Giáo án Thể dục lớp 1 - Bài 1 đến bài 68

I. Mục tiêu:

- Giới thiệu chương trình thể dục lớp 2. Yêu cầu học sinh biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.

- Một số quy định trong giờ học thể dục. Yêu cầu học sinh biết những điều cơ bản và từng bước vận dụng vào quá trình học tập để tạo thành nề nếp.

- Biên chế tổ, chọn cán sự.

- Học giậm chân tại chỗ - đứng lại. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.

- Ôn trò chơi “Diệt các con vật có hại”. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động

II. Trọng tâm:

- Giới thiệu chương trình và một số quy định trong môn thể dục lớp 2.

III. Địa điểm và phương tiện:

- Sân trường, còi.

IV. Nội dung và phương pháp:

 

doc 87 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 188Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục lớp 1 - Bài 1 đến bài 68", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lên bạn ơi!” 
I. Mục tiêu:
- Ôn hai trò chơi “Vòng tròn” và “Nhanh lên bạn ơi!”. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động.
	II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường,
- Phương tiện: còi, cờ và kẻ sân để tổ chức trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Số lần
thời gian
Mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên 70 - 80m. 
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Tập bài thể dục, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp.
1
1phút
2phút
2phút
1phút
3phút
 ☺
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● 
 ● ●
 ● ☺ ●
 ● ● 
 ● ●
 ● ●
Cơ bản
* Ôn trò chơi “Vòng tròn”: 
- Tiến hành tương tự tiết 34.
* Ôn trò chơi “Nhanh lên bạn ơi!” 
- Giáo viên nhắc lại cách chơi. Tổ chức cho học sinh chơi thử lân 1, lần 2 và 3 là chính thức có phân thắng, thua
- Có thể đảo thứ tự hai trò chơi trên.
5phút
10
phút
P ● ●●●●●●
P ○ ○○○○○○
P ● ●●●●●●
P ○ ○○○○○○
Đ GV XP CB
Kết thúc
- Đi đều theo 3 hàng dọc trên địa hình tự nhiên và hát.
- Cúi lắc người thả lỏng. 
- Giáo viên cùng hs hệ thống bài.
- Nhận xét và giao bài về nhà. 
2
2phút
2phút
2phút
1phút
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ●
Thể dục
Bài 36: Ôn tập học kì I
I. Mục tiêu:
- Hệ thống những nội dung chính đã học trong học kì I. Yêu cầu học sinh biết đã học được những gì, điểm nào cần phát huy hoặc khắc phục trong học kì II.
II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường.
- Phương tiện: Khăn để chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Số lần
thời gian
Mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Đi đều và hát (trên địa hình tự nhiên)
* Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
2phút
3phút
1phút
 ☺
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
Cơ bản
* Sơ kết học kì I:
- Giáo viên cùng học sinh điểm lại những kiến thức, kĩ năng đã học ở lớp 2. Những nội dung các em đã học tốt và những gì cần phải cố gắng khắc phục trong học kì II.
- Cho các tổ bình chọn những học sinh học tốt bộ môn.
- Cuối cùng, giáo viên công bố kết quả học tập, tuyên dương những cá nhân được các tổ bầu chọn.
* Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê”: Giáo viên có thể chọn cùng một lúc 2 học sinh đóng vai “người đi tìm” và 4 học sinh đóng vai “dê” bị lạc
3
10
phút
8
phút
 ● ●
 ● ●
 ● ● ●
 ● ○ ● ☺
 ● ●
 ● ● 
Kết thúc
- Cúi lắc người thả lỏng. 
- Nhảy thả lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
- Trò chơi hồi tĩnh.
6
6
2phút
2phút
2phút
1phút
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ●
thể dục
Bài 37: Trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và 
“Nhanh lên bạn ơi!” 
	I. Mục tiêu:
- Ôn hai trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “Nhanh lên bạn ơi!”. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động.
	II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường,
- Phương tiện: còi, khăn.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Số lần
thời gian
Mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Đứng vỗ tay hát sau đó dãn cách để tập bài thể dục.
- Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông, khớp vai.
- Ôn bài thể dục, mỗi động tác 2x8 nhịp.
2phút
2phút
2phút
3phút
 ● ● 
 ● ●
 ● ☺ ●
 ● ● 
 ● ●
 ● ●
Cơ bản
* Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”: Giáo viên có thể chọn cùng một lúc 2 học sinh đóng vai “người đi tìm” và 4 học sinh đóng vai “dê” bị lạc
* Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi!” 
- Giáo viên nhắc lại cách chơi. Tổ chức cho học sinh chơi thử lân 1, lần 2 và 3 là chính thức có phân thắng, thua
10
phút
8
phút
 ● ●
 ● ●
 ● ● ●
 ● ○ ● ☺
 ● ●
 ● ●
P ● ●●●●●●
P ○ ○○○○○○
P ● ●●●●●●
P ○ ○○○○○○
Đ GV XP CB 
Kết thúc
- Đi đều theo 3 hàng dọc trên địa hình tự nhiên và hát.
- Cúi lắc người thả lỏng. 
- Giáo viên cùng hs hệ thống bài.
- Nhận xét và giao bài về nhà. 
3phút
1phút
2phút
1phút
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ●
thể dục
Bài 38: Trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và 
“Nhóm ba, Nhóm bảy” 
	I. Mục tiêu:
- Ôn hai trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “Nhóm ba, nhóm bảy”. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động.
	II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường,
- Phương tiện: còi, khăn.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Số lần
thời gian
Mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên 70 - 80m.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông.
6- 8
2phút
2phút
3phút
2phút
1phút
 ● ● 
 ● ●
 ● ☺ ●
 ● ● 
 ● ●
 ● ●
Cơ bản
* Ôn trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”: Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, kết hợp chỉ dẫn trên sân, sau đó cho học sinh chơi thử, rồi chơi chính thức.
* Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê”: Giáo viên có thể chọn cùng một lúc 2 học sinh đóng vai “người đi tìm” và 4 học sinh đóng vai “dê” bị lạc
- Có thể đảo thứ tự hai trò chơi trên.
3
6phút
10
phút
 ● ●
 ● ●
 ● ● ●
 ● ○ ● ☺
 ● ●
 ● ● 
Kết thúc
- Đi đều theo 3 hàng dọc trên địa hình tự nhiên và hát.
- Cúi lắc người thả lỏng. 
- Giáo viên cùng hs hệ thống bài.
- Nhận xét và giao bài về nhà. 
3phút
1phút
2phút
1phút
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ●
thể dục bổ sung
Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi !” 
	I. Mục tiêu:
- Ôn trò chơi “Nhanh lên bạn ơi!”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
	II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường,
- Phương tiện: còi, cờ và kẻ sân để tổ chức trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Số lần
thời gian
Mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Đi đều theo 3 hàng dọc và hát.
- Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông, khớp vai.
- Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung, mỗi động tác 2 x 8 nhịp.
2phút
2phút
2phút
5phút
 ☺
 ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● 
Cơ bản
* Ôn trò chơi “Nhanh lên bạn ơi!” 
- Giáo viên nhắc lại cách chơi. Tổ chức cho học sinh chơi thử lần 1, lần 2 và 3 là chính thức có phân thắng, thua.
* Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”: Giáo viên có thể chọn cùng một lúc 2 học sinh đóng vai “người đi tìm” và 4 học sinh đóng vai “dê” bị lạc
3
10
phút
8phút
P ● ●●●●●●
P ○ ○○○○○○
P ● ●●●●●●
P ○ ○○○○○○
Đ GV XP CB
Kết thúc
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
- Cúi lắc người thả lỏng. 
- Nhảy thả lỏng.
- Giáo viên cùng hs hệ thống bài.
- Nhận xét và giao bài về nhà. 
1phút
1phút
1phút
2phút
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ●
thể dục
Bài 39: Đứng kiễng gót, hai tay chống hông
Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” 
	I. Mục tiêu:
- Ôn hai động tác RLTTCB. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Học trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
	II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: còi, kẻ 2 vạch xuất phát cách nhay 8 - 10m, đánh dấu vị trí đứng của học sinh.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Số lần
thời gian
Mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên 70 - 80m rồi chuyển thành vòng tròn.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Xoay các khớp cổ tay, xoay vai, đầu gối, hông, cổ chân.
6- 8
2phút
3phút
2phút
1phút
 ● ● 
 ● ●
 ● ☺ ●
 ● ● 
 ● ●
 ● ●
Cơ bản
* Ôn đứng kiễng gót, hai tay chống hông.
* Ôn đứng kiễng gót, hai tay dang ngang bàn tay sấp.
* Ôn phối hợp 2 động tác trên
* Học trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”:
- Giáo viên nêu tên trò chơi sau đó cho học sinh chuyển đội hình, cho học sinh chơi mẫu (như hình vẽ)
4-5
4-5
3- 4
4phút
4phút
10
phút
 XP 
 XP
Kết thúc
- Cúi người thả lỏng
- Cúi lắc người thả lỏng. 
- Giáo viên cùng hs hệ thống bài.
- Nhận xét và giao bài về nhà. 
5- 6
5- 6
2phút
2phút
2phút
1phút
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ●
thể dục bổ sung
Đứng kiễng gót, hai tay chống hông
Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” 
	I. Mục tiêu:
- Ôn hai động tác RLTTCB. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Học trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
	II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: còi, kẻ 2 vạch xuất phát cách nhay 8 - 10m, đánh dấu vị trí đứng của học sinh.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Số lần
thời gian
Mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên 70 - 80m rồi chuyển thành vòng tròn.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Xoay các khớp cổ tay, xoay vai, đầu gối, hông, cổ chân.
6- 8
2phút
3phút
2phút
1phút
 ● ● 
 ● ●
 ● ☺ ●
 ● ● 
 ● ●
 ● ●
Cơ bản
* Ôn đứng kiễng gót, hai tay chống hông.
* Ôn đứng kiễng gót, hai tay dang ngang bàn tay sấp.
* Ôn phối hợp 2 động tác trên
* Học trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”:
- Giáo viên nêu tên trò chơi sau đó cho học sinh chuyển đội hình, cho học sinh chơi mẫu (như hình vẽ)
4-5
4-5
3- 4
4phút
4phút
10
phút
 XP 
 XP
Kết thúc
- Cúi người thả lỏng
- Cúi lắc người thả lỏng. 
- Giáo viên cùng hs hệ thống bài.
- Nhận xét và giao bài về nhà. 
5- 6
5- 6
2phút
2phút
2phút
1phút
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ●
thể dục
Bài 40: Một số bài tập rèn luyện tư thế cơ bản -
Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” 
	I. Mục tiêu:
- Ôn động tác: Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước - sang ngang - lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Tiếp tục học trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. Yêu cầu biết cách chơi có kết hợp vần điệu và tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động.
	II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Số lần
thời gian
Mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Đứng vỗ tay, hát
- Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung, mỗi động tác 2ì 8 nhịp
- Xoay các khớp cổ tay, xoay vai, đầu gối, hông, cổ chân.
2phút
1phút
5phút
1phút
 ☺
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ☺
 ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ●
Cơ bản
* Ôn đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước - sang ngang - lên cao chếch chữ V.
- Chú ý: sửa tư thế đứng hai bàn chân thẳng hường phía trước
* Ôn trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”: cho dọc sinh đọc vần điệu sau:Chạy đổi chỗ/ Vỗ tay nhau/ Hai ... ba!//
2- 4
7phút
10
phút
 ☺
 XP 
 XP
Kết thúc
- Cúi lắc người thả lỏng. 
- Giáo viên cùng hs hệ thống bài.
- Nhận xét và giao bài về nhà. 
5- 6
5- 6
2phút
2phút
1phút
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
thể dục
Bài 41: Đi thường theo vạch kẻ thẳng
	I. Mục tiêu:
- Ôn động tác: Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước - sang ngang - lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Học đi thường theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác.
	II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Số lần
thời gian
Mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên 70 - 80m rồi chuyển thành vòng tròn.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu kết hợp xoay các khớp cổ tay, xoay vai, đầu gối, hông, cổ chân.
- Ôn một số động tác của bài thể dục, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp
6- 8
2phút
3phút
2phút
5phút
 ● ● 
 ● ●
 ● ☺ ●
 ● ● 
 ● ●
 ● ●
Cơ bản
* Ôn đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước - sang ngang - lên cao chếch chữ V.
* Đi thường theo vạch kẻ thẳng.
* Ôn trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”: cho dọc sinh đọc vần điệu sau:Chạy đổi chỗ/ Vỗ tay nhau/ Hai ... ba!//
3- 6
2- 3
3- 4
4phút
4phút
8phút
 ☺
 XP 
 XP
Kết thúc
- Cúi lắc người thả lỏng. 
- Nhảy thả lỏng
- Giáo viên cùng hs hệ thống bài.
- Nhận xét và giao bài về nhà. 
5- 6
5- 6
2phút
1phút
2phút
1phút
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
thể dục bổ sung
Đi thường theo vạch kẻ thẳng
	I. Mục tiêu:
- Ôn động tác: Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước - sang ngang - lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Ôn động tác đi thường theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác.
	II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Số lần
thời gian
Mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên 70 - 80m rồi chuyển thành vòng tròn.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu kết hợp xoay các khớp cổ tay, xoay vai, đầu gối, hông, cổ chân.
- Ôn một số động tác của bài thể dục, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp
6- 8
2phút
3phút
2phút
5phút
 ● ● 
 ● ●
 ● ☺ ●
 ● ● 
 ● ●
 ● ●
Cơ bản
* Ôn đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước - sang ngang - lên cao chếch chữ V.
* Ôn đi thường theo vạch kẻ thẳng.
* Ôn trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”: cho dọc sinh đọc vần điệu sau:Chạy đổi chỗ/ Vỗ tay nhau/ Hai ... ba!//
3- 6
2- 3
3- 4
4phút
4phút
8phút
 ☺
 XP 
 XP
Kết thúc
- Cúi lắc người thả lỏng. 
- Nhảy thả lỏng
- Giáo viên cùng hs hệ thống bài.
- Nhận xét và giao bài về nhà. 
5- 6
5- 6
2phút
1phút
2phút
1phút
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
thể dục
Bài 42: Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông
Trò chơi “Nhảy ô”
	I. Mục tiêu:
- Học đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông (dang ngang). Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác.
- Ôn trò chơi “Nhảy ô”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia trò chơi.
	II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi “Nhảy ô”.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Số lần
thời gian
Mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học và kỉ luật luyện tập.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên 70 - 80m rồi chuyển thành vòng tròn.
- Xoay các khớp cổ tay, xoay vai, đầu gối, hông, cổ chân.
- Ôn một số động tác của bài thể dục, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp
2phút
3phút
2phút
5phút
 ● ● 
 ● ●
 ● ☺ ●
 ● ● 
 ● ●
 ● ● 
Cơ bản
* Ôn đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước - sang ngang - lên cao chếch chữ V.
* Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông.
* Thi một trong hai động tác trên, xem tổ nào có nhiều người đi đúng.
* Ôn trò chơi “Nhảy ô”: cho dọc sinh lần lượt nhảy chụm chân từ vạch XP vào ô số 1 sau đó tách hai chân vào ô số 2 và 3 cứ như vậy cho đến ô 10.
3
2- 3
4phút
4phút
3phút
8phút
Đ
10
8
9
7
5
6
4
2
3
1
XP ☺ 
 — 
CB 
 —
 —
 —
 —
Kết thúc
- Cúi lắc người thả lỏng. 
- Nhảy thả lỏng
- Giáo viên cùng hs hệ thống bài.
- Nhận xét và giao bài về nhà. 
5- 6
5- 6
2phút
1phút
2phút
1phút
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
thể dục
Bài 43: Ôn một số bài tập đi theo vạch kẻ thẳng -
Trò chơi “Nhảy ô”
	I. Mục tiêu:
- Ôn hai động tác: Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông; đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác về tư thế bàn chân và tư thế tay.
- Ôn trò chơi “Nhảy ô”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia trò chơi tương đối chủ động.
	II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi “Nhảy ô”.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Số lần
thời gian
Mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học và kỉ luật luyện tập.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên 70 - 80m rồi chuyển thành vòng tròn.
- Xoay các khớp cổ tay, xoay vai, đầu gối, hông, cổ chân.
- Ôn một số động tác của bài thể dục, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp
2phút
3phút
1phút
5phút
 ● ● 
 ● ●
 ● ☺ ●
 ● ● 
 ● ●
 ● ● 
Cơ bản
* Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông.
* Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang.
* Ôn trò chơi “Nhảy ô”: cho dọc sinh lần lượt nhảy chụm chân từ vạch XP vào ô số 1 sau đó tách hai chân vào ô số 2 và 3 cứ như vậy cho đến ô 10.
3
 3
4phút
4phút
7phút
Đ
10
8
9
7
5
6
4
2
3
1
XP ☺ 
 — 
CB 
 —
 —
 —
 —
Kết thúc
- Đi đều theo 3 hàng dọc và hát 
- Nhảy thả lỏng
- Giáo viên cùng hs hệ thống bài.
- Nhận xét và giao bài về nhà. 
5- 6
2phút
1phút
2phút
1phút
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 thể dục bổ sung
Ôn tập đi theo vạch kẻ thẳng -
Trò chơi “Nhảy ô”
	I. Mục tiêu:
- Ôn hai động tác: Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông; đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác về tư thế bàn chân và tư thế tay.
- Ôn trò chơi “Nhảy ô”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia trò chơi tương đối chủ động.
	II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi “Nhảy ô”.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Số lần
thời gian
Mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học và kỉ luật luyện tập.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên 70 - 80m rồi chuyển thành vòng tròn.
- Xoay các khớp cổ tay, xoay vai, đầu gối, hông, cổ chân.
- Ôn một số động tác của bài thể dục, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp
2phút
3phút
1phút
5phút
 ● ● 
 ● ●
 ● ☺ ●
 ● ● 
 ● ●
 ● ● 
Cơ bản
* Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông.
* Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang.
* Ôn trò chơi “Nhảy ô”: cho dọc sinh lần lượt nhảy chụm chân từ vạch XP vào ô số 1 sau đó tách hai chân vào ô số 2 và 3 cứ như vậy cho đến ô 10; đội nào hết trước đội đó thắng.
3
 3
4phút
4phút
7phút
Đ
10
8
9
7
5
6
4
2
3
1
XP ☺ 
 — 
CB 
 —
 —
 —
 —
Kết thúc
- Đi đều theo 3 hàng dọc và hát 
- Nhảy thả lỏng
- Giáo viên cùng hs hệ thống bài.
- Nhận xét và giao bài về nhà. 
5- 6
2phút
1phút
2phút
1phút
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
thể dục
Bài 44: Đi kiễng gót, hai tay chống hông -
Trò chơi “Nhảy ô”
	I. Mục tiêu:
- Ôn một số bài tập RLTTCB, học đi kiễng gót hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối đúng.
- Tiếp tục học trò chơi “Nhảy ô”. Yêu cầu nắm vững cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động, nhanh nhẹn.
	II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi “Nhảy ô”.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Số lần
thời gian
Mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học và kỉ luật luyện tập.
- Xoay các khớp cổ tay, xoay vai, đầu gối, hông, cổ chân.
- Đi đều theo 4 hàng dọc trên sân trường và hát
- Ôn một số động tác của bài thể dục, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp
2phút
1phút
2phút
5phút
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ●
Cơ bản
* Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang.
* Đi kiễng gót, hai tay chống hông.
- Cho học sinh tập đi theo nhiều đợt, mỗi đợt 3 - 6 em.
- Thi đi kiễng gót hai tay chồng hông.
* Ôn trò chơi “Nhảy ô”: 
- Chia tổ để học sinh luyện tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng
2
 3-4
1
4phút
4phút
2phút
7phút
Đ
10
8
9
7
5
6
4
2
3
1
XP ☺ 
 — 
CB 
 —
 —
 —
 —
Kết thúc
- Đi đều theo 3 hàng dọc và hát 
- Nhảy thả lỏng
- Giáo viên cùng hs hệ thống bài.
- Nhận xét và giao bài về nhà. 
5- 6
2phút
1phút
2phút
1phút
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
thể dục
Bài 45: Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông -
Trò chơi “Kết bạn”
	I. Mục tiêu:
- Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối đúng.
- Học trò chơi “Kết bạn”. Yêu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi.
	II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: kẻ vạch thẳng để tập bài RLTTCB.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Số lần
thời gian
Mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học và kỉ luật luyện tập.
- Xoay các khớp cổ tay, xoay vai, đầu gối, hông, cổ chân.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên 70 - 80m rồi chuyển thành vòng tròn hít thở sâu.
- Ôn một số động tác của bài thể dục, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp
2phút
1phút
2phút
5phút
 ● ● 
 ● ●
 ● ☺ ●
 ● ● 
 ● ●
 ● ● 
Cơ bản
* Ôn đi kiễng gót, hai tay chống hông.
* Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông.
- Cho học sinh tập đi theo nhiều đợt, mỗi đợt 3 - 6 em.
* Trò chơi “Kết bạn”: 
- GV nêu trò chơi, giải thích cách chơi kết hợp 1 tổ chơi mẫu theo đội hình hàng dọc. 
- Cho học sinh chơi nhưng chưa yêu cầu đọc vần điệu.
2
 3-4
2phút
6phút
7phút
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ●
Kết thúc
- Đi đều theo 3 hàng dọc và hát 
- Nhảy thả lỏng
- Giáo viên cùng hs hệ thống bài.
- Nhận xét và giao bài về nhà. 
5- 6
2phút
1phút
2phút
1phút
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ☺ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ● ● ● 
thể dục bổ sung
Đi theo vạch kẻ sẵn -
Trò chơi “Kết bạn”
	I. Mục tiêu:
- Ôn đi theo vạch kẻ sẵn. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối đúng.
- Ôn trò chơi “Kết bạn”. Yêu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò c

Tài liệu đính kèm:

  • docthe duc(2).doc