Giáo án Thể dục lớp 1 (trọn bộ)

 I. Mục tiêu

 - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự bộ môn. Yêu cầu HS biết được những quy định cơ bản để thực hiện trong các giờ thể dục.

 - Chơi trò chơi : “Diệt các con vật có hại”. Yêu cầu bước đầu biết tham gia được vào trò chơi.

 II. Địa điểm, phương tiện

 - Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.

 - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, tranh ảnh một số

 

doc 47 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 08/08/2018 Lượt xem 309Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục lớp 1 (trọn bộ)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cùng HS
Quản ca cho lớp hát một bài
G nêu tên trò chơi tổ chức cho HS chơi.
G nêu tên động tác,sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác
G dùng khẩu lệnh hô cho HS tập 
G đi kiểm tra uốn nắn ,
Cán sự lớp hô nhịp HS tập G đi sửa sai, uốn nắ lại tư thế cho HS .
G chia sân, chia nhóm để HS các nhóm tự tập, các nhóm trưởng điều khiển nhóm mình G đi giúp đỡ sửa sai.
G nêu tên trò chơi ,giải thích lại cách chơi , luật chơi. 
G chơi mẫu cùng một nhóm,G nhận xét cách chơi 
HS cả lớp cùng chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS 
Cán sự lớp điều khiển trò chơi 
G quan sát nhận xét.
Cho HS các tổ thi đấu với nhau, G làm trọng tài 
G biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật .
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS + G củng cố nội dung bài
G nhận xét giờ học biểu dương HS học tốt.
 G ra bài tập về nhà.
HS về ôn tư thế đứng cơ bản.
TUẦN 13
TIẾT 13
BÀI 13:THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN –TRÒ CHƠI
 I. Mục tiêu:
- Ôn một số động tác thể dục rèn luyện tư thế đứng cơ bản đã học.Yêu cầu thực hiện động tác chính xác hơn giờ trước. 
- Học động tác đứng đưa một chân sang ngang. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức ” Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động.
 II. Địa điểm, phương tiện 
- Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
- Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, bóng nhỏ, kẻ sân chơi trò chơi.
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp:
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm, đi thường hít thở.
- Khởi động các khớp 
- Hát một bài
* Trò chơi “Diệt các con vật có hại ”
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông:
- Đứng đưamột chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
- Học đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.
- Chia nhóm
. 
- Trò chơi vận động 
- Ôn trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”
 3. Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố.
- Nhận xét.
- Dặn dò.
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca cho lớp hát một bài
G nêu tên trò chơi tổ chức cho HS chơi.
G nêu tên động tác, hô nhịp cho HS tập G kết hợp đi sửa sai.
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập G đi uốn nắn tư thế
G nêu tên động tác, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập,G dùng khẩu lệnh hô cho HS tập 
Cán sự lớp hô nhịp HS tập G đi sửa sai uốn nắn
G chia sân, chia nhóm để HS các nhóm tự tập, các nhóm trưởng điều khiển nhóm mình G đi giúp đỡ sửa sai.
G nêu tên trò chơi, giải thích lại cách chơi , luật chơi. 
G chơi mẫu cùng một nhóm,G nhận xét cách chơi 
HS cả lớp cùng chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS 
Cán sự lớp điều khiển trò chơi 
G quan sát nhận xét.
Cho HS các tổ thi đấu với nhau, G làm trọng tài 
G biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật.
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS + G củng cố nội dung bài
G nhận xét giờ học biểu dương HS học tốt.
 G ra bài tập về nhà.
HS về ôn tư thế đứng cơ bản.
TUẦN 14
TIẾT 14
BÀI 14:THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN –TRÒ CHƠI
 I. Mục tiêu:
- Ôn một số động tác thể dục rèn luyện tư thế đứng cơ bản đã học.Yêu cầu thực hiện động tác chính xác hơn giờ trước. 
- Làm quen với trò chơi “Chạy tiếp sức”. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức bắt đầu .
 II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
 - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, 4 lá cờ nhỏ, kẻ sân chơi trò chơi.
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp:
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm, đi thường hít thở.
- Khởi động các khớp 
- Hát một bài
* Trò chơi “Diệt các con vật có hại ”
 2. Phần cơ bản (23 phút)
- Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông:
- Đứng đưamột chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
- Chia nhóm
- Trò chơi vận động 
- Trò chơi “Chạy tiếp sức”
3. Phần kết thúc (6 phút )
-Thả lỏng cơ bắp.
-Đi thường theo nhịp và hát
-Củng cố.
-Nhận xét.
- Dặn dò.
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca cho lớp hát một bài
G nêu tên trò chơi tổ chức cho HS chơi.
G nêu tên động tác, hô nhịp cho HS tập G kết hợp đi sửa sai.
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập G đi uốn nắn tư thế
G chia sân, chia nhóm để HS các nhóm tự tập, các nhóm trưởng điều khiển nhóm mình G đi giúp đỡ sửa sai.
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi , luật chơi. 
G chơi mẫu cùng một nhóm,G nhận xét cách chơi 
HS cả lớp cùng chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS 
Cán sự lớp điều khiển trò chơi 
G quan sát nhận xét.
Cho HS các tổ thi đấu với nhau, G làm trọng tài 
G biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật .
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS, 
Quản ca cho lớp hát
HS + G củng cố nội dung bài
G nhận xét giờ học biểu dương HS học tốt.
 G ra bài tập về nhà.
HS về ôn tư thế đứng cơ bản.
TUẦN 15
TIẾT 15
BÀI 15:THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN –TRÒ CHƠI
 I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn một số động tác thể dục rèn luyện tư thế cơ bản đã học.Yêu cầu thực hiện động tác chính xác hơn giờ trước. 
- Tiếp tục làm quen với trò chơi “Chạy tiếp sức.” Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi . II. Địa điểm, phương tiện 
- Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
- Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, 4 lá cờ nhỏ, kẻ sân chơi trò chơi.
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp:
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm, đi thường hít thở.
- Khởi động các khớp 
- Hát một bài
* Trò chơi “Diệt các con vật có hại ”
 2. Phần cơ bản (23 phút)
- Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông:
- Đứng đưamột chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
- Chia nhóm
*Ôn phối hợp, đứng đưa chân trai sang ngang hai tay chống hông
- Trò chơi vận động 
- Trò chơi “Chạy tiếp sức”
 3. Phần kết thúc (6 phút )
- Thả lỏng cơ bắp.
- Đi thường theo nhịp và hát
- Củng cố.
- Nhận xét.
- Dặn dò.
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca cho lớp hát một bài
G nêu tên trò chơi tổ chức cho HS chơi.
G nêu tên động tác, hô nhịp cho HS tập G kết hợp đi sửa sai.
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập G đi uốn nắn tư thế
G chia sân, chia nhóm để HS các nhóm tự tập, các nhóm trưởng điều khiển nhóm mình G đi giúp đỡ sửa sai.
G nêu tên trò chơi ,giải thích cách chơi , luật chơi. 
G chơi mẫu cùng một nhóm,G nhận xét cách chơi 
HS cả lớp cùng chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS 
Cán sự lớp điều khiển trò chơi 
G quan sát nhận xét.
Cho HS các tổ thi đấu với nhau, G làm trọng tài 
G biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật .
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS,quản ca cho lớp hát
HS + G củng cố nội dung bài
G nhận xét giờ học biểu dương HS học tốt.
 G ra bài tập về nhà.
HS về ôn tư thế đứng cơ bản.
TUẦN 16
TIẾT 16
BÀI 16:THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN –TRÒ CHƠI
 I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn một số động tác thể dục rèn luyện tư thế cơ bản đã học.Yêu cầu thực hiện động tác chính xác hơn giờ trước. 
- Tiếp tục làm quen với trò chơi “Chạy tiếp sức”. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi .
 II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
 - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, 4 lá cờ nhỏ, kẻ sân chơi trò chơi.
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm, đi thường hít thở.
 - Khởi động các khớp 
- Hát một bài
* Trò chơi “Diệt các con vật có hại ”
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông:
- Đứng đưamột chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
- Chia nhóm
.*Ôn phối hợp, đứng đưa chân trai sang ngang hai tay chống hông.
 -Trò chơi vận động 
 -Trò chơi “Chạy tiếp sức”
 3. Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp.
- Đi thường theo nhịp và hát
- Củng cố.
- Nhận xét.
- Dặn dò.
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca cho lớp hát một bài
G nêu tên trò chơi tổ chức cho HS chơi.
G nêu tên động tác, hô nhịp cho HS tập G kết hợp đi sửa sai.
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập G đi uốn nắn tư thế
G chia sân, chia nhóm để HS các nhóm tự tập, các nhóm trưởng điều khiển nhóm mình G đi giúp đỡ sửa sai.
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi , luật chơi. 
G chơi mẫu cùng một nhóm,G nhận xét cách chơi. 
HS cả lớp cùng chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS. 
Cán sự lớp điều khiển trò chơi 
G quan sát nhận xét.
Cho HS các tổ thi đấu với nhau, G làm trọng tài 
G biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật .
 Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS,quản ca cho lớp hát
HS + G củng cố nội dung bài
G nhận xét giờ học biểu dương HS học tốt.
 G ra bài tập về nhà.
HS về ôn tư thế đứng cơ bản.
TUẦN 17
TIẾT 17
BÀI 17:SƠ KẾT HỌC KỲ I
 I. Mục tiêu:
 - Sơ kết học kì I. Yêu cầu H hệ thống được những kiến thức, kĩ năng dã học, ưu, khuyết điểm và hướng khắc phục.
 II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
 - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, 4 lá cờ nhỏ, kẻ sân chơi trò chơi.
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm, đi thường hít thở.
 - Khởi động các khớp 
- Hát một bài
* Trò chơi “Diệt các con vật có hại ”
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Sơ kết học kì I 
- Đội hình đội ngũ
- Thể dục rèn tư thế cơ bản.
- Trò chơi vận động.
- Đánh giá
- Hướng khắc phục 
-Trò chơi vận động 
 -Trò chơi “Chạy tiếp sức”
 3. Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp.
- Đi thường theo nhịp và hát
- Củng cố.
- Nhận xét.
- Dặn dò.
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca cho lớp hát một bài
G nêu tên trò chơi tổ chức cho HS chơi.
G + H nhắc lại những kiến thức kĩ năng đã học về: 
G gọi vài em trên tinh thần xung phong lên tập mẫucác động tác.
H + G nhận xét đánh giá.
G đánh giá kết quả học tập của H.
Tuyên dương cá nhân, tổ tập tốt, nhắc nhở và động viên những H tập còn yếu.
G nêu một số tồn tại để H biết và nêu hướng khắc phục trong học kì II.
G nêu tên trò chơi ,giải thích cách chơi , luật chơi. 
G chơi mẫu cùng một nhóm,G nhận xét cách chơi. 
HS cả lớp cùng chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS. 
Cán sự lớp điều khiển trò chơi 
G quan sát nhận xét.
Cho HS các tổ thi đấu với nhau, G làm trọng tài 
G biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật .
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS,quản ca cho lớp hát
HS + G củng cố nội dung bài
G nhận xét giờ học biểu dương HS học tốt.
 G ra bài tập về nhà.
HS về ôn tư thế đứng cơ bản.
TUẦN 18
TIẾT 18
BÀI 18: TRÒ CHƠI
 I. Mục tiêu:
- Làm quen với trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức ban đầu.
 II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
 - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp:
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm, đi thường hít thở.
 - Khởi động các khớp 
- Hát một bài
* Trò chơi “Diệt các con vật có hại ”
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông:
- Đứng đưamột chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
- Chia nhóm
 -Trò chơi vận động 
 -Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
 3. Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp.
- Đi thường theo nhịp và hát
- Củng cố.
- Nhận xét.
- Dặn dò.
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca cho lớp hát một bài
G nêu tên trò chơi tổ chức cho HS chơi.
G nêu tên động tác, hô nhịp cho HS tập G kết hợp đi sửa sai.
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập G đi uốn nắn tư thế
G chia sân, chia nhóm để HS các nhóm tự tập, các nhóm trưởng điều khiển nhóm mình G đi giúp đỡ sửa sai.
G nêu tên trò chơi ,giải thích cách chơi , luật chơi. 
G chơi mẫu cùng,G nhận xét cách chơi.
Cho vài H lên chơi thử, G chỉ dẫn thêm. 
HS cả lớp cùng chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS. 
Cán sự lớp điều khiển trò chơi 
G quan sát nhận xét.
Cho HS các tổ thi đấu với nhau, G làm trọng tài 
G biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật .
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS,quản ca cho lớp hát
HS + G củng cố nội dung bài
G nhận xét giờ học biểu dương HS học tốt.
 G ra bài tập về nhà.
HS về ôn tư thế đứng cơ bản.
TUẦN 19
TIẾT 19
BÀI 19 :BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI
 I. Mục tiêu
- Ôn trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi đã có sự chủ động.
- Làm quen với 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
 II. Địa điểm, phương tiện 
 - Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
 - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp:
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát 
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Động tác vươn thở.
- Động tác tay.
- Tập phối hợp 2 động tác.
- Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
 3. Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố 
- Nhận xét 
- Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân. 
G hô nhịp khởi động cùng HS.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
G nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng 
G kết hợp sửa sai cho HS 
Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, Gđi sửa sai uốn nắn từng nhịp.
Giáo viên hô nhịp.
HS thực hiện từng nhịp của động tác.
G giúp đỡ sửa sai. 
G hô nhịp liền mạch 2 động tác HS thực hiện G giúp đỡ sửa sai ở những nhịp khó.
G nêu tên trò chơi nhắc lại tóm tắt cách chơi.
Cho vài H lên chơi mẫu G nhận xét đánh giá.
Cho lớp chơi chính thức. 
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp
HS ,G. củng cố nội dung bài.
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học.
G nhận xét giờ học 
 G ra bài tập về nhà 
 HS về ôn 2 động tác vừa học 
TUẦN 20
TIẾT 20
BÀI 20 :ĐỘNG TÁC CHÂN-TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ”
 I. Mục tiêu
- Ôn 2 động tác vươn thở và tay. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
- Học động tác chân. của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
- Điểm số hàng dọc theo tổ. Yêu cầuthực hiện được ở mức cơ bản đúng 
II. Địa điểm, phương tiện 
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp:
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát .
* Kiểm tra bài cũ
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Ôn 2 động tác 
- Động tác vươn thở.
- Động tác tay.
- Học động tác chân.
 - Ôn 3 động tác.
- Điểm số hàng dọctheo tổ.
3. Phần kết thúc (4 phút )
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố 
- Nhận xét 
- Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân. 
G hô nhịp khởi động cùng HS.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
2 HS lên bảng tập bài thể dục.
HS +G nhận xét đánh giá.
G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS. 
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập 
G quan sát nhận xét sửa sai cho HS các tổ.
G chia tổ cho HS tập luyện ,tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình. 
G nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng 
G kết hợp sửa sai cho HS 
Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, Gđi sửa sai uốn nắn từng nhịp.
Giáo viên hô nhịp.
HS thực hiện từng nhịp của động tác.
G giúp đỡ sửa sai. 
G hô nhịp liền mạch 3 động tác HS thực hiện G giúp đỡ sửa sai ở những nhịp khó.
 G nêu nhiệm vụ học tiếp theo rồi cho H giải tán.
G cho H tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm , đứng nghỉ.
G chỉ dẫn cho 1 tổ làm mẫu cách điểm số G nhận xét sửa sai.cho cả lớp cùng tập thử 2 lần..
 G chia tổ cho HS tập. 
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp
H + G. củng cố nội dung bài.
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học.
G nhận xét giờ học 
 G ra bài tập về nhà 
 HS về ôn bài thể dục 
TUẦN 21
TIẾT 21
BÀI 21: BÀI THỂ DỤC - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
 I. Mục tiêu
- Ôn 3 động tác vươn thở và tay, chân. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
- Học động tác vặn mình. của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Ôn điểm số hàng dọc theo tổ. Yêu cầu điểm số đúng rõ ràng.
 II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
 - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(5 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát.
* Kiểm tra bài cũ
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Ôn 3 động tác 
- Động tác vươn thở,tay, chân.
- Học động tác vặn mình
 - Ôn 4 động tác.
-Ôn tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số(3 lần) 
3. Phần kết thúc (6 phút )
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố 
- Nhận xét 
- Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân. 
G hô nhịp khởi động cùng HS.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
2 HS lên bảng tập bài thể dục.
H + G nhận xét đánh giá.
G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS 
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập 
G quan sát nhận xét sửa sai cho HS các tổ.
G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình. 
G nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng 
G kết hợp sửa sai cho HS 
Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, Gđi sửa sai uốn nắn từng nhịp.
Giáo viên hô nhịp.
HS thực hiện từng nhịp của động tác.
G giúp đỡ sửa sai. 
G hô nhịp liền mạch 4 động tác HS thực hiện G giúp đỡ sửa sai ở những nhịp khó.
G cho H tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm , đứng nghỉ.
G chỉ dẫn cho H cách điểm số. G nhận xét sửa sai,cho cả lớp cùng tập thử 2 lần.
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp
H + G. củng cố nội dung bài.
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học.
G nhận xét giờ học 
 G ra bài tập về nhà 
 HS về ôn bài thể dục 
TUẦN 22
TIẾT 22
BÀI 22: BÀI THỂ DỤC - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
 I. Mục tiêu
- Ôn 4 động tác vươn thở và tay, chân, Vặn mình. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
- Học động tác bụng. của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
-Làm quen với trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”.Yêu cầu bước đầu biết cách nhảy.
 II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
 - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(5 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát.
* Kiểm tra bài cũ
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Ôn 4 động tác 
- Động tác vươn thở,tay, chân, vặn mình.
- Học động tác bụng. 
 - Ôn 5 động tác.
-Ôn tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số(3 lần) 
- Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
3. Phần kết thúc (6 phút )
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố 
- Nhận xét 
- Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân. 
G hô nhịp khởi động cùng HS.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
2 HS lên bảng tập bài thể dục.
H + G nhận xét đánh giá.
G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS 
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập 
G quan sát nhận xét sửa sai cho HS các tổ.
G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình. 
G nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng 
G kết hợp sửa sai cho HS 
Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, Gđi sửa sai uốn nắn từng nhịp.
Giáo viên hô nhịp.
HS thực hiện từng nhịp của động tác.
G giúp đỡ sửa sai. 
G hô nhịp liền mạch 5 động tác HS thực hiện G giúp đỡ sửa sai ở những nhịp khó.
G cho H tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm , đứng nghỉ.
G chỉ dẫn cho H cách điểm số. G nhận xét sửa sai,cho cả lớp cùng tập thử 2 lần.
G nêu tên trò chơi, chỉ dẫn vào hình vẽ rồi nhảy chậm vào từng ô giải thích cách nhảy cho H.
Cho từng H vào nhảy thử, G nhận xét sửa sai cho từng H.
Cho cả lớp chơi chính thức theo từng tổ.
G quan sát sửa sai
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp
H + G. củng cố nội dung bài.
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học.
G nhận xét giờ học 
 G ra bài tập về nhà 
 HS về ôn bài thể dục 
Chơi trò chơi mà mình thích
TUẦN 23
TIẾT 23
BÀI 23: BÀI THỂ DỤC - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
 I. Mục tiêu
- Ôn 5 động tác vươn thở và tay, chân, Vặn mình, bụng. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
- Học động tác phối hợp. của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Tiếp tục ôn trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”.Yêu cầu bước đầu biết cách nhảy.
 II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
 - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(5 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát.
* Kiểm tra bài cũ
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Ôn 5 động tác 
- Động tác vươn thở,tay, chân, vặn mình, và bụng.
- Học động tác phối hợp. 
 - Ôn 6 động tác.
-Ôn tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số(3 lần) 
- Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
3. Phần kết thúc (6 phút )
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố 
- Nhận xét 
- Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân. 
G hô nhịp khởi động cùng HS.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
2 HS lên bảng tập bài thể dục.
H + G nhận xét đánh giá.
G nêu tên đ

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an The duc lop 1(1).doc