Giáo án Tập Viết lớp 1 - Tiết 66 - Nho khô , nghé ọ, chú ý , cá trê

I/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức:

Học sinh viết đúng nội dụng bài tập viết các chữ

“Nho khô , nghé ọ, chú ý , cá trê”

2/. Kỹ năng :

Rèn Học sinh viết đúng, đẹp , đều nét ,nhanh.

3/. Thái độ :

Giáo dục tính cẩn thận , kiên trì .

II/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên :

Chữ mẫu, bảng phụ kẻ sẵn ô li.

2/. Học sinh

Vở tập viết , bảng con.

III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

 

doc 3 trang Người đăng honganh Ngày đăng 22/12/2015 Lượt xem 739Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập Viết lớp 1 - Tiết 66 - Nho khô , nghé ọ, chú ý , cá trê", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Thứ ...ngày tháng năm 2003
MÔN	: TẬP VIẾT 
BÀI 	: Nho khô , nghé ọ, chú ý , cá trê
TIẾT 	: 66
I/. MỤC TIÊU :
1/. Kiến thức:
Học sinh viết đúng nội dụng bài tập viết các chữ 
“Nho khô , nghé ọ, chú ý , cá trê”
2/. Kỹ năng :
Rèn Học sinh viết đúng, đẹp , đều nét ,nhanh.
3/. Thái độ :
Giáo dục tính cẩn thận , kiên trì .
II/. CHUẨN BỊ :
1/. Giáo viên :
Chữ mẫu, bảng phụ kẻ sẵn ô li.
2/. Học sinh
Vở tập viết , bảng con.
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1/. Oån Định : (1’)
2/. Bài Cũ (4’)
Bài 5
-Nhận xét vở. 5 vở .
Viết bảng con cư tạ - chữ số 
- Nhận xét chung: 
3/. Bài Mới : (30’)
Bài 6:
- Giới thiệu bài: 
- Tiết học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em luyện viết bài 6: 
“Nho khô , nghé ọ, chú ý , cá trê”
- Giáo viên ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG 1 (10’)
Quan sát và nhận xét chữ mẫu
Mục tiêu : Nắm được cấu tạo của các từ luyện viết .
Phương pháp : Trực quan , đàm thoại.
Đồ dùng :Mẫu chữ .
Giới thiệu mẫu chữ luyện viết.
“Nho khô , nghé ọ, chú ý , cá trê”
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hát 
Học sinh viết bảng con 
Nêu tên những con chữ cao 2 dòng li?
Con chữ “t” cao mấy dòng ly?
Con chữ “h, g” cao mấy dòng ly?
Nêu khoảng cách giữa chữ và chữ , từ và tư?ø
HOẠT ĐỘNG 2 :
Hướng dẫn cách viết (7’)
Mục tiêu : Học sinh nắm được quy trình viết và các từ trong nội dung luyện viết.
Phương pháp: Giảng giải, thực hành.
Đồ dùng : Viết bảng con .
Hướng dẫn viết:
- Gắn mẫu chữ nho khô.
Viết mẫu dòng kẻ
Viết mẫu và nêu quy trình:
- Đặt bút dưới đường kẻ thứ 3, viết con chữ nh, rê bút viết chữ o. Điểm kết thúc khi viết xong chữ o. Nhấc bút cách 1 con chữ o đặt bút trên đường kẻ 2 viết chữ kh, rê bút viết con chữ ô. Điểm kết thúc khi viết chữ ô.
e – ô - o – u – a – ê
3 Dòng ly 
5 dòng ly 
Chữ : 1 con chữ O
Từ : 2 con chữ O
Học sinh quan sát 
- Học sinh viết bảng con:nho khô
- Gắn mẫu chữ nghé ọ.
Viết mẫu dòng kẻ
Viết mẫu và nêu quy trình:
- Đặt bút dưới đường kẻ thứ 3, viết con chữ ngh, rê bút viết chữ e, lia bút viết dấu thanh sắc (¢) trên con chữ e. Nhấc bút cách 1 con chữ o đặt bút trên đường kẻ 3 viết chữ o.Lia bút viết dấu nặng ( .) . Điểm kết thúc khi viết xong dấu nặng ( .) 
- Học sinh viết bảng con : nghé ọ
Tương tự như hai con chữ trên 
Các con viết chữ chú ý – cá trê
Viết bảng con chữ: chú ý – cá trê
Lưu ý : Nối nét giữa các con chữ, khoảng cách và vị trí dấu thanh
à Nhận xét bảng con 
HOẠT ĐỘNG 3 (12 ’)
Thực hành 
Mục tiêu : Viết đúng , đẹp, cẩn thận trong vở tập viết 
Phương pháp: Thực hành .
Đồ dùng : Vở viết in.
- Nêu tư thế ngồi viết , cách viết , cầm bút .
- Yêu cầu Học sinh viết vở theo hướng dẫn của Giáo viên .
Lứu ý: Nét nối giữa các con chữ chữ phải mềm mại, khoảng cách giữa các con chữ, điểm kết thúc, vị dấu thanh.
Nhận xét phần viết.
4/. CỦNG CỐ (4’)
“Nho khô , nghé ọ, chú ý , cá trê”
Nhận xét vở- nhận xét (5vở)
è Nhận xét chung.
DĂN DÒ:2’) 
Viết lại các chữ nhiều lần cho thành thạo
Chuẩn bị : Bài 7
Nhận xét tiết học 
Học sinh nêu .
Học sinh viết vở in
- nho khô
- nghé ọ 
- chú ý 
- các trêâ
- Học sinh đọc, nhận xét vở bạn. 
RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docnho kho - ca tre.doc