Giáo Án Tập Viết Lớp 1 - Tiết 12: Con Ong, Cây Thông, Vầng Trăng, Cây Sung, Củ Riềng, Củ Gừng

A. Mục tiêu:

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: con ong, cây thông, vầng trăng .theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét.

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ.

 

doc 2 trang Người đăng honganh Ngày đăng 16/01/2016 Lượt xem 370Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo Án Tập Viết Lớp 1 - Tiết 12: Con Ong, Cây Thông, Vầng Trăng, Cây Sung, Củ Riềng, Củ Gừng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 3: Tập viết
 Tiết 12: con ong, caõy thoõng, vaàng traờng, caõy sung, cuỷ rieàng, cuỷ gửứng
A. Mục tiêu:
	- Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: con ong, cây thông, vầng trăng ...theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét.
	- Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ.
B.ẹoà duứng daùy hoùc:
 - Chửừ maóu caực tieỏng ủửụùc phoựng to . 
 - Vieỏt baỷng lụựp noọi dung vaứ caựch trỡnh baứy theo yeõu caàu baứi vieỏt.
C.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: 
 I. ổn định tổ chức: 
 II.Kieồm tra baứi cuừ: 
 -Vieỏt baỷng con: nền nhà, nhà in
 III. Bài mới:
1) Hướng dẫn viết bảng.
- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh viết đúng qui trình từng con chữ.
- Giáo viên giải nghĩa nội dung bài viết.
2) Hướng dẫn viết vở:
- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt đến vở sao cho đúng.
- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên bảng lớp.
- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn thành bài viết.
3) Chấm chữa lỗi:
- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp
 IV. CC – D D
- Gv nhận xét giờ học, nhắc HS viết bài ở nhà.
- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao khoảng giữa các âm trong một chữ, giữa các chữ trong một với nhau.
- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các dấu thanh.
- Học sinh tô gió, viết bảng con lần lượt từng con chữ theo giáo viên.
- Học sinh đọc lại nội dung bài viết.
- Học sinh chú ý viết đúng qui trình.
- Học sinh quan sát và viết bài vào vở tập viết.
- Học sinh quan sát và sửa sai trong vở.

Tài liệu đính kèm:

  • docTAP VIET B 2.doc