Giáo án Thể dục khối I - Trường TH Tân Hòa - Tuần 1 đến tuần 3

I/ Mục tiêu:

- Phổ biến nội qui tập luyện, biên chế tổ học tập và ban cán sự lớp , giới thiệu chương trình môn học. Học sinh biết được những qui định chung và có thể thực hiện tốt trong giờ học.

- Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại”. Học sinh bước đầu biết tham gia vào trò chơi và biết cách chơi.

- Học sinh hiểu bài và biết vận dụng vào luyện tập thực hành.

- Biết vận dụng vào luyện tập hàng ngày trong cuộc sống để nưng cao sức khoẻ.

II/ Chuẩn bị: - Địa điểm trên sân trường vệ sinh an toàn tập luyện.

- Phương tiện: - Dụng cụ dạy học và tài liệu soạn giảng.

 

doc 5 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 144Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục khối I - Trường TH Tân Hòa - Tuần 1 đến tuần 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần: 1
GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI I
Ngày soạn :
Ngày dạy:
Bài 1:
Tổ Chức Lớp – Trò Chơi
I/ Mục tiêu:
- Phổ biến nội qui tập luyện, biên chế tổ học tập và ban cán sự lớp , giới thiệu chương trình môn học. Học sinh biết được những qui định chung và có thể thực hiện tốt trong giờ học.
- Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại”. Học sinh bước đầu biết tham gia vào trò chơi và biết cách chơi.
- Học sinh hiểu bài và biết vận dụng vào luyện tập thực hành.
- Biết vận dụng vào luyện tập hàng ngày trong cuộc sống để nưng cao sức khoẻ.
II/ Chuẩn bị: - Địa điểm trên sân trường vệ sinh an toàn tập luyện.
- Phương tiện: - Dụng cụ dạy học và tài liệu soạn giảng.
III/ Hoạt động trên lớp:
Nội Dung
TLVĐ 
Phương Pháp
A/ Phần Mở Đầu:
- Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung buổi học.
- Cho học sinh khởi động chung.
- Chơi trò chơi ( tự chọn ).
B/ Phần Cơ Bản:
GV phổ biến nội qui tập luyện
Học sinh nắm được nội qui và thực hiện tốt trong giờ học.
Biên chế ban cán sự lớp.
-Giới thiệu sơ lược về chương trình học của năm học
- Học sinh có thể nắm được toàn bộ chương trình học của năm học
- Tổ chức trò chơi “ Diệt các con vật có hại”. Học sinh nắm được 
- Học sinh khởi động các khớp và chơi trò chơi tự chọn.
- Học sinh lắng nghe.
X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ê
- Học sinh bầu ra ban cán sự lớp.
- Học sinh chơi trò chơi. 
-Tổ chức trò chơi.
cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
C/ Phần Kết Thúc:
Cho học sinh thả lỏng toà thân.
Giáo viên và học sinh hệ thống lại nội dung bài.
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Học sinh thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân.
- Cùng với GV hệ thống lại nội dung của bài học. 
 Tân Hoà, ngày .. tháng .. năm 2009 Người soạn
 BGH Duyệt
 Thái Văn Tú
Tuần: 2
GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI I
Ngày soạn :
Ngày dạy:
Bài 2:
Trò Chơi – Đội Hình Đội Ngũ.
I/ Mục tiêu:
- Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng. HS thực hiện được kỹ năng, động tác cơ bản đúng, có thể còn hơi chậm.
- Chơi trò chơi “ Diệt các con vật có hại”. Học sinh biết tham gia vào trò chơi và tham gia chơi chủ đông hơn giời học trước.
- Học sinh hiểu bài và biết vận dụng vào luyện tập thực hành.
- Biết vận dụng vào luyện tập hàng ngày trong cuộc sống để nưng cao sức khoẻ.
II/ Chuẩn Bị: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn tập luyện.
Phương tiện: Dụng cụ dạy học và tài liệu soạn giảng.
III/ Hoạt động trên lớp:
Nội Dung
TLVĐ 
Phương Pháp
A/ Phần Mở Đầu:
- Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung buổi học
- Cho học sinh khởi động chung
- Chơi trò chơi ( tự chọn )
B/ Phần Cơ Bản
- Hướng dẫn học sinh tập hợp hàng dọc.
- Học sinh nắm được bài và thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác, có thể áp dụng tốt vào bài học.
- Hướng dẫn học sinh dóng hàng.
- Học sinh hiểu bài và vận dụng tốt vào bài học.
- Tổ chức trò chơi “ Diệt các con vật có hại”. Học sinh nắm được cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
- Nhận xét 1, chứng cứ 1, 2, 3
C/ Phần Kết Thúc:
- Cho học sinh thả lỏng toà thân.
- Giáo viên và học sinh hệ thống lại nội dung bài.
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Học sinh khởi động các khớp và chơi trò chơi
- Học sinh lắng nghe.
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
- Cho học sinh luyên tập theo tổ.
- Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh yếu.
Học sinh luyện tập theo tổ. 
- Học sinh chơi trò chơi. 
- 8 học sinh
- Học sinh thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân.
- Cùng với GV hệ thống lại nội dung của bài học 
 Tân Hoà, ngày .. tháng .. năm 2009 Người soạn
 BGH Duyệt
 Thái Văn Tú
Tuần: 3
 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI I
Ngày soạn :
Ngày dạy:
Bài 3:
Đội Hình Đội Ngũ – Trò Chơi Vận Động.
I/ Mục tiêu:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Học sinh thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác.
-Làm quen với kỹ thuật đứng nghiêm, nghỉ. HS thực hiện đúng kỹ thuật động tác theo khẩu lệnh.
- Ôn trò chơi “ Diệt các con vật có hại”. Học sinh biết tham gia vào trò chơi và tham gia chơi chủ đông hơn giời học trước.
- Học sinh hiểu bài và biết vận dụng vào luyện tập thực hành.
- Biết vận dụng vào luyện tập hàng ngày trong cuộc sống để nưng cao sức khoẻ.
II/ Chuẩn Bị: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn tập luyện.
Phương tiện: Dụng cụ dạy học và tài liệu soạn giảng.
III/ Hoạt động trên lớp:
Nội Dung
TLVĐ 
Phương Pháp
A/ Phần Mở Đầu:
- Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung buổi học
- Cho học sinh khởi động chung
- Chơi trò chơi ( tự chọn )
B/ Phần Cơ Bản
- Hướng dẫn học sinh ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
- Học sinh nắm được bài và thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác, có thể áp dụng tốt vào bài học.
- Hướng dẫn học sinh đứng nghiêm, nghỉ.
- Học sinh hiểu bài và vận dụng tốt
- Học sinh khởi động các khớp và chơi trò chơi
- Học sinh lắng nghe. 
- Cho học sinh luyên tập theo tổ.
- Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh yếu. 
-GV làm mẫu và phân tích KTĐT. 
vào bài học.
- Tổ chức trò chơi “ Diệt các con vật có hại”. Học sinh nắm được cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
- Nhận xét 1, chứng cứ 1, 2, 3.
C/ Phần Kết Thúc:
- Cho học sinh thả lỏng toà thân.
- Giáo viên và học sinh hệ thống lại nội dung bài.
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Học sinh chơi trò chơi. 
- 8 học sinh
- Học sinh thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân.
- Cùng với GV hệ thống lại nội dung của bài học. 
 Tân Hoà, ngày .. tháng .. năm 2009 Người soạn
 BGH Duyệt
 Thái Văn Tú
Tuần: 4

Tài liệu đính kèm:

  • docThe duc1 Tuan 123.doc