Giáo án Thể dục 1 - Phan Thành Phương - Trường Tiểu học Long Hữu A

 I/ MỤC TIÊU:Giúp học sinh

- Phổ biến nội dung tập luyện, biên chế lớp tổ chức tập luyện,chọn cán sự bộ môn.Yêu cầu

 HS biết được những quy định cơ bản cơ bản để thực hiện trong học tập.

-Trò chơi: Diệt các con vật có hại.Yêu cầu bước đầu biết tham gia vào trò chơi.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm : Sân trường . 1 còi

 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 38 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 25/08/2018 Lượt xem 165Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 1 - Phan Thành Phương - Trường Tiểu học Long Hữu A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB
4phút
1-2 lấn
 26phút
10phút
1-2 lần
 8phút
8phút
2 lần
2 lần
 1-2 lần
 4Phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Đội Hình
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV	
Thöù ngaøy ..thaùng .naêm 
GIÁO ÁN
 Bài : 11 	 * Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản 
 *Trò chơi
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác
-Học động tác đứng đưa một chân ra trước,hai tay chống hông.Yêu cầu thực hiện được động tác cơ bản đúng.
-Làm quen với trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức.Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . bóng
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân.giậm Đứng lạiđứng
HS chạy 1 vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thường..bước Thôi
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
 a.Đứng đưa 1 chân ra trước,2 tay chống hông
Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện
 Nhận xét
b.Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức
 Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi thường.bước Thôi
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB
4phút
 26phút
16phút
 10phút
 4Phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Đội Hình
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV	
Thöù ngaøy ..thaùng .naêm 
GIÁO ÁN
 Bài : 12 	 * Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản 
 *Trò chơi
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác
-Học động tác đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng.Yêu cầu biết thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
 -Ôn trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức.Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi có sự chủ động
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . bóng
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân.giậm
Đứng lạiđứng
Ôn phối hợp:Bài tập RLTTCB
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
Đứng kiểng gót hai tay chống hông
 Nhận xét
Đứng đưa một chân ra trước,hai tay chống hông
Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện
 Nhận xét
c.Đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng
Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện
Nhận xét
d.Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức
 Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi thường.bước Thôi
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB
4phút
 26phút
16phút
 10phút
 4Phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Đội Hình
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV	
Thöù ngaøy ..thaùng .naêm 
GIÁO ÁN
 Bài : 13 	 * Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản 
 *Trò chơi
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác
-Học đứng đưa một chân sang ngang.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
 -Tiếp tục ôn trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức.Yêu cầu HS tham gia được vào trò chơi có sự tương đối chủ động
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . bóng
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
HS chạy một vòng trên sân tập
Trò chơi:Diệt các con vật có hại
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Ôn đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng.
Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
 Nhận xét
*Ôn phối hợp:Đứng đưa một chân ra trước,hai tay chống hông và đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng.
Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập
 Nhận xét
b.Học đứng đưa một chân sang ngang,hai tay chống hông.
Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
 Nhận xét
*Ôn phối hợp:Đứng đưa một chân ra trước(sau),hai tay chống hông
 Nhận xét
d.Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức
 Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi thường.bước Thôi
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB
4phút
 26phút
8 phút
 1-2 lần
1-2 lần
9 phút
 1-2 lần
 9Phút
 5 phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Đội Hình
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV	
Thöù ngaøy ..thaùng .naêm 
GIÁO ÁN
 Bài : 14 	 * Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản 
 *Trò chơi
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác
-Lam quen với trò chơi:Chạy tiếp sức.Yêu cầu tham gia được vào trò chơi ở mức ban đầu.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . 
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ..giậm
Đứng lạiđứng
Trò chơi:Diệt các con vật có hại
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Ôn phối hợp:
Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
 Nhận xét
b.Ôn phối hợp
Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
 Nhận xét
*Ôn phối hợp:Đứng đưa một chân ra trước(sau),hai tay chống hông
 Nhận xét
c.Trò chơi:Chạy tiếp sức
 Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi thường.bước Thôi
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB
4phút
 26phút
8 phút
 1-2 lần
1-2 lần
9 phút
 1-2 lần
 9Phút
 5 phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Đội Hình
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV	
Thöù ngaøy ..thaùng .naêm 
GIÁO ÁN
 Bài : 15 	 * Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản 
 *Trò chơi
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
-Tiếp tục ôn một số kỹ năng thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác
-Lam quen với trò chơi:Chạy tiếp sức.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức ban đầu.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . 
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ..giậm
Đứng lạiđứng
Trò chơi:Diệt các con vật có hại
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Ôn phối hợp:
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
b.Ôn phối hợp
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
c.Trò chơi:Chạy tiếp sức
 Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi thường.bước Thôi
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB
4phút
 26phút
9 phút
 1-2 lần
9 phút
 1-2 lần
 8Phút
 5 phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Đội Hình
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV	
Thöù ngaøy ..thaùng .naêm 
GIÁO ÁN
 Bài : 16 * Ôn tập thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Ôn tập các động tác TD RLTTCB.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . 
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ..giậm
Đứng lạiđứng
Trò chơi:Diệt các con vật có hại
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Ôn phối hợp:
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
b.Ôn phối hợp:
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 NHận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi thường.bước Thôi
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB
4phút
 26phút
9 phút
 1-2 lần
9 phút
 1-2 lần
 8Phút
 5 phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV	
Thöù ngaøy ..thaùng .naêm 
GIÁO ÁN
 Bài : 17 *Trò chơi vận động (như bài 18)
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Làm quen với trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.Yêu cầu HS biết tham gia chơi ở mức ban đầu
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . 
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ..giậm
Đứng lạiđứng
Trò chơi:Diệt các con vật có hại
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức
Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi.
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB
4phút
 26phút
 5 phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV	
Thöù ngaøy ..thaùng .naêm 
GIÁO ÁN
 Bài : 18 *Sơ kết học kỳ I
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Sơ kết học kỳ I.Yêu cầu học sinh hệ thống được những kiến thức,kỹ năng đã học,ưu,
 khuyết điểm và hướng khắc phục để học tốt ở học kỳ II.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . 
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Thöù ngaøy ..thaùng .naêm 
GIÁO ÁN
 Bài : 19 *Bài thể dục - Trò chơi
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Ôn trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức đã có sự chủ động .
 -Làm quen với 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . tranh thể dục
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
HS chạy một vòng quanh sân tập
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Động tác vươn thở:
Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập
 Nhận xét
b.Động tác tay:
Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập
 Nhận xét
*Ôn phối hợp 2 động tác
Mỗi động tác HS thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
c.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi thường.bước Thôi
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại 2 động tác thể dục đã học
4phút
26phút
6 phút
3-2 lần
6 phút
3-2 lần
6Phút
1-2 lần
8 phút
5 phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV	
Thöù ngaøy ..thaùng .naêm 
GIÁO ÁN
 Bài : 20 *Bài thể dục - Trò chơi
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Ôn 2 động tác thể dục đã học.Học động tác chân.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức 
 tương đối chính xác . 
 -Điểm số hàng dọc theo tổ.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . tranh thể dục
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
HS chạy một vòng quanh sân tập
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Ôn phối hợp 2 động tác
Mỗi động tác HS thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
b.Học động tác chân
Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập
 Nhận xét
*Ôn 3 động tác thể dục đã học
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
c.Điểm số hàng dọc theo tổ
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh thực hiện
 Nhận xét
c.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi thường.bước Thôi
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại 3 động tác thể dục đã học
4phút
26phút
5 phút
1-2 lần
5 phút
3-2 lần
5Phút
1-2 lần
7 phút
5 phút
5 phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV	
Thöù ngaøy ..thaùng .naêm 
GIÁO ÁN
 Bài : 21 *Bài thể dục 
 *Đội hình đội ngủ 
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Ôn 3 động tác TD đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
 -Học động tác vặn mình.Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
 -Ôn điểm số hàng dọc theo tổ.Yêu cầu điểm đúng số,rõ ràng.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . tranh thể dục
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
HS chạy một vòng quanh sân tập
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Trò chơi:Đi ngược chiều theo tín hiệu.
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Ôn phối hợp 3 động tác
Mỗi động tác HS thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
b.Học động tác vặn mình
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tập
 Nhận xét
*Ôn 4 động tác thể dục đã học
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
c.Ôn tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm số
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh thực hiện
:
 Nhận xét
c.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi thường.bước Thôi
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại 4 động tác thể dục đã học
4phút
26phút
5 phút
1-2 lần
5 phút
3-2 lần
5Phút
1-2 lần
7 phút
5 phút
5 phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV	
Thöù ngaøy ..thaùng .naêm 
GIÁO ÁN
 Bài : 22 *Bài thể dục - Trò chơi
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Ôn 4 động tác TD đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
 -Học động tác bụng.Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
 -Làm quen với trò chơi:Nhảy đúng,nhảy nhanh.Yêu cầu bước đầu biết cách nhảy.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . tranh thể dục
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
HS chạy một vòng quanh sân tập
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Học động tác bụng:
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tập
 Nhận xét
b.Ôn 5 động tác thể dục đã học
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
*Ôn điểm số hàng dọc theo tổ
Giáo viên tổ chức học sinh thực hiện.
 Nhận xét
c.Trò chơi:Nhảy đúng, Nhảy nhanh 
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi 
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi thường.bước Thôi
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại 5 động tác thể dục đã học
4phút
26phút
5 phút
14 phút
1-2 lần
7 phút
 5 phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV	
Thöù ngaøy ..thaùng .naêm 
GIÁO ÁN
 Bài : 23 *Bài thể dục - Trò chơi
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Học động tác phối hợp.Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
 -Ôn trò chơi:Nhảy đúng,nhảy nhanh.Yêu cầu bước đầu biết tham gia vào trò chơi
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . tranh thể dục
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
HS chạy một vòng quanh sân tập
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Học động tác phối hợp
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tập
 Nhận xét
b.Ôn 6 động tác thể dục đã học
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
*Ôn điểm số hàng dọc theo tổ
Giáo viên tổ chức học sinh thực hiện.
 Nhận xét
c.Trò chơi:Nhảy đúng, Nhảy nhanh 
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi 
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi thường.bước Thôi
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn lại 6 động tác thể dục đã học
4phút
26phút
5 phút
14 phút
1-2 lần
7 phút
 5 phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Thöù ngaøy ..thaùng .naêm 
GIÁO ÁN
 Bài : 24 *Bài thể dục 
 *Đội hình đội ngủ
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Học động tác điều hoà.Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
 -Ôn điểm só hàng dọc theo tổ.Yêu cầu điểm đúng số,rõ ràng
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . tranh thể dục
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
HS chạy một vòng quanh sân tập
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Học động tác điều hoà
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tập
 Nhận xét
b.Ôn 7 động tác thể dục đã học (cả bài )
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
*Ôn điểm số hàng dọc theo tổ
Giáo viên tổ chức học sinh thực hiện.
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi thường.bước Thôi
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn lại 6 động tác thể dục đã học
4phút
 26phút
5 phút
 14 phút
 1-2 lần
 7 phút
 5 phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Thöù ngaøy ..thaùng .naêm 
GIÁO ÁN
 Bài : 25 *Bài thể dục - Trò chơi 
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Ôn bài thể dục.Yêu cầu thuộc theo thứ tự các động tác trong bài và thực hiện được ở mức
 tương đối chính xác.
 -Lamf quen với trò chowiTâng cầu.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . Mỗi HS một quả cầu
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
-Xoay các khớp cổ tay và các ngón tay
-Xoay khớp cẳng tay và cổ tay
-Xoay cánh tay -Xoay đầu gối
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Ôn bài thể dục
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
b.Ôn tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm số,đứng nghiêm,nghỉ,quay phải,trái,dàn hàng,dồn hàng.
Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
 Nhận xét
c.Tâng cầu
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
HS chạy một vòng quanh sân tập
Thành vòng tròn,đi thường..bước Thôi
Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn bài TD và tập tâng cầu
8phút
 22phút
7 phút
2-3 lần 
 7 phút
 1-2 lần
 7 phút
 5 phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Thöù ngaøy ..thaùng .naêm 
GIÁO ÁN
 Bài : 26 *Bài thể dục - Trò chơi 
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Ôn bài thể dục.Yêu cầu thuộc theo thứ tự các động tác trong bài 
 -Ôn trò chơi Tâng cầu.Yêu cầu tham gia vào trò chơi một cách chủ động.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . Mỗi HS một quả cầu
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội d

Tài liệu đính kèm:

 • docTD LOP I.doc