Giáo Án Tập Viết Lớp 1 - Tiết 26: Tô Chữ Hoa: K, I, K

A.Mục tiêu:

1. Kiến thức:- Tô được các chữ hoa: H,I,K

 - Viết đúng các vần: iêt, yêt, uyêt, iêu, yêu, các từ ngữ: hiếu thảo, yêu mến, ngoan ngoãn,, mai sau kiểu chữ thường, cỡ chữ theo vở tập viết 1, tập hai.

 2. Kĩ năng: - Viết đúng quy trình, đều, liền mạch

 3. Thái độ: - Rèn tính kiên chì, tỉ mỉ, nhẫn lại ở học sinh

B. Đồ dùng:

 - Chữ mẫu, bảng phụ.

 - Vở tập viết.

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 I. ổn định tổ chức:

 II. Kiểm tra bài cũ:

 - Học sinh viết bảng con: chăm học

 III. Bài mới:

 

doc 3 trang Người đăng honganh Ngày đăng 16/01/2016 Lượt xem 456Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo Án Tập Viết Lớp 1 - Tiết 26: Tô Chữ Hoa: K, I, K", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2011
Tiết 1: Tập viết
Tiết 26: Tô chữ hoa: K, I, K
A.Mục tiêu: 	
1. Kiến thức :- Tô được các chữ hoa: H,I,K 
 - Viết đúng các vần : iêt, yêt, uyêt, iêu, yêu, các từ ngữ : hiếu thảo, yêu mến, ngoan ngoãn,, mai sau kiểu chữ thường, cỡ chữ theo vở tập viết 1, tập hai.
	2. Kĩ năng : - Viết đúng quy trình, đều, liền mạch
	3. Thái độ : - Rèn tính kiên chì, tỉ mỉ, nhẫn lại ở học sinh
B. Đồ dùng:
	- Chữ mẫu, bảng phụ.
	- Vở tập viết.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	I. ổn định tổ chức:
	II. Kiểm tra bài cũ:
	- Học sinh viết bảng con: chăm học
	III. Bài mới:
1) Giới thiệu bài:
2) Hướng dẫn tô chữ hoa:
 - Giáo viên giới thiệu chữ mẫu
- Giáo viên viết mẫu, giúp học sinh nắm được hình dáng, đường nét và qui trình viết của từng con chữ.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 3: Hướng dẫn viết vần, từ (8-10/)
- Giáo viên giới thiệu các vần, từ.
- Giáo viên viết mẫu và hướng dẫn học sinh qui trình viết từng con chữ:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
4: Hướng dẫn viết vở 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết.
- Giáo viên giúp học sinh hoàn thành bài viết của mình
- Giáo viên chấm bài và sửa sai cho học sinh.
5: Củng cố dặn dò 
- Giáo viên tóm lại nội dung bài.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá giờ học và nhắc chuẩn bị gìơ sau. 
- Học sinh nêu tên chữ hoa, nêu chữ nằm trong khung hình gì, chữ gồm mấy nét cơ bản.
- Học sinh tô gió.
- Học sinh đọc nêu độ cao, khoảng cách của các con chữ, tiếng, từ. 
- Học sinh quan sát viết bảng con.
- Học sinh đọc lại nội dung bài trong vở và viết bài. 
- Học sinh viết lại lỗi sai vào bảng con.
Tiết 1: Tập viết
Tiết 25: Tô chữ hoa: G, E
A.Mục tiêu: 	
- Tô được các chữ hoa: g,e. 
	- Viết đúng các vần : ăm, ăp các từ ngữ : chăm học, khắp vườn kiểu chữ thường, cỡ chữ theo vở tập viết 1, tập hai.
B. Đồ dùng:
	- Chữ mẫu, bảng phụ.
	- Vở tập viết.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	I. ổn định tổ chức:
	II. Kiểm tra bài cũ:
	- Học sinh viết bảng con: gánh đỡ
	III. Bài mới:
1) Giới thiệu bài:
2) Hướng dẫn tô chữ hoa:
- Giáo viên giới thiệu chữ mẫu
- Giáo viên viết mẫu, giúp học sinh nắm được hình dáng, đường nét và qui trình viết của từng con chữ.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
3) Hướng dẫn viết vần, từ:
- Giáo viên giới thiệu các vần, từ.
- Giáo viên viết mẫu và hướng dẫn học sinh qui trình viết từng con chữ:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
4) Hướng dẫn viết vở:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết.
- Giáo viên giúp học sinh hoàn thành bài viết của mình
- Giáo viên chấm bài và sửa sai cho học sinh.
 IV. Củng cố dặn dò:
- Giáo viên tóm lại nội dung bài.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá giờ học và nhắc chuẩn bị gìơ sau. 
- Học sinh nêu tên chữ hoa, nêu chữ nằm trong khung hình gì, chữ gồm mấy nét cơ bản.
- Học sinh tô gió.
- Học sinh đọc nêu độ cao, khoảng cách của các con chữ, tiếng, từ. 
- Học sinh quan sát viết bảng con.
- Học sinh đọc lại nội dung bài trong vở và viết bài. 
- Học sinh viết lại lỗi sai vào bảng con.

Tài liệu đính kèm:

  • docTAP VIET.doc