ôn tập hợp hàng dọc và đếm số .
- Cho học sinh giải tán sau đó GV hô tập hợp hai hàng dọc.
- GV giải thích và làm mẫu cho học sinh cách đếm số.
- Lần lượt từng tổ điểm số.
- GV theo dõi, hướng dẫn học sinh.
3- Phần kết thúc (4')
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
GV: Hệ thống lại bài, nhận xét giờ học
Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu.
Học sinh tập các đông tác theo lời hô
Học sinh tập các động tác theo hướng dẫn của giáo viên.
Học sinh hô và tập các động tác,
Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu.
Học sinh tập điểm số.
Lần lượt các tổ điểm số.
Học sinh về nhà ôn lại bài và chuẩn bị nội dung bài học sau.
-----------------------------------------------------
Tuần 22	 Bài thể dục - Trò chơi vận động
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
I- Mục tiêu: 
Ôn bốn động tác thể dục đã học yêu cầu thực hiện chính xác.
Học động tác Bụng, yêu cầu thực hiện cơ bản đúng.
Làm quen với trò chơi “Nhảy đúng – Nhảy nhanh” yêu cầu bước đầu biết chơi.
II- Địa điểm - Phương tiện
1- Địa điểm: 	- Chuẩn bị sân trường sạch sẽ.
2- Phương tiện: 	- Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
1- Phần mở đầu (8')
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp
- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
Học sinh vỗ tay và hát.
Học sinh khởi động
2- Phần cơ bản (18')
* Ôn bốn động tác mới học: 
- GV hô và làm mẫu lại bôn động tác Vươn thở, Tay, Chân, Vặn mình.
- GV hô cho học sinh tập.
- Cán sự lớp hô cho cả lớp tập.
- GV theo dõi sửa sai cho học sinh.
- Gọi 1 tổ lên trình diễn trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương
* Động tác Bụng:
- GV nêu động tác, làm mẫu và giải thích động tác:
+ Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai đồng thời vỗ hai bàn tay vào nhau ở phía trước, mắt nhìn theo tay
+ Nhịp 2: Cúi người vỗ hai bàn tay vào nhau ở dưới thấp, chân thẳng, mắt nhìn theo tay.
+ Nhịp 3: Đứng thẳng hai tay dang ngang, bản tay ngửa.
+ Nhịp 4: Về tư thế cơ bản.
+ Nhịp 5,6,7,8 như nhịp 1,2,3.4 (Nhịp 5 bước chân phải sang ngang)
- GV cho học sinh tập.
- GV quan sát, hướng dẫn thêm cho học sinh.
* Ôn tập hợp hàng dọc và đếm số .
- Cho học sinh giải tán sau đó GV hô tập hợp hai hàng dọc.
- GV giải thích và làm mẫu cho học sinh cách đếm số.
- Lần lượt từng tổ điểm số.
- GV theo dõi, hướng dẫn học sinh.
* Trò chơi: Nhảy đúng – Nhảy nhanh
- GV nâu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và làm mẫu cho học sinh theo dõi.
- GV nhắc nhở học sinh lưu ý trong khi chơi trò chơi.
3- Phần kết thúc (4')
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
GV: Hệ thống lại bài, nhận xét giờ học
Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu.
Học sinh tập các đông tác theo lời hô
Học sinh tập các động tác theo hướng dẫn của giá

Tài liệu đính kèm:

  • docThe duc 1.doc